Wzór rozdziału. Samorząd terytorialny

Jaki jest plan rozdziału?

1.1. Istota samorządu terytorialnego

1.2. Podstawy prawne samorządu terytorialnego

1.3. Stopnie podziału samorządu terytorialnego

1.4. Struktura samorządu terytorialnego

Co zawiera rozdział?

 • 15 stron autorskiego tekstu (niedostępnego nigdzie indziej).
 • Bogatą bibliografię (48 pozycji).
 • Aktualną literaturę (większość źródeł po 2010 roku)

Przykładowe tematy, w których wykorzystasz ten rozdział. 

 • Zadania samorządu terytorialnego.
 • Działania samorządu terytorialnego w celu…
 • Dochody i wydatki samorządu terytorialnego.
 • Budżet samorządu terytorialnego.
 • Organizacja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego.
 • Wizerunek/ ocena działań samorządu terytorialnego.
 • Wykorzystanie środków unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego.
 • Współpraca samorządu terytorialnego z innymi jednostkami.
 • Gminy, powiaty, województwa w samorządzie terytorialnym.
 • Sytuacja zawodowa/zatrudnianie pracowników samorządu terytorialnego
 • Zjawisko ….. w samorządzie terytorialnym
 • I wiele innych…….

Jak mogę wykorzystać ten rozdział?

Jako wzór, inspiracje do przygotowania własnego rozdziału. (regulamin)

Chce zobaczyć fragmenty

Fragmenty rozdziału samorząd terytorialny (3 strony)

Pobieram rozdział>>