Organizacja i przebieg badań w pracy licencjackiej i magisterskiej

Ostatnia aktualizacja 11 stycznia 2024

Organizacja i przebieg badań to ostatni podrozdział rozdziału metodologicznego. Niby prosty i krótki, ale może sprawić pewne problemy. Dlatego w tym artykule omawiam wszystko, co musi się w nim znaleźć. 

Potrzebujesz szybkiej pomocy z rozdziałem metodologicznym lub badawczym?
Kliknij poniżej ⬇
–> Rozdział badawczy i metodologiczny. Pomoc w pisaniu
–> Pobierz wzory rozdziałów metodologicznych
–> Wzory rozdziałów badawczych

Pobierz prezent ?
–> Przykładowa praca licencjacka i planner pisania
–> Darmowy wzór rozdziału badawczego
–> Darmowy wzór rozdziału metodologicznego

Organizacja i przebieg badań w pracy licencjackiej i magisterskiej

Organizacja i przebieg badań – definicja trudna

Przeprowadzenie badania jest docelową czynnością każdego przedsięwzięcia naukowego, jest najważniejszą czynnością w realizacji całej badawczej procedury. Istotą badań jest zebranie oraz skompletowanie uzyskanych, obiektywnych i wiarygodnych informacji. Aby otrzymać kompletny badawczy materiał, który będzie odpowiedni i wiarygodny, badanie zrealizowane musi być w sposób bezstronny oraz bazując na fundamentalnej wiedzy.

Organizacja badań- definicja trudna. Źródło: Tadeusz Pilch, Teresa Bauman, „Zasady badań pedagogicznych: strategie ilościowe i jakościowe”, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001.

Organizacja i przebieg badania- definicja od Magistra na 5

To krótki opis tego, gdzie i jak przeprowadziłeś badanie w swojej pracy dyplomowej. Dotyczy okoliczności przeprowadzenia badania i jego poszczególnych etapów.

Organizacja i przebieg badania – definicja łatwa. Źródło: Magister na 5

 


Sprawdź wzory rozdziałów metodologicznych. 18 kierunków!!

Co umieścić w podrozdziale organizacja i przebieg badań?

Organizacja i przebieg badania przedstawia wszystko to, co jest związane z rzeczywistym przeprowadzeniem Twojego badania. Dotyczy to okoliczności procesu badawczego i jego poszczególnych etapów.Informacje o przebiegu badań

W podrozdziale organizacja i przebieg badań musisz w kilku akapitach opisać:

  • Gdzie, kiedy oraz w jaki sposób zostało przeprowadzone badanie?
  • W jakiej atmosferze i okolicznościach przebiegało, ile trwało?
  • Czy przebiegło pomyślnie i czy coś sprawiło wyjątkową trudność w jego realizacji?
  • Omówić badaną instytucję lub grupy- odwołując się do metodologicznych zasad doboru grup badawczych (skład i liczebność).
  • Opisać rodzaj doboru osób do badanej populacji.
  • Krótko omówić zebrany materiał badawczy.
  • Opisać kolejne fazy badania.
  • Napisać, w jakich warunkach było przeprowadzone badanie.

Dodatkowo co umieścić w organizacji i przebiegu badań

 

Co może być terenem badań w pracy dyplomowej?

Pozwól, że przedstawię Ci definicję, abyś lepiej zrozumiał.

Teren badań definicja trudna

Pojęcia „teren badań” nie należy rozumieć dosłownie. Nie chodzi bowiem o terytorium, na którym będą prowadzone badania, ale o miejsce badań, czyli ich lokalizację.

Terenem badań w tym znaczeniu mogą być: jakaś organizacja (samorząd studencki, związek zawodowy nauczycieli, organizacja harcerska, itp.), instytucja (szkoła, placówka opiekuńczo-wychowawcza, itp.), grupa osób (grupa rówieśnicza, klasa szkolna, itp.) zlokalizowana w odpowiedniej miejscowości, grupa rówieśnicza w środowisku wielkomiejskim, dom opieki społecznej w jakiejś miejscowości, itp.”

Teren badań definicja trudna. Źródło: K. Żegnałek, Metodologia badań dla autorów prac licencjackich i magisterskich z pedagogiki, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Warszawa 2010.

Teren badań definicja łatwa

Teren badań to miejsce, obszar, gdzie zostaną przeprowadzone badania do Twojej pracy dyplomowej.

Teren badań definicja łatwa. Źrodło: Magister na 5.

Miejsce i czas trwania badańOrganizacja i przebieg badan jako element rozdziału metodologicznego

Najpierw podaj kilka definicji organizacji i przebiegu badań z literatury metodologicznej. Pamiętaj o przypisach do każdej definicji.

Przedstaw najważniejsze informacje dotyczące przebiegu własnego badania.

W naszych przykładowych rozdziałach metodologicznych wygląda to tak:

organizacja i przebieg badan przykład z metodologii
Kliknij i pobierz przykładowy rozdział metodologiczny

Przedstawienie etapów badania w tabeli

Dobrym sposobem jest przedstawienie najważniejszych etapów Twojego badania za pomocą tabeli, gdzie nazwiesz wszystkie kluczowe etapy jego realizacji.

Możesz także pokusić się o wskazanie czasu trwania każdego z tych etapów, zaznaczenia tego, który był najdłuższy lub najbardziej problematyczny.

Poniżej widzisz tabele, gdzie przebieg badania właśnie został zaprezentowany poszczególnymi etapami.

Organizacja i przebieg badań przedstawione w dużej tabeli

organizacja i przebieg badania tabela duża

Organizacja i przebieg badań przedstawione w małej tabeli

 

organizacja i przebieg badań opisane w małej tabeli

Opisanie przebiegu badania własnymi słowami

Następnie własnymi słowami musisz opisać, jak przebiegło i jak długo trwało badanie. Ten etap jest mocno indywidualny i uzależniony od charakteru Twojego badania.

Tutaj masz kilka przykładów.

Przykład 1 opisu przebiegu badania.

Badania zostały przeprowadzone w marcu bieżącego roku. Chęć udziału w nich zgłosiło sześćdziesiąt osób z trzech różnych środowisk wychowawczych. Badanymi grupami były: dzieci w wieku przedszkolnym (5-6lat), kadra pedagogiczna oraz rodzice dzieci w wieku przedszkolnym.

Badania przedszkolaków odbyły się w sali zabawowej na terenie placówki. Odpowiedziom najmłodszym przysłuchiwał się nauczyciel, który uczestniczył podczas rozmowy z przedszkolakami. Prace plastyczne również wykonywane były pod nadzorem wychowawcy grupy.

Przykład 2 opisu przebiegu badania. 

Ogółem zostało przebadanych 38 rodzin, z których 4 są niepełne. Wychowaniem dzieci w tych rodzinach zajmują się matki.

Tryb realizacji badań był następujący.

W pierwszym etapie skierowane były ankiety do rodziców dzieci; w ankietach rodzice ustosunkowali się do zawartych problemów związanych z codziennym funkcjonowaniem rodziny.

Równolegle zostały przeprowadzone wywiady z nauczycielami dwóch grup. Wywiad z nauczycielem został przeprowadzony osobiście przez badającego. O efektach dydaktycznych, zaangażowaniu rodziców, o sprawach wychowania oraz o zachowaniu i ogólnym rozwoju dzieci nauczyciel wydał opinie, posługując się notatkami, arkuszami obserwacyjnymi lub też polegając jedynie na własnej pamięci.

Uzupełnieniem badań była rozmowa z dzieckiem wokół jego rysunku na temat „Moja rodzina”. Większość dzieci odpowiadała na pytania chętnie, podając wiele istotnych szczegółów bez specjalnego zachęcania ze strony badającego.

Odpowiedzi były raczej szczere, z dużą ilością objaśnień i podawaniem przykładów, tak jak wymagały tego pytania.

W nielicznych tylko przypadkach można było odczuć pewną rezerwę i obawę związaną z udzielaniem przez dzieci odpowiedzi. Zdobyte w ten sposób informacje o zachowaniu dzieci i ich rodziców można uznać za wiarygodne i wyczerpujące potrzebom związanym z problemem badawczym. Szczególnie cenne są wiadomości na temat funkcjonowania wychowawczego rodziców, gdyż na podstawie dłuższej znajomości dzieci i ich obserwacji, nauczyciel mógł wnioskować o zainteresowaniu matek i ojców sprawami wychowania.

Populacja badana

Jakie problemy mogą wystąpić podczas przebiegu badań?

Teoretycznie możesz napotkać setki problemów. Szczególnie, gdy wybierzesz bardzo trudną metodę badawczą. Dlatego zawsze Ci polecam ankietę.

Przy ankiecie natomiast najczęstszym problemem będzie to, że ankietowani nie chcą wypełnić Twojej ankiety. Czyli Ty będziesz potrzebował 80 ankiet, a będziesz miał 15 z małą szansą na zdobycie pozostałych odpowiedzi.

Bardzo wiele zależy od próby badawczej, która może Ci utrudnić lub ułatwić zadanie.

Organizacja i przebieg badań

Czytaj, jak wybrać dobrą próbę badawczą do pracy dyplomowej >>

Ile czasu powinno trwać badanie?

Odpowiedź jest banalna- zawsze jak najkrócej. Cierpliwość badanych bardzo szybko się wyczerpuje, Ty też stracisz zapał, gdy zbieranie wyników będzie się ciągnęło miesiącami.

Dlatego my zawsze polecamy robić proste badania, możliwe do przeprowadzenia i opisania w maksymalnie kilka dni. Poniżej zobacz artykuł z prostymi trikami, jak możesz przyśpieszyć badanie ankietowe.

Jak szybko zebrać wiele ankiet >>

Pomoc przy badaniach w pracy dyplomowej

Potrzebujesz pomocy z rozdziałem metodologicznym lub badawczym?
Napisz»

Przygotowaliśmy bardzo dużo dodatkowych materiałów. Dzięki nim sam zrobisz badania w pracy dyplomowej.

Wzory rozdziałów metodologicznych»
Wzory rozdziałów badawczych»

Jeżeli dalej masz wątpliwości, napisz. Wspólnie rozwiążemy Twój problem.

Napisałem rozdział metodologiczny. Co dalej?

Naucz się pisać bez plagiatu. Sprawdź kurs online:
–> Piszę Bez Plagiatu. Kompleksowy kurs pisania prac

Zobacz, jakie materiały mogę Ci jeszcze zaproponować:
–> Sklep Magistra na 5

✔ Przygotuj wstęp
Wstęp do pracy dyplomowej. Jak go przygotować?

✔ Przygotuj zakończenie
Jak napisać zakończenie do pracy dyplomowej?

Nie zapomnij o prezentach!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *