Rozdział metodologiczny – jak napisać?

Ostatnia aktualizacja 16 października 2021

Rozdział metodologiczny – czy Ty też, słysząc te słowa, odczuwasz zakłopotanie i zdziwienie? A może najchętniej nie pisałbyś rozdziału metodologicznego? Nie martw się! W tym artykule przedstawię Ci prosty schemat pisania metodologii do pracy dyplomowej. 

Potrzebujesz szybkiej pomocy z rozdziałem metodologicznym?
Kliknij poniżej ⬇
–>Rozdział metodologiczny. Błyskawiczna pomoc
–>Wzory rozdziałów metodologicznych

Pobierz prezent 🎁
–> Przykładowa praca licencjacka i planer pisaniarozdział metodologiczny w pracy dyplomowej

Musisz napisać rozdział metodologiczny w pracy dyplomowej? Świetnie trafiłeś.

Jeżeli wybrałeś rozsądnie temat pracy dyplomowej, napisanie rozdziałów teoretycznych jest prostą sprawą. Zbierasz materiały, siadasz do komputera i z naszymi wskazówkami jesteś w stanie napisać rozdział nawet w 1 dzień.

Ciekawiej zaczyna robić się w momencie, gdy przystępujesz do części badawczej. Zazwyczaj pierwsze problemy napotkasz, gdy zaczniesz pisać rozdział metodologiczny.

Czy przygotowanie rozdziału metodologicznego jest trudne?

Na to pytanie odpowiem jak prawdziwy polityk – to zależy.

Masz 2 opcje.

1. Rozdział metodologiczny – opcja ambitna

Chcesz poznać literaturę na temat metodologii do prac dyplomowych. Chcesz wszystko zrozumieć i dokładnie przemyśleć. Pisanie rozdziału metodologicznego może Ci zająć kilka tygodni.

2. Rozdział metodologiczny – opcja sprytna

Skupiasz się na konkretach. Nie chcesz komplikować badań. Nie potrzebujesz niestandardowych rozwiązań. Korzystasz ze sprawdzonych schematów. Wiesz, że zawsze możesz poprawić, a zrobione jest lepsze od doskonałegoRozdział metodologiczny napiszesz w 1–2 dni. 

Czy dostanę wzory rozdziałów metodologicznych?

Napisanie metodologii zajmuje przeciętnie 19 godzin ⌛
Trochę szkoda marnować tyle czasu, prawda?

Udostępniam Ci wzory rozdziałów metodologicznych. Sprawdzone schematy, które bardzo szybko zastosujesz przy pisaniu swojej metodologii.

Dzięki gotowym wzorom na 99% zaoszczędzisz kilkanaście godzin swojego cennego czasu. Czy już wiesz, na co go wykorzystasz? 🍻🥂

Twoja inwestycja wyniesie tylko 57 zł 37 zł.
To mniej niż bilet do kina na film 3D 🎞

Te rozdziały napisała ekipa Magistra na 5. Są unikalne, niedostępne nigdzie indziej. Nie znajdziesz ich w Internecie, ani w żadnej pracy dyplomowej!

Uwaga! Ważne!

Każdy metodologia jest kompletna, ma 10–12 stron i wszystkie potrzebne elementy.

🎁 Gratis!! PAKIET MATERIAŁÓW DODATKOWYCH. Wideo, checklisty, PDF, mapy myśli, słownictwo przydatne przy pisaniu metodologii itp. 


Wzory rozdziałów metodologicznych. 18 kierunków!!

1. Administracja (POBIERAM ⬇)

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (POBIERAM ⬇)

3. Pedagogika. Edukacja przedszkolna (POBIERAM ⬇)

4. Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna (POBIERAM ⬇)

5. Ekonomia (POBIERAM ⬇)

6. Logistyka (POBIERAM ⬇)

7. Marketing (POBIERAM ⬇)

8. Pedagogika (POBIERAM ⬇)

9. Pielęgniarstwo (POBIERAM ⬇)

10.Psychologia (POBIERAM ⬇)

11. Ratownictwo medyczne (POBIERAM ⬇)

12. Resocjalizacja (POBIERAM ⬇)

13. Turystyka (POBIERAM ⬇)

14. Zarządzanie (POBIERAM ⬇)

15.  Kosmetologia (POBIERAM ⬇)

16. Dietetyka (POBIERAM ⬇)

17. Fizjoterapia (POBIERAM ⬇)

18. Finanse i rachunkowość (POBIERAM ⬇)

Dodatkowo:

1. Metodologia do analizy dokumentów (POBIERAM ⬇)  

2. Metodologia do studium przypadku (POBIERAM ⬇)

3. Metodologia do wywiadu  (POBIERAM ⬇)

4. Metodologia do obserwacji (POBIERAM ⬇)

5. Najważniejsze definicje do rozdziałów metodologicznych. 78-STRONOWY E-BOOK
(POBIERAM ⬇) [87 zł] [47 zł] 

✔ Masz pytania odnośnie do materiałów? Pisz!

Zobacz, jak wygląda proces zamówienia>>

Twoja satysfakcja jest priorytetem! Zobacz opinie>>

✔ Możesz zobaczyć fragmenty rozdziału>>

Uwaga! Mamy także wzory rozdziałów badawczych>>

Zamówiony materiał otrzymasz w ciągu 60 sekund od wpłaty! Na maila. W plikach Google Docs, Doc, PDF.


Wzory rozdziałów badawczych. 18 kierunków!!

1. Administracja  (POBIERAM ⬇)

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (POBIERAM ⬇)

3. Pedagogika. Edukacja przedszkolna (POBIERAM ⬇)

4. Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna (POBIERAM ⬇)

5. Ekonomia (POBIERAM ⬇)

6. Logistyka (POBIERAM ⬇)

7. Marketing (POBIERAM ⬇)

8. Pedagogika (POBIERAM ⬇)

9. Pielęgniarstwo (POBIERAM ⬇)

10. Psychologia (POBIERAM ⬇)

11. Ratownictwo medyczne (POBIERAM ⬇)

12. Resocjalizacja (POBIERAM ⬇)

13. Turystyka  (POBIERAM ⬇)  

14. Zarządzanie (POBIERAM ⬇)

15.  Kosmetologia (POBIERAM ⬇)

16. Dietetyka (POBIERAM ⬇)

17. Fizjoterapia (POBIERAM ⬇)

18. Finanse i rachunkowość (POBIERAM ⬇)

✔ Chcesz zobaczyć darmowy rozdział badawczy? Pobierz tutaj>>

Dodatkowo:

1. Rozdział badawczy – analiza dokumentów (POBIERAM ⬇)

2. Rozdział badawczy – wywiad (POBIERAM ⬇)

3. Rozdział badawczy – obserwacja (POBIERAM ⬇)

4. Rozdział badawczy – studium przypadku (POBIERAM ⬇)

Zamówiony materiał otrzymasz w ciągu 60 sekund od opłacenia zamówienia!


Czy nauczę Cię pisać rozdział metodologiczny?

Spróbuję, ale nie mogę tego zagwarantować. Kształt rozdziału metodologicznego Twojej pracy dyplomowej zależy od wymogów uczelni i przede wszystkim promotora.

Zaprezentuję Ci najważniejsze elementy. Musisz je uwzględnić w treści swojej metodologii. Pokażę Ci, na czym masz się skupić, a co pominąć.

Świadomie nie omówię wielu zbytecznych elementów metodologii.

Przedstawię Ci najprostszy z możliwych sposobów przygotowania metodologii. Będzie on wystarczający w większości prac dyplomowych.

Kiedy masz napisać rozdział metodologiczny?

W pracach czysto teoretycznych zazwyczaj nie musisz mieć rozbudowanej metodologii. Rozdział metodologiczny piszesz w pracach badawczych.

Niemniej jednak upewnij się, czy go potrzebujesz. Często promotor nie wymaga całego rozdziału metodologicznego. Wystarczy, że metodologię opiszesz skrótowo na początku części badawczej.

