Kwestionariusz wywiadu w pracy dyplomowej. Przykłady z 18 kierunków

Ostatnia aktualizacja 11 stycznia 2024

Kwestionariusz wywiadu to świetna metoda badawcza. W tym artykule pokażę Ci, jak zastosować kwestionariusz wywiadu na 18 kierunkach studiów. Pokażę Ci także przykłady i dam wzory kwestionariuszy wywiadu.

Potrzebujesz szybkiej pomocy z rozdziałem metodologicznym lub badawczym opartym na wywiadzie?
Kliknij poniżej ⬇
–> Badania w pracy dyplomowej. Błyskawiczna pomoc
–> Wzór rozdziału metodologicznego opartego na wywiadzie
–> Wzór rozdziału badawczego opartego na wywiadzie

Zobacz, co jeszcze mogę Ci zaoferować ⬇
–> Pomoc z Twoją pracą licencjacką
–> Pobierz przykładową pracę licencjacką

Kwestionariusz wywiadu przykłady z 18 kierunków studiów

Kwestionariusz wywiadu – zarządzanie

Przykłady badań, które możesz przeprowadzić za pomocą kwestionariusza wywiadu na zarządzaniu:

 • Przykład 1: Wywiad przeprowadzony z kilkoma pracownikami pracującymi w różnych przedsiębiorstwach na temat mobbingu i innych zjawisk patologicznych w miejscu pracy
 • Przykład 2: Wywiad z pracownikami przedsiębiorstw o różnej specyfice działalności na temat przebiegu procesu zarządzania
 • Przykład 3: Wywiad z kilkoma właścicielami gospodarstw agroturystycznych na temat agroturystyki jako alternatywy dla prowadzenia działalności gospodarczej

Wzory kwestionariuszy wywiadu z zarządzania:

Zobacz więcej przykładowych wywiadów z zarządzania»

Kwestionariusz wywiadu – bezpieczeństwo wewnętrzne

Przykłady badań, które możesz przeprowadzić za pomocą kwestionariusza wywiadu na bezpieczeństwie wewnętrznym:

 • Przykład 1: Wywiad przeprowadzony z użytkownikami Internetu na temat oceny zagrożeń przestępczością internetową
 • Przykład 2: Wywiad przeprowadzony z mieszkańcami miasta w Polsce na temat działań Policji w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Przykład 3: Wywiad przeprowadzony z policjantami z wybranej komendy miejskiej w zakresie oceny efektywności działań i przygotowania Policji w zakresie sytuacji kryzysowych

Wzory kwestionariuszy wywiadu z bezpieczeństwa wewnętrznego:

Zobacz więcej przykładowych wywiadów»

Kwestionariusz wywiadu – administracja

Przykłady badań, które możesz przeprowadzić za pomocą kwestionariusza wywiadu na administracji:

 • Przykład 1: Wywiad przeprowadzony z osobami bezrobotnymi na temat wpływu bezrobocia na funkcjonowanie rodzin osób bezrobotnych
 • Przykład 2: Wywiad przeprowadzony z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w wybranym mieście na temat analizy i oceny działań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu przez ten urząd
 • Przykład 3: Wywiad przeprowadzony z pracownikami urzędu gminy w wybranym mieście na temat sposobów profilaktyki i zwalczania alkoholizmu oraz jego społecznych konsekwencji na szczeblu gminnym

Wzory kwestionariuszy wywiadu z administracji:

Zobacz więcej przykładowych wywiadów»

Kwestionariusz wywiadu – dietetyka

Przykłady badań, które możesz przeprowadzić za pomocą kwestionariusza wywiadu na dietetyce:

 • Przykład 1: Wywiad przeprowadzony z nauczycielami szkoły podstawowej na temat determinantów otyłości u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
 • Przykład 2: Wywiad przeprowadzony z dietetykami na temat znaczenia diety w zakresie profilaktyki i leczenia chorób nowotworowych
 • Przykład 3: Wywiad przeprowadzony z dietetykami na temat cateringu dietetycznego i jego miejsca we współczesnym odżywianiu

Wzory kwestionariuszy wywiadu z dietetyki:

Zobacz więcej przykładowych wywiadów»

Kwestionariusz wywiadu – ekonomia

Przykłady badań, które możesz przeprowadzić za pomocą kwestionariusza wywiadu na ekonomii:

 • Przykład 1: Wywiad przeprowadzony ze studentami różnych kierunków studiów na temat aktywności zawodowej i ich stosunku do elastycznych form zatrudnienia
 • Przykład 2: Wywiad przeprowadzony z właścicielami kilku restauracji na temat funkcjonowania ich lokali w oparciu o model biznesowy
 • Przykład 3: Wywiad przeprowadzony z właścicielami przedsiębiorstw o różnej specyfice na temat analizy znaczenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów jako formy ewidencji podatkowej przedsiębiorstwa

Wzory kwestionariuszy wywiadu z ekonomii:

Zobacz więcej przykładowych wywiadów»

Kwestionariusz wywiadu – finanse i rachunkowość

Przykłady badań, które możesz przeprowadzić za pomocą kwestionariusza wywiadu na finansach i rachunkowości:

 • Przykład 1: Wywiad przeprowadzony z właścicielami przedsiębiorstw o różnej specyfice na temat amortyzacji środków trwałych w ich przedsiębiorstwach
 • Przykład 2: Wywiad przeprowadzony z właścicielami przedsiębiorstw o różnej specyfice na temat zastosowania wybranych instrumentów optymalizacji podatkowej
 • Przykład 3: Wywiad przeprowadzony ze specjalistami z dziedziny ekonomii na temat skuteczności inwestycyjnej funduszy zamkniętych

Wzory kwestionariuszy wywiadu z finansów i rachunkowości:

Zobacz więcej przykładowych wywiadów»

Kwestionariusz wywiadu – fizjoterapia

Przykłady badań, które możesz przeprowadzić za pomocą kwestionariusza wywiadu na fizjoterapii:

 • Przykład 1: Wywiad przeprowadzony z trenerami personalnymi na temat wpływu aktywności fizycznej na organizm człowieka
 • Przykład 2: Wywiad przeprowadzony z fizjoterapeutami pracującymi w klubach piłki nożnej na temat specyfiki pracy fizjoterapeuty sportowego
 • Przykład 3: Wywiad przeprowadzony z fizjoterapeutami na temat wpływu obuwia i jego odpowiedniego doboru w zakresie wpływu na zdrowie człowieka

Wzory kwestionariuszy wywiadu z fizjoterapii:

Zobacz więcej przykładowych wywiadów»

Kwestionariusz wywiadu – kosmetologia

Przykłady badań, które możesz przeprowadzić za pomocą kwestionariusza wywiadu na kosmetologii:

 • Przykład 1: Wywiad przeprowadzony z klientkami wybranych gabinetów kosmetologicznych na temat zadowolenia z efektów zabiegów z wykorzystaniem kwasu hialuronowego
 • Przykład 2: Wywiad przeprowadzony z kilkoma wybranymi kosmetologami na temat pielęgnowania skóry trądzikowej
 • Przykład 3: Wywiad przeprowadzony z kilkoma osobami cierpiącymi na atopowe zapalenie skóry na temat jakości życia osób z tą chorobą

Wzory kwestionariuszy wywiadu z kosmetologii:

Zobacz więcej przykładowych wywiadów»

Kwestionariusz wywiadu – logistyka

Przykłady badań, które możesz przeprowadzić za pomocą kwestionariusza wywiadu na logistyce:

 • Przykład 1: Wywiad przeprowadzony z pracownikami wybranego przedsiębiorstwa na temat analizy funkcjonalności systemu komputerowego w zakresie kompleksowego zarządzania logistyką produkcji
 • Przykład 2: Wywiad przeprowadzony z kilkoma pracownikami wybranego przedsiębiorstwa na temat analizy i oceny organizacji oraz efektywności procesu magazynowania
 • Przykład 3: Wywiad przeprowadzony z funkcjonariuszami policji na temat analizy organizacji i problemów logistyki transportu osób jako elementu prawidłowego funkcjonowania policji

Wzory kwestionariuszy wywiadu z logistyki:

Zobacz więcej przykładowych wywiadów»

Kwestionariusz wywiadu – marketing

Przykłady badań, które możesz przeprowadzić za pomocą kwestionariusza wywiadu na marketingu:

 • Przykład 1: Wywiad przeprowadzony z klientami sklepu X na temat ich świadomości i oczekiwań względem produktów oferowanych w sklepie X
 • Przykład 2: Wywiad przeprowadzony z klientami wybranych lokali gastronomicznych na temat determinantów wyboru lokali gastronomicznych
 • Przykład 3: Wywiad przeprowadzony z wybranymi graczami na platformach gier na temat wpływu reklamy internetowej na decyzje zakupowe graczy

Wzory kwestionariuszy wywiadu z marketingu:

Zobacz więcej przykładowych wywiadów»

Kwestionariusz wywiadu – pedagogika

Przykłady badań, które możesz przeprowadzić za pomocą kwestionariusza wywiadu na pedagogice:

 • Przykład 1: Wywiad przeprowadzony z dziećmi w wieku szkolnym na temat obrazu rodziców w oczach dorastających dzieci
 • Przykład 2: Wywiad przeprowadzony z rodzicami dzieci przybywającymi w placówce opiekuńczo-wychowawczej na temat analizy i oceny kontaktów rodziców z dziećmi tam umieszczonymi
 • Przykład 3: Wywiad przeprowadzony z rodzicami dzieci z niepełnosprawnością intelektualną na temat postaw rodzicielskich w stosunku do dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Wzory kwestionariuszy wywiadu z pedagogiki:

Zobacz więcej przykładowych wywiadów»

Kwestionariusz wywiadu – pedagogika przedszkolna

Przykłady badań, które możesz przeprowadzić za pomocą kwestionariusza wywiadu na pedagogice przedszkolnej:

 • Przykład 1: Wywiad przeprowadzony z rodzicami dzieci w wieku przedszkolnym na temat sposobów spędzania czasu wolnego przez ich dzieci
 • Przykład 2: Wywiad przeprowadzony z nauczycielami edukacji przedszkolnej na temat trudności edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym
 • Przykład 3: Wywiad przeprowadzony z nauczycielami edukacji przedszkolnej na temat oceny funkcjonowania przedszkoli integracyjnych

Wzory kwestionariuszy wywiadu z pedagogiki przedszkolnej:

Zobacz więcej przykładowych wywiadów»

Kwestionariusz wywiadu – pedagogika wczesnoszkolna

Przykłady badań, które możesz przeprowadzić za pomocą kwestionariusza wywiadu na pedagogice wczesnoszkolnej:

 • Przykład 1: Wywiad przeprowadzony z rodzicami dzieci w wieku wczesnoszkolnym na temat ich oczekiwań względem nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
 • Przykład 2: Wywiad przeprowadzony z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej na temat współczesnego pojmowania autorytetu nauczyciela i jego wpływu na jakość procesu edukacji
 • Przykład 3: Wywiad przeprowadzony z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej na temat znaczenia gier i zabaw dydaktycznych w edukacji wczesnoszkolnej na przykładzie Szkoły Podstawowej XYZ

Wzory kwestionariuszy wywiadu z pedagogiki wczesnoszkolnej:

Zobacz więcej przykładowych wywiadów»

Kwestionariusz wywiadu – pielęgniarstwo

Przykłady badań, które możesz przeprowadzić za pomocą kwestionariusza wywiadu na pielęgniarstwie:

 • Przykład 1: Wywiad przeprowadzony z pacjentami wybranego szpitala na temat problemu nietrzymania moczu w zakresie społecznym i zdrowotnym
 • Przykład 2: Wywiad przeprowadzony z pacjentami cierpiącymi na refluks przełyku na temat ich jakości życia i problemów związanych z chorobą
 • Przykład 3: Wywiad przeprowadzony z pacjentami kardiologicznymi na temat pielęgnacji i jej znaczenia w zakresie edukacji pacjenta na przykładzie rehabilitacji kardiologicznej

Wzory kwestionariuszy wywiadu z pielęgniarstwa:

Zobacz więcej przykładowych wywiadów»

Kwestionariusz wywiadu – psychologia

Przykłady badań, które możesz przeprowadzić za pomocą kwestionariusza wywiadu na psychologii:

 • Przykład 1: Wywiad przeprowadzony z dorosłymi osobami dorastającymi w rodzinach z problemem alkoholowym na temat psychospołecznych skutków dorastania w takiej rodzinie
 • Przykład 2: Wywiad przeprowadzony z kilkoma osobami w różnym wieku na temat ich podejścia, akceptacji i odbioru społecznego osób wykonujących zawody zaufania publicznego i posiadających tatuaże
 • Przykład 3: Wywiad przeprowadzony z kilkoma żołnierzami Marynarki Wojennej posiadających różne stopnie wojskowe na temat zjawiska wypalenia zawodowego jako palącego problemu współczesnych żołnierzy

Wzory kwestionariuszy wywiadu z psychologii:

Zobacz więcej przykładowych wywiadów»

Kwestionariusz wywiadu – ratownictwo medyczne

Przykłady badań, które możesz przeprowadzić za pomocą kwestionariusza wywiadu na ratownictwie medycznym:

 • Przykład 1: Wywiad przeprowadzony z ratownikami medycznymi na temat czynników stresu i sposobów radzenia sobie z tym problemem w ich pracy zawodowej
 • Przykład 2: Wywiad przeprowadzony z ratownikami medycznymi na temat działań ratowniczych w zakresie postępowania z pacjentem uzależnionym od alkoholu
 • Przykład 3: Wywiad przeprowadzony z ratownikami medycznymi na temat zasad i wytycznych prowadzenia tlenoterapii w stanach nagłych w ich praktyce zawodowej

Wzory kwestionariuszy wywiadu z ratownictwa medycznego:

Zobacz więcej przykładowych wywiadów»

Kwestionariusz wywiadu – resocjalizacja

Przykłady badań, które możesz przeprowadzić za pomocą kwestionariusza wywiadu na resocjalizacji:

 • Przykład 1: Wywiad przeprowadzony z osobami osadzonymi w wybranym zakładzie karnym na temat znaczenia działalności duszpasterskiej w procesie resocjalizacji
 • Przykład 2: Wywiad przeprowadzony z osobami, które odbyły karę pozbawienia wolności na temat instytucjonalnych form wsparcia w pomocy postpenitencjarnej
 • Przykład 3: Wywiad przeprowadzony z osobami osadzonymi w wybranym zakładzie karnym na temat wpływu możliwości uprawiania aktywności fizycznej w zakładzie karnym na powodzenie procesu resocjalizacji

Wzory kwestionariuszy wywiadu z resocjalizacji:

Zobacz więcej przykładowych wywiadów»

Kwestionariusz wywiadu – turystyka

Przykłady badań, które możesz przeprowadzić za pomocą kwestionariusza wywiadu na turystyce:

 • Przykład 1: Wywiad przeprowadzony z klientami wybranego lotniska na temat znaczenia tanich linii lotniczych w zakresie rozwoju turystyki w Polsce
 • Przykład 2: Wywiad przeprowadzony z klientami hotelu ABC na temat determinantów związanych z wyborem ekskluzywnych usług hotelarskich
 • Przykład 3: Wywiad z kilkoma osobami pracującymi w charakterze stewardessy na temat problemów i specyfiki ich pracy

Wzory kwestionariuszy wywiadu z turystyki:

Zobacz więcej przykładowych wywiadów»

Kwestionariusz wywiadu w pracy licencjackiej i magisterskiej. Pomoc przy badaniach

Potrzebujesz pomocy z rozdziałem metodologicznym lub badawczym?
Wypełnij formularz»

Przygotowaliśmy bardzo dużo dodatkowych materiałów. Dzięki nim sam zrobisz wywiad w pracy licencjackiej lub magisterskiej.

Albo zastanowisz się nad wyborem innej metody badawczej ?

Zobacz wzór rozdziału metodologicznego z wywiadem plus materiały premium»
Zobacz wzór rozdziału badawczego z wywiadem plus materiały premium»

Jeżeli dalej masz wątpliwości, napisz. Wspólnie rozwiążemy Twój problem.

Napisałem rozdział badawczy. Co dalej?

Naucz się pisać bez plagiatu. Sprawdź kurs online:
–> Piszę Bez Plagiatu. Kompleksowy kurs pisania prac

Zobacz, jakie materiały mogę Ci jeszcze zaproponować:
–> Sklep Magistra na 5

✔ Przygotuj wstęp:
Wstęp do pracy dyplomowej. Jak go przygotować?

✔ Przygotuj zakończenie:
Jak napisać zakończenie do pracy dyplomowej?

Wielka prośba

Przydał Ci się ten artykuł? Pomogłem Ci? Pomóż mi dotrzeć do innych osób, którym ta wiedza może pomóc. Jak to zrobić?

1. Udostępnij na FB ??

2. Podeślij znajomemu link mailem lub na Messengerze ?

3. Zostaw komentarz poniżej ⬇⬇ Możesz nawet ponarzekać. Dla mnie zaszczytem jest, że przeczytałeś do końca.

Nie zapomnij o prezencie!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *