Jak dobrze wybrać promotora pracy dyplomowej i nie żałować?

Ostatnia aktualizacja 10 stycznia 2024

Drogi przyszły magistrze, inżynierze lub zdobywco tytułu licencjata – czy zastanawiałeś się, co będzie miało wpływ na przebieg procesu pisania Twojej pracy dyplomowej? Czy będą to Twoje superumiejętności, wybór określonego tematu czy szeroka dostępność materiałów? Dowiesz się. Czytaj artykuł do samego końca.

Nie mam czasu czytać! Potrzebuję szybkiej pomocy z pisaniem pracy dyplomowej!
Kliknij i zobacz, co mogę Ci zaoferować ⬇
–> Pomoc z Twoją pracą licencjacką
–> Pobierz przykładową pracę licencjacką

Nie wiem, jak zacząć. Masz coś dla mnie?
–> E-book- Jak Napisać Pracę Dyplomową W Tydzień

Masz problem ze swoją pracą dyplomową?

W tym możemy Ci pomóc
Wypełnij formularz, odpowiedź dostaniesz w max. 24 H

 1. temat pracy –wypełnij formularz»
 2. plan pracy  wypełnij formularz»
 3. bibliografia wypełnij formularz»
 4. metodologia badań i narzędzie badawcze wypełnij formularz»
 5. rozdział badawczy wypełnij formularz»
 6. formatowanie techniczne wypełnij formularz»
 7. poprawa plagiatu JSA wypełnij formularz»

wybór promotora pracy dyplomowej

Tym, co w największej mierze decyduje o Twoim sukcesie lub porażce, jest:

Wybór promotora pracy dyplomowej

Czy chciałbyś pisać na egzotyczny temat, o którym nie masz pojęcia? Czy chciałbyś spędzać godziny w bibliotekach na poszukiwaniu materiałów, których i tak nie znajdziesz? Czy chciałbyś oczekiwać miesiącami na sprawdzenie rozdziału swojej pracy? Czy chciałbyś wprowadzać setki poprawek, ponieważ jak głosi stare studenckie przysłowie: Promotor najpierw poprawia Ciebie, później już tylko siebie.

Przygotowaliśmy wersję wideo poniższego poradnika. Zobacz koniecznie i daj znać, czy Ci się podoba.

Gdy źle wybierzesz promotora, skutki mogą być jeszcze gorsze. Jeżeli sobie nie poradzisz i nie napiszesz pracy, Twoja obrona przełoży się na późniejszy termin, będziesz musiał powtarzać seminarium dyplomowe, a w najgorszym przypadku po prostu nie zakończysz studiów tytułem naukowym i lata ciężkiej pracy (lub ciężkiego imprezowania 🙂 ) pójdą na marne. Będziesz mógł wtedy powiedzieć uczciwie, że: W tym kraju nie ma pracy dla ludzi z moim wykształceniem.

Chcesz uniknąć tych problemów? Chcesz, aby proces pisania i obrony Twojej pracy dyplomowej przebiegł szybko i bezproblemowo? Chciałbyś, aby Twoja współpraca z promotorem przypominała działanie doskonale naoliwionej maszyny? I najważniejsze pytanie: czy chciałbyś obronić się w pierwszym terminie? Myślę, że mogę Ci coś podpowiedzieć, więc czytaj dalej.

Kim jest promotor

Pod koniec II roku studiów prawdopodobnie pierwszy raz usłyszysz magiczne słowo „promotor”. Zastanawiasz się, kim jest ta ważna osobistość? Już spieszę z wyjaśnieniami. Cytując ulubione źródło studentów, czyli Wikipedię: za promotora można uznać każdego samodzielnego pracownika kierującego pracą studenta magistranta/doktoranta i promującego go do nadawanego przez uczelnię tytułu zawodowego, np. magistra lub stopnia naukowego doktora.

Twoim promotorem może zostać nauczyciel akademicki posiadający minimum tytuł naukowy doktora (zazwyczaj, ponieważ: Dziekan po zasięgnięciu opinii rady wydziału może upoważnić do kierowania pracą dyplomową adiunkta lub starszego wykładowcę).

Najważniejsze zadania promotora to:

 • prowadzenie seminarium dyplomowego, podczas którego ma Cię przygotować do samodzielnego napisania pracy dyplomowej;
 • pomaganie w wyborze tematu, literatury przedmiotu, stawianiu tez, konstruowaniu koncepcji badawczej, ilościowej i jakościowej analizie wyników oraz opracowaniu wniosków z badań;
 • odpowiadanie za merytoryczną poprawność pracy;
 • sprawdzanie poszczególnych etapów Twojej pracy;
 • wskazywanie błędów i zaznaczanie koniecznych poprawek.

To tyle w teorii. W idealnym świecie każdy promotor rzetelnie pomagałby swoim studentom – zarówno na etapie wyboru tematu, jak i podczas przygotowania kolejnych rozdziałów. Nie spóźniałby się także na seminaria, każdy otrzymany materiał sprawdzałby w terminie i udzielał rzetelnych porad. Niestety często tak nie jest, dlatego wybór odpowiedniego promotora jest tak ważny.

Kiedy wybiera się promotora pracy dyplomowej

Ciężko jest jednoznacznie napisać, kiedy następuje wybór promotora i zaczynają się zapisy na seminarium dyplomowe. Jest to określone w regulaminie każdej uczelni i tam należy szukać tych informacji. Zazwyczaj jednak wybór promotora następuje nie później niż na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w semestrze poprzedzającym ten, w którym rozpoczyna się seminarium. Czyli gdy jesteś na drugim roku studiów i zbliża się czerwiec, to możesz już przeprowadzać wstępny wywiad na temat promotorów dostępnych na Twojej uczelni.

Przeczytaj też: Jak dobrze wykorzystać seminarium dyplomowe i zdobyć sympatię promotora»

Typy promotorów

W większości uczelni student nie jest z automatu przypisany do danego promotora i może wybrać upatrzoną wcześniej osobę. Listy promotorów są dostępne wcześniej i jest to najlepszy moment, aby przeanalizować możliwe kandydatury. Wyróżniłbym następujące typy promotorów:

 1. Znający temat i wymagający. Ten typ promotora zawsze Ci pomoże, jednak nie poprowadzi za rękę. Możesz przygotować się na wiele dyskusji i merytorycznych poprawek. Sprawdzi Twoją znajomość tematu i na bieżąco będzie obserwował postępy. Wymagający, ale i sprawiedliwy. Idealny dla osób ambitnych, interesujących się danym tematem i chcących stworzyć naprawdę dobrą pracę.
 2. Znający temat i niewymagający. Zazwyczaj osoba posiadająca wysoki stopień naukowy i duże osiągnięcia pozauczelniane. Bardzo dobrze zna temat, będzie w stanie Ci dużo podpowiedzieć, jednakże nieprzykładający tak wielkiej roli do szczegółów. Wysoko oceni świetny pomysł, innowacyjne badania, przymknie oko na kilka źle zrobionych przypisów lub interpunkcję. Może nawet stanąć w obronie swoich studentów. Bardzo dobry wybór dla osób, które chciałyby napisać ciekawą pracę, nie poprawiając po 10 razy każdej strony.
 3. Nieznający tematu i wymagający. Ten Pan średnio zna Twój temat, zajmuje się inną dziedziną naukową, ale udowodni Ci, że jest ekspertem. Dlatego możesz spodziewać się wielu zmian koncepcji pracy, jej planu, a nawet tematu. Nie zdziw się więc, gdy po napisaniu całej pracy stwierdzi, że jednak trzeba zmienić temat. Nie licz na jego pomoc merytoryczną, za to spodziewaj się masy poprawek, każda próba dyskusji zakończy się udowodnieniem, że to on ma rację. Idealny wybór dla osób, które lubią prawdziwe wyzwania i tych, które nie zdążyły wybrać nikogo innego.
 4. Nieznający tematu i niewymagający. Promotor nie zna się na temacie Twojej pracy i nie wymaga, żebyś Ty się znał. Zazwyczaj spojrzy na to, co napisałeś, i powie, że jest OK. Bardzo często chce od razu otrzymać całą pracę, z której może przeczyta wstęp i zakończenie. Dobry wybór dla osób pragnących jak najłatwiej i bez żadnego wysiłku napisać i zaliczyć pracę dyplomową.

Z doświadczenia wiem, że najlepszy jest typ 1 i 2. Raczej unikaj promotorów nieznających tematu i niewymagających. Pisanie pracy ma być przecież także przygodą intelektualną, czyż nie? Najgorszym wyborem jest typ 3 i o tym, jak tych osób uniknąć, jest poniekąd ten artykuł.
To nie są jedyne kryteria wyboru. Warto zwrócić uwagę na czynniki typowo ludzkie, czyli jak się nam rozmawia z danym człowiekiem, czy łatwo przychodzi znalezienie wspólnego języka. Ważna jest również wyrozumiałość. Przecież student nie musi od razu umieć wszystkiego, chodzi na seminarium po to, aby się nauczyć i ma prawo popełniać błędy.

OK. Znasz już typy promotorów, więc nasuwa się teraz pytanie:

Jak wybrać idealnego promotora?

Przede wszystkim spiesz się! Ci najlepsi są bardzo szybko zajmowani przez bardziej zapobiegliwych studentów. Gdy nie zdążysz, to zostaną ci, do których nie życzę, abyś trafił. Jednak zanim dokonasz wyboru, postaraj się zrealizować jak najwięcej z poniższych punktów:

1. Wybierz wstępnie temat pracy

Najważniejsze, abyś wstępnie zastanowił się, o czym chcesz pisać, i wybrał temat pracy. (Przeczytaj artykuł: Jak wybrać temat pracy licencjackiej lub magisterskiej). Pamiętaj, że to promotora powinieneś dostosować do tematu pracy – nigdy odwrotnie.

temat pracy licencjackiej i magisterskiej

2. Wybierz osobę, którą znasz

Jeżeli masz taką możliwość, to staraj się wybrać osobę, którą już znasz. Przecież chodziłeś na wykłady, na ćwiczenia prowadzone przez różnych wykładowców, znasz ich styl i wiesz, jaką tematyką się zajmują. Jeżeli z którymś z nich szczególnie dobrze Ci się współpracowało, spokojnie możesz go wybrać.

3. Wybierz promotora, który często bywa na uczelni

Dowiedz się, czy promotor często bywa na uczelni, prowadzi zajęcia i konsultacje. Najgorszy wybór to osoba mająca 2 godziny zajęć w tygodniu na danej uczelni, która jest cały czas zajęta i podróżująca. Możesz oczekiwać, że kontakt będzie bardzo ciężki, a na sprawdzenie pracy będziesz czekał naprawdę długo.

4. Zapytaj o opinię starszych kolegów

Teoretycznie jest to jasne, jednak wielu o tym zapomina. Zanim wybierzesz, popytaj o opinie na temat wybranych promotorów starsze roczniki lub znajomych, którzy już skończyli studia. Oczywiście zachowaj pewną ostrożność, ponieważ to nie zawsze promotor jest odpowiedzialny za słabą współpracę – często to postawa studentów jest daleka od chociażby minimalnej poprawności.

