Techniki badawcze w pracy licencjackiej i magisterskiej

Ostatnia aktualizacja 11 stycznia 2024

Techniki badawcze będziesz zawsze mylił z metodami badawczymi. Nawet naukowcy, najwięksi spece o metodologii mają problem z ostatecznym rozróżnieniem, co jest metodą, a co techniką badawcza.

W tym artykule przedstawię Ci, najprościej jak tylko potrafię to, co wiem o technikach badawczych w pracy dyplomowej. Może po przeczytaniu nie zostaniesz profesorem metodologii, ale unikniesz prostych błędów i będziesz wiedział jakie techniki badawcze najlepiej wybrać.

Potrzebujesz szybkiej pomocy z pisaniem pracy dyplomowej!
Kliknij i zobacz, co mogę Ci zaoferować ⬇
–> Pomoc z pracą dyplomową
–> Pobierz przykładową pracę licencjacką

A może potrzebujesz ekspresowej pomocy z rozdziałem metodologicznym? Kliknij poniżej ⬇
–> Wzory rozdziałów metodologicznych
–> Wzór Twojego rozdziału metodologicznego w 3 dni [Pomoc]

techniki badawcze w pracy licencjackiej i magisterskiej

Technika badawcze definicja trudna

„Techniki badań naukowych, to czynności postępowania przeznaczone do specjalnego celu, elementu lub okresu. (…) Pozwalają one na przykład zgromadzić i uporządkować potrzebne dane. Są czynnościami przeważnie praktycznymi, w procesie poznania naukowego starannie wypracowanymi dyrektywami, pozwalającymi na uzyskanie sprawdzonych informacji, opinii, faktów. Wynikają z rodzaju problemu badawczego i przyjętej hipotezy.

W sensie logicznym techniki badań naukowych są pojęciami podrzędnymi w stosunku do metody, a w sensie rzeczowym o znacznie węższym zakresie niż metoda. Techniki badawcze ograniczają się do czynności pojedynczych lub pojedynczo jednorodnych”

Techniki badawcze- definicja trudna. Źródło: Jerzy Apanowicz, „Metodologia ogólna”, Wydawnictwo Bernardinum, Gdynia 2002.

Techniki badawcze definicja od Magistra na 5

Techniki badawcze to szczegółowe działania, za pomocą których przeprowadzasz badania. Techniki badawcze musza być podporządkowane metodom odpowiednio do tych metod dobrane.

Techniki badawcze w pracy licencjackiej i magisterskiej- definicja łatwa. Źródło: Magister na 5.

Jakie są różnice między metodą badawczą a techniką badawczą?

To bardzo trudne pytanie. Sami naukowcy mają z tym wielki problem. Często to, co dla jednych jest metodą, dla innych jest techniką badawczą i odwrotnie. Największe cyrki dzieją się w naukach pedagogicznych, gdzie często występuje pełna dowolność w określaniu, czym jest metoda, a czym technika badawcza.

Czasami może dojść do kuriozalnej sytuacji, że jeden promotor powie, że zrobiłeś dobrze metodologię, a drugi powie, że wszystko jest do poprawy.

Dlatego czytaj artykuły, łącz kropki i przygotowuj się do obrony swojego toku myślenia. Bo rozdział metodologiczny, to często sprawa bardzo subiektywna. I jak wiesz, o co chodzi, to jesteś w stanie się wybronić. Pamiętaj o tym.

Różnice między metodą badawczą, a techniką badawczą

Przekładając temat metod i technik badawczych na chłopski rozum:

Metoda badawcza to sposób rozwiązania konkretnego problemu badawczego z Twojej pracy dyplomowej.

Technika badawcza to konkretne działanie, sposób przeprowadzenia badań, podporządkowany metodzie badawczej. Technika musi wynikać z metody badawczej.

Różnicę między metodą, techniką i narzędziem badawczym omówiłem w poniższym artykule:

Metody badawcze w pracy dyplomowej >>

Jak nie masz czasu szukać, powiększ po prostu poniższy obrazek i zobacz, o co chodzi.

proste przykłady metody techniki i narzędzia badawczego
Proste przykłady metody, techniki i narzędzia badawczego (powiększ)

Rozdziały badawcze  pod ankietę

1. Administracja  (POBIERAM)

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (POBIERAM)

3. Pedagogika. Edukacja przedszkolna (POBIERAM)

4. Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna (POBIERAM)

5. Ekonomia (POBIERAM)

6. Logistyka (POBIERAM)

7. Marketing (POBIERAM)

8. Pedagogika (POBIERAM)

9. Pielęgniarstwo (POBIERAM)

10. Psychologia (POBIERAM)

11. Ratownictwo medyczne (POBIERAM)

12. Resocjalizacja (POBIERAM)

13. Turystyka  (POBIERAM)

14. Zarządzanie (POBIERAM)

15.  Kosmetologia (POBIERAM)

16. Dietetyka (POBIERAM)

17. Fizjoterapia (POBIERAM)

18. Finanse i rachunkowość (POBIERAM)

19. Filologia polska (POBIERAM )

20. Filologia angielska (POBIERAM )

21. Prawo (POBIERAM )

22. Informatyka (POBIERAM )

Rozdziały badawcze pod wywiad

1. Administracja (POBIERAM)

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (POBIERAM)

3. Pedagogika. Edukacja przedszkolna (POBIERAM)

4. Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna (POBIERAM)

5. Ekonomia (POBIERAM)

6. Logistyka (POBIERAM)

7. Marketing (POBIERAM)

8. Pedagogika (POBIERAM)

9. Pielęgniarstwo (POBIERAM)

10. Psychologia (POBIERAM)

11. Ratownictwo medyczne (POBIERAM)

12. Resocjalizacja (POBIERAM)

13. Turystyka (POBIERAM)

14. Zarządzanie (POBIERAM)

15.  Kosmetologia  (POBIERAM)

16. Dietetyka (POBIERAM)

17. Fizjoterapia (POBIERAM)

18. Finanse i rachunkowość (POBIERAM)

Rozdziały badawcze pod analizę dokumentów

1. Administracja (POBIERAM)

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (POBIERAM)

3. Pedagogika. Edukacja przedszkolna (POBIERAM)

4. Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna (POBIERAM)

5. Ekonomia (POBIERAM)

6. Logistyka (POBIERAM)

7. Marketing (POBIERAM)

8. Pedagogika (POBIERAM)

9. Pielęgniarstwo (POBIERAM)

10. Psychologia (POBIERAM)

11. Ratownictwo medyczne (POBIERAM)

12. Resocjalizacja (POBIERAM)

13. Turystyka (POBIERAM)

14. Zarządzanie (POBIERAM)

15.  Kosmetologia  (POBIERAM)

16. Dietetyka (POBIERAM)

17. Fizjoterapia (POBIERAM)

18. Finanse i rachunkowość (POBIERAM)

Inne metody badawcze

1.  Rozdział badawczy – metoda obserwacji (POBIERAM)

2. Rozdział badawczy – studium przypadku (POBIERAM)

3. Rozdział badawczy – eksperyment (POBIERAM)

4. Rozdział badawczy – monografia (POBIERAM)

Możesz zobaczyć darmowy rozdział badawczy>>

Zamówiony materiał otrzymasz w 60 sekund od wpłaty! Na maila. W plikach Google Docs, Doc, PDF.

Dlaczego warto? Przeczytaj ofertę>>

Co to znaczy, że technika musi być podporządkowana metodzie badawczej?

To znaczy, że nie możesz wybrać dowolnej techniki. Musi ona wynikać z metody.

Przykład 1

Decydujesz się na metodę sondażu diagnostycznego.
Za technikę musisz wybrać ankietowanie lub wywiad.

