Wzór rozdziału. Istota motywacji i motywowania pracowników

Jaki jest plan rozdziału?

1.1. Pojęcie motywacji i motywowania

1.2. Teorie motywowania – przegląd

1.3. System motywowania oraz czynniki wpływające na jego kształt

1.4. Finansowe i poza finansowe elementy motywowania pracowników

Co zawiera rozdział?

 • 20 stron autorskiego tekstu (niedostępnego nigdzie indziej).
 • Bogatą bibliografię (35 pozycji).
 • Aktualną literaturę (większość źródeł po 2010 roku).
 • Tabele.
 • Rysunki.
 • Schematy.

Przykładowe tematy, w których wykorzystasz ten rozdział. 

 • Motywowanie pracowników na przykładzie….
 • Systemy motywacyjne.
 • Skuteczność systemów motywacyjnych.
 • Techniki motywacyjne
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • Wynagrodzenie jako element motywacji.
 • Motywacja płacowa i pozapłacowa.
 • Czynniki motywacyjne.
 • Motywacja w procesie zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Wszelka tematyka prac związana z motywacją i motywowaniem.

Jak mogę wykorzystać ten rozdział?

Jako wzór, inspiracje do przygotowania własnego rozdziału. (regulamin)

Chce zobaczyć fragmenty

Fragmenty rozdziału istota motywacji i motywowania pracowników(3 strony)

Pobieram rozdział >>