5. Wybieraj promotora, z którym możesz liczyć na dobry kontakt

Ważny jest rzeczywisty kontakt z promotorem. Idealny promotor pojawia się regularnie na seminariach, kilka razy w tygodniu ma konsultacje, w weekendy można spotkać go na studiach zaocznych, a w tygodniu zawsze chętnie przyjmie Cię na przerwie pomiędzy swoimi zajęciami. Dowiedz się, czy promotor pojawiał się zawsze na swoich seminariach, czy się nie spóźniał, czy miał czas dla każdego studenta.

Także bardzo ważne jest, aby promotor był otwarty i gotowy do negocjacji w zakresie wyboru tematu. Dzięki temu będziesz mógł zaproponować swój temat z dziedziny, na której znasz się najlepiej. (Przeczytaj: Jak dobrze wybrać temat pracy licencjackiej lub magisterskiej?).

6. Zwróć uwagę na to, czy promotor korzysta z poczty elektronicznej

Dowiedz się, czy promotor korzysta z poczty elektronicznej i sprawdza prace w wersji elektronicznej. (Najlepiej, jeżeli także tam nanosi komentarze). Jeżeli promotor jest „starej daty”, będziesz mógł się z nim spotykać tylko na seminariach/konsultacjach, a wszystkie poprawki będą nanoszone ręcznie.

7. Czas sprawdzania prac

Dowiedz się, ile czasu dany promotor sprawdza oddane prace, czy wskazuje dużo poprawek, czy zwraca uwagę na szczegóły typu źle postawiony przecinek, literówki itp. Niby drobnostka, ale takie poprawy często zajmują wiele czasu.

8. Ile prac prowadzi dany promotor?

Także bardzo ważne jest to, ile prac dyplomowych prowadzi dany promotor. Jeżeli ma 50 prac w semestrze, nie licz na to, że Twoja będzie szybko sprawdzana i że obronisz się w terminie.

9. Czy promotor jest wymagający, czy jest luzakiem?

Zorientuj się, jak wymagający jest dany promotor. Jeżeli nie masz wygórowanych aspiracji, to unikaj przesadnie ambitnych promotorów, ponieważ pisanie pracy będzie drogą przez mękę. Tak samo raczej nie wybieraj przesadnych luzaków, ponieważ tak samo luźno mogą podchodzić do wypełniania swoich obowiązków. Jeżeli minęły 3 miesiące i promotor nic od Ciebie nie wymaga, to raczej nie jest dobry znak.

10. Praca magisterska kontynuacją licencjackiej?

Jeżeli jesteś na studiach magisterskich i masz taką możliwość, to idź do promotora, u którego przygotowywałeś pracę licencjacką. Oczywiście, o ile dobrze wspominasz tę współpracę. Być może zgodzi się do pracy magisterskiej wykorzystać Twoją pracę licencjacką? A uwierz mi, że nie ma nic przyjemniejszego jak wykorzystanie pracy licencjackiej do napisania pracy magisterskiej.

Wiesz już, jakie kroki należy podjąć, aby wybór okazał się dobry. Oczywiście wszystko i tak wyjdzie w trakcie. Osoba, która z pozoru wydawała się świetna, przy dłuższej współpracy może sprawić wiele kłopotów, jednak tego nie da się przewidzieć.

Natomiast jeżeli zapytałbyś:

Jakiego promotora nie wybierać?

To z całą pewnością mogę wskazać kilka punktów:

 1. Promotora nadgorliwego, który wskaże każdy Twój źle postawiony przecinek, kropkę, podpis pod tabelą. Poprawki w tym przypadku przeciągną się w nieskończoność.
 2. Promotora, który sprawdza tylko wydrukowane rozdziały pracy i nie uznaje kontaktu mailowego. Wyobraź sobie, ile czasu można zaoszczędzić, wysyłając pracę mailem i tą drogą otrzymując poprawki.
 3. Promotora niestabilnego emocjonalnie (ewentualnie starą pannę / kawalera, dla którego/której uczelnia jest całym życiem). Będzie kazał Twoją pracę poprawiać 20 razy, zmieniać treść, czepiać się już wcześniej napisanych rzeczy.
 4.  Promotora, który często opuszcza seminaria lub wyznacza terminy seminariów w weekendy albo w dziwnych godzinach.
 5.  Promotora nadmiernie zajętego. Z doświadczenia wiem, że promotor, który prowadzi 50 prac, dzieli czas między kilkoma uczelniami, badaniami w terenie i życiem rodzinnym nie będzie najlepszym wyborem.
 6.  Takiego, który nie ma pojęcia o Twoim temacie. Przykładowo, jeżeli chcesz pisać z tematyki działań marketingowych, to nie idź do promotora zajmującego się statystyką.

Podsumowanie

To tyle! Dziękuję za przeczytanie artykułu do samego końca – mam nadzieję, że moje porady pozwolą Ci na podjęcie najważniejszej decyzji w Twoim życiu akademickim. Czy o czymś nie napisałem? Proszę, podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Nawet jak już jesteś dawno po obronie, to wskaż aspekty, na które powinni szczególnie zwrócić uwagę młodsi koledzy.

Życzę Ci, abyś wybrał świetnego promotora, z pomocą którego bez problemu napiszesz i obronisz swoją pracę dyplomową. Pamiętaj jednak, że zła decyzja do pewnego momentu nie jest ostateczna.

Czytaj: Jak zmienić promotora i nie popaść w niełaskę»

Profesjonalna pomoc

Gdybyś jednak potrzebował pomocy na którymkolwiek etapie przygotowania pracy dyplomowej – sprawdź zakres oferowanych usług lub skontaktuj się z nami.

Masz problem ze swoją pracą dyplomową?

W tym możemy Ci pomóc
Wypełnij formularz, odpowiedź dostaniesz w max. 24 H

 1. temat pracy –wypełnij formularz»
 2. plan pracy  wypełnij formularz»
 3. bibliografia wypełnij formularz»
 4. metodologia badań i narzędzie badawcze wypełnij formularz»
 5. rozdział badawczy wypełnij formularz»
 6. formatowanie techniczne wypełnij formularz»
 7. poprawa plagiatu JSA wypełnij formularz»

Wielka prośba

Uważasz powyższy wpis za przydatny? Pomogłem Ci? Pomóż mi dotrzeć do innych osób, którym ta wiedza także może pomóc. Jak to zrobić?

1. Kliknij poniżej polub i udostępnij na FB ??

2. Podeślij znajomemu link mailem lub na Messengerze ?

3. Będzie mi bardzo miło, jak zostawisz komentarz poniżej ⬇⬇

Nie zapomnij o prezencie!

Komentarz do “Jak dobrze wybrać promotora pracy dyplomowej i nie żałować?

 • 18 stycznia 2023 o 11:17
  Permalink

  U mnie też są narzuceni z góry. Chyba profesorka – kierowniczka zakładu, nadambitna osoba z tendencją do opie**lania studentów, koleżanka modyfikująca propozycje na mniej ciekawe (stosująca w moim odczuciu dyskurs naukowy sprzed 15 lat, gdy 5 lat temu zaczał się on zmieniać) , tak że wygląda to nieostro i w sumie nawet z gotowością do pracy studentów hamująca brakiem wyraźnych komunikatów… Raczej szału nie ma

  Odpowiedz
 • 12 czerwca 2019 o 20:14
  Permalink

  U mnie promotorzy są narzuceni z góry, ale jest ich 3 rożnych z czego jeden na pewno ma trochę wiedzy i totalne olewanie wszystkiego – kierowniczka studiów. A potem asystencja jaka będzie pewnie chciała się wykazać i tutaj może być problem.

  Odpowiedz
  • 19 lipca 2019 o 15:22
   Permalink

   Z promotorami jest bardzo różnie. Jeśli trafisz na złego, to proces pisania pracy może być bardzo trudny i długi.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *