Wzór rozdziału. Charakterystyka policji

Jaki jest plan rozdziału?

1.1. Pojęcie, rola i funkcje policji

1.2. Struktura organizacyjna i zadania policji w państwie

1.3 Regulacje prawne funkcjonowania policji w Polsce

1.4. Przygotowanie policji do realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym

Co zawiera rozdział?

 • 18 stron autorskiego tekstu (niedostępnego nigdzie indziej).
 • Bogatą bibliografię (31 pozycji).
 • Aktualną literaturę (większość źródeł po 2010 roku).
 • Rysunki.
 • Schematy.
 • Tabele.

Przykładowe tematy, w których wykorzystasz ten rozdział. 

 • Rola i zadania Policji
 • Ocena działań Policji.
 • Organizacja i funkcjonowanie Policji
 • Wizerunek Policji.
 • Policja w zarządzaniu kryzysowym.
 • Współpraca Policji z innymi służbami.
 • Policja w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego/publicznego.
 • Działania Policji w zakresie…..
 • Sytuacja zawodowa pracowników Policji.
 • Kobiety w Policji.
 • Zjawisko ….. w Policji.

Jak mogę wykorzystać ten rozdział?

Jako wzór, inspiracje do przygotowania własnego rozdziału. (regulamin)

Chce zobaczyć fragmenty

Fragmenty rozdziału charakterystyka Policji (3 strony)

Pobieram rozdział >>