Automatyczne podpisywanie tabel, rysunków i wykresów w pracy dyplomowej

Automatyczne podpisywanie tabel, rysunków i wykresów w pracy dyplomowej

Częstym błędem spotykanym zarówno w pracach licencjackich, jak i magisterskich jest brak automatycznego spisu tabel, wykresów i rysunków. Często wszystkie spisy są robione ręcznie. Studenci zapominają, że wszystkie tabele, rysunki oraz wykresy należy podpisywać automatycznie, za pomocą opcji „Wstaw podpis”.
Dzięki tej funkcji w ciągu kilku sekund wygenerujesz spis wykresów, tabel i rysunków. To bardzo proste. Czytaj dalej

Jak usunąć pojedyncze litery i podwójne spacje w pracy dyplomowej

Jak usunąć pojedyncze litery i podwójne spacje w pracy dyplomowej

Formatowanie pracy dyplomowej najlepiej rozpocząć od usunięcia pojedynczych liter z końca wierszy i podwójnych spacji, ponieważ później o tym zapomnisz. Pozostawienie tak zwanych „sierot” na końcu wierszy to błąd formatowania pracy, który zostanie bardzo szybko zauważony przez promotora.

Na szczęście zarówno automatyczne przenoszenie pojedynczych liter w Wordzie, jak i usuwanie podwójnych spacji to bardzo prosta sprawa. Dzięki poniższym poradom zrobisz to w niecałą minutę.

Czytaj dalej

Bękarty i wdowy w pracy dyplomowej

Bękarty i wdowy w pracy dyplomowej

Bękarty i wdowy w pracy dyplomowej to bardzo niemile widziane elementy. Pod tymi niezbyt przyjemnymi nazwami kryją się dwa dosyć częste błędy, popełniane podczas formatowania pracy dyplomowej. Czym zatem są bękarty i wdowy?

Bękart to ostatni wiersz, który nie zmieścił się na dole danej strony i dlatego został przeniesiony na stronę następną.

Wdową nazywa się pierwszy wiersz akapitu, który zaczyna się samotnie na końcu poprzedniej strony.

Bękarty i wdowy w pracy dyplomowej są zazwyczaj usuwane automatycznie, jednak czasami kontrola bękartów i wdów nie działa. Dlatego więc przed oddaniem pracy możesz sprawdzić, czy Word usunął bękarty i wdowy w Twojej pracy dyplomowej. Czytaj dalej