Wzór rozdziału. Podstawowe zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa

Jaki jest plan rozdziału?

1.1. Definicja bezpieczeństwa i bezpieczeństwa publicznego

1.2.Wybrane zagrożenia bezpieczeństwa

1.3. Funkcje państwa w zakresie bezpieczeństwa publicznego

1.4. Podmioty odpowiedzialne za utrzymanie bezpieczeństwa w państwie

1.5. Wnioski

Co zawiera rozdział?

 • 20 stron autorskiego tekstu (niedostępnego nigdzie indziej).
 • Bogatą bibliografię (39 pozycji).
 • Aktualną literaturę (większość źródeł po 2010 roku).
 • Tabele.
 • Schematy

Przykładowe tematy, w których wykorzystasz ten rozdział. 

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Ocena bezpieczeństwa w danej powiecie gminie
 • Ocena działań ………….. na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa
 • …. Jako zagrożenie bezpieczeństwa
 • Policja, Straż, Wojsko itp. w systemie bezpieczeństwa publicznego.
 • Działania ………. w celu zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Bezpieczeństwo w danym powiecie/ danej gminie
 • Bezpieczeństwo imprez masowych

Jak mogę wykorzystać ten rozdział?

Jako wzór, inspiracje do przygotowania własnego rozdziału. (regulamin)

Chce zobaczyć fragmenty

Fragmenty rozdziału Podstawowe zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa(3 strony)

Pobieram rozdział >>