Metodologia w pracy licencjackiej jak napisać? 5 niezbędnych elementów

Ostatnia aktualizacja 27 maja 2024

Metodologia w pracy licencjackiej i magisterskiej. Te słowa powodują, że przeciętny student zachowuje się jak pies, czyli macha głową i mądrze patrzy na promotora ?.

Jeżeli metodologia jest dla Ciebie czarną magią to zapraszam do czytania/ oglądania poniższych materiałów. Poznasz 5 elementów metodologii, które muszą się znaleźć w każdej pracy licencjackiej/ dyplomowej.

Potrzebujesz szybkiej pomocy z rozdziałem metodologicznym lub badawczym?
Kliknij poniżej ⬇
–> Rozdział badawczy i metodologiczny. Pomoc w pisaniu
–> Pobierz wzory rozdziałów metodologicznych
–> Wzory rozdziałów badawczych

Pobierz prezent ?
–> Przykładowa praca licencjacka i planner pisania
–> Darmowy wzór rozdziału badawczego
–> Darmowy wzór rozdziału metodologicznego

metodologia w pracy licencjackiej i magisterskiej

Obejrzyj poniższe nagranie, a dowiesz się:

 • Czym jest metodologia w pracy licencjackiej?
 • Kiedy należy przygotować metodologie do pracy licencjackiej?
 • Co powinno się znaleźć w rozdziale metodologicznym?
 • Jak skonstruować przedmiot i cel badań?
 • Jak skonstruować problemy badawcze?
 • Jak skonstruować hipotezy badawcze?
 • Jak dobrać odpowiednie metody, techniki i narzędzia badawcze?
 • Jak opisać organizację i przebieg badań?
 • Ile stron powinna mieć metodologia pracy licencjackiej?
 • Skąd wziąć literaturę do napisania metodologii w pracy licencjackiej?


Wzory rozdziałów metodologicznych. 18 kierunków!!

Zastanawiasz się skąd wziąć przykłady rozdziałów metodologicznych? Poniżej rozwiązanie.

1. Administracja (ANKIETA ) / (WYWIAD ⬇)

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (ANKIETA ⬇)  / (WYWIAD ⬇)

3. Pedagogika. Edukacja przedszkolna (ANKIETA ⬇) / (WYWIAD ⬇)

4. Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna (ANKIETA ⬇) / (WYWIAD ⬇)

5. Ekonomia (ANKIETA ⬇) / (WYWIAD ⬇)

6. Logistyka (ANKIETA ⬇) / (WYWIAD ⬇)

7. Marketing (ANKIETA)  / (WYWIAD ⬇)

8. Pedagogika (ANKIETA ⬇)  / (WYWIAD ⬇)

9. Pielęgniarstwo (ANKIETA ⬇)  / (WYWIAD ⬇)

10.Psychologia (ANKIETA ⬇) / (WYWIAD ⬇)

11. Ratownictwo medyczne (ANKIETA ⬇) / (WYWIAD ⬇)

12. Resocjalizacja (ANKIETA ⬇) / (WYWIAD ⬇)

13. Turystyka (ANKIETA ⬇) / (WYWIAD ⬇)

14. Zarządzanie (ANKIETA ⬇) / (WYWIAD ⬇)

15.  Kosmetologia (ANKIETA ⬇) / (WYWIAD ⬇)

16. Dietetyka (ANKIETA ⬇) / (WYWIAD ⬇)

17. Fizjoterapia (ANKIETA ⬇) / (WYWIAD ⬇)

18. Finanse i rachunkowość (ANKIETA ⬇) / (WYWIAD ⬇)

19. Prawo (ANKIETA ⬇)

20. Informatyka (ANKIETA ⬇)

21. Filologia polska (ANKIETA ⬇)

21. Filologia angielska (ANKIETA ⬇)

Dodatkowo:

1. Metodologia do analizy dokumentów (POBIERAM ⬇)  

2. Metodologia do studium przypadku (POBIERAM ⬇)

3. Metodologia do obserwacji (POBIERAM ⬇)

5. Najważniejsze definicje do rozdziałów metodologicznych. 78-STRONOWY E-BOOK
(POBIERAM ⬇) [87 zł] [47 zł] 

Twoja satysfakcja jest priorytetem! Zobacz opinie>>

✔ Możesz zobaczyć fragmenty rozdziału>>

Zamówiony materiał otrzymasz w ciągu 60 sekund od wpłaty! Na maila. W plikach Google Docs, Doc, PDF.

Zobacz, dlaczego warto pobrać przykładowy rozdział metodologiczny


Pobierz mapę myśli do tego nagrania

metodologia praca licencjacka najważniejsze elementy
Metodologia do pracy dyplomowej- 5 najważniejszych elementów

 

Jak nie chcesz oglądać filmiku, możesz przeczytać transkrypcję nagrania ⬇⬇

Metodologia w pracy licencjackiej- 5 najważniejszych elementów

Promotor kazał Ci napisać rozdział metodologiczny, a Ty kompletnie nie wiesz, jak to zrobić? Zastanawiasz się, co ma się znaleźć w takim rozdziale, aby był on poprawny? Skąd czerpać literaturę do napisania metodologii? Wszystkiego dowiesz się z tego nagrania.

Czym jest metodologia w pracy licencjackiej?

Można powiedzieć, że metodologia to taki rozbudowany wstęp do części badawczej. Ma z niego wynikać to, czym będziesz się zajmował w części badawczej, jakie zjawisko chcesz zbadać i przy użyciu jakiego narzędzia chcesz tego dokonać. Powinien zawierać wszystkie najważniejsze założenia Twojej pracy.

Kiedy należy napisać metodologię do pracy licencjackiej?

Rozdział metodologiczny powstaje po napisaniu części teoretycznej, ale przed częścią badawczą, gdyż to na podstawie założeń znajdujących się w metodologii, powstaje narzędzie badawcze, za pomocą którego można przeprowadzić badanie.

Oczywiście dotyczy to prac badawczych. W pracach teoretycznych zwykle pisanie metodologii nie jest wymagane.

Wzory rozdziałów badawczych. 18 kierunków!!

Rozdziały badawcze  pod ankietę

1. Administracja  (POBIERAM)

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (POBIERAM)

3. Pedagogika. Edukacja przedszkolna (POBIERAM)

4. Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna (POBIERAM)

5. Ekonomia (POBIERAM)

6. Logistyka (POBIERAM)

7. Marketing (POBIERAM)

8. Pedagogika (POBIERAM)

9. Pielęgniarstwo (POBIERAM)

10. Psychologia (POBIERAM)

11. Ratownictwo medyczne (POBIERAM)

12. Resocjalizacja (POBIERAM)

13. Turystyka  (POBIERAM)

14. Zarządzanie (POBIERAM)

15.  Kosmetologia (POBIERAM)

16. Dietetyka (POBIERAM)

17. Fizjoterapia (POBIERAM)

18. Finanse i rachunkowość (POBIERAM)

19. Filologia polska (POBIERAM )

20. Filologia angielska (POBIERAM )

21. Prawo (POBIERAM )

22. Informatyka (POBIERAM )

Rozdziały badawcze pod wywiad

1. Administracja (POBIERAM)

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (POBIERAM)

3. Pedagogika. Edukacja przedszkolna (POBIERAM)

4. Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna (POBIERAM)

5. Ekonomia (POBIERAM)

6. Logistyka (POBIERAM)

7. Marketing (POBIERAM)

8. Pedagogika (POBIERAM)

9. Pielęgniarstwo (POBIERAM)

10. Psychologia (POBIERAM)

11. Ratownictwo medyczne (POBIERAM)

12. Resocjalizacja (POBIERAM)

13. Turystyka (POBIERAM)

14. Zarządzanie (POBIERAM)

15.  Kosmetologia  (POBIERAM)

16. Dietetyka (POBIERAM)

17. Fizjoterapia (POBIERAM)

18. Finanse i rachunkowość (POBIERAM)

Rozdziały badawcze pod analizę dokumentów

1. Administracja (POBIERAM)

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (POBIERAM)

3. Pedagogika. Edukacja przedszkolna (POBIERAM)

4. Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna (POBIERAM)

5. Ekonomia (POBIERAM)

6. Logistyka (POBIERAM)

7. Marketing (POBIERAM)

8. Pedagogika (POBIERAM)

9. Pielęgniarstwo (POBIERAM)

10. Psychologia (POBIERAM)

11. Ratownictwo medyczne (POBIERAM)

12. Resocjalizacja (POBIERAM)

13. Turystyka (POBIERAM)

14. Zarządzanie (POBIERAM)

15.  Kosmetologia  (POBIERAM)

16. Dietetyka (POBIERAM)

17. Fizjoterapia (POBIERAM)

18. Finanse i rachunkowość (POBIERAM)

Inne metody badawcze

1.  Rozdział badawczy – metoda obserwacji (POBIERAM)

2. Rozdział badawczy – studium przypadku (POBIERAM)

3. Rozdział badawczy – eksperyment (POBIERAM)

4. Rozdział badawczy – monografia (POBIERAM)

Możesz zobaczyć darmowy rozdział badawczy>>

Zamówiony materiał otrzymasz w 60 sekund od wpłaty! Na maila. W plikach Google Docs, Doc, PDF.

Dlaczego warto? Przeczytaj ofertę>>

Co koniecznie muszę umieścić w metodologi do pracy licencjackiej?

 Za chwilę wymienię Ci, jakie elementy powinny się znaleźć w każdym, porządnie przygotowanym rozdziale metodologicznym.

Każdemu z nich poświęciliśmy osobne nagranie, więc jeśli chcesz dowiedzieć się więcej w tym temacie, odsyłam Cię do filmików. Teraz skrótowo omówię każdy element, jaki musi się znaleźć w dobrej metodologii.

Tak wygląda najczęściej struktura rozdziału metodologicznego.

3.1. Przedmiot i cel badań

W tym miejscu należy wskazać kilka definicji z metodologii badań dotyczących tego, czym według różnych autorów jest przedmiot badań, a następnie, wskazać własny przedmiot badań.

Oczywiście musi on być zgodny z rzeczywistością i przeprowadzanym/planowanym przez nas badaniem. Pamiętając, że przedmiotem badań w pracy może być jakieś zjawisko, proces bądź jakaś grupa społeczna.

Może to być przebieg procesu rekrutacji w firmie, zjawisko bezrobocia, ale też np. studenci kierunku pielęgniarstwo.

Następnie należy dokonać krótkiego przeglądu definicji celu badań różnorodnych autorów i po nim wskazać cel własnego postępowania badawczego.

Celem pracy jest zwykle to, co chcemy w tej pracy osiągnąć w wyniku badań, czyli może to być analiza, ocena czy porównanie jakiegoś zjawiska, procesu w społeczeństwie, instytucji, firmie, itp.

Przeczytaj więcej o przedmiocie badań i celu w metodologii ⬇⬇

Przedmiot badań w pracy licencjackiej i magisterskiej >>

Cel badań w pracy licencjackiej i magisterskiej >>

3.2. Problemy badawcze

Kolejnym elementem metodologii są problemy badawcze. W tym podrozdziale także należy w pierwszej kolejności skupić się na teorii dotyczącej definicji problemów badawczych w literaturze. Na ich podstawie należy wskazać własny problem główny, a także kilka problemów szczegółowych.

Problem badawczy to nic innego niż pytanie, które wymaga odpowiedzi. Odpowiedź na to pytanie przyniesie Twoje badanie.

Problem główny to takie najbardziej ogólne pytanie. Natomiast problemy szczegółowe to pytania pomocnicze, uzupełniające do problemu głównego.

Pamiętaj, że problemy muszą być tak skonstruowane, aby dawały możliwość pogłębionej, szerokiej odpowiedzi, a nie np., tak lub nie.

Przykładem problemu głównego w pracy może być np.: Jak duże zagrożenie korupcją występuje w powiecie gdańskim?

Czytaj więcej o problemach badawczych ⬇⬇

Problem badawczy w pracy licencjackiej i magisterskiej >>

Przykładowe problemy badawcze z 18 kierunków>>

3.3. Hipotezy badawcze

Hipotezy badawcze są niczym innym niż odpowiedziami na postawione wcześniej problemy badawcze.

W tym przypadku analogicznie należy wskazać przegląd definicji hipotez różnych autorów, a następnie własną hipotezę główną, czyli odpowiedź na problem główny, a także hipotezy szczegółowe- odpowiedzi na hipotezy szczegółowe.

Oczywiście te odpowiedzi są naszymi przypuszczeniami, domniemaniami czy domysłami, które muszą zostać zweryfikowane w wyniku badań własnych.

Przykładowa hipoteza to np.: W powiecie gdańskim występuje zjawisko korupcji, jest ono bardzo krytycznie oceniane przez mieszkańców.

Czytaj więcej o hipotezach badawczych ⬇⬇

Hipoteza badawcza w pracy licencjackiej i magisterskiej >>

3.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze

To najbardziej rozbudowana oraz najtrudniejsza cześć metodologii.

Najpierw należy wskazać definicje metod w literaturze, ich rodzaje, a następnie wybrać własną metodę, która będzie zastosowana w badaniu, tak samo należy postąpić z techniką, a na koniec z narzędziem.

Metoda jest najbardziej ogólna.  To odpowiedź na pytanie, w jaki sposób rozwiążesz konkretny problem badawczy.

Technika badawcza to konkretny sposób rozwiązania danego problemu badawczego. Narzędzie badawcze to konkretny środek, za pomocą którego zrealizujesz badanie.

Może być to kamera, którą nagrasz obraz, dyktafon, którym nagrasz dźwięk. Mam nadzieję, że jest to dosyć zrozumiałe.

W większość przypadków prace badawcze powstają na podstawie ankiety, wtedy metodą badawczą jest sondaż diagnostyczny, techniką ankietowanie, narzędziem badawczym -kwestionariusz ankiety.

Dowiedź się więcej o metodach, technikach i narzędziach badawczych ⬇⬇

Metody badawcze w pracy licencjackiej i magisterskie >>

Techniki badawcze w pracy licencjackiej i magisterskiej >>

Narzędzie badawcze w pracy licencjackiej i magisterskie >>

Ankieta do pracy licencjackiej i magisterskiej. Jak przygotować?>>

3.5. Organizacja i przebieg badań

W tym miejscu należy w kilku akapitach opisać gdzie, kiedy, w jaki sposób przeprowadzone zostało badanie.  Ile trwało czasu? Co sprawiło trudność w jego przebiegu?

Proponuje w tym miejscu przedstawić etapy badania za pomocą tabeli, jak w poniższym przykładzie.

przebieg badania w pracy dyplomowej

Czytaj więcej o organizacji i przebiegu badania ⬇⬇

Organizacja i przebieg badań w pracy licencjackiej i magisterskiej >>

To wszystkie elementy, jakie powinna zawierać metodologia. Taki schemat jest stosowany i poprawny na uczelniach w 90% przypadków.

Jak przyspieszyć pisanie metodologii z ChatGPT?

Masz problem z przygotowaniem metodologii? Wydaje Ci się to kompletną abstrakcją? Boisz się, że przez rozdział metodologiczny nie ruszysz dalej?

Nie martw się. Z przygotowaniem odpowiedniej metodologii mają problem nawet najstarsi promotorzy. Na szczęście teraz możesz mieć po swojej stronie potężną technologię.

ChatGPT poda Ci ultra jasne wskazówki i pomoże wybrać, która z nich najlepiej pasuje do Twojego badania.

Zobacz przykład:

 • Chcę zbadać wpływ pracy zdalnej na równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Jaka metodologia badawcza byłaby najbardziej odpowiednia dla badania?

Oto co wygenerował ChatGPT:

ChatGPT pomaga wybrać metodologię do pracy dyplomowej

Chcesz zostać mistrzem sztucznej inteligencji? Chcesz zostać najmądrzejszą osobą w pokoju? Chcesz szybko przygotować metodologię do swojej pracy?

Pobierz pakiet- Przyspiesz Pisania Pracy Dyplomowej z ChatGPT>>

 

Ile stron powinna mieć metodologia w pracy licencjackiej?

Metodologia nie powinna być długim rozdziałem- zwykle 8-10 stron. Należy mieć na uwadze, że przytaczane definicje elementów składających się na proces badawczy, jeśli cytowane są w nadmiarze, mogą w dużym stopniu podnieść ryzyko plagiatu.

 Skąd wziąć literaturę do metodologii w pracy dyplomowej?

 Zastanawiasz się pewnie, skąd wziąć literaturę do stworzenia metodologii?

Chociaż materiałów naukowych na temat metodologii jest mnóstwo, to tylko część z nich jest dostępna w internecie.

Jeśli potrzebujesz kompleksowego zestawu gotowych definicji z różnorodnych źródeł, z podanymi pełnymi przypisami, dzięki którym bez problemu napiszesz każdy wymieniony przeze mnie element metodologii- polecam Ci naszego e-booka metodologia badań własnych- najważniejsze definicje.

Metodologia w pracy licencjackiej- podsumowanie

Jak widzisz, metodologia nie jest prostym zagadnieniem, ale mam nadzieje, że po obejrzeniu tego nagrania jest ona dla Ciebie w mniejszym stopniu zagadkowa i problematyczna.

Naprawdę przyłóż się do zrobienia dobrej metodologii. Jest ona zazwyczaj dokładnie sprawdzana. Promotor, jak również komisja bardzo chętnie wskażą zauważone w tym rozdziale błędy. Musisz dobrze rozumieć, o co w tym chodzi.

Pomoc przy rozdziale metodologicznym

Czy przygotowanie rozdziału metodologicznego jest trudne? Myślę, że nie. Jeżeli umieścisz w nim elementy, wspomniane w artykule, na pewno otrzymasz pozytywną ocenę.

Nie dasz rady sam przygotować swojego rozdziału metodologicznego?

Potrzebujesz pomocy w napisaniu metodologii?
Wypełnij formularz>>

Przygotowaliśmy bardzo dużo dodatkowych materiałów. Dzięki nim sam napiszesz rozdział metodologiczny.

Zobacz wzory rozdziałów metodologicznych plus materiały premium>>

Jeżeli dalej masz wątpliwości, skontaktuj się z nami. Wspólnie rozwiążemy Twój problem.

Potrzebuje więcej informacji o metodologi. Masz coś dla mnie?

We wpisie masz linki do dodatkowych artykułów. Sprawdź je.

Poniżej link do artykułu z kompleksowym omówieniem rozdziału metodologicznego.

Rozdział metodologiczny – jak napisać?

Chciałbym nauczyć się pisać pracę od a do z. Masz coś dla mnie?

Sprawdź e-book Jak Napisać Pracę W Tydzień>>

Sprawdź materiały ze sklepu Magistra na 5 >>

Nie zapomnij o prezentach!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pobierz przykładowy rozdział metodologiczny:

1. Administracja (POBIERAM )

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (POBIERAM )

3. Pedagogika. Edukacja przedszkolna (POBIERAM )

4. Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna (POBIERAM )

5. Ekonomia (POBIERAM )

6. Logistyka (POBIERAM )

7. Marketing (POBIERAM )

8. Pedagogika (POBIERAM )

9. Pielęgniarstwo (POBIERAM )

10. Psychologia (POBIERAM )

11. Ratownictwo medyczne (POBIERAM )

12. Resocjalizacja (POBIERAM )

13. Turystyka (POBIERAM )

14. Zarządzanie (POBIERAM )

15.  Kosmetologia (POBIERAM )

16. Dietetyka (POBIERAM )

17. Fizjoterapia (POBIERAM )

18. Finanse i rachunkowość (POBIERAM )

19. Prawo (POBIERAM )

20. Informatyka (POBIERAM )

21. Filologia polska (POBIERAM )

21. Filologia angielska (POBIERAM )