Przykłady ankiet w pracy dyplomowej – 18 kierunków

Ostatnia aktualizacja 11 stycznia 2024

W tym wpisie pokażę Ci przykłady ankiet z 18 kierunków studiów. Zobaczysz przykłady badań, jakie możesz przeprowadzić za pomocą ankiety. Dam Ci także przykładowe ankiety. Czytaj uważnie, bo ankieta to najłatwiejsza i najszybsza metoda badawcza. 

Potrzebujesz szybkiej pomocy z rozdziałem metodologicznym lub badawczym opartym na ankiecie?
Kliknij poniżej ⬇
–> Badania w pracy dyplomowej. Błyskawiczna pomoc
–> Wzory rozdziałów metodologicznych opartych na ankiecie
–> Wzory rozdziałów badawczych opartych na ankiecie
–> Przykładowe ankiety

Zobacz, co jeszcze mogę Ci zaoferować ⬇
–> Pomoc z Twoją pracą licencjacką
–> Pobierz przykładową pracę licencjacką

Przykłady ankiet

Przykłady ankiet – zarządzanie

Pomysły na badania, które możesz przeprowadzić za pomocą kwestionariusza ankiety na zarządzaniu:

 • Przykład 1: Ankieta przeprowadzona z pracownikami wybranego przedsiębiorstwa na temat roli kierownika w rozwoju zawodowym pracowników
 • Przykład 2: Ankieta przeprowadzona z pracownikami wybranego przedsiębiorstwa na temat oceny systemu motywacyjnego funkcjonującego w ich przedsiębiorstwie
 • Przykład 3: Ankieta przeprowadzona z pracownikami dwóch przedsiębiorstw – usługowego i produkcyjnego, na temat różnic w zarządzaniu zasobami ludzkimi w tych przedsiębiorstwach

Przykłady ankiet z zarządzania:

Zobacz więcej przykładowych ankiet»

Przykłady ankiet – bezpieczeństwo wewnętrzne

Pomysły na badania, które możesz przeprowadzić za pomocą kwestionariusza ankiety na bezpieczeństwie wewnętrznym:

 • Przykład 1: Ankieta skierowana do mieszkańców powiatu X na temat zagrożenia korupcją w tym powiecie
 • Przykład 2: Ankieta skierowana do mieszkańców miasta X na temat działań Policji w zakresie zabezpieczenia imprez masowych w mieście
 • Przykład 3: Ankieta skierowana do użytkowników Internetu na temat zagrożeń przestępczością internetową w dobie współczesnych wyzwań

Przykłady ankiet z bezpieczeństwa wewnętrznego:

Zobacz więcej przykładowych ankiet»

Przykłady ankiet – edukacja przedszkolna

Pomysły na badania, które możesz przeprowadzić za pomocą kwestionariusza ankiety na edukacji przedszkolnej:

 • Przykład 1: Ankieta skierowana do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym na temat ich oczekiwań wobec edukacji przedszkolnej
 • Przykład 2: Ankieta skierowana do nauczycieli wybranego przedszkola dotycząca trudności edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym
 • Przykład 3: Ankieta skierowana do nauczycieli przedszkola na temat adaptacji dziecka do przedszkola

Przykłady ankiet z edukacji przedszkolnej:

Zobacz więcej przykładów»

Przykłady ankiet – edukacja wczesnoszkolna

Pomysły na badania, które możesz przeprowadzić za pomocą kwestionariusza ankiety na edukacji wczesnoszkolnej:

 • Przykład 1: Ankieta skierowana do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na temat roli i znaczenia gier i zabaw w edukacji wczesnoszkolnej
 • Przykład 2: Ankieta skierowana do rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym na temat oczekiwań rodziców względem nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
 • Przykład 3: Ankieta skierowana do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na temat funkcjonowania dziecka z autyzmem w grupie rówieśniczej

Przykłady ankiet z edukacji wczesnoszkolnej:

Zobacz więcej przykładów»

Przykłady ankiet – ekonomia, finanse i rachunkowość

Pomysły na badania, które możesz przeprowadzić za pomocą kwestionariusza ankiety na ekonomii, finansach i rachunkowości:

 • Przykład 1: Ankieta skierowana do studentów różnych kierunków studiów na temat ich stosunku do elastycznych form zatrudnienia
 • Przykład 2: Ankieta skierowana do społeczeństwa na temat opinii w zakresie handlu elektronicznego
 • Przykład 3: Ankieta skierowana do właścicieli przedsiębiorstw na temat źródeł, form i metod finansowania przedsiębiorstw

Przykłady ankiet z ekonomii, finansów i rachunkowości:

Zobacz więcej przykładów»

Przykłady ankiet – logistyka

Pomysły na badania, które możesz przeprowadzić za pomocą kwestionariusza ankiety na logistyce:

 • Przykład 1: Ankieta skierowana do kierowców zajmujących się transportem na temat transportu towarów niebezpiecznych
 • Przykład 2: Ankieta skierowana do pracowników wybranego przedsiębiorstwa na temat efektywności wdrożenia systemu informatycznego w zakresie poprawy logistyki w ich przedsiębiorstwie
 • Przykład 3: Ankieta skierowana do pracowników przedsiębiorstwa na temat systemów magazynowania

Przykłady ankiet z logistyki:

Zobacz więcej przykładów»

Przykłady ankiet – marketing

Pomysły na badania, które możesz przeprowadzić za pomocą kwestionariusza ankiety na marketingu:

 • Przykład 1: Ankieta skierowana do klientów sklepu X na temat ich świadomości i oczekiwań w stosunku do oferty sklepu
 • Przykład 2: Ankieta skierowana do klientów przedsiębiorstw kosmetycznych na temat oceny działań promocyjnych praktykowanych przez przedsiębiorstwa kosmetyczne
 • Przykład 3: Ankieta skierowana do społeczeństwa na temat kształtowania wizerunku marki popularnej sieci restauracji

Przykłady ankiet z marketingu:

Zobacz więcej przykładów»

Przykłady ankiet – pedagogika

Pomysły na badania, które możesz przeprowadzić za pomocą kwestionariusza ankiety na pedagogice:

 • Przykład 1: Ankieta skierowana do nauczycieli na temat zdrowego trybu życia dzieci w wieku szkolnym
 • Przykład 2: Ankieta skierowana do dzieci w wieku szkolnym na temat oceny wizerunku rodziców w ich oczach
 • Przykład 3: Ankieta skierowana do rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną na temat ich postaw rodzicielskich

Przykłady ankiet z pedagogiki:

Zobacz więcej przykładów»

Przykłady ankiet – pielęgniarstwo

Pomysły na badania, które możesz przeprowadzić za pomocą kwestionariusza ankiety na pielęgniarstwie:

 • Przykład 1: Ankieta skierowana do pacjentów na temat psychospołecznych skutków nietrzymania moczu
 • Przykład 2: Ankieta skierowana do pacjentów na temat świadomości objawów nowotworu pęcherza moczowego
 • Przykład 3: Ankieta skierowana do uczniów szkół średnich w zakresie autyzmu

Przykłady ankiet z pielęgniarstwa:

Zobacz więcej przykładów»

Przykłady ankiet – psychologia

Pomysły na badania, które możesz przeprowadzić za pomocą kwestionariusza ankiety na psychologii:

 • Przykład 1: Ankieta skierowana do osób dorastających w rodzinie z problemem alkoholowym na temat psychospołecznych skutków dorastania w takich rodzinach
 • Przykład 2: Ankieta skierowana do żołnierzy na temat zjawiska wypalenia zawodowego
 • Przykład 3: Ankieta skierowana do mieszkańców powiatu XYZ na temat psychospołecznych skutków zjawiska przemocy w rodzinie

Przykłady ankiet z psychologii:

Zobacz więcej przykładów»

Przykłady ankiet – ratownictwo medyczne

Pomysły na badania, które możesz przeprowadzić za pomocą kwestionariusza ankiety na ratownictwie medycznym:

 • Przykład 1: Ankieta skierowana do ratowników medycznych na temat ich opinii w zakresie funkcjonowania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce
 • Przykład 2: Ankieta skierowana do pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na temat oceny działań podejmowanych przez ratowników na tym oddziale
 • Przykład 3: Ankieta skierowana do ratowników medycznych na temat stresu i narażenia na wypalenie zawodowe wśród ratowników medycznych

Przykłady ankiet z ratownictwa medycznego:

Zobacz więcej przykładów»

Przykłady ankiet – resocjalizacja

Pomysły na badania, które możesz przeprowadzić za pomocą kwestionariusza ankiety na resocjalizacji:

 • Przykład 1: Ankieta skierowana do osadzonych w zakładzie karnym na temat działalności duszpasterskiej i jej roli w zakresie resocjalizacji
 • Przykład 2: Ankieta skierowana do osób opuszczających zakłady karne na temat jakości i skuteczności pomocy, jaką otrzymują po opuszczeniu zakładu karnego
 • Przykład 3: Ankieta skierowana do kobiet z gminy XYZ na temat przemocy wobec dzieci na terenie gminy

Przykłady ankiet z resocjalizacji:

Zobacz więcej przykładów»

Przykłady ankiet – turystyka

Pomysły na badania, które możesz przeprowadzić za pomocą kwestionariusza ankiety na turystyce:

 • Przykład 1: Ankieta skierowana do klientów lokali gastronomicznych na temat oceny czynników wpływających na wybór oferty gastronomicznej
 • Przykład 2: Ankieta skierowana do turystów wypoczywających na Mazurach na temat oceny wpływu sportów wodnych na rozwój turystyki w powiatach mazurskich
 • Przykład 3: Ankieta skierowana do klientów wybranego lotniska w Polsce na temat znaczenia tanich linii lotniczych w zakresie rozwoju turystyki w Polsce

Przykłady ankiet z turystyki:

Zobacz więcej przykładów»

Przykłady ankiet – administracja

Pomysły na badania, które możesz przeprowadzić za pomocą kwestionariusza ankiety na administracji:

 • Przykład 1: Ankieta skierowana do osób niepełnosprawnych na temat wsparcia takich osób w zatrudnieniu i aktywności zawodowej
 • Przykład 2: Ankieta skierowana do osób bezrobotnych na temat wpływu bezrobocia na funkcjonowanie rodziny
 • Przykład 3: Ankieta skierowana do osób pracujących w wybranym urzędzie na temat systemu motywacyjnego funkcjonującego w urzędzie

Przykłady ankiet z administracji:

Zobacz więcej przykładów»

Przykłady ankiet – kosmetologia

Pomysły na badania, które możesz przeprowadzić za pomocą kwestionariusza ankiety na kosmetologii:

 • Przykład 1: Ankieta skierowana do klientek gabinetu kosmetycznego na temat oceny jakości zabiegów wykonywanych w tym gabinecie
 • Przykład 2: Ankieta skierowana do osób cierpiących na atopowe zapalenie skóry na temat jakości ich życia
 • Przykład 3: Ankieta skierowana do społeczeństwa na temat wiedzy w zakresie nowotworów skóry

Przykłady ankiet z kosmetologii:

Zobacz więcej przykładów»

Przykłady ankiet – dietetyka

Pomysły na badania, które możesz przeprowadzić za pomocą kwestionariusza ankiety na dietetyce:

 • Przykład 1: Ankieta skierowana do nauczycieli na temat determinantów otyłości u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
 • Przykład 2: Ankieta skierowana do studentów na temat alergii pokarmowych
 • Przykład 3: Ankieta skierowana do mieszkańców powiatu XYZ na temat ich podejścia do żywności ekologicznej

Przykłady ankiet z dietetyki:

Zobacz więcej przykładów»

Przykłady ankiet – fizjoterapia

Pomysły na badania, które możesz przeprowadzić za pomocą kwestionariusza ankiety na fizjoterapii:

 • Przykład 1: Ankieta skierowana do społeczeństwa na temat wiedzy w zakresie pozytywnego wpływu aktywności fizycznej na organizm człowieka
 • Przykład 2: Ankieta skierowana do osób starszych przebywających w Domu Pomocy Społecznej na temat jakości ich życia
 • Przykład 3: Ankieta skierowana do zawodników koszykówki w wybranej drużynie na temat najczęstszych urazów i kontuzji w piłce koszykowej

Przykłady ankiet z fizjoterapii:

Zobacz więcej przykładów»

Ankieta w pracy licencjackiej i magisterskiej. Pomoc przy badaniach

Potrzebujesz pomocy z rozdziałem metodologicznym lub badawczym?
Wypełnij formularz»

Przygotowaliśmy bardzo dużo dodatkowych materiałów. Dzięki nim sam zrobisz badania oparte na ankiecie w pracy licencjackiej lub magisterskiej.

Zobacz wzory rozdziałów metodologicznego z ankietą plus materiały premium»
Zobacz wzór rozdziału badawczego z ankietą plus materiały premium»

Jeżeli dalej masz wątpliwości, napisz. Wspólnie rozwiążemy Twój problem.

Napisałem rozdział badawczy. Co dalej?

Naucz się pisać bez plagiatu. Sprawdź kurs online:
–> Piszę Bez Plagiatu. Kompleksowy kurs pisania prac

Zobacz, jakie materiały mogę Ci jeszcze zaproponować:
–> Sklep Magistra na 5

✔ Przygotuj wstęp:
Wstęp do pracy dyplomowej. Jak go przygotować?

✔ Przygotuj zakończenie:
Jak napisać zakończenie do pracy dyplomowej?

Wielka prośba

Przydał Ci się ten artykuł? Pomogłem Ci? Pomóż mi dotrzeć do innych osób, którym ta wiedza może pomóc. Jak to zrobić?

1. Udostępnij na FB ??

2. Podeślij znajomemu link mailem lub na Messengerze ?

3. Zostaw komentarz poniżej ⬇⬇ Możesz nawet ponarzekać. Dla mnie zaszczytem jest, że przeczytałeś do końca.

Nie zapomnij o prezencie!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *