Studium przypadku w pracy licencjackiej i magisterskiej

Ostatnia aktualizacja 11 stycznia 2024

Studium przypadku należy do tych ambitniejszych sposobów na badania w pracy dyplomowej. Chcesz podjąć wyzwanie i zrobić badania za pomocą tej metody? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, co Cię czeka.

Potrzebujesz szybkiej pomocy z rozdziałem metodologicznym lub badawczym opartym na studium przypadku?
Kliknij poniżej ⬇
–> Badania w pracy dyplomowej. Błyskawiczna pomoc
–> Wzór rozdziału metodologicznego ze studium przypadku
–> Wzór rozdziału badawczego ze studium przypadku
–> Przykłady studium przypadku

Kliknij i zobacz, co jeszcze mogę Ci zaoferować ⬇
–> Pomoc z Twoją pracą licencjacką
–> Pobierz przykładową pracę licencjacką

studium przypadku w pracy licencjackiej

Studium przypadku – co to jest? Definicja trudna

Najpierw warto wyjaśnić, co to jest. Podaję definicję. Uwaga teraz będzie bardzo naukowo!

Studium przypadku, analiza przypadku to metoda badawcza zawierająca szeroki opis danego zjawiska, mająca na celu jego pogłębioną analizę i ocenę. Jest to jakościowe badanie, które może dotyczyć wielu dyscyplin naukowych. Poprzez wykorzystanie wielu technik gromadzenia oraz analizy danych pozwala ono rozwiązywać problemy naukowe i praktyczne.

Studium przypadku – definicja trudna. Źródło: Wojciech Grzegorczyk, „Wybrane problemy zarządzania i finansów”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015. Pobierz tutaj»

Studium przypadku – definicja od Magistra na 5

Tłumacząc na język studencki:

Studium przypadku to wnikliwa analiza danego procesu, zjawiska, zachowania człowieka. Studium przypadku to metoda stosowana przy analizie nietypowych, niestandardowych przypadków.

Studium przypadku –definicja łatwa. Źródło: Magister na 5

Kiedy warto wybrać studium przypadku jako metodę badawczą do swojej pracy?

Tylko wtedy, kiedy promotor Ci każe. Żartowałem ?

 • Widzisz, że coś jest nietypowe i uciekające schematom?
 • Widzisz, że masz do czynienia ze zjawiskiem unikalnym?
 • Chcesz zbadać nietypowego człowieka?
 • Chcesz zbadać dziwną strategię firmy, która przyniosła fenomenalne efekty?

Czas na studium przypadku.

Słowo klucz to właśnie „przypadek”. Czyli coś unikalnego i niepowtarzalnego. Tu analizujesz przypadki skrajne i wyjątki od reguły. Sytuacje typowe Cię nie interesują.

Poniższy rysunek przedstawia, jakie przypadki poddawane są szczególnej analizie w wyniku badań metodą studium przypadku (kliknij rysunek, by powiększyć).

Co można analizować z metodzie indywidualnych przypadków

Ta metoda jest odpowiednia do prowadzenia badań na jednostce bądź pojedynczym wydarzeniu, zjawisku czy procesie.

Dotyczy zwykle sytuacji trudnych, niecodziennych, problematycznych, przestępstw, negatywnego i nagannego postępowania społecznego, nieprzyjemnych sytuacji, wszelkich patologii społecznych, afer, ale też chorób i postępowania związanego z ich przebiegiem, diagnozą, leczeniem czy profilaktyką.

To właśnie sprawia, że ta metoda jest dosyć trudna i nie jest dla każdego. Jeśli mierzysz w wysoką ocenę na dyplomie, to warto pokusić się o studium przypadku. Takie prace są zazwyczaj bardzo dobrze oceniane.

Schemat rozdziału badawczego ze studium przypadku

Nie ma jednego wzoru na rozdziały badawcze oparte na studium przypadku. Możesz improwizować, ale najpierw zapytaj promotora, jaki preferuje układ rozdziału badawczego opartego na tej metodzie.
Zawsze możesz zobaczyć nasze przykłady.

Rozdział badawczy: studium przypadku»

Studium przypadku –metodologia

Rozdział metodologiczny do studium przypadku jest dosyć skomplikowany. Musi zawierać szereg wymaganych elementów i założeń, o których nie możesz zapomnieć.

Rozdział metodologiczny piszesz przed rozpoczęciem badań. To plan Twoich badań. Potem po sprawdzeniu przez promotora, wprowadzasz poprawki i dopiero zaczynasz badania.

Zobacz wzór rozdziału metodologicznego ze studium przypadku»

Co można zbadać za pomocą studium przypadku?

Metoda studium przypadku polega na analizie konkretnych, wyodrębnionych zdarzeń i osób. W tej metodzie bada się konkretnego człowieka, wydarzenie, zjawisko, proces z nim związany, przebieg choroby. Zwykle są to sytuacje bądź zjawiska nietypowe, niecodzienne, odbiegające od normy.

Co możesz zbadać:

 • wizerunek bądź osobowość konkretnych osób,
 • zachowanie osób w określonych sytuacjach,
 • analizować style kierowania i kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa,
 • porażkę lub sukces danych działań,
 • sprawy sądowe,
 • przypadki medyczne,
 • analizować charakterystyczne problemy związane z danym człowiekiem bądź jakąś sytuacją.

Wzory rozdziałów badawczych ze studium przypadku

1. Studium przypadku dziecka w wieku przedszkolnym (POBIERAM ⬇)

2. Studium przypadku dziecka z zaburzeniami emocjonalnymi (POBIERAM ⬇)

3. Studium przypadku dziecka z trudnościami w nauce (POBIERAM ⬇)

4. Studium przypadku ucznia z problemami wychowawczymi (POBIERAM ⬇)

5. Studium przypadku dziecka z autyzmem (POBIERAM ⬇)

6. Studium przypadku dziecka (POBIERAM ⬇)

7. Studium przypadku dziecka z zespołem Aspergera (POBIERAM ⬇)

8. Studium przypadku pacjenta z chorobą nowotworową (POBIERAM ⬇)

9. Studium przypadku z pielęgniarstwa (POBIERAM ⬇)

10. Studium przypadku pacjenta (POBIERAM ⬇)

11. Studium przypadku z psychiatrii (POBIERAM ⬇)

Inne metody badawcze:

1. Rozdział badawczy – analiza dokumentów (POBIERAM ⬇)

2. Rozdział badawczy – wywiad (POBIERAM ⬇)

3. Rozdział badawczy – metoda obserwacji (POBIERAM ⬇)

4. Rozdział badawczy – ankieta (POBIERAM ⬇)

✔Chcesz zobaczyć darmowy rozdział badawczy? Pobierz tutaj»

Zamówiony materiał otrzymasz na maila w ciągu 60 sekund od opłacenia zamówienia!


Na jakich kierunkach studiów mogę stosować metodę studium przypadku?

Jak się uprzesz, to na każdym kierunku. I zawsze będzie to dobra decyzja, jeżeli znajdziesz odpowiedni obiekt badawczy.

Nie stosuj jednak nigdy studium przypadku na siłę. Jeżeli możesz, to wybierz ankietę lub wywiad.

Zazwyczaj studium przypadku stosuje się w badaniach z takich dziedzin jak zarządzanie, socjologia, pedagogika, psychologia, resocjalizacja. Bardzo często jest stosowane w naukach o zdrowiu, czyli w pielęgniarstwie i ratownictwie medycznym.

Co powinno być celem studium przypadku?

Zanim wybierzesz tę metodę badawczą, odpowiedz na bardzo ważne pytanie:

Co będzie celem mojego badania?

Ten cel musi być bardzo konkretny.

Przykład:

Jesteś specjalistą od marketingu. W swoim studium przypadku opisujesz kampanię reklamową firmy X. Była ona bardzo nietypowa, kontrowersyjna, ale przyniosła kilkaset tysięcy zysku w ciągu 2 dni.

Co jest zatem celem Twojego studium przypadku?

Znalezienie czynników sukcesu tej kampanii.

Chcesz odkryć, co sprawiło, że tysiące ludzi kupiło dany produkt. Chcesz dociec, co takiego zrobili autorzy tej kampanii.

Zwróć uwagę, że taka wiedza ma wielką wartość w odpowiednich rękach. Sam chętnie bym Ci zapłacił grube pieniądze, jakbyś przedstawił sposób na sprzedaż 1000 sztuk kursu Piszę Bez Plagiatu w 3 dni. Rozumiesz?

Zobacz doskonałe studium przypadku sprzedaży kursu online»

Techniki stosowane w studium przypadku

Możesz stosować właściwie wszystkie możliwe techniki i narzędzia gromadzenia oraz analizy danych.

Może to być:

 • obserwacja,
 • obserwacja uczestnicząca,
 • wywiad,
 • ankiety,
 • analiza dokumentów,
 • źródła prasowe, internetowe,
 • dostępne bazy danych,
 • wszystko, co Ci przyjdzie do głowy.

Liczy się efekt. Sposób, w jaki to osiągniesz, jest drugorzędny. Możesz nawet łączyć metody.

Wynika z tego pewna trudność. Za duży wybór utrudnia decyzję. W przypadku ankiety wiesz, co masz robić. W przypadku wywiadu także.

Przy tej metodzie możesz improwizować. A nie każdy to potrafi. Wielu woli działać według prostych schematów.
Jako inspirację polecam Ci wzory naszych rozdziałów badawczych i metodologicznych»

Rozdział badawczy oparty na studium przypadku – jak napisać?

Dochodzimy do sedna sprawy. W dużym skrócie przedstawię Ci najważniejsze etapy przygotowania rozdziału badawczego.

1. Ustal tematykę i cel swojego badania

Ustal tematykę, czyli to, co chcesz badać. Pamiętaj, że musi to być coś ciekawego i niekonwencjonalnego.

W odniesieniu do zarządzania może to być na przykład:

 • jakiś specyficzny problem w zarządzaniu personelem;
 • spektakularne efekty nowej strategii marketingowej;
 • porażka nowej kampanii marketingowej, która kosztowała krocie i miała być wielkim sukcesem.

Potem ustal główny cel. Może to być na przykład:

 • ocena wpływu nowego kierownika na minimalizację błędów popełnianych przez pracowników;
 • analiza wpływu nowej strategii marketingowej na zwiększenie sprzedaży;
 • analiza problemów adaptacyjnych dziecka, które trafiło do rodziny zastępczej;
 • analiza postępowania zespołu ratownictwa medycznego w przypadku urazu wielonarządowego;
 • analiza barier i problemów w zakresie zarządzania organizacją wielokulturową.

Pamiętaj, że to taki wstępny cel i tematyka Twojego studium przypadku.

Ostateczną decyzję podejmiesz już po spotkaniu z Twoim „przedmiotem badań”.

2. Określ przedmiot swojego studium przypadku

Masz tematykę i cel? Szukaj teraz przedmiotu swoich badań. Oczywiście możesz zrobić odwrotnie. Najpierw znaleźć przedmiot badań, a potem ustalać tematykę i cel. Twoja decyzja.

Przedmiotem może być osoba, firma, fundacja, gospodarstwo domowe, szkoła, przedszkole itp.

Teraz jest dobry czas na ustalenie, czy przedmiotem będzie jeden obiekt, czy kilka. Uważaj, aby nie przesadzić. Im wybierzesz więcej obiektów, tym trudniejsze będą badania. Zazwyczaj lepiej wybrać jeden obiekt, ale przebadać go dobrze.

3. Nawiąż kontakt z potencjalnym przedmiotem badań

To kluczowy moment. Może się okazać, że Twój przedmiot badań po prostu Ci odmówi.
Dlatego lepiej wytypuj kilka potencjalnych obiektów badawczych.

Poczytaj więcej na temat pisania rozdziału badawczego»

Przygotuj się do spotkania. Przede wszystkim powiedz, jakie informacje, chciałbyś uzyskać od firmy lub osoby.

Być może większości z nich nie dostaniesz. Wtedy będzie musiał zweryfikować ponownie tematykę i cel swojego badania.
Ustal także terminy wizyt i sposób zbierania informacji.

4. Określ strukturę

To bardzo ciekawy etap. Teraz ustalasz, z jakich części składa się Twoje studium przypadku. Dzięki temu będziesz wiedział, jakie informacje masz zbierać.

W praktyce okaże się, że studium przypadku to twór niepoddający się schematom. Każde jest inne. Idź do promotora i ustal z nim schemat swojego studium przypadku.
Zobacz nasze przykładowe studium przypadku»

5. Gromadź informacje do napisania rozdziału

Zbierasz informacje, które pozwolą Ci „rozkminić” temat i osiągnąć cel podjętego badania. Możesz korzystać z wielu źródeł.

Na przykładzie firmy mogą to być:

 • źródła zewnętrzne – czasopisma, Internet, raporty, analizy itp.
 • źródła wewnętrzne – dokumentacja handlowa, finansowa, strategia firmy, schematy struktury organizacyjnej, wewnętrzne regulaminy itp.
 • wywiady – z pracownikami, menadżerami, klientami itp.
 • obserwacja – pracowników, działań komórek, działań menadżerów itp.
 • obserwacja uczestnicząca – gdy bierzesz udział w projekcie i masz wgląd od środka;
 • ankiety – do pracowników, klientów itp.

Ja sam najchętniej przeprowadziłbym obserwację uczestniczącą. Czyli wziął udział w danym projekcie, pojeździł kilka dni karetką z ratownikami, popracował tydzień w obsłudze klienta itp.

To bardzo ciekawe doświadczenie, które pozwala podzielić się wiedzą z perspektywy praktyka.

6. Weryfikacja i ocena zgromadzonego materiału

Siadasz, odpalasz kompa, wyciągasz notatki na biurko, patrzysz i myślisz:

 • Czy wystarczy materiału?
 • Czy na tej podstawie dam radę napisać rozdział?
 • Czy osiągnę cel badań?

Jeżeli tak, to możesz przystępować do kolejnego etapu.

Jeżeli materiału jest za mało, kombinuj dalej.

Czyli jeżeli zebrałeś dokumenty i widzisz, że jest mało materiału, spróbuj przeprowadzić ankietę lub wywiad.

Przeprowadziłeś wywiad? Możesz go uzupełnić analizą dokumentów.

I tak dalej. Rozumiesz?

7. Pisanie studium przypadku

Teraz najciekawsza część. I wcale nie najtrudniejsza. Jeżeli zebrałeś odpowiednie materiały, pójdzie to bardzo szybko.

Ogólne etapy metody indywidualnych przypadków przedstawia poniższy rysunek (kliknij, by powiększyć):

Jak przeprowadzić metodę indywidualnych przypadków
Ja polecam Ci dwa sposoby pisania.

Pierwszy zwany liniowo-analityczny polega na podziale studium przypadku na rozdziały tematyczne według określonych problemów.

Przykład 1.

Temat studium przypadku: ZNACZENIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE POPRAWY PROCESU ZARZĄDZANIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE XYZ – STUDIUM PRZYPADKU

Rozdział 4
4.1. Problemy w procesie zarządzania w firmie XYZ
4.2. Proces wdrożenia nowoczesnych technologii w firmie XYZ
4.3. Analiza poprawy efektywności procesów zarządzania po wdrożeniu technologii w firmie XYZ

W chronologicznym studium przypadku przedstawiasz najpierw historię opisywanego przedsiębiorstwa, zjawiska czy procesu. Przedstawiasz i opisujesz problem i potem sposoby jego rozwiązania.

