Wzór rozdziału. Rola i miejsce kierownika w przedsiębiorstwie

Jaki jest plan rozdziału?

1.1.Definicja kierownika

1.2.Role i umiejętności kierowników

1.3.Kierownicy jako osoby decydujące o sukcesie zespołów i organizacji

Co zawiera rozdział?

 • 15 stron autorskiego tekstu (niedostępnego nigdzie indziej).
 • Bogatą bibliografię (25 pozycji).
 • Aktualną literaturę (większość źródeł po 2010 roku).
 • Rysunki.
 • Schematy.

Przykładowe tematy, w których wykorzystasz ten rozdział. 

 • Wpływ kierowników/ menadżerów na pracowników.
 • Rola i miejsce kierowników/ menadżerów w organizacji.
 • Funkcje i zadania kierowników/menadżerów w organizacji.
 • Kadra kierownicza w organizacji.
 • Motywowanie i zarządzanie kadrą kierowniczą.
 • Rekrutacja na stanowiska kierownicze.
 • Style kierowania.
 • Autorytet kierownika/menadżera w organizacji.
 • Rozwój zawodowy kierownika/menadżera.
 • Błędy popełniane przez kierowników i menadżerów.
 • Wynagrodzenie kierowników i menadżerów.

Jak mogę wykorzystać ten rozdział?

Jako wzór, inspiracje do przygotowania własnego rozdziału. (regulamin)

Chce zobaczyć fragmenty

Fragmenty rozdziału rola i miejsce kierownika w przedsiębiorstwie(3 strony)

Pobieram rozdział>>