Wzór rozdziału. Wojsko Polskie w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego

Jaki jest plan rozdziału?

1.1 Skład i struktura Wojska Polskiego

1.2 Działanie sił zbrojnych w sytuacjach kryzysowych

1.3 Rola sił zbrojnych w czasie wojny

1.4 Zadania Wojska Polskiego w czasie pokoju

1.5 Współpraca Sił Zbrojnych RP z innymi państwowymi podmiotami bezpieczeństwa

Co zawiera rozdział?

 • 15 stron autorskiego tekstu (niedostępnego nigdzie indziej).
 • Bogatą bibliografię (27 pozycji).
 • Aktualną literaturę (większość źródeł po 2010 roku).
 • Tabele.
 • Schematy
 • Rysunki

Przykładowe tematy, w których wykorzystasz ten rozdział. 

 • Rola i zadania Wojska Polskiego
 • Organizacja i funkcjonowanie sił zbrojnych
 • Wizerunek Wojska Polskiego
 • Wojsko Polskie w zarządzaniu kryzysowym.
 • Współpraca Wojska Polskiego z innymi służbami.
 • Wojsko w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego/publicznego.
 • Sytuacja zawodowa pracowników Wojska Polskiego
 • Zjawisko ….. w Wojsku Polskim.
 • Zasoby ludzkie w Wojsku Polskim

Jak mogę wykorzystać ten rozdział?

Jako wzór, inspiracje do przygotowania własnego rozdziału. (regulamin)

Chce zobaczyć fragmenty

Fragmenty rozdziału Wojsko Polskie (3 strony)

Pobieram rozdział >>