Czym jest rozdział metodologiczny?

Najprościej mówiąc, to rozbudowany wstęp do części badawczej. Rozdział metodologiczny rozpoczyna część badawczą Twojej pracy licencjackiej lub magisterskiej.

Promotor, czytając go, powinien szybko zrozumieć, o czym będziesz pisał w części badawczej. Jakie zjawisko chcesz zbadać i przy użyciu jakiego narzędzia chcesz tego dokonać.

Przy okazji promotor, patrząc na konstrukcję i wygląd metodologii, od razu jest w stanie zweryfikować, na jakim poziomie merytorycznym jest cała Twoja praca.

Najważniejsze elementy rozdziału metodologicznego

Rozdział metodologiczny najczęściej przybiera zbliżony kształt do wzoru poniżej.

Rozdział 3
Metodologia badań / Założenia metodologiczne badań własnych
3.1. Przedmiot i cel badań
3.2. Problemy badawcze / pytania badawcze
3.3. Hipotezy badawcze
3.4. Metody badawcze, techniki i narzędzia badawcze
3.5. Organizacja i przebieg badań

Bibliografia do metodologii badań

Jak za chwilę zauważysz, najpierw będę podawał definicje pojęć, a później swoje wyjaśnienie. Ty w swojej metodologii będziesz musiał zrobić tak samo.

Najpierw podajesz definicje poszczególnych elementów, a następnie przedstawiasz swoje założenia metodologiczne.

Chociaż literatury na temat metodologii jest mnóstwo, to mogę polecić Ci szczególnie kilka pozycji z potrzebnymi definicjami.


✔ Pobierz literaturę do metodologii badań

 Zobacz e-book: Metodologia badań. Najważniejsze definicje


Omówienie poszczególnych elementów rozdziału metodologicznego

Przy konstruowaniu podrozdziałów metodologii Twoich badań najpierw przedstawiaj kilka definicji (2–3), a później odwołuj się do swojej pracy.

Na przykład tak jak przedstawiono na schemacie poniżej.wzór rozdział metodologiczny pracy magisterskiej

3.1. Przedmiot i cel badańprzedmiot badań w rozdziale metodologicznym

Upraszczając – przedmiotem jest obiekt badań / wszystko to, co badałeś w swojej pracy.

Przykładowy przedmiot badań:

 • osoby bezrobotne do lat 35 z Krakowa;
 • środowisko rodzinne osób przebywających w Schronisku dla Nieletnich w Warszawie;
 • przebieg procesu obsługi klienta w firmie X.

Przeczytaj więcej o przedmiocie badań>>

Cel badań praca licencjackaCzyli celem jest to, co zamierzasz osiągnąć poprzez realizację swoich badań.

Przykładowe cele badań:

 • analiza i ocena aktywności osób bezrobotnych do 35 roku życia;
 • ocena wpływu środowiska rodzinnego na rozwój społeczny dzieci;
 • ocena procesu obsługi klienta w firmie X.

Przeczytaj więcej o celu badań>>

3.2. Problemy badawcze / pytania badawczeProblem badawczy praca magisterska

Problem badawczy to pytanie zadawane przed rozpoczęciem badań. Odpowiedź na nie mają przynieść Twoje badania.

Przykładowe główne problemy badawcze:

 • Jak duże zagrożenie korupcją występuje w powiecie gdańskim?
 • Które czynniki wychowawcze mają wpływ na przestępczość nieletnich?

Zazwyczaj problem główny nie wystarczy. W swojej metodologii będziesz musiał przedstawić także problemy szczegółowe. Najłatwiej będzie, jeżeli nazwiesz poszczególne badane czynniki.

Przykładowe szczegółowe problemy badawcze:

 • Jakie zjawiska korupcyjne i w jakich instytucjach występują najczęściej?
 • Jakie działania są podejmowane w celu zwalczania korupcji?
 • Jaka jest postawa mieszkańców w stosunku do działań korupcyjnych?
 • Jakie działania powinny zostać podjęte w celu ograniczenia zjawisk korupcyjnych?
 • W jakim stopniu warunki bytowo-socjalne wpływają na przestępczość nieletnich?
 • W jakim zakresie występujące w rodzinach zjawiska patologii społecznej wpływają na demoralizację młodzieży?

Pamiętaj, że problemy główne i szczegółowe są sformułowane zazwyczaj w formie pytań. Powinny jasno precyzować, co zostanie zbadane, i dotyczyć zjawisk dających się zbadać.

Problemy szczegółowe powinny być logicznie powiązane z problemem głównym i być podrzędne w stosunku do niego.

Przeczytaj więcej o problemach badawczych>>

3.3 Hipotezy badawcze

hipotezy badawcze praca licencjackaNajprościej tłumacząc, hipoteza to propozycja odpowiedzi na zadane wcześniej pytanie badawcze. To odpowiedzi „tymczasowe”, ponieważ w trakcie badań potwierdzisz je albo odrzucisz.

Najczęściej będziesz tworzył jedną hipotezę główną. Ewentualnie dodatkowo kilka hipotez szczegółowych.

Hipotezę najłatwiej stworzyć, opisując związki zachodzące między dwoma zmiennymi.

Przykładowe hipotezy:

 • W powiecie warszawskim występuje zjawisko korupcji i jest bardzo krytycznie oceniane przez mieszkańców.
 • Na przestępczość nieletnich mają wpływ czynniki rodzinne, szczególnie społeczno- ekonomiczne i kulturalne.

Pamiętaj, aby Twoja hipoteza zawsze była możliwa do zmierzenia i udowodnienia.

Przeczytaj więcej o hipotezach badawczych>>

3.4 Metody badawcze, techniki i narzędzia badawcze

W tym podrozdziale zazwyczaj występują największe trudności. Większość osób ma wielki problem z rozróżnieniem metody, techniki i narzędzia badawczego. Nie pomaga w tym literatura, często stosująca te pojęcia zamiennie.

Magister na 5 już Ci wszystko tłumaczy 👍metoda badawcza praca licencjackaMetoda jest odpowiedzią na pytanie, w jaki sposób rozwiążesz konkretny problem badawczy.

Teoretycznie do wyboru będziesz miał wiele metod (eksperyment, monografia pedagogiczna, metoda indywidualnych przypadków, sondaż diagnostyczny, obserwacja, metody socjometryczne, metoda sondażu diagnostycznego, analiza dokumentów).

W praktyce zazwyczaj stosuje się metodę sondażu diagnostycznego i tę metodę Ci polecam.

Przeczytaj więcej o metodach badawczych>>

Następny krok to wybranie techniki badawczej.technika badawcza praca licencjackaTłumacząc mniej naukowo – technika badawcza to konkretny sposób rozwiązania danego problemu badawczego.

To sposób zbierania danych, wynikający z wyboru danej metody.

Najczęściej stosowaną techniką badawczą jest ankieta.

Sprawdź, jak dobrze przygotować ankietę do pracy dyplomowej>>

Ostatnim krokiem będzie ustalenie narzędzia badawczego.Narzędzie badawcze rozdział metodologicznyNarzędziem badawczym jest konkretny środek materialny, którym zrealizujesz badanie. Może być to kamera do nagrania obrazu, dyktafon do nagrania dźwięku itp.

Najczęściej używanym narzędziem badawczym jest kwestionariusz ankiety. I polecam Ci wybrać właśnie to narzędzie badawcze. Później za jego pomocą bardzo łatwo zaprezentujesz i opiszesz wyniki.

3.5. Organizacja i przebieg badań

W tym podrozdziale w kilku akapitach przedstawiasz: gdzie, kiedy i w jaki sposób przeprowadziłeś badanie.

Warto podać, jaką grupę  zbadałeś, a także jakie było nastawienie do prowadzonych badań.

Aby podrozdział był ciekawszy, etapy badania możesz przedstawić na przykład w takiej oto tabelce:Etapy badania w pracy licencjackiej

Ile stron ma mieć metodologia badań?

