Przykłady prac dyplomowych – 14 kierunków

Ostatnia aktualizacja 11 stycznia 2024

Przykłady prac dyplomowych od Magistra na 5. Warto pobrać czy nie? Już odpowiadam.

Przygotowanie pracy dyplomowej to megatrudne zadanie. Na początku największy problem będziesz miał z zachowaniem odpowiedniej struktury i z tym, jak zacząć pisać. Najlepiej jakbyś wcześniej zobaczył przykład dobrze napisanej pracy dyplomowej. Niestety Twój promotor prawdopodobnie nie udostępni Ci przykładowej pracy dyplomowej do wglądu.

Na szczęście jest rozwiązanie. Możesz skorzystać z naszych przykładów. Zobacz przykłady prac dyplomowych, zainspiruj się i zacznij pisać. 

Nie mam czasu czytać! Potrzebuję szybkiej pomocy z pisaniem pracy dyplomowej!
Kliknij i zobacz, co mogę Ci zaoferować ⬇
–> Pomoc z Twoją pracą licencjacką
–> Pobierz przykładową pracę licencjacką

Nie wiem, jak zacząć. Masz coś dla mnie?
–> E-book- Jak Napisać Pracę Dyplomową W Tydzień

przykłady prac dyplomowych

Dlaczego warto pobrać przykłady prac dyplomowych?

 • Jak wybrałeś już temat swojej pracy, to szukasz podobnego tematu i masz gotową inspirację;
 • Jak nie wybrałeś jeszcze tematu, to możesz zainspirować się gotowymi pracami. Zobaczysz, o czym będziesz musiał napisać, jak zrobić badania i jakie wyzwania Cię czekają;
 • Zobaczysz, jak powinna wyglądać prawidłowo napisana praca;
 • Zaplanujesz pisanie pracy i przygotujesz plan działania;
 • Będziesz wiedział, co robić na każdym etapie pisania;
 • Będziesz wiedział, jak pisać, nawet jeżeli promotor o Tobie zapomniał;
 • Dostaniesz gotową bibliografię do danego tematu;
 • Otrzymasz autorskie wywiady, niedostępne nigdzie indziej (dzięki nim zainspirujesz się i z łatwością napiszesz własną pracę).

Co zawiera każda przykładowa praca dyplomowa?

 • 40–70 stron tekstu (w zależności od tematu)
 • bogatą bibliografię
 • aktualną literaturę
 • wstęp
 • rozdziały teoretyczne
 • rozdział metodologiczny (w zależności od tematu)
 • rozdział badawczy
 • zakończenie
 • spis tabel, rysunków, wykresów
 • bibliografię
 • ankietę (lub inną metodę badawczą).

Zobacz wideo – co zawiera każda przykładowa praca licencjacka od Magistra na 5?

 

 

Przykłady prac dyplomowych – administracja

 1. Analiza wpływu bezrobocia na funkcjonowanie rodziny 
 2. Opinie przedsiębiorców i pracowników urzędu patentowego na temat pożądanych sposobów ochrony własności intelektualnej 
 3. Bezczynność i przewlekłość w załatwieniu sprawy przez organ administracyjny
 4. Dotacje i subwencje w latach 2010–2015 na przykładzie gminy XYZ

Zobacz więcej przykładowych prac dyplomowych z administracji»

Przykłady prac dyplomowych – bezpieczeństwo wewnętrzne

 1. Wpływ przestępczości w cyberprzestrzeni na poziom bezpieczeństwa osób korzystających z Internetu
 2. Bezpieczeństwo jednostkowe i grupowe a problem przemocy w rodzinie. Postrzeganie problemu z perspektywy społeczności lokalnej
 3. Kompetencje firm ochroniarskich w zakresie zabezpieczenia imprez masowych 
 4. Rola i zadania ABW w zakresie ochrony informacji niejawnych
 5. Rola służb specjalnych i wojska w zwalczaniu terroryzmu w Polsce na przykładzie działań wybranych jednostek 

Zobacz więcej przykładowych prac dyplomowych z bezpieczeństwa wewnętrznego»

Przykłady prac dyplomowych – pedagogika przedszkolna

 1. Analiza trudności edukacyjnych przedszkolaków i sposoby postępowania w ich zakresie w praktyce wychowawców przedszkola XYZ 
 2. Sposoby zapobiegania trudnościom adaptacyjnym dzieci trzyletnich do warunków przedszkola w opinii rodziców przedszkolaków z okolic Łomży 
 3. Wpływ mediów na proces wychowania przedszkolaków w opinii rodziców
 4. Analiza i ocena funkcjonowania przedszkoli integracyjnych
 5. Analiza i ocena kompetencji społecznych sześciolatków

Zobacz więcej przykładowych prac dyplomowych z pedagogiki przedszkolnej»

Przykłady prac dyplomowych – pedagogika wczesnoszkolna

 1. Współczesne pojmowanie autorytetu nauczyciela i jego wpływ na jakość procesu edukacji wczesnoszkolnej 
 2. Formy i jakość spędzania czasu wolnego wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym 
 3. Znaczenie gier i zabaw dydaktycznych w edukacji wczesnoszkolnej na przykładzie Szkoły Podstawowej XYZ 
 4. Analiza zachowań agresywnych przejawiających się u dzieci uczęszczających do klas 1–3 szkoły podstawowej 

Zobacz więcej przykładowych prac dyplomowych z pedagogiki wczesnoszkolnej»

Przykładowe prace dyplomowe – pedagogika

 1. Analiza wizerunku rodzica w oczach dorastającego dziecka 
 2. Przejawy, przyczyny, skutki zachowań ryzykownych w Zespole Szkół XYZ
 3. Socjoterapia w pracy z młodzieżą w aspekcie zaburzeń zachowania
 4. Analiza i ocena kontaktów rodziców z dziećmi przebywającymi w placówce opiekuńczo-wychowawczej 
 5. Analiza i ocena postaw rodzicielskich w stosunku do dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Zobacz więcej przykładowych prac dyplomowych z pedagogiki»

Przykładowe prace dyplomowe – ekonomia

 1. Analiza porównawcza funkcjonowania dwóch restauracji w oparciu o model biznesowy
 2. Analiza efektywności sposobów przeciwdziałania bezrobociu w powiecie limanowskim
 3. Analiza finansowa spółki PKN Orlen S.A. w latach 2015–2017
 4. Analiza funkcjonowania bankowości elektronicznej w Polsce w latach 2010–2018 
 5. Analiza kredytów hipotecznych na przykładzie banków: PKO BP, Pekao S.A. i BOŚ Banku 

Zobacz więcej przykładowych prac dyplomowych z ekonomii, finansów i rachunkowości»

Przykładowe prace dyplomowe – logistyka

 1. Organizacja transportu towarów niebezpiecznych za pomocą różnych środków transportu
 2. Analiza wdrożenia systemu dystrybucji IFS w dziale handlowym firmy XYZ
 3. Logistyka w sklepie internetowym
 4. Możliwości użycia nowoczesnych technologii na potrzeby transportu samochodowego ludzi
 5. Perspektywy rozwoju logistyki omni-channel

Zobacz więcej przykładowych prac dyplomowych z logistyki i transportu»

Przykładowe prace dyplomowe – marketing

 1. Analiza świadomości i oczekiwań klientów sklepu z żywnością ekologiczną X
 2. Manipulacja w reklamie
 3. Społeczna odpowiedzialność biznesu jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstwa na przykładzie agencji zatrudnienia ATERIMA
 4. Wizerunek Tesco w Polsce
 5. Analiza świadomości i oczekiwań klientów sklepu z żywnością ekologiczną X

Zobacz więcej przykładowych prac dyplomowych z marketingu»

Przykładowe prace dyplomowe – pielęgniarstwo

 1. Nietrzymanie moczu jako problem społeczny i zdrowotny
 2. Problemy pielęgnacyjne w pracy z pacjentem z przewlekłą niewydolnością nerek
 3. Jakość życia i problemy pacjentów cierpiących na refluks przełyku
 4. Analiza i ocena jakości życia pacjentów hospitalizowanych w oddziale sądowym o podstawowym zabezpieczeniu
 5. Analiza wiedzy uczniów szkół średnich w zakresie autyzmu

Zobacz więcej przykładowych prac dyplomowych z pielęgniarstwa»

Przykładowe prace dyplomowe – psychologia

 1. Identyfikacja akceptacji i odbioru społecznego osób wykonujących zawody zaufania publicznego, które posiadają tatuaże
 2. Determinanty decyzji dotyczącej tatuowania ciała w opinii osób posiadających tatuaże 
 3. Zjawisko wypalenia zawodowego jako palący problem współczesnych żołnierzy

Zobacz więcej przykładowych prac dyplomowych z psychologii»

Przykładowe prace dyplomowe – ratownictwo medyczne

 1. Analiza wiedzy Ratowników PSP na temat pierwszej pomocy w przypadku urazów 
 2. Specyfika pacjentów uzależnionych od alkoholu w pracy ratownika medycznego 
 3. Uzależnienie od substancji psychoaktywnych w praktyce ratownika medycznego
 4. Zasady i wytyczne prowadzenia tlenoterapii w stanach nagłych w praktyce ratownika medycznego
 5. Oparzenia w praktyce ratownika medycznego

Zobacz więcej przykładowych prac dyplomowych z ratownictwa medycznego»

Przykładowe prace dyplomowe – resocjalizacja

 1. Religijne determinanty procesu resocjalizacji na przykładzie zakładu karnego w miejscowości X
 2. Wpływ możliwości uprawiania aktywności fizycznej w zakładzie karnym na powodzenie procesu resocjalizacji
 3. Analiza oddziaływania wychowawczego na osoby pozbawione wolności na przykładzie Aresztu Śledczego X
 4. Analiza sytuacji kobiet przebywających w zakładach karnych na przykładzie wybranych placówek

Zobacz więcej przykładowych prac dyplomowych z resocjalizacji»

Przykładowe prace dyplomowe – turystyka

 1. Analiza znaczenia tanich linii lotniczych w zakresie rozwoju turystyki w Polsce
 2. Atrakcyjność Grodna
 3. Bezpieczeństwo turystyki i rekreacji górskiej – aspekty prawne
 4. Szlak turystyczny Adama Mickiewicza jako produkt turystyczny
 5. Festiwal kultur w Grodnie jako produkt turystyczny

Zobacz więcej przykładowych prac dyplomowych z turystyki»

Przykładowe prace dyplomowe – zarządzanie

 1. Analiza i ocena sposobów motywowania pracowników praktykowanych w firmie XYZ 
 2. Konflikty w organizacji – przyczyny i sposoby ich rozwiązywania na przykładzie ProfiCredit
 3. Motywacyjny system wynagrodzeń w firmie XYZ
 4. Proces kadrowy w firmie XYZ 
 5. Rola motywatorów w kreowaniu przywiązania do organizacji

Zobacz więcej przykładowych prac dyplomowych z zarządzania»

Kto jest autorem przykładowych prac dyplomowych?

Wszystkie przykładowe prace dyplomowe przygotował zespół Magistra na 5. Według naszych wyśrubowanych standardów i procedur. Zależy nam na najwyższej jakości.

Priorytet jest jeden: kupujesz coś, co ma Ci pomóc.

Wszystko jest sprawdzane i weryfikowane przed opublikowaniem.

Więcej o nas

Tworzymy Magistra na 5 – największy i najbardziej merytoryczny blog o pisaniu prac w Polsce.

✔ Codziennie kilkadziesiąt (kilkaset) studentów korzysta z naszych kursów i materiałów. Sukcesy studentów to najlepsza reklama. Zobacz:
-> opinie na blogu»
-> opinie na FB»

✔ Mamy 8 lat doświadczenia w pomocy studentom

✔ Tobie także możemy pomóc.

Potrzebujesz wzoru pracy dyplomowej do konkretnego tematu / kierunku studiów?

Potrzebujesz wzoru pracy dyplomowej na konkretny temat?

Daj znać, z jakich kierunków studiów / z jakich tematów potrzebujesz przykładowej pracy dyplomowej. Jak najszybciej przygotuję taki materiał. Kontakt»

Gwarancja satysfakcji

Co jeżeli produkt nie spełni Twoich oczekiwań?

 1. Piszesz mail.
 2. Zwracamy Ci kasę. 
 3. Bez problemów.
 4. Masz na to 30 dni.

Zwrotów mamy bardzo mało 🙂

Jaki jest koszt przykładowych prac dyplomowych?

Każdy przykładowa praca kosztuje tylko 107 zł!!! Czyli trochę więcej, niż wydasz na wyjście na imprezę. Odpuścisz jedną imprezę i zainwestujesz w profesjonalne materiały edukacyjne?

Jak nie korzystać z zakupionych przykładowych prac dyplomowych?

Pamiętaj, pracy nikt nie napisze za Ciebie (przynajmniej nie powinien). Kupujesz bardzo dobre wzory prac dyplomowych. Pamiętaj również, że:

TO TYLKO WZORY, KTÓRE MOGĄ POSŁUŻYĆ JAKO INSPIRACJA DO PRZYGOTOWANIA TWOJEJ PRACY. NIE MOŻESZ ICH ABSOLUTNIE SKOPIOWAĆ I PODPISAĆ JAKO WŁASNE.

Korzystając z nich, akceptujesz regulamin.

Masz jakieś pytania lub wątpliwości?

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości odnośnie do produktu lub procesu zamówienia – po prostu napisz.

Nie zapomnij o prezencie!

Komentarz do “Przykłady prac dyplomowych – 14 kierunków

 • 17 maja 2023 o 18:28
  Permalink

  Praca magisterska z pielęgniarstwa “jakosc zycia a poziom wiedzy pacjentow hospitalizowanych na oddzialach internistycznych I chirurgicznych z powodu powiklan cukrzycowych”

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *