Cel badań w pracy licencjackiej i magisterskiej

Ostatnia aktualizacja 11 stycznia 2024

Cel badań to kolejny etap tworzenia rozdziału metodologicznego. Tego, jak prawidłowo określić cel badań w swojej pracy licencjackiej i magisterskiej, dowiesz się z tego artykułu.

Potrzebujesz szybkiej pomocy z rozdziałem metodologicznym lub badawczym?Kliknij poniżej ⬇
–> Rozdział badawczy i metodologiczny. Pomoc w pisaniu
–> Pobierz wzory rozdziałów metodologicznych
–> Pobierz wzory rozdziałów badawczych

Kliknij i zobacz, co jeszcze mogę Ci zaoferować ⬇
–> Pomoc z Twoją pracą licencjacką
–> Pobierz przykładową pracę licencjacką

cel badań

Cel badań – definicja trudna

Na ogół przyjmuje się, że celem badań naukowych jest wykrycie prawidłowości stale występujących w badanych zjawiskach oraz doprowadzenie na ich podstawie do wniosków ogólnych, ważnych nie tylko dla badanej zbiorowości, ale i dla innych obiektów znajdujących się w takich samych warunkach.

Celem badań jest nie tylko poznanie rzeczywistości, ale i jej ocena, na tym tle wysnucie wniosków.
Celem badań może być także podjęcie próby opracowania nowych, właściwych, w założeniu lepszych metod badawczych służących poznaniu rzeczywistości.

Cel badań. Definicja trudna. Źródło: Bogdan Klepacki, „Wybrane zagadnienia związane z metodologią badań naukowych”, [w:] „Roczniki Nauk Rolniczych”, seria G, T. 96, z.2, 2009
Pobierz definicje do metodologii badań>>

Cel badań – definicja od Magistra na 5

Celem badań jest to, co zamierzasz osiągnąć poprzez realizację badań w swojej pracy.

Cel badań to odpowiedź na jedno, zaje*******, ale to zaje***** ważne pytanie: Po co robisz badania w swojej pracy dyplomowej?

Cel badań w pracy licencjackiej i magisterskiej. Definicja łatwa. Źródło: Magister na 5

Cel badań w pracy dyplomowej definicja
Źródło: Kadr z filmu „Chłopaki nie płaczą”

Gdzie umieścić cel badań w pracy dyplomowej?

Cel badań jest obowiązkowym elementem metodologii, czyli niezbędnym elementem każdej pracy badawczej. Przeczytaj więcej o rozdziale metodologicznym.

Cel badań w większości przypadków powinien zostać umieszczony w pierwszym podrozdziale rozdziału metodologicznego, zaraz za przedmiotem badań.

Po krótkim przeglądzie definicji należy wskazać swój własny cel badań. Pamiętaj, że celem badań jest zawsze jakaś czynność. Coś, co zamierzasz osiągnąć poprzez przeprowadzenie badań.

W naszych przykładowych rozdziałach metodologicznych wygląda to tak:

Cel badań przykład
Kliknij i pobierz przykładowy rozdział metodologiczny

Jak widzisz, celem jest analiza poziomu świadomości użytkowników Internetu na temat zagrożeń w nim oraz ocena skali zagrożenia przestępczością internetową wśród jego użytkowników.


Wzory rozdziałów metodologicznych. 18 kierunków!!

Co może być celem badań w Twojej pracy dyplomowej?

 • analiza czegoś
 • ocena czegoś
 • porównanie czegoś z czymś
 • ustalenie jakiegoś faktu, zjawiska, zależności
 • wskazanie zależności, problemu
 • identyfikacja zagrożenia, problemu
  itp.

Cel badań w pracy dyplomowej. Przykłady

Poniżej kilka przykładów celów badań.

 • Analiza i ocena aktywności osób bezrobotnych do 35 roku życia;
 • Ocena wpływu środowiska rodzinnego na rozwój społeczny dzieci;
 • Analiza przebiegu procesu obsługi klienta w firmie X;
 • Porównanie poziomu bezrobocia w dwóch wybranych województwach w Polsce;
 • Ocena wiedzy studentów pielęgniarstwa na temat pierwszej pomocy.

Jeżeli chcesz zobaczyć, jak w praktyce zastosować cel badań, sprawdź nasze przykładowe metodologie.

