Studium przypadku – przykłady z 18 kierunków

Ostatnia aktualizacja 11 stycznia 2024

Studium przypadku to dobra, choć trudna metoda badawcza. Ciężko jest napisać rozdział badawczy ze studium przypadku, nie mając jego dobrego wzoru lub inspiracji.

W tym wpisie pokażę Ci przykłady studiów przypadku z 18 kierunków studiów. Dam Ci także przykładowe studia przypadku, abyś szybciej napisał swoją pracę. Szukasz przykładów na studium przypadku? Dobrze trafiłeś.

Potrzebujesz szybkiej pomocy z rozdziałem metodologicznym lub badawczym opartym na studium przypadku?
Kliknij poniżej ⬇
–> Badania w pracy dyplomowej. Błyskawiczna pomoc
–> Wzór rozdziału metodologicznego opartego na studium przypadku
–> Wzór rozdziału badawczego opartego na studium przypadku

Zobacz, co jeszcze mogę Ci zaoferować ⬇
–> Pomoc z Twoją pracą licencjacką
–> Pobierz przykładową pracę licencjacką

Studium przypadku przykłady

Studium przypadku – przykłady z administracji

Przykłady badań, które możesz przeprowadzić za pomocą studium przypadku na administracji:

 • Przykład 1: Analiza sposobów walki z bezrobociem i ich skutków na przykładzie województwa XYZ. Studium przypadku
 • Przykład 2: Analiza i ocena źródeł finansowania Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscowości X. Studium przypadku
 • Przykład 3: Analiza funkcjonowania i roli rady gminy, na przykładzie gminy X. Studium przypadku

Więcej przykładowych studium przypadku z administracji ⬇

przykłady studium przypadku z administracji

Studium przypadku – przykłady z zarządzania

Przykłady badań, które możesz przeprowadzić za pomocą studium przypadku na zarządzaniu:

 • Przykład 1: Analiza strategii marketingowej firmy X. Studium przypadku
 • Przykład 2: Analiza form inwestowania w rozwój kapitału ludzkiego w firmie XYZ. Studium przypadku
 • Przykład 3: Ocena przebiegu procesu wdrożenia pracowników firmy XYZ. Studium przypadku

Więcej przykładowych studium przypadku z zarządzania ⬇

przykłady studium przypadku z zarządzania

Studium przypadku – przykłady z bezpieczeństwa wewnętrznego

Przykłady badań, które możesz przeprowadzić za pomocą studium przypadku na bezpieczeństwie wewnętrznym:

 • Przykład 1: Analiza działań Policji podejmowanych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście X. Studium przypadku
 • Przykład 2: Internet jako źródło zagrożenia bezpieczeństwa. Analiza wybranego przypadku związanego z przestępstwem internetowym
 • Przykład 3: Ocena działań i skuteczności Policji w zakresie walki z przestępczością zorganizowaną na podstawie wybranej sprawy. Studium przypadku

Więcej przykładowych studium przypadku z bezpieczeństwa wewnętrznego ⬇

przykłady studium przypadku z bezpieczeństwa wewnętrznego

Studium przypadku – przykłady z dietetyki

Przykłady badań, które możesz przeprowadzić za pomocą studium przypadku na dietetyce:

 • Przykład 1: Anoreksja jako problem zdrowotny i społeczny. Studium przypadku
 • Przykład 2: Spożycie białka i jego rola w diecie osoby uprawiającej sporty siłowe. Studium przypadku
 • Przykład 3: Analiza wpływu diety na zdrowie psychiczne na przykładzie osoby cierpiącej na depresję. Studium przypadku

Więcej przykładowych studium przypadku z dietetyki ⬇

przykładowe studium przypadku z dietetyki

Studium przypadku – przykłady z ekonomii

Przykłady badań, które możesz przeprowadzić za pomocą studium przypadku na ekonomii:

 • Przykład 1: Analiza finansowa przedsiębiorstwa XYZ. Studium przypadku
 • Przykład 2: Analiza upadłości i jej podłoża na przykładzie przedsiębiorstwa X. Studium przypadku
 • Przykład 3: Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w oparciu o model biznesowy. Studium przypadku

Więcej przykładowych studium przypadku z ekonomii ⬇

ekonomia przykładowe studia przypadku

Studium przypadku – przykłady z finansów i rachunkowości

Przykłady badań, które możesz przeprowadzić za pomocą studium przypadku na finansach i rachunkowości:

 • Przykład 1: Amortyzacja środków trwałych w ujęciu bilansowym i podatkowym na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego XYZ. Studium przypadku
 • Przykład 2: Analiza dochodów i wydatków gminy XYZ w wybranych latach. Studium przypadku
 • Przykład 3: Analiza sytuacji finansowej na przykładzie firmy XYZ. Studium przypadku

Więcej przykładowych studium przypadku z finansów i rachunkowości ⬇

finanse i rachunkowość przykładowe studium przypadku

Studium przypadku – przykłady z fizjoterapii

Przykłady badań, które możesz przeprowadzić za pomocą studium przypadku na fizjoterapii:

 • Przykład 1: Analiza efektywności fizjoterapii u pacjenta w przebiegu choroby reumatoidalnej. Studium przypadku
 • Przykład 2: Analiza efektów fizjoterapii z zastosowaniem plastrowania dynamicznego u chorego z zespołem bólowym kręgosłupa. Studium przypadku
 • Przykład 3: Kinezyterapia w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Studium przypadku

Więcej przykładowych studium przypadku z fizjoterapii ⬇

fizjoterapia przykłady studium przypadku

Studium przypadku – przykłady z kosmetologii

Przykłady badań, które możesz przeprowadzić za pomocą studium przypadku na kosmetologii:

 • Przykład 1: Analiza wykorzystania witamin w pracy kosmetologa. Studium przypadku
 • Przykład 2: Ocena skuteczności zabiegów odmładzających skórę w wybranym gabinecie kosmetycznym XYZ. Studium przypadku
 • Przykład 3: Ocena zmian w zakresie kondycji skóry po zaprzestaniu palenia papierosów. Studium przypadku

Więcej przykładowych studium przypadku z kosmetologii ⬇

kosmetologia przykłady studiu przypadku

Studium przypadku – przykłady z logistyki

Przykłady badań, które możesz przeprowadzić za pomocą studium przypadku na logistyce:

 • Przykład 1: Analiza i ocena logistyki magazynów w firmie X. Studium przypadku
 • Przykład 2: Ocena funkcjonowania systemu informatycznego X w zakresie wspomagania produkcji. Studium przypadku
 • Przykład 3: Systemy wspomagające procesy transportowe w przedsiębiorstwie X. Studium przypadku

Więcej przykładowych studium przypadku z logistyki ⬇

logistyka przykładowe studium przypadku

Studium przypadku – przykłady z marketingu

Przykłady badań, które możesz przeprowadzić za pomocą studium przypadku na marketingu:

 • Przykład 1: Analiza i ocena działań marketingowych instytucji publicznej. Na przykładzie Urzędu Gminy X. Studium przypadku
 • Przykład 2: Blog jako sposób budowania pozycji eksperta danej branży. Na przykładzie bloga X. Studium przypadku
 • Przykład 3: Facebook jako nowoczesne narzędzie marketingowe. Na przykładzie sklepu internetowego X. Studium przypadku

Więcej przykładowych studium przypadku z marketingu ⬇

marketing przykładowe studia przypadku

Wzory studium przypadku z pedagogiki

Przykłady badań, które możesz przeprowadzić za pomocą studium przypadku na pedagogice:

 • Przykład 1: Analiza funkcjonowania ucznia, który doświadczył przemocy w rodzinie. Studium przypadku
 • Przykład 2: Praca z uczniem zdolnym w praktyce nauczyciela. Studium przypadku
 • Przykład 3: Uczeń z trudnościami edukacyjnymi w praktyce nauczyciela. Studium przypadku

Wzory studium przypadku z pedagogiki:

Jeszcze więcej przykładów studium przypadku z pedagogiki ⬇

przykładowe studium przypadku z pedagogiki

Wzory studium przypadku z pedagogiki przedszkolnej

Przykłady badań, które możesz przeprowadzić za pomocą studium przypadku na pedagogice przedszkolnej:

 • Przykład 1: Zaburzenia lękowe u dziecka w wieku przedszkolnym. Studium przypadku
 • Przykład 2: Adaptacja dziecka do przedszkola na przykładzie wybranego dziecka. Studium przypadku
 • Przykład 3: Dziecko z zaburzeniem ADHD w praktyce nauczyciela przedszkola. Studium przypadku

Wzory studium przypadku z pedagogiki przedszkolnej:

Jeszcze więcej przykładów studium przypadku z pedagogiki przedszkolnej ⬇

przykłady studium przypadku z pedagogiki przedszkolnej

Wzory studium przypadku z pedagogiki wczesnoszkolnej

Przykłady badań, które możesz przeprowadzić za pomocą studium przypadku na pedagogice wczesnoszkolnej:

 • Przykład 1: Praca z dzieckiem trudnym w praktyce nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Studium przypadku
 • Przykład 2: Problemy edukacyjne i wychowawcze dziecka z rodziny niepełnej. Studium przypadku
 • Przykład 3: Uczeń agresywny w praktyce nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Studium przypadku

Wzory studium przypadku z pedagogiki wczesnoszkolnej:

Jeszcze więcej przykładów studium przypadku z pedagogiki wczesnoszkolnej ⬇

pedagogika wczesnoszkolna przykładowe studia przypadku

Wzory studium przypadku z pielęgniarstwa

Przykłady badań, które możesz przeprowadzić za pomocą studium przypadku na pielęgniarstwie:

 • Przykład 1: Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z nadciśnieniem tętniczym. Studium przypadku
 • Przykład 2: Pielęgnowanie i żywienie pacjenta ze stomią jelitową. Studium przypadku
 • Przykład 3: Znaczenie pielęgniarki w zakresie edukacji rodziny pacjenta po udarze. Studium przypadku

Wzory studium przypadku z pielęgniarstwa

Więcej przykładowych studium przypadku z pielęgniarstwa ⬇

przykłady studium przypadku z pielęgniarstwa

Studium przypadku – przykłady z psychologii

Przykłady badań, które możesz przeprowadzić za pomocą studium przypadku na psychologii:

 • Przykład 1: Doświadczenie funkcjonowania w toksycznym związku. Studium przypadku
 • Przykład 2: Emocjonalne skutki molestowania seksualnego. Studium przypadku
 • Przykład 3: Problem pracoholizmu współmałżonka. Studium przypadku

Więcej przykładowych studium przypadku z psychologii ⬇

przykładowe studia przypadku z psychologii

Studium przypadku – przykłady z ratownictwa medycznego

Przykłady badań, które możesz przeprowadzić za pomocą studium przypadku na ratownictwie medycznym:

 • Przykład 1: Działania ratownicze w przypadku poparzenia. Studium przypadku
 • Przykład 2: Postępowanie ratownicze w przypadku zawału mięśnia sercowego. Studium przypadku
 • Przykład 3: Pacjent uzależniony od alkoholu w praktyce ratownika medycznego. Studium przypadku

Więcej przykładowych studium przypadku z ratownictwa medycznego ⬇

ratownictwo medyczne przykładowe studia przypadku

Studium przypadku – przykłady z resocjalizacji

Przykłady badań, które możesz przeprowadzić za pomocą studium przypadku na resocjalizacji:

 • Przykład 1: Wpływ pozbawiania wolności na rodzinę osoby osadzonej. Studium przypadku
 • Przykład 2: Resocjalizacja i jej skuteczność na przykładzie wybranej osoby opuszczającej zakład karny po odbyciu kary pozbawienia wolności. Studium przypadku
 • Przykład 3: Proces terapii osoby uzależnionej od alkoholu w polskim systemie penitencjarnym. Studium przypadku

Więcej przykładowych studium przypadku z resocjalizacji ⬇

przykładowe studia przypadku z resocjalizacji

Studium przypadku – przykłady z turystyki

Przykłady badań, które możesz przeprowadzić za pomocą studium przypadku na turystyce:

 • Przykład 1: Ocena atrakcyjności turystycznej Parku Krajobrazowego X. Studium przypadku
 • Przykład 2: Porównanie wizerunku turystycznego wykreowanego przez media wybranego państwa z rzeczywistym stanem. Studium przypadku
 • Przykład 3: Potencjał turystyczno-rekreacyjny jezior mazurskich. Studium przypadku

Więcej przykładowych studium przypadku z administracji ⬇

Potrzebujesz więcej przykładów?

Interesują Cię wzory przykładowych rozdziałów badawczych na podstawie studium przypadku?

Daj znać w komentarzu, czego potrzebujesz 🙂

Studium przypadku w pracy licencjackiej i magisterskiej. Pomoc przy badaniach

Potrzebujesz pomocy z rozdziałem metodologicznym lub badawczym?
Wypełnij formularz»

Przygotowaliśmy bardzo dużo dodatkowych materiałów. Dzięki nim sam zrobisz studium przypadku w pracy licencjackiej lub magisterskiej.

Albo zastanowisz się nad wyborem innej metody badawczej ?

Zobacz wzór rozdziału metodologicznego ze studium przypadku plus materiały premium»
Zobacz wzór rozdziału badawczego ze studium przypadku plus materiały premium»

Jeżeli dalej masz wątpliwości, napisz. Wspólnie rozwiążemy Twój problem.

Napisałem rozdział badawczy. Co dalej?

Naucz się pisać bez plagiatu. Sprawdź kurs online:
–> Piszę Bez Plagiatu. Kompleksowy kurs pisania prac

Zobacz, jakie materiały mogę Ci jeszcze zaproponować.
–> Sklep Magistra na 5

✔ Przygotuj wstęp:
Wstęp do pracy dyplomowej Jak go przygotować?

✔ Przygotuj zakończenie:
Jak napisać zakończenie do pracy dyplomowej?

Wielka prośba

Przydał Ci się ten artykuł? Pomogłem Ci? Pomóż mi dotrzeć do innych osób, którym ta wiedza może pomóc. Jak to zrobić?

1. Udostępnij na FB ??

2. Podeślij znajomemu link mailem lub na Messengerze ?

3. Zostaw komentarz poniżej ⬇⬇ Możesz nawet ponarzekać. Dla mnie zaszczytem jest, że przeczytałeś do końca.

Nie zapomnij o prezencie!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *