Wzory ankiet do prac dyplomowych

Wzory ankiet do prac dyplomowych

Niewątpliwe przygotowanie ankiety do pracy dyplomowej nie należy do łatwych zadań.  Tak jak napisałem w artykule na temat tworzenia ankiet, pewne elementy muszą się z w niej po prostu znaleźć. Łatwo zapomnieć o kilku podstawowych zasadach i popełnić wiele błędów, na skutek czego Twoja ankieta od razu będzie wyglądała na nieprofesjonalną.

Przykładowe ankiety do prac dyplomowych

Czy uczelnia udostępni mi przykładowe ankiety do prac dyplomowych?

Dodatkowo sprawę komplikuje fakt, że promotor bardzo rzadko udostępni Ci wzory ankiet do prac dyplomowych. Dlatego tak jak w wielu innych aspektach związanych z pisaniem prac dyplomowej, także tutaj będzie błądził po omacku.

Na szczęście na Magistra na 5 możesz zawsze liczyć. Udostępniam Ci wzory przykładowych ankiet do prac dyplomowych z różnych kierunków studiów.

Jaki jest koszt przykładowych ankiet?

Każda ankieta kosztuje tylko 12 zł!!! Czyli trochę więcej niż piwo w pubie studenckim. Odpuścisz jedno piwo i zainwestujesz w profesjonalne materiały edukacyjne?

Wzory ankiet

Pedagogika. Edukacja przedszkolna

1. Oczekiwania rodziców wobec edukacji przedszkolnej. (POBIERAM⬇)[12 zł]

2. Sposób spędzania czasu wolnego dzieci w wieku przedszkolnym. (POBIERAM⬇) [12 zł]

3. Trudności edukacyjne dzieci w wieku przedszkolnym na przykładzie Przedszkola X (POBIERAM⬇) [12 zł]

4. Trudności adaptacyjne dzieci w przedszkolu(POBIERAM⬇)[12 zł]

5. Zachowania prozdrowotne dzieci w wieku przedszkolnym (POBIERAM⬇) [12 zł]

6. Czynniki warunkujące efektywną współpracę pomiędzy przedszkolem i rodziną według opinii nauczycieli i rodziców  (POBIERAM⬇) [12 zł]

7. Sposoby zapobiegania trudnościom adaptacyjnym dzieci trzyletnich do warunków przedszkola w opinii rodziców przedszkolaków z miejscowości XYZ (POBIERAM⬇) [12 zł]

Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna

1.Ocena oczekiwań rodziców wobec nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej (POBIERAM⬇) [12 zł]

2. Ocena oczekiwań rodziców wobec nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Wersja 2. (POBIERAM⬇) [12 zł]

3. Rola i znaczenie gier i zabaw w edukacji wczesnoszkolnej(POBIERAM⬇) [12 zł]

Pedagogika

1. Ocena zdrowego trybu życia dzieci w wieku szkolnym w opinii uczniów (POBIERAM ⬇) [12 zł]

2. Ocena zdrowego trybu życia dzieci w wieku szkolnym w opinii rodziców (POBIERAM ⬇)[12 zł]

3. Ocena zdrowego trybu życia dzieci w wieku szkolnym w opinii nauczycieli (POBIERAM ⬇)[12 zł]

4.  Opinia nauczycieli na temat otyłości wśród dzieci (POBIERAM⬇) [12 zł]

5. Ocena wizerunku rodziców w oczach dorastających dzieci (POBIERAM⬇) [12 zł]

6. Komunikacja w rodzinie i jej wpływ na indywidualny rozwój dziecka  (POBIERAM⬇) [12 zł]

7. Kultura czytania dzieciom w wieku przedszkolnym w doświadczeniach rodziców  (POBIERAM⬇) [12 zł]

8. Przejawy, przyczyny, skutki zachowań ryzykownych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych XYZ  (POBIERAM⬇) [12 zł]