Jaki powinien być cel badań Twojej pracy dyplomowej?

Poniższy rysunek przedstawia, jaki powinien być cel badań:

Cechy celu badawczego

Przedmiot badań a cel badań?

Cel badań jest ściśle powiązany z przedmiotem badań. Z przedmiotu badań wynika cel.

Przykład 1.

PRZEDMIOT BADAŃ: Przebieg procesu obsługi klienta w firmie X
CEL: Analiza przebiegu procesu obsługi klienta w firmie X

Przykład 2.

PRZEDMIOT BADAŃ: Poziom bezrobocia w dwóch województwach w Polsce
CEL: Porównanie poziomu bezrobocia w dwóch wybranych województwach w Polsce

Rozdział metodologiczny i badawczy to system naczyń połączonych. Bardzo ważna jest spójność.

Jeżeli chcesz spojrzeć na temat z szerokiej perspektywy, poczytaj o rozdziale metodologicznym i rozdziale badawczym.

Po co określa się cel badań w pracy dyplomowej?

Cel badania przyda Ci się wielokrotnie.

1. W fazie koncepcyjnej badania

Pozwoli zweryfikować Twój pomysł na badania.

Określisz, do czego zmierzasz i co chcesz osiągnąć poprzez badania. Określisz, jakie czynności musisz podjąć, aby zrealizować badanie.

Wybierzesz metodę badawczą do realizacji tego zamierzania.

Przede wszystkim zweryfikujesz, czy takie Twoje badanie z takim celem jest realne.

Przykładowo – lepiej, abyś nie badał znajomości dzieł Blanki Lipińskiej wśród wychowanków Zakładu Poprawczego ?

2. W fazie realizacyjnej badania

Jasno określony cel badań utrzymuje w ryzach całe badanie. Pozwala określić, czy wszystko idzie w dobrym kierunku. W porę zorientujesz się, jeżeli będą potrzebne zmiany np. w grupie docelowej.

Przykładowo, jeżeli zauważysz, że przeprowadzona ankieta nie wystarczy do osiągnięcia celu, możesz dodatkowo przeprowadzić wywiad.

Zobacz więcej ankiet>>

1. Administracja (POBIERAM)

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (POBIERAM)

3. Pedagogika. Edukacja przedszkolna (POBIERAM)

4. Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna (POBIERAM)

5. Ekonomia (POBIERAM)

6. Logistyka (POBIERAM)

7. Marketing (POBIERAM)

8. Pedagogika (POBIERAM)

9. Pielęgniarstwo (POBIERAM)

10. Psychologia (POBIERAM)

11. Ratownictwo medyczne (POBIERAM)

12. Resocjalizacja (POBIERAM)

13. Turystyka (POBIERAM)

14. Zarządzanie (POBIERAM)

15.  Kosmetologia (POBIERAM)

16. Dietetyka (POBIERAM)

17. Fizjoterapia (POBIERAM)

18. Finanse i rachunkowość (POBIERAM )

19. Filologia polska (POBIERAM )

20. Filologia angielska (POBIERAM )

21. Prawo (POBIERAM )

22. Informatyka (POBIERAM )

Dlaczego warto? Przeczytaj ofertę>>

Wzory prac dyplomowych

Zobacz wszystkie przykładowe prace>>

1. Administracja (ZOBACZ)

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (ZOBACZ)

3. Ekonomia, finanse, rachunkowość (ZOBACZ)

4. Logistyka i transport (ZOBACZ)

5. Marketing (ZOBACZ)

6. Pedagogika (ZOBACZ)

7. Pedagogika. Edukacja przedszkolna (ZOBACZ)

8. Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna (ZOBACZ)

9. Pielęgniarstwo (ZOBACZ)

10. Psychologia (ZOBACZ)

11. Ratownictwo medyczne (ZOBACZ)

12. Resocjalizacja (ZOBACZ)

13. Turystyka (ZOBACZ)

14. Zarządzanie (ZOBACZ)

15. Dietetyka (ZOBACZ)

16. Filologia polska (ZOBACZ)

17. Fizjoterapia (ZOBACZ)

18. Informatyka (ZOBACZ)

19. Prawo (ZOBACZ)

20. Filologia angielska (ZOBACZ)

21. Rolnictwo (ZOBACZ)

Dlaczego warto?