Przykład 2

Decydujesz się na bardzo trudną metodę badawczą, czyli eksperyment.
Za technikę możesz wybrać np. eksperyment kontrolowany, eksperyment pedagogiczny itp.

Przykład 3

Jako metodę badawczą wybierasz obserwację.
Jako technikę możesz wybrać np. technikę obserwacji standaryzowanej lub techniki obserwacji niestandaryzowanej.

Przykład 4

Wybierasz dość prostą metodę, czyli analizę dokumentów.
Za technikę możesz wybrać np. klasyczne techniki analizy dokumentów – analiza wewnętrzna i zewnętrzna dokumentów, nowoczesne techniki analizy dokumentów itp.

Techniki badawcze względem metod

Rodzaje technik badawczych

Występuje wielki problem z rozróżnieniem metody i techniki badawczej. Nawet najgenialniejsi specjaliści od metodologii używają tych pojęć zamiennie i kłócą się, kto ma racje. Podejrzewam, że moje artykuły na temat metodologii także zostałyby przez nich rozerwane na strzępy.

Wcale nie przejmuje, najważniejsze, abyś Ty zrozumiał. Poniżej prezentuje Ci prosty podział technik badawczych.

 • Na te, które bardzo prawdopodobne, że zastosujesz kiedyś w swojej pracy
 • Na te, których prawdopodobnie, nie odważysz się użyć. No, chyba że będziesz pisał w przyszłości doktorat i metodologie badań będziesz miał w małym paluszku.

Rodzaje technik badawczych

Łatwe techniki badawcze, które możesz zastosować w swojej pracy

Technika ankietowanie (czyli znana i kochana ankieta)

Najbardziej popularna i najłatwiejsza technika. W wielkim uproszczeniu większą grupa osób ma odpowiedzieć na Twoje pytania. W tej technice wykorzystujesz kwestionariusz ankiety zawierającej odpowiednią (nie za dużą np.15-25) liczbę pytań.

Na temat ankiety napisałem (prawie) wszystko w tym artykule:

Ankieta w pracy licencjackiej i magisterskiej>>

Zalety ankiety

Technika wywiadu

Druga technika pod względem popularności. Szukasz odpowiedzi na swoje pytania badawcze, poprzez rozmowę z jedną bądź kilkoma osobami, które są przedstawicielami określonej populacji.

Najpierw oczywiście sporządzasz listę pytań – w formie kwestionariusza wywiadu. Odpowiedzi badanego rejestrujesz np. zapisując je na kartce, lub nagrywając na dyktafon.

Na temat wywiadu czytaj więcej:

Wywiad w pracy licencjackiej i magisterskiej>>

Technika badanie dokumentów

Polega na dokonywaniu analizy udostępnionych do wglądu badacza dokumentów. Mogą to być: zakresy obowiązków, sprawozdania i rozliczenia finansowe, rachunki, opinie i orzeczenia oraz inne opracowania służbowe dotyczące badanej instytucji lub osoby, jej otoczenia, środowiska i infrastruktury. Mogą także to być inne prywatne dokumenty, o ile zawierają według nas przydatne z puntu widzenia pracy informacje.

Na temat techniki badania dokumentów czytaj więcej:

Badanie dokumentów w pracy licencjackiej i magisterskiej >>

Trudne techniki badawcze, których raczej nie zastosujesz w swojej pracy

Technika obserwacji

Technika polegająca na obserwowaniu faktów zjawisk, osób lub przedmiotów w danym miejscu oraz czasie. W zakresie tej techniki nawiążesz kontakt z obserwowaną populacją, przeprowadzisz obserwację oraz sporządzić z niej protokół.

Na temat techniki obserwacji czytaj więcej:

Obserwacja w pracy licencjackiej i magisterskiej >>

Technika eksperymentu

Technika, w której wprowadzasz nowy element do zastanego układu i obserwujesz jakie zmiany wywoła.

Na temat techniki eksperymentu czytaj więcej:

Eksperyment w pracy licencjackiej i magisterskiej >>

Technika socjometryczna

Technika, w której badasz stosunki między poszczególnymi osobami w grupach społecznych. Pozwala ocenić badaną grupę osób, pod kątem wielu cech i sprawdzić jakie relacje pomiędzy nimi panują.

Pozostałe techniki badawcze

Dla porządku należy wspomnieć, że istnieją jeszcze: techniki statystyczne, techniki projekcyjne, analiza treści i dziesiątki innych technik, których wcale nie musisz znać, aby zrobić dobre badania. Wręcz nie jest wskazane, abyś ich się uczył. Nigdy Ci się to nie przyda niczym wykute definicje ze znienawidzonych egzaminów.

Masz problem z doborem metody techniki i narzędzia badawczego? A może nie masz pomysłu na badania. Daj znać, pomożemy. Kontakt>>

Technika badawcza jako element rozdziału metodologicznego

Zazwyczaj metody badawcze podajesz w 3. podrozdziale rozdziału metodologicznego. Czyli w tym:
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze

Jak wstawić techniki badawcze do rozdziału metodologicznego? To bardzo proste. Musisz wykonać kilka etapów.

Wstaw kilka definicji technik badawczych

Na początku podaj kilka definicji technik badawczych z literatury metodologicznej. Pamiętaj o przypisach do każdej definicji.

Wskaż swoją technikę badawczą

Po dokonaniu przeglądu definicji wybierz technikę, najlepiej pasującą do Twojego badania i dzięki której odpowiesz na postawione wcześniej problemy badawcze.

Pamiętaj, żeby technika badawcza odpowiadała i była podporządkowana wcześniej wybranej przez Ciebie metodzie, aby nie była oderwana od badania i jego celu, i aby była możliwa do przeprowadzenia.

Np. Jeśli zdecydowałeś się na metodę sondażu diagnostycznego, to nie możesz wybrać techniki badania dokumentów. Natomiast jeśli masz metodę analizy dokumentów, to jako technikę nie możesz wybrać wywiadu.

W naszych przykładowych rozdziałach metodologicznych wygląda to tak:

przykładowe techniki badawcze

W powyższym przykładzie wybrałem technikę badania ankietowego. Jeżeli nie chcesz sobie za bardzo komplikować badania to niewątpliwe najlepsza metoda.

Jak wybrać dobrą technikę badawczą wybrać do swojej pracy dyplomowej? 2 najważniejsze zasady

1. Wybierz technikę podrzędną do metody i dopasowaną do twojego kierunku studiów.

Technika badawcza wynika z metody, dlatego najpierw przemyśl jaką metodę badawczą chcesz wybrać do swojej pracy. Zastanów się na tym bardzo uczciwie.

Najpierw przeczytaj poniższy artykuł. Jak wybierzesz metodę, pomyśl nad techniką.

Metody badawcze w pracy dyplomowej >>

2. Jeśli nie chcesz sobie utrudniać życia, wybierz technikę ankietowania.

Jeśli masz możliwość, to polecam Ci wybór techniki ankietowania. Oczywiście tylko wtedy, gdy temat pracy na to pozwala, masz dostatecznie dużą liczbę respondentów i promotor wyraził zgodę na takie badania.

Dlaczego właśnie ankietowanie? Jest to technika prosta zarówno do przeprowadzenia, jak i późniejszego opracowania. Przyśpiesza pisanie rozdziału badawczego, Zdecydowanie obniża ryzyko plagiatu, daje ciekawe wyniki i rekomendacje, czy propozycje na przyszłość.

Czytaj więcej na temat techniki ankietowania

Ankieta w pracy dyplomowej>>

Wybór techniki badawczej

Częste pytania odnośnie technik badawczych w pracach dyplomowych

Na zakończenie kilka najczęstszych pytań i moich odpowiedzi odnośnie technik badawczych .

Czy w swoich badaniach warto wybrać techniki ankietowe i technikę ankiety?

Ankieta to co prawda narzędzie badawcze, ale technikę sondażu z zastosowanie ankiety bardzo polecam. Powiem więcej- zawsze zaczynaj od badań z zastosowaniem ankiety. Jeżeli Cię nie przerażają i czujesz, że jesteś gotowy na coś więcej, pomyśl o trudniejszych technikach badawczych.

Jakie są techniki badań pedagogicznych?

Technik badań pedagogicznych da się wyszukać kilkanaście (kilkadziesiąt). Do najbardziej popularnych zaliczamy:

 • techniki sondażu z zastosowaniem ankiety,
 • techniki sondażu z zastosowaniem wywiadu,
 • techniki obserwacji standaryzowanej,
 • techniki obserwacji niestandaryzowanej,
 • skale numeryczne i graficzne,
 • testy według mierzonej cechy osiągnięć badanego,
 • klasyczna technika socjometryczna,
 • klasyczne techniki analizy dokumentów,
 • nowoczesne techniki analizy dokumentów,
 • metodę monograficzną,
 • metodę indywidualnych przypadków,
  i wiele innych metod, których nie potrzebujesz znać, bo z wielu powodów ich nigdy nie zastosujesz.

Gdzie szukać definicji technik badań i innych definicji do metodologii

Jak zawsze polecam Ci naszego super e-booka.

Metodologia Badań Własnych – Najważniejsze Definicje»

Co to są techniki jakościowe i techniki ilościowe

Techniki ilościowe to głównie sondaże, przeprowadzane wśród dużej grupy badanych. Uzyskujesz w nich odpowiedź na pytanie w stylu: ile? Jak często? W technikach ilościowych odpowiedzi są “podane”, a badane osoby wskazują na którąś z nich.

Np. w technikach ilościowych mierzysz, jak często klienci kupują dany produkt i na ile są zadowoleni z zakupu.

Techniki jakościowe stosujesz, gdy chcesz dokonać głębszej analizy danego zjawisko, lepiej i dokładniej je zrozumieć. Techniki jakościowe mają na celu zdobycie głębokiej wiedzy od badanych osób. W technikach jakościowych odpowiedzi uzyskujesz od samych badanych osób, nie zakładasz z góry, jakie one będą.

Przykład. W technikach jakościowych badasz, dlaczego klienci kupują dany produkt i co sprawia, że akurat do wybierają wśród wielu innych.

Pomoc przy badaniach w pracy dyplomowej

Potrzebujesz pomocy z rozdziałem metodologicznym lub badawczym?
Wypełnij formularz»

Przygotowaliśmy bardzo dużo dodatkowych materiałów. Dzięki nim sam zrobisz badania w pracy dyplomowej.

Zobacz wzory rozdziałów metodologicznych plus materiały premium»
Zobacz wzory rozdziałów badawczych plus materiały premium»

Jeżeli dalej masz wątpliwości, napisz. Wspólnie rozwiążemy Twój problem.

Napisałem rozdział badawczy. Co dalej?

Naucz się pisać bez plagiatu. Sprawdź kurs online:
–> Piszę Bez Plagiatu. Kompleksowy kurs pisania prac

Zobacz, jakie materiały mogę Ci jeszcze zaproponować:
–> Sklep Magistra na 5

✔ Przygotuj wstęp
Wstęp do pracy dyplomowej. Jak go przygotować?

✔ Przygotuj zakończenie
Jak napisać zakończenie do pracy dyplomowej?

Wielka prośba

Przydał Ci się ten artykuł? Pomogłem Ci? Pomóż mi dotrzeć do innych osób, którym ta wiedza może pomóc. Jak to zrobić?

1. Udostępnij na FB ??

2. Podeślij znajomemu link mailem lub na Messengerze ?

3. Zostaw komentarz poniżej ⬇⬇ Możesz nawet ponarzekać. Dla mnie zaszczytem jest, że przeczytałeś do końca.

Nie zapomnij o prezentach!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *