Wzór rozdziału. Rola i zadania nauczyciela przedszkola

Jaki jest plan rozdziału?

1.1 Pojęcie nauczyciela/ wychowawcy przedszkola

1.2 Wymogi formalne/ prawne konieczne do spełnienia przez nauczyciela przedszkola

1.3 Kompetencje i rola nauczyciela wychowania przedszkolnego

1.4 Cechy charakteru pożądane u nauczyciela przedszkola

1.5 Relacje rodziców z nauczycielami przedszkola

Co zawiera rozdział?

 • 15 stron autorskiego tekstu (niedostępnego nigdzie indziej).
 • Bogatą bibliografię (26 pozycji).
 • Aktualną literaturę (większość źródeł po 2010 roku).
 • Schematy.

Przykładowe tematy, w których wykorzystasz ten rozdział. 

 • Ocena działań nauczyciela przedszkola.
 • Rola nauczyciela przedszkola w ……….
 • Wpływ nauczyciela przedszkola na ………
 • Znaczenie nauczyciela przedszkola w ….
 • Trudności pracy nauczyciela przedszkola.
 • Współpraca nauczyciela przedszkola z …..
 • Oczekiwania rodziców wobec nauczyciela przedszkola.
 • Sytuacja zawodowa nauczycieli przedszkola.
 • Metody nauczania w przedszkolu X.
 • Awans zawodowy nauczyciela przedszkola.
 • Problem wypalenia zawodowego nauczycieli przedszkola.
 • Rola autorytetu nauczyciela przedszkola.
 • Doskonalenie zawodowe nauczyciela przedszkola.
 • Zjawisko ….. w Przedszkolu XYZ w miejscowości X.

Jak mogę wykorzystać ten rozdział?

Jako wzór, inspiracje do przygotowania własnego rozdziału. (regulamin)

Chce zobaczyć fragmenty

Fragmenty rozdziału rola i zadania nauczyciela przedszkola (3 strony)

Pobieram rozdział>>