Przykład 2.

Temat studium przypadku: ZNACZENIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE POPRAWY PROCESU ZARZĄDZANIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE XYZ – STUDIUM PRZYPADKU

Rozdział 4

4.1. Charakterystyka ogólna i analiza dotychczasowej sytuacji firmy XYZ
4.2. Omówienie przebiegu wdrożenia nowych technologii w firmie XYZ
4.3. Poprawa efektywności zarządzania po wdrożeniu technologii w firmie XYZ

Obie metody pisania są bardzo podobne.

Więcej na temat procesu pisania, a także wzory różnych studiów przypadku znajdziesz w materiałach premium do tego artykułu.

Kontrowersje wobec metody

Na koniec warto dodać, że studium przypadku czasami budzi kontrowersje. Wynika to z tego, że ciężko dobrać odpowiedni przypadek do badań.

Na przykład wybierzesz i opiszesz trywialne i powszechne zjawisko. Wtedy promotor może powiedzieć, że to nie kwalifikuje się do zastosowania tej metody. Bo nic nowego nie odkryłeś.

Kontrowersje budzi także sposób przeprowadzania analizy zebranych materiałów, wyprowadzenia na tej podstawie wniosków, uogólnień.

Dlatego że ciężko sprawdzić wiarygodność zebranych informacji. Przecież możesz sam powymyślać jakieś dziwne historie i nikt tego nie zweryfikuje.

Dlatego też przy tej metodzie należy z dużą ostrożnością podchodzić do różnorodnych sądów, opinii czy uogólnień.

Warto zastosować dodatkowo inną metodę bądź technikę badawczą w celu uzyskania lepszej wiarygodności.

Na przykład podczas analizowania skutecznej kampanii marketingowej, warto poczytać inne case study. Wszystko po to, aby zweryfikować, czy masz racje, czy tylko Ci się wydaje. Wtedy możesz napisać, że w tym przypadku wyszło tak, ale nie jest to normą.

Pomoc przy badaniach

Czy przygotowanie badań na podstawie studium przypadku jest trudne? Tak. Trudność sprawi Ci precyzyjne określenie celu i dobranie obiektu badań. A to dopiero początek.

Zrobiliśmy kilkanaście przykładowych studiów przypadku. Sprawdź, może się zainspirujesz.

A może potrzebujesz pomocy z rozdziałem metodologicznym lub badawczym?
Wypełnij formularz»

Przygotowaliśmy bardzo dużo dodatkowych materiałów. Dzięki nim sam zrobisz badania.

Zobacz wzory rozdziałów metodologicznych plus materiały premium»
Zobacz wzory rozdziałów badawczych plus materiały premium»

Jeżeli dalej masz wątpliwości, napisz. Wspólnie rozwiążemy Twój problem.

Napisałem rozdział badawczy. Co dalej?

Naucz się pisać bez plagiatu. Sprawdź kurs online:
–> Piszę Bez Plagiatu. Kompleksowy kurs pisania prac

Zobacz, jakie materiały mogę Ci jeszcze zaproponować:
–> Sklep Magistra na 5

✔ Przygotuj wstęp
Wstęp do pracy dyplomowej. Jak go przygotować?

✔ Przygotuj zakończenie
Jak napisać zakończenie do pracy dyplomowej?

Wielka prośba

Przydał Ci się ten artykuł? Pomogłem Ci? Pomóż mi dotrzeć do innych osób, którym ta wiedza może pomóc. Jak to zrobić?

1. Udostępnij na FB ??

2. Podeślij znajomemu link mailem lub na Messengerze ?

3. Zostaw komentarz poniżej ⬇⬇ Możesz nawet ponarzekać. Dla mnie zaszczytem jest, że przeczytałeś do końca.

Nie zapomnij o prezencie!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *