Wzór rozdziału. Państwowa Straż Pożarna w systemie bezpieczeństwa państwa

Jaki jest plan rozdziału?

1.1. Historia Straży Pożarnej w Polsce

1.2. Ramy prawne działania Państwowej Straży Pożarnej

1.3. Hierarchia i struktura organizacyjna Straży Pożarnej

1.4. Kompetencje i zadania

Co zawiera rozdział?

 • 15 stron autorskiego tekstu (niedostępnego nigdzie indziej).
 • Bogatą bibliografię (42 pozycji).
 • Aktualną literaturę (większość źródeł po 2010 roku).
 • Tabele.

Przykładowe tematy, w których wykorzystasz ten rozdział. 

 • Rola i zadania Państwowej Straży Pożarnej
 • Ocena działań Państwowej Straży Pożarnej.
 • Organizacja i funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej
 • Wizerunek Państwowej Straży Pożarnej
 • Państwowa Straż Pożarna w zarządzaniu kryzysowym.
 • Współpraca Państwowej Straży Pożarnej z innymi służbami.
 • Państwowa Straż Pożarna w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego/publicznego.
 • Działania Policji w Państwowej Straży Pożarnej …..
 • Sytuacja zawodowa pracowników Państwowej Straży Pożarnej
 • Zjawisko ….. w Państwowej Straży Pożarnej.

Jak mogę wykorzystać ten rozdział?

Jako wzór, inspiracje do przygotowania własnego rozdziału. (regulamin)

Chce zobaczyć fragmenty

Fragmenty rozdziału Państwowa Straż Pożarna (3 strony)

Pobieram rozdział >>