Przeczytaj ofertę>>

Zobacz opinie >>

3. Po zakończeniu badania

Będziesz mógł określić, w jakim stopniu osiągnąłeś założony cel.

Pamiętaj, nie jest błędem, jeżeli nie uda Ci się w 100% zrealizować zakładanego celu. Musisz tylko podać dobre przyczyny, dlaczego tak się nie stało.

4. We wstępie i zakończeniu

Pamiętaj także, że do celu badań będziesz nawiązywał we wstępie i zakończeniu swojej pracy.

Czy moja praca musi mieć cel badań? Co się stanie, jeżeli nie określę celu badań?

Możesz powiedzieć:

Po co mi ten cel badań? Nie mam czasu. Przecież najważniejsze to jak najszybsze napisanie pracy i przepuszczenie jej przez JSA. Reszta się nie liczy. Przecież i tak nikt tego nie czyta.

I tu się mylisz. Metodologia i rozdział badawczy są prawie zawsze dokładnie czytane. Dlatego też tak wiele piszemy o tym na blogu. Jeszcze więcej znajdziesz w materiałach premium»

Na poniższym rysunku przedstawiono, dlaczego lepiej określić cel swojej pracy:

Po co ustala się cel w pracy dyplomowej

Piszę pracę czysto teoretyczną. Czy muszę mieć cel badań?

Tak, jak najbardziej – każda praca teoretyczna powinna mieć cel badań.

Dlatego w ostatnim rozdziale coś oceniaj, analizuj, komentuj, porównuj. Jeżeli nie masz pomysłu, przejrzyj raporty na dany temat, tam znajdziesz inspiracje.

Nigdy nie poprzestawaj na biernym przytaczaniu czyichś poglądów. Pamiętaj – sklejenie kilkudziesięciu definicji w całość nie jest pracą dyplomową.

Zobacz jeszcze artykuł poniżej. Tam jest trochę wskazówek, jak do pracy teoretycznej dodać element badawczy:

Jak wybrać temat pracy dyplomowej i jak uniknąć plagiatu?»

Czy mogę mieć więcej niż jeden cel badań?

Tak, możesz określić nawet kilkanaście celów badań.
Zanim to zrobisz, zastanów się, czy warto. Bardzo komplikuje to robienie badań. Z realizacji każdego celu zostaniesz dokładnie przepytany.

Moim zdaniem lepiej wybrać jeden konkretny, precyzyjny cel i zrealizować go bardzo dobrze, niż wybrać kilka, ale zrealizować je „po łepkach”.

Podczas robienia badań powinna Ci przyświecać reguła Keep It Simple.

Czy Twoja praca ma cel badań?

Teraz zastanów się, czy Twoja praca ma cel badań? Jeżeli tak – to super. Rób rozdział metodologiczny i przeprowadzaj badania.

Jeżeli nie, to jak najszybciej określ cel swoich badań. Możesz to zrobić na podstawie wskazówek z artykułu. Możesz też skorzystać z naszych materiałów premium do rozdziałów badawczych.

Co jeśli temat Twojej pracy nie pozwala na określenie celu badań? Poważnie przemyśl modyfikację, a nawet zmianę takiego tematu.

Poczytaj więcej o tym, jak dobrze wybrać temat pracy dyplomowej.

Pomoc przy badaniach w pracy dyplomowej

Potrzebujesz pomocy z rozdziałem metodologicznym lub badawczym?


Wypełnij formularz»


Przygotowaliśmy bardzo dużo dodatkowych materiałów. Dzięki nim sam zrobisz badania w pracy dyplomowej.

Zobacz wzory rozdziałów metodologicznych plus materiały premium»
Zobacz wzory rozdziałów badawczych plus materiały premium»

Jeżeli dalej masz wątpliwości, napisz. Wspólnie rozwiążemy Twój problem.

Napisałem rozdział badawczy. Co dalej?

Naucz się pisać bez plagiatu. Sprawdź kurs online:
–> Piszę Bez Plagiatu. Kompleksowy kurs pisania prac

Zobacz, jakie materiały mogę Ci jeszcze zaproponować:
–> Sklep Magistra na 5

✔ Przygotuj wstęp:
–> Wstęp do pracy dyplomowej Jak przygotować?

✔ Przygotuj zakończenie:
–> Jak napisać zakończenie do pracy dyplomowej?

Nie zapomnij o prezentach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *