Wzór rozdziału. Ratownictwo medyczne w Polsce

Jaki jest plan rozdziału?

1.1. Działalność ratownictwa medycznego w Polsce

1.2. Zadania i obowiązki ratownictwa medycznego

1.3. Podstawowe modele ratownictwa medycznego

1.4. Zadania ratownika medycznego

1.5. Ratownictwo medyczne w Polsce- statystyka

Co zawiera rozdział?

 • 12 stron autorskiego tekstu (niedostępnego nigdzie indziej).
 • Bogatą bibliografię (26 pozycji).
 • Aktualną literaturę (większość źródeł po 2010 roku).
 • Tabele.
 • Rysunki.
 • Wykresy.

Przykładowe tematy, w których wykorzystasz ten rozdział. 

 • Postępowanie ratownicze w przypadku….
 • Ocena ratownictwa medycznego w Polsce.
 • Ratownictwo medyczne na terenie powiatu XYZ.
 • Organizacja ratownictwa medycznego w Polsce.
 • Służby ratownictwa medycznego w Polsce.
 • Ratownictwo medyczne w zarządzaniu kryzysowym.
 • Współpraca ratownictwa medycznego z innymi służbami.
 • System ratowniczy w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego/publicznego.
 • Sytuacja zawodowa ratowników medycznych.
 • Zjawisko ….. w ratownictwie medycznym.
 • Badanie poziomu wiedzy ratowników medycznych na temat…

Jak mogę wykorzystać ten rozdział?

Jako wzór, inspiracje do przygotowania własnego rozdziału. (regulamin)

Chce zobaczyć fragmenty

Fragmenty rozdziału ratownictwo medyczne w Polsce(3 strony)

Pobieram rozdział>>