Zazwyczaj rozdział metodologiczny jest najkrótszy z całej pracy. Dlatego też nie przesadzaj z liczbą stron. W zupełności wystarczy 9–13 stron.

Nie musisz podawać bardzo wielu definicji. Najważniejsze, abyś jasno i konkretnie przedstawił założenia swoich badań.

Rozdział badawczy w pracy dyplomowej

Bardzo się cieszę z popularności tego artykułu. Kilkanaście tysięcy osób skorzystało z porad. Kilkaset natomiast pobrało wzory rozdziałów metodologicznych.

Jednak cały czas pada pytanie:

Kiedy powstanie materiał na temat pisania rozdziałów badawczych?

Odpowiadam:

Intensywnie nad tym pracuję. Najpóźniej 15 maja opublikuję kompleksowy artykuł na temat przygotowania części badawczej w pracy dyplomowej. Czegoś takiego jeszcze nie było!

Artykuł jest już dostępny! Jak napisać rozdział badawczy w pracy licencjackiej i magisterskiej>>

Pomoc przy rozdziale metodologicznym

Czy przygotowanie rozdziału metodologicznego jest trudne? Myślę, że nie. Jeżeli umieścisz w nim elementy, wspomniane w artykule, na pewno otrzymasz pozytywną ocenę.

Nie dasz rady sam przygotować swojego rozdziału metodologicznego?

Potrzebujesz pomocy w napisaniu metodologii?
Wypełnij formularz>>

Przygotowaliśmy bardzo dużo dodatkowych materiałów. Dzięki nim sam napiszesz rozdział metodologiczny.

Zobacz wzory rozdziałów metodologicznych plus materiały premium>>

Jeżeli dalej masz wątpliwości, skontaktuj się z nami. Wspólnie rozwiążemy Twój problem.

Napisałem rozdział metodologiczny. Co dalej?

Naucz się pisać bez plagiatu. Sprawdź kurs online.
–>Piszę Bez Plagiatu. Kompleksowy kurs pisania prac

Zobacz, jakie materiały mogę Ci jeszcze zaproponować.
–>Sklep Magistra na 5

✔ Przygotuj ankietę
Ankieta do pracy licencjackiej i magisterskiej. Jak przygotować?

✔ Po akceptacji ankiety, przygotuj rozdział badawczy
Jak napisać rozdział badawczy? 

Wielka prośba

Uważasz powyższy wpis za przydatny? Pomogłem Ci? Pomóż mi dotrzeć do innych osób, którym ta wiedza także może pomóc. Jak to zrobić?

1. Udostępnij na FB 👍📣

2. Podeślij znajomemu link mailem lub na Messengerze 📧

3. Zostaw komentarz poniżej ⬇⬇ Możesz nawet ponarzekać. Dla mnie zaszczytem jest, że przeczytałeś do końca.

Nie zapomnij o prezencie!

6 thoughts on “Rozdział metodologiczny – jak napisać?

 • 25 kwietnia 2021 o 15:33
  Permalink

  Przy definicji metody badawczej podają Państwo jako źródło Ryszard Podgórski – Wstęp do metodologii badań pedagogicznych. Po sprawdzeniu nie udało mi się potwierdzić aby istniała taka praca tego autora!

  Odpowiedz
  • 26 maja 2021 o 14:46
   Permalink

   Proszę sprawdzić- R. Podgórski- Metodologia badań socjologicznych.

   Odpowiedz
 • 25 kwietnia 2021 o 13:59
  Permalink

  W artykule znajduję się błąd przy nazwisku autora definicji techniki badawczej!
  Powinien być Mieczysław Łobocki, a nie „Łopocki”

  Odpowiedz
 • 5 kwietnia 2019 o 00:36
  Permalink

  Potrzebuję e rozmowy na temat pracy licencyjnej. Zapłacę za nią. Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • 9 kwietnia 2019 o 08:47
   Permalink

   Proszę dzwonić lub pisać.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Szybki kontakt
Nie musisz podawać, ale przyśpieszy to ustalenia.