Wzór rozdziału. Charakterystyka przedszkola jako elementu systemu oświaty

Jaki jest plan rozdziału?

1.1. Zdefiniowanie placówki przedszkolnej

1.2. Rodzaje przedszkoli

1.3. Funkcje i zadania przedszkola

1.4. Podstawa programowa placówek przedszkolnych

1.5. Diagnoza osiągnięć rozwojowych dziecka

Co zawiera rozdział?

 • 15 stron autorskiego tekstu (niedostępnego nigdzie indziej).
 • Bogatą bibliografię (19 pozycji).
 • Aktualną literaturę (większość źródeł po 2010 roku).
 • Tabele.
 • Rysunki.
 • Schematy.

Przykładowe tematy, w których wykorzystasz ten rozdział. 

 • Ocena działań Przedszkola w …..
 • Wpływ przedszkola na ……….
 • Rola przedszkola w ………….
 • Znaczenie przedszkola w ….
 • Organizacja zajęć w przedszkolu
 • Oczekiwania rodziców wobec przedszkola
 • Problem…….. na podstawie przedszkola XYZ
 • Adaptacja dzieci do przedszkola
 • Współpraca przedszkola z …….
 • Sytuacja zawodowa pracowników przedszkola
 • Zjawisko ….. w Przedszkolu XYZ w miejscowości X.

Jak mogę wykorzystać ten rozdział?

Jako wzór, inspiracje do przygotowania własnego rozdziału. (regulamin)

Chce zobaczyć fragmenty

Fragmenty rozdziału charakterystyka przedszkola (3 strony)

Pobieram rozdział >>