9. Socjoterapia w pracy z młodzieżą w aspekcie zaburzeń ich zachowania  (POBIERAM⬇) [12 zł]

Bezpieczeństwo wewnętrzne

1. Zagrożenia przestępczością internetową w dobie współczesnych wyzwań. (POBIERAM⬇) [12 zł]

2. Zagrożenie korupcją w powiecie X. (POBIERAM⬇) [12 zł]

3. Działania policji na rzecz zabezpieczenia imprez masowych w opinii mieszkańców miasta X. (POBIERAM⬇) [12 zł]

4. Problem przemocy, a poczucie bezpieczeństwa społeczności lokalnej. Na przykładzie gminy X.(POBIERAM⬇) [12 zł]

5. Przestępczość nieletnich jako zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.  Ocena działań Policji przez mieszkańców Powiatu X. (POBIERAM⬇) [12 zł]

6. Bezpieczeństwo jednostkowe i grupowe a problem przemocy w rodzinie (POBIERAM⬇) [12 zł]

7. Funkcjonowanie OSP w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego(POBIERAM⬇) [12 zł]

Administracja

1. Wsparcie osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu i aktywności zawodowej (POBIERAM⬇) [12 zł]

2. Funkcjonowania Ośrodka Kultury w miejscowości XYZ oraz jego roli w edukacji pozaszkolnej (POBIERAM⬇) [12 zł]

3. Rola funduszy zewnętrznych w finansowaniu rozwoju Gminy Miejskiej XYZ (POBIERAM⬇) [12 zł]

Ekonomia

1. Aktywność zawodowa studentów i ich stosunek do elastycznych form zatrudnienia (POBIERAM⬇) [12 zł]

2.   Aktywność zawodowa studentów, a trendy współczesnego rynku pracy (POBIERAM⬇) [12 zł]

3. Ocena jakości produktów bankowości elektronicznej w Polsce  (POBIERAM⬇) [12 zł]

4. Teoria racjonalnego wyboru a podejmowane decyzje nabywców nieruchomości mieszkalnych (POBIERAM⬇) [12 zł]

Logistyka

1.  Innowacyjne rozwiązania w komunikacji miejskiej wspomagające funkcjonowanie
miasta X 
(POBIERAM⬇) [12 zł]

2.  Ocena funkcjonowania systemu informatycznego X działającego w firmie Y (POBIERAM⬇) [12 zł]

3. Wykorzystanie linii metra w Warszawie i Brukseli (POBIERAM⬇) [12 zł]

Marketing

1. Analiza świadomości i oczekiwań konsumentów sklepu X (POBIERAM⬇) [12 zł]

2. Działania promocyjne przedsiębiorstw kosmetycznych w ocenie klientów  (POBIERAM⬇) [12 zł]

3. Kształtowanie wizerunku sklepu XYZ w Polsce (POBIERAM⬇) [12 zł]

4. Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa na przykładzie Wydawnictwa XYZ (POBIERAM⬇) [12 zł]

5. Społeczna odpowiedzialność biznesu jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstwa na przykładzie agencji zatrudnienia XYZ  (POBIERAM⬇) [12 zł]

Pielęgniarstwo

1.  Opinia na temat problemu nietrzymania moczu (POBIERAM⬇) [12 zł]

2.  Stan świadomości pacjentów na temat objawów nowotworu pęcherza
moczowego
(POBIERAM⬇) [12 zł]

Resocjalizacja

1.  Ocena znaczenia działalności duszpasterskiej w procesie resocjalizacji (POBIERAM⬇) [12 zł] 

2. Ocena pomocy postpenitencjarnej dla osób opuszczających zakłady karne (POBIERAM⬇) [12 zł]

Turystyka

1. Oceny czynników wpływających na wybór oferty gastronomicznej (POBIERAM⬇) [12 zł]

2. Atrakcyjność Grodna (POBIERAM⬇) [12 zł]

3. Festiwal Kultur Narodowych w Grodnie jako produkt turystyczny Białorusi (POBIERAM⬇) [12 zł]

4. Grodno jako destynacja turystyczna w opinii młodzieży w miejscowości XYZ (POBIERAM⬇) [12 zł]

5. Potencjał kulturowo-przyrodniczy Białorusi (POBIERAM⬇) [12 zł]

6. Szlak Adama Mickiewicza jako atrakcja turystyczna Białorusi (POBIERAM⬇) [12 zł]

Zarządzanie

1. Rola kierownika w rozwoju zawodowym pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa X.(POBIERAM⬇) [12 zł]

2. Ocena systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie XYZ. (POBIERAM⬇) [12 zł]

3. Ocena zjawiska wypalenia zawodowego w powiecie X. (POBIERAM⬇)[12 zł]

4.  Zjawisko mobbingu w miejscu pracy (POBIERAM⬇) [12 zł]

5. Konflikty w organizacji – przyczyny i sposoby ich rozwiązywania na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ (POBIERAM⬇) [12 zł]

6. Organizacja zamówień publicznych w małych i średnich przedsiębiorstwach (POBIERAM⬇) [12 zł]

7. Poziom świadomości kadry kierowniczej a realizowanie działań z zakresu zarządzania różnorodnością (POBIERAM⬇) [12 zł]

8. Rola motywatorów w kreowaniu przywiązania do organizacji (POBIERAM⬇) [12 zł]

9. Wpływ szkoleń na poziom kompetencji pracowników (POBIERAM⬇) [12 zł]

Ratownictwo medyczne

1. Ocena wiedzy na temat pierwszej pomocy przedmedycznej (POBIERAM⬇) [12 zł]

Psychologia

1.  Analiza psychospołecznych skutków dorastania w rodzinie z problemem alkoholowym (POBIERAM⬇) [12 zł]

2. Jakość życia osób leworęcznych w przeszłości i obecnie (POBIERAM⬇) [12 zł]

3. Postawy młodzieży szkolnej wobec podstawowych zjawisk seksualności człowieka (POBIERAM⬇) [12 zł]

Dlaczego mam skorzystać w Twoich wzorów ankiet do prac dyplomowych?

  • Otrzymasz autorskie ankiety, niedostępne nigdzie indziej (dzięki nim stworzysz swoją unikalną ankietę);
  • ankiety nie są za trudne, ani za bardzo rozbudowane. Są proste do przeprowadzenia, nie zmęczysz nimi ankietowanych;
  • zawierają wszystkie niezbędne elementy (omówione w tym artykule);
  • niedostępne za darmo w internecie (masz pewność, że nie korzystało z nich kilka tysięcy studentów);
  • umożliwiają łatwe napisanie rozdziału badawczego;
  • za symboliczną opłatę. (taniej się nie da, nie wiem do kiedy utrzyma się tak niska cena)

Jak korzystać ze wzorów ankiet do prac dyplomowych?

1. Zobacz powyżej ⬆⬆, jakie wzory ankiet do poszczególnych kierunków studiów są dostępne.

2. Kup wybrane ankiety (szybkie płatności Przelewy 24, materiał otrzymasz do 5 minut).

3. Po wpłacie otrzymasz link do pobrania ankiet.

4. Korzystaj efektywnie i mądrze ze wzoru ankiet.

5. W razie jakichkolwiek pytań pisz.

6. Potrzebujesz wzoru ankiety na inny temat? Daj znać.

Jak nie korzystać z zakupionych wzorów ankiet?

Pamiętaj pracy nikt nie napisze za Ciebie (przynajmniej nie powinien). Kupujesz bardzo dobre wzory ankiet. Pamiętaj, że

TO TYLKO WZORY, KTÓRE MOGĄ POSŁUŻYĆ DO PRZYGOTOWANIA TWOJEJ ANKIETY. NIE MOŻESZ ICH ABSOLUTNIE SKOPIOWAĆ DO SWOJEJ PRACY.

Korzystając z nich akceptujesz regulamin.

Potrzebujesz wzoru ankiety do konkretnego tematu/kierunku studiów?

Potrzebujesz wzoru ankiety na konkretny temat? Daj znać z jakich kierunków studiów/ z jakich tematów potrzebujesz wzorów ankiet. Jak najszybciej przygotuję taki materiał. Kontakt.

Nie zapomnij pobrać darmowego EBOOKA

Czy Ty też popełnisz te błędy w swojej pracy dyplomowej?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.