Bibliografia w stylu APA i w harwardzkim

Ostatnia aktualizacja 6 czerwca 2024

Czy promotor kazał zrobić Ci bibliografię w stylu APA i harwardzkim, a Ty nie wiesz, o co chodzi?  Te style są szeroko stosowane w naukach humanistycznych i społecznych, dlatego ich zasady sporządzania bibliografii są niezwykle ważne dla wielu studentów.

W tym artykule poprowadzę Cię krok po kroku, jak poprawnie, szybko i bezboleśnie opracować bibliografię do Twojej pracy we wspomnianym stylu. 

Potrzebujesz szybkiej pomocy z formatowanie pracy dyplomowej? ?‍♀️
–> Pomoc w formowaniu pracy licencjackiej i magisterskiej
–> Kurs formatowanie pracy dyplomowej

Pobierz prezent ?
–> Przykładowa praca licencjacka i planner pisania
–> Darmowy wzór rozdziału badawczego
–> Darmowy wzór rozdziału metodologicznego

styl apa i harwardzki w bibliografii do pracy licencjackiej i magisterskiej

Obejrzyj poniższe nagranie, a dowiesz się wszystkiego o bibliografii w stylu APA i harwardzkim w pracy dyplomowej:

 • Jak prawidłowo formatować różne rodzaje źródeł?
 • Jakie są podstawowe różnice między stylem APA a harwardzkim?
 • Jakie są najczęstsze błędy w tworzeniu bibliografii i jak ich unikać?

Bibliografia w stylu APA i harwardzkim -podobieństwa i różnice

Styl APA ( skrót od American Psychological Association) czy harwardzki, to obok systemu oksfordzkiego, zdecydowanie najpopularniejsze sposoby cytowania źródeł naukowych w pracach licencjackich i dyplomowych studentów.  Potocznie określane są jako style “autor- data”.

Choć  zasady konstruowania bibliografii są zbliżone do siebie, to można wyodrębnić pewne różnice między tymi stylami. Różnice te dotyczą kolejności elementów źródła naukowego w zapisie bibliograficznym czy formatowania. Jednak, żeby nie robić Ci wody z mózgu, nie będę się skupiał nad tymi szczegółami…

Najważniejszą w tym momencie kwestią, na której musisz skupić uwagę, są wytyczne Twojej uczelni.

Co to jest bibliografia w stylu APA i harwardzkim?

Bibliografia w stylu APA lub harwardzkim to sposób prezentowania źródeł naukowych, na które powołujesz się w pracy. Jest to bardzo ważne, ponieważ umożliwia czytelnikom odnalezienie i zweryfikowanie tych pozycji bibliograficznych.

Bibliografia jest także potwierdzeniem Twojej pracy nad wnikliwym zbadaniem opracowywanego zagadnienia w pracach naukowych znawców tematu.

Natomiast zastosowanie wymaganego przez uczelnie systemu sporządzania bibliografii wprowadza porządek, czytelność i przejrzystość w pracy studenta.

Tworzenie bibliografii w stylu APA i harwardzkim w 7 krokach

Bibliografia najczęściej musi być podzielona na 4 rodzaje źródeł naukowych:

 1. Wydawnictwa zwarte, czyli książki.
 2. Wydawnictwa ciągle, czyli czasopisma.
 3. Akty prawne.
 4. Źródła internetowe.

 Upewnij się, czy na Twojej uczelni obowiązuje przedstawiony przeze mnie podział źródeł naukowych. Pamiętaj, że w bibliografii zapisujemy wykorzystane w pracy źródła naukowe bez numerów stron.

Krok 1. Uporządkowanie źródeł naukowych według kategorii bibliografii

Pierwszym krokiem jest uporządkowanie pozycji bibliograficznych zgodnie z rodzajami źródeł naukowych, jakie obowiązują w wytycznych Twojej uczelni. Najczęściej spotykam się z podziałem przedstawionym jak wyżej, ale zdarza się, że kolejność kategorii jest zmieniona, więc sprawdź to! 

Krok 2. Uporządkowanie pozycji bibliograficznych w kolejności alfabetycznej

 Następnym krokiem jest posegregowanie źródeł w kolejności alfabetycznej według nazwisk autorów w każdej kategorii. Zadanie zaczynasz od nazwisk autorów i sortujesz je alfabetycznie.

Aby to zrobić w sposób automatyczny, zaznaczasz  wszystkie pozycje z bibliografii, a następnie za pomocą przycisku z karty narzędzi sortujesz je zgodnie z alfabetem.

uporządkowanie pozycji bibliograficznych w wordzie

Krok 3. Uporządkowanie prac tego samego autora

Jeśli masz w pracy kilka publikacji tego samego autora, należy posortować je wg kolejności alfabetycznej tytułów, a nie jak często bywa- chronologicznie według dat publikacji. Ważne, aby zachować spójność i precyzję w bibliografii.

Krok 4. Prawidłowe formatowanie poszczególnych rodzajów źródeł naukowych według stylu APA i harwardzkiego z przykładami

Zasady prawidłowego zapisu poszczególnych pozycji bibliograficznych będę tłumaczyć na przykładach. To jest najlepszy i najszybszy sposób, żeby zrozumieć schemat zapisu.

Zasady zapisu bibliograficznego wraz z przykładem umieściłem w tabeli. Myślę, że jest to najprostszy i najbardziej czytelny sposób zrozumienia reguł systemu sporządzania bibliografii.

tabela z zapisem bibliograficznym z przykładami

Krok 5. Zapisywanie czasopism w bibliografii w stylu APA i w harwardzkim

Teraz przedstawię Ci schemat zapisu artykułów zaczerpniętych z branżowych czasopism. Pamiętaj, że źródła musisz czerpać z renomowanych wydawnictw ciągłych uznawanych w środowisku naukowo-akademickim.

Oto artykuł napisany przez Annę Nowak, Jana Kowalskiego B. i Zbigniewa Wiśniewskiego w 2019 roku. Tytuł artykułu to “Epidemiologia nowotworów”, zaś tytuł czasopisma, z którego pochodzi ten artykuł to “Medycyna wczoraj i dziś”.

Zasada zapisu artykułu z czasopisma naukowego:

Nazwisko, inicjał imienia. (w nawiasie rok wydania czasopisma). Tytuł artykułu. Nazwa czasopisma, numer czasopisma, s. strona początku-końca artykułu. 

Przykład: Nowak, A., Kowalski, J. B., Wiśniewski, Z. (2019). Epidemiologia nowotworów. Medycyna wczoraj i dziś, 3, s. 26-38.

Krok 6. Zapisywanie aktów prawnych w bibliografii w stylu APA i harwardzkim

Kolejna kategoria źródeł naukowych w bibliografii to akty prawne. Akty powinny się znaleźć w każdej pracy licencjackiej czy magisterskiej, bo świadczą o jej rzetelnych fundamentach naukowych. Zasady formatowania tych rodzajów źródeł są nieco inne.  Oto jak powinno się to robić:

Przykładem jest ustawa o ochronie danych osobowych z 2018 roku. W zapisie bibliograficznym powinieneś uwzględnić takie informacje jak:

Tytuł ustawy, Skrót oznaczający ustawę, Numer i rok ustawy, Źródło, z którego uzyskano treść ustawy.

Poprawny zapis bibliograficzny dla tej pozycji wyglądałby następująco:

Ochrona Danych Osobowych, UODO (2018)-  Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Dz.U. 2018, poz. 1000.

Pamiętaj! W przypadku ustaw zawsze podawaj Dziennik Ustaw wraz z odpowiednim numerem i rokiem. Ważne, by akty prawne były jak najnowsze.

 

Jeśli promotor wymaga od Ciebie, abyś uporządkował akty prawne według hierarchii ich ważności, koniecznie zapoznaj się z moim artykułem poświęconym tylko tej kwestii.

Chcesz wiedzieć więcej o aktach prawnych w bibliografii? Patrz niżej ⬇⬇⬇

–> Akty prawne w bibliografii. Jak poprawnie zapisać

Krok 7. Zapisywanie źródeł internetowych w bibliografii stylem APA i harwardzkim

Na koniec podam Ci  przykład tekstu ze strony internetowej. Oto tekst autorstwa Jana Nowaka z 2010 roku. Tytuł tekstu to “Cukrzyca w XXI wieku”. Zapis bibliograficzny dla tekstu ze strony internetowej zgodnie ze stylami omawianymi w tym artykule wygląda tak:

Nazwisko autora, pierwsza litera imienia. (data publikacji tekstu w nawiasie). Tytuł tekstu. Pobrane z: adres strony internetowej (dostęp: data dostępu).

Przykład: Nowak, J. (2010). Cukrzyca w XXI wieku. Pobrane z: www.cukrzyca-w-xxi-wieku.pl (dostęp: 30.06.2023).

Na koniec tej części zajrzyj do wzoru poprawniej wykonanej bibliografii w stylu APA i harwardzkim.

przykład bibliografii w stylu APA i harwardzkim

4 najczęściej popełniane błędy w bibliografii w stylu APA i w stylu harwardzkim

Zapoznałem Cię z najważniejszymi zasadami sporządzania bibliografii, a teraz chcę  ustrzec przed najczęściej popełnianymi błędami.  Uniknij ich w swojej bibliografii:

 • Brak porządku alfabetycznego pozycji bibliograficznych – nieuporządkowanie źródeł naukowych w kolejności alfabetycznej według nazwisk autorów lub tytułów prac.
 • Niepełne informacje o źródłach – pominięcie ważnych elementów, takich jak rok publikacji, miejsce wydania lub numer strony w zapisie bibliograficznym.
 • Niezgodność bibliografii z wymaganiami APA – nieaktualne lub nieprawidłowe zastosowanie zasad i wytycznych stylu APA, nieprawidłowa kolejność informacji o źródle naukowym w zapisie.
 • Brak konsekwencji w formatowaniu– brak jednolitego i spójnego formatowania w całej bibliografii, np. różnice w formatowaniu dat, tytułów lub innych elementów.

Pamiętaj, że unikanie tych błędów jest kluczowe do stworzenia poprawnej i profesjonalnej bibliografii w stylu APA!

Podkreślam jeszcze raz, że każda uczelnia może mieć swoje indywidualne wymagania dotyczące formatowania bibliografii. Przed rozpoczęciem pisania pracy dyplomowej, zawsze sprawdź regulaminy i wytyczne swojej uczelni, aby dowiedzieć się, jak dokładnie sformatować źródła według stylu APA czy harwardzkiego.

Podsumowanie

Mam nadzieje, że w tym artykule rozwiałem wszystkie wątpliwości odnośnie generowania bibliografii w stylu APA i harwardzkim! Pamiętajcie, że poprawne formatowanie bibliografii jest kluczowe dla pracy dyplomowej. 

Promotorzy często bywają wrażliwi na kwestię poprawnego zapisu przypisów i bibliografii! Skup się i zrób to solidnie, żeby nie mieć nieprzyjemności i zmarnowanego czasu na poprawę interpunkcji czy spacji w swojej bibliografii! 

Chciałbym dowiedzieć się więcej o formatowaniu. Masz coś dla mnie?

Sprawdź poniższe artykuły:

Formatowanie pracy dyplomowej. 17 najważniejszych elementów >>

Zrobiłem spis bibliografii w swojej pracy dyplomowej! Co jest kolejnym etapem pisania?

Dokończ formatowanie i przygotuj prace do sprawdzenia w JSA.

JSA – Jednolity System Antyplagiatowy. Wszystko, co musisz wiedzieć>>

Nie zapomnij o prezencie!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pobierz przykładowe bibliografie

1.Administracja (POBIERAM⬇)

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (POBIERAM⬇)

3.Pedagogika. Edukacja przedszkolna (POBIERAM⬇)

4. Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna (POBIERAM⬇)

5. Ekonomia (POBIERAM⬇)

6. Logistyka (POBIERAM⬇)

7. Marketing (POBIERAM⬇)

8. Pedagogika (POBIERAM⬇)

9. Pielęgniarstwo (POBIERAM⬇)

10. Psychologia (POBIERAM⬇)

11. Ratownictwo medyczne (POBIERAM⬇)

12. Resocjalizacja (POBIERAM⬇)

13. Turystyka (POBIERAM⬇)

14. Zarządzanie (POBIERAM⬇)

15.Dietetyka (POBIERAM⬇)

16. Finanse i rachunkowość (POBIERAM⬇)

17. Fizjoterapia (POBIERAM⬇)

18.Kosmetologia (POBIERAM⬇)

19. Prawo (POBIERAM⬇)

20. Informatyka (POBIERAM⬇)

21. Filologia Polska (POBIERAM⬇)

22. Filologia Angielska (POBIERAM⬇)

Ściąga przypisy w pracy dyplomowej>