Jak napisać rozdział metodologiczny w pracy licencjackiej i magisterskiej

Jeżeli wybrałeś rozsądnie temat pracy dyplomowej, to napisanie rozdziałów teoretycznych jest prostą sprawą. Zbierasz materiały, siadasz do komputera i za pomocą naszych wskazówek jesteś w stanie napisać rozdział nawet w 1 dzień.

Ciekawiej zaczyna robić się w momencie, gdy przystępujesz do części badawczej. Zazwyczaj pierwsze problemy napotkasz gdy zaczniesz pisać rozdział metodologiczny swojej pracy.

Potrzebujesz szybkiej pomocy z rozdziałem metodologicznym?
Kliknij poniżej⬇.
–>Rozdział metodologiczny. Błyskawiczna pomoc.
–>Wzory rozdziałów metodologicznych.

rozdział metodologiczny w pracy dyplomowejCzy przygotowanie rozdziału metodologicznego jest trudne?

Na to pytanie odpowiem jak prawdziwy polityk- „to zależy”.

Jeżeli będziesz chciał poznać całą literaturę dotyczącą tworzenia metodologii do prac naukowych, nie przygotujesz jej nawet w kilka tygodni.

Jeżeli skupisz się na konkretach, rozdział metodologiczny przygotujesz w ciągu jednego popołudnia. A może chciałbyś napisać prace w ciągu kilka dni? Sprawdź nasz kurs Piszę Bez Plagiatu>>

Czy dostanę wzory rozdziałów metodologicznych?

Napisanie metodologii zajmuje przeciętnie 19 godzin⌛.
Czy chcesz marnować tyle czasu?

Udostępniam Ci 14 kompletnych wzorów rozdziałów metodologicznych. Są to sprawdzone schematy, które bardzo szybko zastosujesz w swojej pracy dyplomowej.

Dzięki gotowym wzorom na 99% zaoszczędzisz kilkanaście godzin swojego cennego czasu. Idzie wiosna. Czy już wiesz na co go wykorzystasz🍻🥂?

Twoja inwestycja wyniesie tylko 57 zł 37 zł.
To mniej niż bilet do kina na film 3D🎞.

Te rozdziały zostały napisane przez ekipę Magistra na 5, są unikalne, niedostępne nigdzie indziej. Nie znajdziesz ich w internecie, ani w żadnej pracy dyplomowej!

Uwaga! To ważne!

Każdy rozdział jest kompletny, ma 10-12 stron i wszystkie potrzebne elementy.

🎁Gratis!! CHECKLISTA- 11 kroków do napisanie metodologii.  


Wzory rozdziałów metodologicznych. 14 kierunków!!

1. Administracja (POBIERAM⬇)

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (POBIERAM⬇)

3. Pedagogika. Edukacja przedszkolna (POBIERAM⬇)

4. Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna (POBIERAM⬇)

5. Ekonomia (POBIERAM⬇)

6. Logistyka (POBIERAM⬇)

7. Marketing (POBIERAM⬇)

8. Pedagogika (POBIERAM⬇)

9. Pielęgniarstwo (POBIERAM⬇)

10.Psychologia (POBIERAM⬇)

11. Ratownictwo medyczne (POBIERAM⬇)

12. Resocjalizacja (POBIERAM⬇)

13. Turystyka (POBIERAM⬇)

14. Zarządzanie (POBIERAM⬇)

Dodatkowo. Nowość❗

1. Metodologia analiza dokumentów (POBIERAM⬇)  

2. Metodologia do studium przypadku (POBIERAM⬇)

3. Metodologia do wywiadu  (POBIERAM⬇)

4. Najważniejsze definicje do rozdziałów metodologicznych. EBOOK 36 STRON
(POBIERAM⬇)[87 zł][47 zł] 

✔Masz jakiekolwiek pytania odnośnie materiałów lub procesu zamówienia? Pisz!

✔Najwyższa jakość jest priorytetem! Zobacz opinie. 

✔Możesz zobaczyć fragmenty rozdziału. 

Zamówiony materiał otrzymasz w ciągu 60 sekund od opłacenia zamówienia!


Wzory rozdziałów badawczych. 14 kierunków!!

1. Administracja  (POBIERAM⬇)

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (POBIERAM⬇)

3. Pedagogika. Edukacja przedszkolna (POBIERAM⬇)

4. Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna (POBIERAM⬇)

5. Ekonomia (POBIERAM⬇)

6. Logistyka (POBIERAM⬇)

7. Marketing (POBIERAM⬇)

8. Pedagogika (POBIERAM⬇)

9. Pielęgniarstwo (POBIERAM⬇)

10. Psychologia (POBIERAM⬇)

11. Ratownictwo medyczne (POBIERAM⬇)

12. Resocjalizacja (POBIERAM⬇)

13. Turystyka  (POBIERAM⬇)  

14. Zarządzanie (POBIERAM⬇)

✔Chcesz zobaczyć darmowy rozdział badawczy? Pobierz tutaj>>

Dodatkowo. Nowość❗

1. Rozdział badawczy analiza dokumentów.(POBIERAM⬇)

2. Rozdział badawczy wywiad.(POBIERAM⬇)

Zamówiony materiał otrzymasz w ciągu 60 sekund od opłacenia zamówienia!


Czy nauczę Cię pisać rozdział metodologiczny?

Spróbuje, ale nie mogę tego zagwarantować. Kształt rozdziału metodologicznego Twojej pracy dyplomowej zależy od wymogów uczelni i przede wszystkim promotora. Jednak zaprezentuję Ci najważniejsze elementy, które musisz uwzględnić w treści swojej metodologii. Pokażę Ci także na czym się skupić, a co pominąć.

Świadomie nie omówię wielu elementów metodologii, które nie są koniecznie.

Przedstawię Ci najprostszy z możliwych sposobów przygotowania metodologii, który będzie wystarczający w większości prac dyplomowych.

Kiedy masz napisać rozdział metodologiczny?

W pracach czysto teoretycznych zazwyczaj nie musisz mieć rozbudowanej metodologii. Rozdział metodologiczny piszesz w pracach badawczych.

Niemniej jednak upewnij się, czy go potrzebujesz. Często promotor nie wymaga całego rozdziału metodologicznego. Wystarczy, że metodologię opiszesz skrótowo na początku części badawczej.

Czym jest rozdział metodologiczny?

Najprościej mówiąc jest to rozbudowany wstęp do części badawczej. Rozdział metodologiczny rozpoczyna część badawczą Twojej pracy licencjackiej lub magisterskiej.

Promotor czytając go powinien móc szybko zrozumieć czym będziesz się zajmował w części badawczej, jakie zjawisko chcesz zbadać i przy użyciu jakiego narzędzia chcesz tego dokonać.

Przy okazji promotor patrząc na konstrukcję i wygląd metodologii od razu jest w stanie zweryfikować na jakim poziomie jest cała Twoja praca.

Najważniejsze elementy rozdziału metodologicznego

Rozdział metodologiczny najczęściej przybiera zbliżony kształt do wzoru poniżej.

Rozdział 3
Metodologia badań/ Założenia metodologiczne badań własnych.
3.1. Przedmiot i cel badań
3.2. Problemy badawcze/ pytania badawcze
3.3. Hipotezy badawcze
3.4. Metody badawcze, techniki i narzędzia badawcze
3.5. Organizacja i przebieg badań

Omówienie poszczególnych elementów rozdziału metodologicznego

Przy konstruowaniu podrozdziałów metodologii Twoich badań najpierw przedstawiaj kilka definicji (2-3), a później odwołuj się do swojej pracy.

Na przykład tak jak przedstawiono na schemacie poniżej.wzór rozdział metodologiczny pracy magisterskiej

3.1.Przedmiot i cel badańprzedmiot badań w rozdziale metodologicznymTak więc upraszczając-przedmiotem jest obiekt badań/ wszystko to, co badałeś w swojej pracy.

 • Przykładowy przedmiot badań:
 • Osoby bezrobotne do lat 35 z Krakowa;
 • Środowisko rodzinne osób przebywających w Schronisku dla Nieletnich w Warszawie;
 • Przebieg procesu obsługi klienta w firmie X.

Cel badań praca licencjackaCzyli celem jest to, co zamierzasz osiągnąć poprzez realizację swoich badań.

Przykładowe cele badań:

 • Analiza i ocena aktywności osób bezrobotnych do 35 roku życia;
 • Ocena wpływu środowiska rodzinnego na rozwój społeczny dzieci;
 • Ocena procesu obsługi klienta w firmie X.

3.2. Problemy badawcze/ pytania badawczeProblem badawczy praca magisterskaCzyli upraszczając problem badawczy to pytanie, na które mają odpowiedzieć Twoje badania.

Przykładowe główne problemy badawcze:

 • Jak duże zagrożenie korupcją występuje w powiecie gdańskim?
 • Które czynniki wychowawcze mają wpływ na przestępczość nieletnich?

Zazwyczaj problem główny nie wystarczy. W swojej metodologii będziesz musiał przedstawić także problemy szczegółowe. Najłatwiej będzie, jeżeli nazwiesz poszczególne czynniki, które chcesz zbadać.

Przykładowe szczegółowe problemy badawcze:

 • Jakie zjawiska korupcyjne i w jakich instytucjach występują najczęściej?
 • Jakie działania są podejmowane w celu zwalczania korupcji?
 • Jaka jest postawa mieszkańców w stosunku do działań korupcyjnych?
 • Jakie działania powinny zostać podjęte w celu ograniczenia zjawisk korupcyjnych?
 • W jakim stopniu warunki bytowo socjalne wpływają na przestępczość nieletnich?
 • W jakim zakresie występujące w rodzinach zjawiska patologii społecznej wpływają na demoralizacje młodzieży?

Pamiętaj, że problemy główne i szczegółowe są sformułowane zazwyczaj w formie pytań. Powinny także jasno precyzować to, co ma zostać zbadane i dotyczyć zjawisk, które da się zbadać.

Problemy szczegółowe powinny być logicznie powiązane z problemem głównym i być podrzędne w stosunku do niego.

3.3 Hipotezy badawcze

hipotezy badawcze praca licencjackaNajprościej tłumacząc hipoteza to propozycja odpowiedzi na zadane wcześniej pytanie badawcze. Są to odpowiedzi „tymczasowe”, ponieważ w trakcie badań potwierdzisz je albo odrzucisz.

Najczęściej będziesz tworzył jedną hipotezę główną. Ewentualnie dodatkowo kilka hipotez szczegółowych.

Hipotezę najłatwiej stworzyć opisując związki zachodzące między dwoma zmiennymi.

Przykładowe hipotezy:

 • W powiecie warszawskim występuje zjawisko korupcji, jest ono bardzo krytycznie oceniane przez mieszkańców.
 • Na przestępczość nieletnich mają wpływ czynniki rodzinne, szczególnie społeczno- ekonomiczne i kulturalne

Pamiętaj, aby Twoja hipoteza zawsze była możliwa do zmierzenia i udowodnienia.

3.4 Metody badawcze, techniki i narzędzia badawcze

W tym podrozdziale zazwyczaj występują największe trudności. Większość osób ma wielki problem z rozróżnieniem metody, techniki i narzędzia badawczego. Nie pomaga w tym literatura, często stosująca te pojęcia zamiennie.

Magister na 5 już Ci wszystko tłumaczy.👍metoda badawcza praca licencjackaMetoda jest odpowiedzią na pytanie, w jaki sposób rozwiążesz konkretny problem badawczy.

Teoretycznie do wyboru będziesz miał wiele metod. (eksperyment, monografa pedagogiczna, metoda indywidualnych przypadków, sondaż diagnostyczny, obserwacja, metody socjometryczne, metoda sondażu diagnostycznego, analiza dokumentów)

W praktyce zazwyczaj stosuje się metodę sondażu diagnostycznego i tą metodę Ci polecam.

Następny krok to wybranie techniki badawczej.technika badawcza praca licencjackaTak więc tłumacząc mniej naukowo- technika badawcza to konkretny sposób rozwiązania danego problemu badawczego.

Inaczej mówiąc jest to sposób zbierania danych wynikających z wyboru danej metody.

Najczęściej stosowaną techniką badawczą jest ankieta. Sprawdź jak dobrze przygotować ankietę do pracy dyplomowej.

Ostatnim krokiem będzie ustalenie narzędzia badawczego.Narzędzie badawcze rozdział metodologicznyNarzędziem badawczych jest konkretny środek, za pomocą którego zrealizujesz badanie. Może być to kamera, którą nagrasz obraz, dyktafon, którym nagrasz dźwięk.

Najczęściej używanym narzędziem badawczych jest kwestionariusz ankiety. I polecam Ci wybrać właśnie te narzędzie badawcze. Później za jego pomocą bardzo łatwo zaprezentujesz o opiszesz wyniki.

3.5. Organizacja i przebieg badań,

W tym podrozdziale należy w kilku akapitach przedstawić, gdzie, kiedy i w jaki sposób zostało przeprowadzone badanie. Warto podać jaka grupa została poddana badaniu, a także jakie było nastawienie do prowadzonych badań.

Aby podrozdział był ciekawszych etapy badania możesz przedstawić na przykład w takiej oto tabelce.Etapy badania w pracy licencjackiej

Bibliografia do metodologii badań

Jak zapewne zauważyłeś najpierw podawałem definicje pojęć, a później swoje wyjaśnienie. Jak już wspomniałem Ty w swojej metodologii będziesz musiał zrobić tak samo.

Najpierw podajesz definicje poszczególnych elementów, a następnie przedstawiasz swoje założenia metodologiczne.

Chociaż literatury na temat metodologii jest mnóstwo to mogę polecić Ci szczególnie kilka pozycji, w których znajdziesz potrzebne definicje.


✔Pobierz literaturę do metodologii badań


Ile stron ma mieć metodologia badań?

Zazwyczaj rozdział metodologiczny jest najkrótszy z całej pracy. Dlatego też nie przesadzaj z ilością. 9-13 stron w zupełności wystarczy.

Nie musisz podawać bardzo wielu definicji, najważniejsze abyś jasno i konkretnie przedstawił założenia swoich badań.

Rozdział badawczy w pracy dyplomowej

Bardzo się cieszę z popularności tego artykułu. Kilkanaście tysięcy osób skorzystało z porad. Kilkaset natomiast pobrało wzory rozdziałów metodologicznych.

Jednak cały czas pada pytanie:

Kiedy powstanie materiał na temat pisania rozdziałów badawczych?

Odpowiadam:

Intensywnie nad tym pracuję. Najpóźniej 15 maja opublikuje kompleksowy artykuł na temat przygotowania części badawczej w pracy dyplomowej. Czegoś takiego jeszcze nie było!

Artykuł już dostępny- Jak napisać rozdział badawczy w pracy licencjackiej i magisterskiej.

Profesjonalna pomoc

Czy przygotowanie rozdziału metodologicznego jest trudne? Myślę, że nie. Jeżeli umieścisz w nim te elementy, o których napisałem wyżej na pewno otrzymasz pozytywną ocenę.

Nie dasz rady sam przygotować swojego metodologii swoich badań? Potrzebujesz pomocy w przygotowaniu rozdziału metodologicznego lub na którymkolwiek etapie pisania pracy dyplomowej – sprawdź zakres oferowanych usług, lub skontaktuj się z nami.

Napisałem rozdział metodologiczny. Co dalej?

Naucz się pisać bez plagiatu. Sprawdź kurs online.
–>Piszę Bez Plagiatu. Kompleksowy kurs pisania prac.

Zobacz jakie materiały mogę Ci jeszcze zaproponować.
–>Sklep Magistra na 5

✔Przygotuj ankietę
Ankieta do pracy licencjackiej i magisterskiej. Jak przygotować?

✔Po akceptacji ankiety przygotuj rozdział badawczy
Jak napisać rozdział badawczy? 

Wielka prośba

Uważasz powyższy wpis za przydatny? Pomogłem Ci? Pomóż mi  dotrzeć do innych osób, którym także ta wiedza może pomóc. Jak to zrobić?

1. Kliknij poniżej polub i udostępnij na FB 👍📣.

2. Podeślij znajomemu link mailem lub na Messengerze📧.

3. Będzie mi bardzo miło, jak zostawisz komentarz poniżej⬇⬇.

Nie zapomnij o prezencie!

2 thoughts on “Jak napisać rozdział metodologiczny w pracy licencjackiej i magisterskiej

 • 5 kwietnia 2019 o 00:36
  Permalink

  Potrzebuję e rozmowy na temat pracy licencyjnej. Zapłacę za nią. Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • 9 kwietnia 2019 o 08:47
   Permalink

   Proszę dzwonić lub pisać.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Uzyskaj bezpłatną poradę