Wzory rozdziałów teoretycznych do prac dyplomowych

Ostatnia aktualizacja 10 stycznia 2024

Wzory rozdziałów teoretycznych do prac dyplomowych

Zobacz wszystkie wzory rozdziałów teoretycznych. Sklep Magister na 5»
Jak zaczynałem pisać teorię do swojej pierwszej pracy dyplomowej, od razu zapytałem promotora:
– Czy mogę otrzymać wzory jakichś rozdziałów teoretycznych?
Oczywiście odpowiedział:
– Absolutnie nie! Pisz sam. Dobry student nie potrzebuje żadnych wzorów rozdziałów.

Potrzebujesz szybkiej pomocy z rozdziałem teoretycznym? Kliknij poniżej ⬇
–> Wzory rozdziałów teoretycznych
–> Wzór Twojego rozdziału teoretycznego w 3 dni [Pomoc]
–> E-book- Jak Napisać Pracę Dyplomową W Tydzień

Wzory rozdziałów teoretycznych do prac dyplomowych

Później obserwowałem, jak studenci szukali wzorów rozdziałów teoretycznych, a potem metodologicznych w różnych źródłach. Niektórzy u starszych kolegów, inni w bibliotece, jeszcze inni w Internecie. Już wtedy wiedziałem, że mądre korzystanie (a nie kopiowanie) z przykładowych rozdziałów teoretycznych znacznie przyśpiesza pisanie pracy dyplomowej.

Kilka lat minęło, niewiele się zmieniło. Studenci, zanim sami zaczną pisać swoją pracę, szukają wzorów przykładowych rozdziałów teoretycznych.

Nie masz czasu czytać? Obejrzyj video z omówieniem przykładowych rozdziałów teoretycznych

Dlaczego udostępniam Ci wzory rozdziałów do prac dyplomowych?

Od momentu powstania Magistra na 5 zastanawiałem się, czy udostępnić Ci przykładowe rozdziały do prac dyplomowych.

Długo się nad tym zastanawiałem. Do podjęcia decyzji skłoniły mnie 3 kwestie:

1. Niezwykła popularność artykułuJak napisać rozdział pracy dyplomowej w 1 dzień”;

2. Setki pytań w stylu: „Wszystko fajnie jest opisane na stronie, ale czy udostępnicie jakieś wzory rozdziałów teoretycznych?”;

3. Kilkanaście/kilkadziesiąt pytań tygodniowo, takich jak na przykład: „Piszę licencjat z bezpieczeństwa wewnętrznego. Czy możesz mi udostępnić wzór rozdziału teoretycznego? Nawet nie wiem, jak zacząć, a promotora nie ma już od miesięcy na uczelni”.

Magister na 5 jest po to, aby każdemu z Was pomóc. Dlatego po wielu przemyśleniach, udostępniam Ci:

Wzory rozdziałów teoretycznych do pracy dyplomowych

Na razie do najpopularniejszych kierunków studiów, ale nasza baza będzie cały czas powiększana. Potrzebujesz czegoś konkretnego? Napisz mail lub wiadomość na Messengerze (masz ikonkę w prawym dolnym rogu). Zobaczymy, co da się zrobić.

Kiedy najbardziej skorzystam z przykładowych wzorów rozdziałów teoretycznych?

 • Jeżeli wybierzesz rozdział ze swojego / podobnego do Twojego kierunku studiów;
 • Nigdy nie pisałeś żadnej pracy i nie wiesz, jak powinna wyglądać praca dyplomowa;
 • Jeżeli nie wiesz, jak rozpocząć pisanie;
 • Nie wiesz, jak prawidłowo cytować, wstawiać przypisy, formatować tabele, rysunki i wykresy;
 • Nie wiesz, jaką literaturę zastosować do swojego tematu;
 • Nie masz czasu na szukanie bibliografii (każdy rozdział zawiera obszerną literaturę);
 • Potrzebujesz obszernego przeglądu teorii z danej dziedziny.

Dlaczego mam skorzystać z Twoich wzorów rozdziałów prac dyplomowych?

 • Otrzymasz autorskie rozdziały, niedostępne nigdzie indziej (dzięki nim stworzysz swoje unikalne rozdziały);
 • Niedostępne za darmo w internecie;
 • Rozdziały zostały przygotowane według najwyższych standardów przez ekipę Magistra na 5 (masz pewność, że pisali to profesjonaliści, a nie student, który ledwo sam się obronił);
 • Są napisane na podstawie najnowszej dostępnej literatury i źródeł ;
 • Rozdziały posiadają bogatą bibliografię (już nie będziesz musiał szukać książek w bibliotece);
 • Są za symboliczną opłatę (ile jest warte co najmniej 15 godzin Twojego czasu, które zaoszczędzisz? Nasze rozdziały tyle nie kosztują ?).

Jak NIE korzystać z zakupionych przykładowych rozdziałów teoretycznych?

Pamiętaj – pracy nikt nie napisze za Ciebie (przynajmniej nie powinien). Kupujesz bardzo dobre wzory rozdziałów teoretycznych. Pamiętaj, że

TO TYLKO WZORY, KTÓRE MOGĄ POSŁUŻYĆ DO NAPISANIA TWOICH ROZDZIAŁÓW. ABSOLUTNIE NIE MOŻESZ ICH SKOPIOWAĆ DO SWOJEJ PRACY.

Korzystając z nich, akceptujesz regulamin.

Jak korzystać ze wzorów rozdziałów teoretycznych?

Zobacz poniżej ⬇⬇, jakie wzory rozdziałów są dostępne.

1. Wejdź na stronę danego rozdziału, a znajdziesz tam:

 • plan rozdziału,
 • info odnośnie do tego, co zawiera dany rozdział,
 • info odnośnie do dziedzin, w których wykorzystasz dany rozdział,
 • fragmenty danego rozdziału do pobrania.

2. Kup wybrany rozdział. (Dzięki szybkim płatnościom Przelewy 24 rozdział otrzymasz do 5 minut!)

3. Po wpłacie otrzymasz link do pobrania rozdziału.

4. Korzystaj efektywnie i mądrze ze wzoru rozdziału teoretycznego.

W razie jakichkolwiek pytań – pisz.

Potrzebujesz jakiegoś konkretnego wzoru rozdziału? Daj znać.

Zobacz wszystkie rozdziały: Sklep Magistra na na 5»

Wzory rozdziałów teoretycznych – administracja

 1. Samorząd terytorialny
 2. Aspekty dotyczące gospodarowania budżetem gminy
 3. Aspekty prawne związane z ochroną zwierząt
 4. Bezrobocie i jego wpływ na społeczeństwo
 5. Teoretyczne i prawne aspekty Europejskiego Urzędu Patentowego
 6. Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce
 7. Teoretyczne i prawne aspekty związane z funkcjonowaniem Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
 8. Teoretyczne i prawne aspekty funkcjonowania Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej
 9. Koszty gospodarki odpadami
 10. Prawne aspekty dotyczące gospodarowania odpadami w Polsce i Unii Europejskiej
 11. Regulacje prawne w zakresie odbioru i sposobów zagospodarowania odpadów komunalnych
 12. Samorząd w ujęciu teoretycznym
 13. Specyfika i rodzaje odpowiedzialności za popełnianie błędów w administracji publicznej
 14. Sposoby niwelowania zjawiska bezdomności zwierząt na przykładzie miasta Białystok
 15. Stosowanie technologii informatycznej w administracji publicznej
 16. Teoretyczne aspekty etyki zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników administracji publicznej
 17. Teoretyczne aspekty związane z Funduszami Unii Europejskiej
 18. Zjawisko bezdomności zwierząt i jego konsekwencje na terenie Polski
 19. Zjawisko bezrobocia i jego wymiar we współczesnym świecie
 20. Istota i znaczenie gminy w samorządzie terytorialnym
 21. Teoretyczne aspekty gospodarki odpadami na obszarze gminy
 22. Istota postępowania administracyjnego
 23. Zasady zasilania finansowego budżetów gmin z budżetu państwa
 24. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego
 25. Ogólna charakterystyka funduszy unijnych
 26. Zjawisko plagiatu i jego charakterystyka
 27. Aspekty dotyczące odpowiedzialności cywilnej i karnej z tytułu popełnienia plagiatu w świetle prawa
 28. Charakterystyka strategii lokalnego rozwoju
 29. Specyfika spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
 30. Specyfika ustroju majątkowego małżonków
 31. Specyfika zjawiska eutanazji
 32. Problem eutanazji w prawie polskim
 33. Przegląd prawnych aspektów eutanazji w wybranych krajach Unii Europejskiej
 34. Eutanazja w kontekście przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu
 35. Znaczenie budżetu partycypacyjnego w zakresie zarządzania samorządem terytorialnym
 36. Charakterystyka i znaczenie systemu emerytalno-rentowego

Zobacz więcej przykładowych rozdziałów teoretycznych z administracji >>
Zobacz też przykładowe prace dyplomowe z administracji >>

Wzory rozdziałów teoretycznych – bezpieczeństwo wewnętrzne

 1. Podstawowe zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa
 2. Prawne aspekty bezpieczeństwa
 3. Charakterystyka Policji
 4. Państwowa Straż Pożarna w systemie bezpieczeństwa państwa
 5. Wojsko Polskie w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego
 6. Analiza i specyfika współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa
 7. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w ujęciu teoretycznym
 8. Działania Policji w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych
 9. Działania Policji w zakresie walki z terroryzmem
 10. Formacje przeciwdziałające terroryzmowi w Polsce i na świecie
 11. Istota i znaczenie bezpieczeństwa w życiu człowieka ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa w szkole
 12. Policja i jej znaczenie w systemie bezpieczeństwa państwa
 13. Policja jako organ zapewniający bezpieczeństwo społeczeństwu
 14. Przegląd i analiza głównych instytucji bezpieczeństwa państwa
 15. Przegląd zagadnień teoretyczno-prawnych związanych z organizacją Policji w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego
 16. Przestępczość w cyberprzestrzeni
 17. Przestępczość zorganizowana jako współczesne zagrożenie bezpieczeństwa
 18. Rola Państwowej Straży Pożarnej w zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego
 19. Siły zbrojne RP – analiza i specyfika działalności
 20. Specyfika zjawiska korupcji
 21. Straż Graniczna i jej funkcjonowanie w systemie bezpieczeństwa
 22. Straż Pożarna i jej współpraca z innymi jednostkami w aspekcie bezpieczeństwa
 23. Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa imprez masowych
 24. Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa i porządku publicznego
 25. Teoretyczne aspekty zagrożeń bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem przemocy
 26. Terroryzm jako współczesne zagrożenie bezpieczeństwa
 27. Uprawnienia Policji w zakresie bezpieczeństwa państwa
 28. Wpływ korupcji na bezpieczeństwo
 29. Współczesne zagrożenie bezpieczeństwa na przykładzie terroru kryminalnego i sposoby jego zwalczania
 30. Współpraca Policji i Sił Zbrojnych w ramach zarządzania kryzysowego
 31. Znaczenie Państwowej Straży Pożarnej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa państwa
 32. Znaczenie przemocy w zakresie kształtowania bezpieczeństwa Polski
 33. Bezpieczeństwo oraz przemoc w ujęciu teoretycznym
 34. Zjawisko przemocy w rodzinie – wymiar praktyczny
 35. Zadania związane z bezpieczeństwem masowej imprezy studenckiej – juwenaliami
 36. Pojęcia związane z bezpieczeństwem, zagrożeniem i ryzykiem
 37. Prawne aspekty imprez masowych
 38. Pojęcie i istota bezpieczeństwa
 39. Pojęcie rozpoznania wojskowego
 40. Charakterystyka bezpieczeństwa międzynarodowego
 41. Zasady działania Paktu Północnoatlantyckiego

Zobacz więcej przykładowych rozdziałów teoretycznych z bezpieczeństwa wewnętrznego >>
Zobacz też przykładowe prace dyplomowe z bezpieczeństwa wewnętrznego >>

Wzory rozdziałów teoretycznych – pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 1. Charakterystyka przedszkola jako elementu systemu oświaty
 2. Rola i zadania nauczyciela przedszkola
 3. Charakterystyka przedszkola jako elementu systemu oświaty
 4. Rola i zadania nauczyciela przedszkola
 5. Trudności adaptacyjne trzylatków do warunków przedszkola – wybrane zagadnienia
 6. Adaptacja dziecka trzyletniego do warunków przedszkola i aspekty z nią związane
 7. Aspekty związane z prawidłowym rozwojem dziecka w wieku przedszkolnym
 8. Nauczyciel przedszkola i jego charakterystyka
 9. Przedszkole jako pierwszy etap edukacji
 10. Przegląd definicji związanych z czasem wolnym
 11. Przyczyny i konsekwencje trudności w edukacji dzieci w wieku przedszkolnym
 12. Specyfika wielowymiarowego rozwoju dziecka trzyletniego
 13. Aspekty związane z wychowaniem przedszkolnym w polskim prawodawstwie
 14. Charakterystyka organów zajmujących się nadzorem pedagogicznym w przedszkolu
 15. Aspekty związane z niepełnosprawnością i integracją w ujęciu teoretycznym
 16. Znaczenie gier i zabaw we wsparciu edukacji
 17. Specyfika rozwoju dziecka w okresie wczesnoszkolnym
 18. Specyfika zawodu nauczyciela
 19. Aspekty dotyczące autorytetu nauczyciela w edukacji wczesnoszkolnej

Zobacz więcej przykładowych rozdziałów teoretycznych z pedagogiki przedszkolnej >>
Zobacz też przykładowe prace dyplomowe z pedagogiki przedszkolnej >>

Zobacz więcej przykładowych rozdziałów teoretycznych z pedagogiki wczesnoszkolnej >>
Zobacz też przykładowe prace dyplomowe z pedagogiki wczesnoszkolnej >>

Wzory rozdziałów teoretycznych – ekonomia

 1. Analiza i ocena skutków regulacji podaży pieniądza w ramach działania banku centralnego w Polsce
 2. Analiza skuteczności inwestycyjnej wybranych funduszy zamkniętych
 3. Banki i ich znaczenie na rynku pieniężnym
 4. Charakterystyka waluty Bitcoin
 5. Fundusze inwestycyjne w ujęciu teoretycznym
 6. Produkty ubezpieczeniowe funkcjonujące wspólnie z produktami bankowymi
 7. Podział funduszy inwestycyjnych
 8. Narodowy Bank Polski – znaczenie w systemie bankowym w Polsce
 9. Modele biznesowe w ujęciu teoretycznym
 10. Kryptowaluty i ich charakterystyka
 11. Rodzaje modeli biznesowych
 12. Rynkowa rzeczywistość funkcjonowania bancassurance
 13. Bezrobocie w ujęciu teoretycznym
 14. Teoretyczne aspekty pieniądza
 15. Teoretyczne aspekty przedsiębiorczości
 16. Teoretyczne aspekty współpracy banków z ubezpieczycielami
 17. Sposoby przeciwdziałania bezrobociu w Polsce
 18. Bilans jako element sprawozdania finansowego
 19. Metody analizy bilansu
 20. System bankowy w Polsce
 21. Analiza rynku kredytów hipotecznych
 22. Analiza zdolności kredytowej
 23. Główne sposoby finansowania zakupu nieruchomości
 24. Działalność banków spółdzielczych w Polsce
 25. Charakterystyka systemu bankowego
 26. Kanały dystrybucji oraz narzędzia bankowości elektronicznej
 27. Ekonomia społeczna – charakterystyka teoretyczna
 28. Charakterystyka podmiotów ekonomii społecznej
 29. Przestępstwa bankomatowe
 30. Innowacyjność na przykładzie wybranego województwa w Polsce
 31. Polityka UE w stosunku do wspierania działalności innowacyjnej
 32. Innowacje i pojęcia z nimi związane
 33. Specyfika handlu zagranicznego Polski
 34. Charakterystyka handlu zagranicznego
 35. Najważniejsze aspekty ewidencji procesów gospodarczych w podmiotach gospodarczych
 36. Definicja i znaczenie aspektów dotyczących środków trwałych
 37. Charakterystyka amortyzacji w prawie podatkowym i bilansowym

Zobacz więcej przykładowych rozdziałów teoretycznych z ekonomi >>
Zobacz też przykładowe prace dyplomowe z ekonomii >>

Wzory rozdziałów teoretycznych – logistyka

 1. Analiza systemów informatycznych w zakresie wsparcia zarządzania transportem
 2. Aspekty związane z komunikacją miejską i jej działaniem
 3. Charakterystyka i istota logistyki oraz transportu
 4. Procesy logistyczne i ich znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstw
 5. Prawne i formalne aspekty transportu towarów niebezpiecznych
 6. Charakterystyka logistyki dystrybucji
 7. Determinanty powstania i rozwoju transportu intermodalnego
 8. Negatywne aspekty i bariery dotyczące transportu paliw płynnych
 9. Teoretyczne aspekty transportu intermodalnego
 10. Negatywne aspekty logistyki dystrybucji jabłek z perspektywy małych firm
 11. Organizacja łańcuchów dostaw jabłek w Polsce oraz na świecie
 12. Pojęcie i istota logistyki
 13. Proces magazynowania w ujęciu teoretycznym
 14. Prognozy dotyczące rozwoju transportu intermodalnego w Polsce
 15. Specyfika branży transportowej w Polsce
 16. Teoretyczne aspekty transportu z uwzględnieniem transportu samochodowego
 17. Teoretyczne aspekty badań i kontroli technicznego stanu pojazdów samochodowych
 18. Teoretyczne aspekty przewozu transportu materiałów niebezpiecznych
 19. Transport i jego znaczenie w gospodarce
 20. Transport i komunikacja w ujęciu teoretycznym
 21. Transport lotniczy w perspektywie ekonomicznej
 22. Ujęcie teoretyczne towarów niebezpiecznych
 23. Ujęcie teoretyczne transportu miejskiego
 24. Wykorzystanie technologii informatycznej do wsparcia transportu
 25. Proces magazynowania w ujęciu teoretycznym
 26. Analiza stanu obecnego rynku nieruchomości magazynowych w Polsce i prognozy dotyczące jego rozwoju
 27. Analiza i istota magazynów oraz procesów magazynowych
 28. Logistyka miejska i jej charakterystyka
 29. Przegląd wybranych nowoczesnych rozwiązań w komunikacji miejskiej w innych krajach
 30. Dystrybucja oraz jej rola w przedsiębiorstwie
 31. Charakterystyka transportu samochodowego osób
 32. Współczesne technologie w transporcie
 33. Charakterystyka logistyki omni-channel
 34. Analiza trendów rozwojowych w logistyce
 35. Komunikacja miejska w Warszawie
 36. Proces produkcyjny oraz metody jego doskonalenia
 37. Rola logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 38. Przedsiębiorstwa oraz procesy usprawniające

Zobacz więcej przykładowych rozdziałów teoretycznych z logistyki >>
Zobacz też przykładowe prace dyplomowe z logistyki >>

Wzory rozdziałów teoretycznych – marketing

 1. Analiza mechanizmów działania i skutków lokowania produktu na odbiorców
 2. Czynniki wpływające na zachowania współczesnych konsumentów
 3. Ogólna charakterystyka lokowania produktu
 4. Product placement jako innowacyjny sposób promocji
 5. Teoretyczne aspekty marketingu przedsiębiorstw
 6. Pojęcie reklamy
 7. Narzędzia promocji
 8. Teoretyczne aspekty promocji
 9. Teoretyczne aspekty związane z planowaniem marketingowym
 10. Manipulacja i jej udział w reklamie
 11. Pojęcie, znaczenie i tworzenie wizerunku firmy
 12. Specyfika reklamy internetowej jako sposobu promocji w ujęciu teoretycznym
 13. Specyfika zakupowych zachowań konsumentów i ich determinanty

Zobacz więcej przykładowych rozdziałów teoretycznych z marketingu>> 
Zobacz też przykładowe prace dyplomowe z marketingu >>

Wzory rozdziałów teoretycznych – pedagogika

 1. Rodzic jako wzór do naśladowania w oczach dziecka
 2. Determinanty wpływające na proces nauczania i zaburzające go
 3. Macierzyństwo jako kategoria naukowa
 4. Macierzyństwo nastoletnich matek
 5. Zjawisko nastoletniego macierzyństwa w Polsce
 6. Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi w żłobku
 7. Teoretyczne aspekty etyki
 8. Teoretyczne aspekty rodziny
 9. Znaczenie etyki w aspekcie reklam skierowanych do dzieci
 10. Znaczenie reklamy w życiu człowieka
 11. Teoretyczne aspekty postawy
 12. Aspekty związane z niepełnosprawnością w literaturze
 13. Charakterystyka nadzoru pedagogicznego i elementów z nim związanych
 14. Aspekty teoretyczne leworęczności u dzieci
 15. Znaczenie Policji dla społeczeństwa
 16. Działania Policji na rzecz osób nieletnich
 17. Charakterystyka rodziny i jej rola w zakresie wychowania dziecka
 18. Negatywne aspekty związane z przebywaniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Zobacz więcej przykładowych rozdziałów teoretycznych z pedagogiki >>
Zobacz też przykładowe prace dyplomowe z pedagogiki >>

Wzory rozdziałów teoretycznych – pielęgniarstwo

 1. Cukrzyca zdrowotnym i społecznym wyzwaniem XXI wieku
 2. Nietrzymanie moczu i aspekty z nim związane w literaturze naukowej
 3. Pielęgnacja i higiena w zakresie nietrzymania moczu
 4. Teoretyczne aspekty cukrzycy i jej leczenia
 5. Wpływ nietrzymania moczu na reorganizację życia chorego

Zobacz więcej przykładowych rozdziałów teoretycznych z pielęgniarstwa >>
Zobacz też przykładowe prace dyplomowe z pielęgniarstwa >>

Wzory rozdziałów teoretycznych – psychologia

 1. Charakterystyka zawodu zaufania społecznego na przykładzie personelu pielęgniarskiego
 2. Doświadczenia w życiu człowieka w ujęciu teoretycznym
 3. Formy pomocy kierowane do osób uzależnionych
 4. Postrzeganie tatuażu w społeczeństwie
 5. Proces komunikacji i jego formy zachodzące w społeczeństwie

Zobacz więcej przykładowych rozdziałów teoretycznych z psychologii >>
Zobacz też przykładowe prace dyplomowe z psychologii>>

Wzory rozdziałów teoretycznych – ratownictwo medyczne

 1. Ratownictwo medyczne w Polsce
 2. Analiza zasad prowadzenia tlenoterapii w poszczególnych stanach nagłych w praktyce ratownika medycznego
 3. Działania ratownika w zakresie postępowania z pacjentem uzależnionym od alkoholu
 4. Najważniejsze aspekty związane z prowadzeniem tlenoterapii
 5. Organizacja i struktura systemu ratownictwa medycznego w Polsce
 6. Postępowanie w wybranych stanach zagrożenia życia
 7. Teoretyczne aspekty działania PSP w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
 8. Teoretyczne aspekty uzależnienia od alkoholu
 9. Tlenoterapia w ratownictwie medycznym
 10. Przegląd wiedzy dotyczącej problematyki zażywania substancji psychoaktywnych
 11. Przegląd wybranych substancji psychoaktywnych
 12. Zażywanie substancji psychoaktywnych w działaniach ratownictwa medycznego

Zobacz więcej przykładowych rozdziałów teoretycznych z  ratownictwa medycznego >>
Zobacz też przykładowe prace dyplomowe z ratownictwa medycznego >>

Wzory rozdziałów teoretycznych – resocjalizacja

 1. Praktyki religijne w zakładach karnych a skuteczność procesu resocjalizacji
 2. Resocjalizacja w ujęciu teoretycznym
 3. Wsparcie osób osadzonych po zwolnieniu z jednostek penitencjarnych
 4. Znaczenie aktywności fizycznej dla osadzonych w zakładzie karnym
 5. Znaczenie zakładów karnych w zakresie prowadzenia resocjalizacji

Zobacz więcej przykładowych rozdziałów teoretycznych z resocjalizacji >>
Zobacz też przykładowe prace dyplomowe z resocjalizacji >>

Wzory rozdziałów teoretycznych – turystyka

 1. Wybrane informacje z zakresu atrakcyjności turystycznej
 2. Charakterystyka turystyki w mieście Grodno
 3. Analiza zagadnień problematycznych w zakresie bezpieczeństwa turystyki i rekreacji górskiej
 4. Zagadnienie produktu turystycznego
 5. Destynacja turystyczna, pojęcie destynacji turystycznej
 6. Ogólne wiadomości z zakresu turystyki wodnej
 7. Żeglarstwo i sporty motorowodne
 8. Wybrane informacje z zakresu produktu turystycznego
 9. Podstawy teoretyczne związane z turystyką
 10. Charakterystyka elementów transportu lotniczego
 11. Tanie linie lotnicze w ujęciu teoretycznym
 12. Transport jako determinanta turystyki

Zobacz więcej przykładowych rozdziałów teoretycznych z turystyki >>
Zobacz też przykładowe prace dyplomowe z turystyki >>

Wzory rozdziałów teoretycznych – zarządzanie

 1. Istota motywacji i motywowania pracowników
 2. Rola i miejsce kierownika w przedsiębiorstwie
 3. Konflikty w organizacji – aspekty teoretyczne
 4. Rola ochrony własności intelektualnej w zarządzaniu organizacją
 5. Formalno-prawne sposoby ochrony wiedzy organizacji
 6. Wybrane aspekty procesu kadrowego
 7. Definicyjne ujęcie motywowania pracowników
 8. Podstawowe zagadnienia z zakresu przedsięwzięć inwestycyjnych
 9. Charakterystyka zarządzania zasobami ludzkimi
 10. Outsourcing – nowoczesna metoda zarządzania firmą
 11. Proces zarządzania w ujęciu teoretycznym
 12. Teoretyczne aspekty rozwoju zawodowego
 13. Teoretyczne aspekty motywacji
 14. Strategia konkurencyjności i jej charakterystyka w zakresie funkcjonowania sektora MŚP
 15. Przegląd wybranych strategii konkurencyjności podmiotów gospodarczych
 16. Przedsiębiorczość i jej istota we współczesnej gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem działalności w Internecie
 17. Znaczenie motywowania pracowników w zakresie funkcjonowania organizacji
 18. Specyfika etyki w biznesie
 19. Zasady i normy etyki w biznesie
 20. Menedżer i jego działanie w organizacji z perspektywy etycznej
 21. Charakterystyka i specyficzne elementy strategii organizacji
 22. Problematyka zjawisk patologicznych w miejscu pracy
 23. Teoretyczne aspekty agroturystyki
 24. Prowadzenie działalności gospodarczej w ujęciu teoretycznym
 25. Charakterystyka i znaczenie analizy strategicznej organizacji
 26. Przedsiębiorstwo w ujęciu teoretycznym
 27. Specyfika zamówień publicznych
 28. Zamówienia publiczne jako narzędzie wydatkowania środków w małych i średnich przedsiębiorstwach
 29. Przedsiębiorczość i aspekty z nią związane
 30. Przegląd pojęć z zakresu bezpieczeństwa informacji
 31. Miejsce bezpieczeństwa informacji w strategii przedsiębiorstwa farmaceutycznego
 32. Przebieg adaptacji pracowniczej w literaturze
 33. Osoby na stanowiskach kierowniczych

Zobacz więcej przykładowych rozdziałów teoretycznych z zarządzania >>
Zobacz też przykładowe prace dyplomowe z zarządzania >>

Pamiętaj o regulaminie

Korzystając z materiałów, zobowiązujesz się do przestrzegania regulaminu.

Potrzebujesz wzoru rozdziału z konkretnego tematu / kierunku studiów?

Lista przykładowych rozdziałów teoretycznych jest cały czas rozbudowywana. Cały czas pracuję nad nowymi wzorami rozdziałów. Przygotowanie dobrego wzoru rozdziału teoretycznego zajmuje około 10–15 godzin.

Dlatego daj znać, z jakich kierunków studiów / z jakich tematów potrzebujesz wzorów rozdziałów teoretycznych. Jak najszybciej przygotuję taki materiał. Kontakt.

Nie zapomnij o prezentach!

Komentarz do “Wzory rozdziałów teoretycznych do prac dyplomowych

 • 3 maja 2023 o 10:31
  Permalink

  Dzień dobry, mam do sprzedania 3 rozdziały pracy doktorskiej o zabawie/zabawkach. Czy byliby Państwo zainteresowani kupnem?

  Odpowiedz
 • 16 kwietnia 2021 o 15:25
  Permalink

  Może coś z chemii? PDT wykorzystująca związki makrocykliczne.

  Odpowiedz
 • 23 października 2020 o 21:26
  Permalink

  Może jakiś rozdział z zakresu logistyki, dokładnie chodzi mi o zapasy.

  Odpowiedz
 • 16 października 2020 o 18:53
  Permalink

  Może coś o administracji publicznej, wypalenie zawodowe ze względu na specyfikę pracy

  Odpowiedz
 • 26 maja 2020 o 12:07
  Permalink

  A może coś z Terapii Zajęciowej – promocja zdrowia, osoby starsze, interwencje terapeuty zajęciowgo

  Odpowiedz
 • 15 maja 2020 o 23:21
  Permalink

  może coś z dziennikarstwa? Np współczesna reklama telewizyjna?

  Odpowiedz
 • 25 kwietnia 2020 o 15:26
  Permalink

  Ekonomia – Podstawowe informacje o nieruchomościach

  Odpowiedz
  • 15 maja 2020 o 10:02
   Permalink

   Niestety aktualnie nie mamy. Przygotujemy na następny sezon.

   Odpowiedz
 • 26 grudnia 2019 o 19:58
  Permalink

  Zarządzanie- zarządzanie ryzykiem w kontraktach handlowych

  Odpowiedz
  • 15 maja 2020 o 10:02
   Permalink

   Niestety aktualnie nie mamy. Przygotujemy na następny sezon.

   Odpowiedz
  • 10 maja 2019 o 09:12
   Permalink

   Dziękuje za info. Do 15 maja będzie dostępny rozdział teoretyczny o tatuażach.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przykładowe rozdziały teoretyczne 

Zobacz więcej rozdziałów>>

1. Administracja (ZOBACZ ROZDZIAŁY)

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (ZOBACZ ROZDZIAŁY)

3. Pedagogika. Edukacja przedszkolna (ZOBACZ ROZDZIAŁY)

4. Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna (ZOBACZ ROZDZIAŁY)

5. Ekonomia (ZOBACZ ROZDZIAŁY)

6. Logistyka (ZOBACZ ROZDZIAŁY)

7. Marketing (ZOBACZ ROZDZIAŁY)

8. Pedagogika (ZOBACZ ROZDZIAŁY)

9. Pielęgniarstwo (ZOBACZ ROZDZIAŁY)

10. Psychologia (ZOBACZ ROZDZIAŁY)

11. Ratownictwo medyczne (ZOBACZ ROZDZIAŁY)

12. Resocjalizacja (ZOBACZ ROZDZIAŁY)

13. Turystyka (ZOBACZ ROZDZIAŁY)

14. Zarządzanie (ZOBACZ ROZDZIAŁY)