Przykładowy wstęp pracy licencjackiej- 12 elementów

Ostatnia aktualizacja 15 lipca 2024

Pisanie wstępu jest dużo łatwiejsze, jak masz przykład, którym możesz się zainspirować. W tym artykule pokażę Ci przykładowy wstęp pracy licencjackiej z omówieniem. Piszesz pracę magisterską? Nie martw się, ten przykładowy wstęp także Ci się przyda. Potrzebujesz więcej przykładowych wstępów prac dyplomowych?

Linki z przykładami wstępów z 18 kierunków znajdziesz w treści artykułu.

Potrzebujesz szybkiej pomocy ze wstępem pracy licencjackiej i magisterskiej?
Kliknij poniżej ⬇
–>Wzory wstępów do prac licencjackich i magisterskich

Zobacz, co mogę Ci jeszcze zaoferować ⬇
–> Pomoc z Twoją pracą licencjacką
–> Pobierz przykładową pracę licencjacką

przykładowy wstęp pracy licencjackiej i magisterskiej

Obejrzyj poniższe nagranie a dowiesz się:

 • Jak we wstępie pracy licencjackiej zrobić krótkie wprowadzenie do omawianej tematyki?
 • Czy we wstępie musisz zaprezentować dotychczasowe badania z Twojego tematu pracy?
 • Jak prawidłowo wskazać temat pracy?
 • Jak uzasadnić wybór swojego tematu pracy? (Uwaga! To może sprawić Ci trudność)
 • Co jest najważniejszym elementem każdego wstępu do pracy dyplomowej?
 • Jak przedstawić we wstępie cel swojej pracy?
 • Jak we wstępie pracy dyplomowej nawiązać do metodologii badań?
 • Jak we wstępie opisać wykorzystaną literaturę?
 • Czy we wstępie muszę wstawić podziękowania dla promotora?

Zobacz mapę myśli do tego nagrania. Przykładowy wstęp pracy licencjackiej- najważniejsze elementy

przykładowy wstęp pracy licencjackiej przykład mapa myśli
Kliknij i zobacz mapę myśli z 12 elementami przykładowego wstępu

Przykładowe wstępy pracy licencjackiej i magisterskiej- przykłady z 22 kierunków studiów!!

1. Administracja (POBIERAM ⬇)

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (POBIERAM ⬇)

3. Pedagogika. Edukacja przedszkolna (POBIERAM ⬇)

4. Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna (POBIERAM ⬇)

5. Ekonomia (POBIERAM ⬇)

6. Logistyka (POBIERAM ⬇)

7. Marketing (POBIERAM ⬇)

8. Pedagogika (POBIERAM ⬇)

9. Pielęgniarstwo (POBIERAM ⬇)

10. Psychologia (POBIERAM ⬇)

11. Ratownictwo medyczne (POBIERAM ⬇)

12. Resocjalizacja (POBIERAM ⬇)

13. Turystyka (POBIERAM ⬇)

14. Zarządzanie (POBIERAM ⬇)

15. Kosmetologia (POBIERAM ⬇)

16. Dietetyka (POBIERAM ⬇)

17. Fizjoterapia (POBIERAM ⬇)

18. Finanse i rachunkowość (POBIERAM ⬇)

19. Filologia polska (POBIERAM ⬇)

20. Filologia angielska (POBIERAM ⬇)

21. Prawo (POBIERAM ⬇)

22. Informatyka (POBIERAM ⬇)

Masz pytania odnośnie do materiałów? Pisz!

Twoja satysfakcja jest naszym priorytetem! Zobacz opinie»

Uwaga! Mamy także wzory zakończeń»

Zamówienie w  60 sekund na Twoim mailu! W plikach Google Docs, Doc, PDF.


Przykładowy wstęp pracy licencjackiej- 12 najważniejszych elementów

Jesteś na etapie pisania wstępu do pracy licencjackiej lub magisterskiej? Bardzo dobrze trafiłeś. W tym artykule omówię przykładowy wstęp do pracy licencjackiej. Wskażę wszystkie elementy, jakie powinien on posiadać, aby został zatwierdzony przez promotora.

Omówię każdy element wstępu, prezentując konkretne przykłady. Zaczynajmy ?

1. Ogólne wprowadzenie do tematyki

W tym miejscu musisz w dwóch, trzech akapitach zaprezentować szersze tło dla rozważań, które będziesz podejmował w całej pracy. Warto jest odnieść się do ukazania problemu, który poruszasz w pracy jako aktualny i wywołujący kontrowersje.

Zobacz, jak to wygląda na przykładzie ⬇⬇

Ogólne wprowadzenie do omawianej tematyki. Przykład wstępu pracy licencjackiej z bezpieczeństwa wewnętrznego

Przykładowy wstęp pracy licencjackiej i magisterskiej wprowadzenie

Ogólne wprowadzenie do omawianej tematyki. Przykład wstępu pracy licencjackiej z pedagogiki

Przykładowy wstępu pedagogika wprowadzenie

2. Krótka prezentacja dotychczasowych badań dotyczących omawianej tematyki

Musisz przedstawić przykłady dorobku naukowego w dziedzinie, którą poruszasz w pracy. Udowodnisz w ten sposób swoją znajomość tematu, a także jego popularność wśród wielu badaczy.

Spójrz, jak to wygląda na przykładzie ⬇⬇

Krótka prezentacja dotychczasowych badań dotyczących omawianej tematyki. Przykład wstępu pracy licencjackiej z bezpieczeństwa wewnętrznego

Przykładowy wstęp aktualne badania bezpieczeństwo wewnętrzne

Krótka prezentacja dotychczasowych badań dotyczących omawianej tematyki. Przykład wstępu pracy licencjackiej z pedagogiki

wstęp pedagogika aktualne badania praca magisterska

3. Wskazanie deficytów badań w omawianym obszarze

Nie zapomnij o tym, aby po przedstawieniu dotychczasowych badań w omawianej tematyce zaleźć jakąś lukę, obszar dziedziny, który nie  został jeszcze omówiony w literaturze przedmiotu bądź poruszany był bardzo rzadko. Twoja praca będzie uzupełniać ten deficyt naukowy.

Wskazanie deficytów badań w omawianym obszarze. Przykład wstępu pracy licencjackiej z bezpieczeństwa wewnętrznego

Przykład wstępu z bezpieczeństwa wewnętrznego, opis deficytu badań

Wskazanie deficytów badań w omawianym obszarze. Przykład wstępu pracy licencjackiej z pedagogiki

Schemat wstępu do pracy licencjackiej i magisterskiej, deficyt badań

4. Wskazanie tematu pracy

W tym miejscu musisz podać pełny temat pracy. Naprawdę nie ma w tym nic skomplikowanego, ale jeżeli chcesz, to zobacz, jak to wygląda na przykładzie.

Wskazanie tematu pracy. Przykład wstępu pracy licencjackiej z bezpieczeństwa wewnętrznego

Wstęp do pracy magisterskiej wskazanie tematu pracy przykład

Wskazanie tematu pracy. Przykład wstępu pracy licencjackiej z pedagogiki

Przykład wstępu z pedagogiki praca magisterska nawiązanie do tematu pracy

Czytaj więcej:

Jak wybrać temat pracy licencjackiej lub magisterskiej >>

5. Uzasadnienie wyboru tematu pracy

W kilku zdaniach wytłumacz, dlaczego wybrałeś taką, a nie inną tematykę. Podajesz powody, najlepiej naukowe, które skłoniły Cię do wyboru danego tematu. Jeśli nie masz pomysłu, możesz powołać się na swoje zainteresowania bądź plany zawodowe.

Uzasadnienie wyboru tematu pracy. Przykład wstępu pracy licencjackiej z bezpieczeństwa wewnętrznego

uzasadnienie wyboru tematu pracy przykładowy wstęp pracy magisterskiej

Uzasadnienie wyboru tematu pracy. Przykład wstępu pracy licencjackiej z pedagogiki

Wybór tematu argumentacja przykład wstępu z pedagogiki

6. Cel pracy

W tym miejscu należy podać najważniejsze założenia metodologiczne. Zaczynasz od celu, należy go wziąć z rozdziału metodologicznego. Jeśli nie masz w swojej pracy rozdziału metodologicznego, określ cel pracy, wskazując, co ma zostać osiągnięte przez Twoją pracę.

W razie problemów skorzystaj z przykładów.

Cel pracy. Przykładowy wstęp pracy licencjackiej z bezpieczeństwa wewnętrznego

Opis celu badań wstęp do pracy licencjackiej i magisterskiej przykład

Cel pracy. Przykładowy wstęp pracy licencjackiej z pedagogiki

Przykład celu badań szkic wstępu do pracy magisterskiej

Czytaj więcej:

Jak ustalić cel w pracy licencjackiej i magisterskiej? >>

7. Hipoteza badawcza w przykładowych wstępie do pracy licencjackiej

Hipoteza badawcza to taka próba odpowiedzi na pytania, które stawia Twoja praca. Jeśli nie masz jej zawartej w metodologii, to musisz ją stworzyć na tym etapie. Pamiętaj, że jest ona przypuszczeniem, domysłem, a nie twierdzeniem.

Hipotezę potwierdzisz lub odrzucisz na podstawie wyników i wniosków z badań.

Hipoteza badawcza. Przykładowy wstęp pracy licencjackiej z bezpieczeństwa wewnętrznego

hipoteza badawcza przykładowy wstęp z bezpieczeństwa wewnętrznego

Hipoteza badawcza. Przykładowy wstęp pracy licencjackiej z pedagogiki

Hipoteza badań wzór wstępu przykład praca dyplomowa

Czytaj więcej:

Jak określić hipotezę badawczą w pracy licencjackiej i magisterskiej? >>

8. Problemy badawcze

Oprócz hipotezy należy wskazać problem główny i problemy szczegółowe. Problemem głównym jest pytanie, na które domniemaną odpowiedzią jest właśnie hipoteza. Pamiętaj, że problem główny jest najbardziej ogólnym pytaniem, na jakie odpowiedź ma przynieść praca. Problemy szczegółowe są jego uzupełnieniem.

Spójrz, jak powinny wyglądać poprawnie skonstruowane problemy badawcze.

Problemy badawcze. Przykładowy wstęp pracy licencjackiej z bezpieczeństwa wewnętrznego

Przykład wstępu do pracy dyplomowej, opis problemów badawczych

Problemy badawcze. Przykładowy wstęp pracy licencjackiej z pedagogiki

problemy badawcze wzór wstępu pracy z pedagogiki

Czytaj więcej: 

Jak określić problem badawczy w pracy licencjackiej i magisterskiej? >>

9. Struktura pracy

Na tym etapie należy wskazać, z czego składa się praca, krótko opisując zawartość każdego rozdziału. Zajrzyj do przykładu.

Struktura pracy. Przykładowy wstęp pracy licencjackiej z bezpieczeństwa wewnętrznego

Opis struktury pracy dyplomowej wstęp przykład

Struktura pracy. Przykładowy wstęp pracy licencjackiej z pedagogiki

Schemat opisu struktury pracy wstęp licencjat magisterka

10. Wykorzystana literatura

We wstępie należy też wspomnieć o tym, jaka literatura była najbardziej pomocna w napisaniu pracy. Trzeba wskazać ogólne dziedziny czy tematykę, można też podać kilka najbardziej przydatnych pozycji.

Wykorzystana literatura. Przykładowy wstęp pracy licencjackiej z bezpieczeństwa wewnętrznego

Wykorzystanie literatury we wstępie pracy dyplomowej przykład

Wykorzystana literatura. Przykład wstępu pracy licencjackiej z pedagogiki

Przykład wykorzystanej literatury w wstępie praca licencjacka i magisterska

Czytaj więcej:

Bibliografia do pracy licencjackiej i magisterskiej. Jak przygotować?

11. Metoda, technika i narzędzie badawcze

Wspomnij o tym, jak udało ci się rozwiązać problem badawczy, jakiej użyłeś metody, techniki oraz narzędzia.

Zobacz, jak to wygląda na przykładzie.

Metoda, technika i narzędzie badawcze. Przykładowy wstęp pracy licencjackiej z bezpieczeństwa wewnętrznego

Opis wykorzystanej metody, techniki i narzędzi badawczego w przykładowym wstępie pracy

Metoda, technika i narzędzie badawcze. Przykładowy wstęp pracy licencjackiej z pedagogiki

Metoda technika narzędzie badań w pracy licencjackiej i magisterskiej schemat opisu we wstępie

Czytaj więcej:

Metody badawcze w pracy licencjackiej i magisterskiej>>
Techniki badawcze w pracy licencjackiej i magisterskiej>>
Narzędzie badawcze w pracy licencjackiej i magisterskiej>>

12. Podziękowania

Nie jest to element obowiązkowy we wstępie pracy. Jeśli czujesz taką potrzebę, możesz podziękować swojemu promotorowi za pomoc podczas pisania pracy. Możesz też podziękować innym osobom, instytucjom, które przyczyniły się do powstania Twojego dzieła.

Wzór podziękowania możesz zobaczyć na poniższym przykładzie.

Podziękowania. Przykładowy wstęp pracy licencjackiej z bezpieczeństwa wewnętrznego

Podziękowanie w wstępie przykład pracy licencjackiej z bezpieczeństwa wewnętrzengo

Podziękowania. Przykładowy wstęp pracy licencjackiej z pedagogiki

Podziękowanie w pracy dyplomowej z pedagogiki wzór wstępu

Przykładowy wstęp do pracy licencjackiej 12 elementów. Czy ten schemat zawsze działa?

To wszystko na temat wstępu w pracy dyplomowej. Mam nadzieję, że będziesz umiał napisać i umieścić w swoim wstępie wymienione wyżej elementy.

Omówione powyżej elementy powinny znaleźć się w Twoim wstępie. Korzystaj z naszego schematu, umieść w nim wymagane elementy  i napisz dobry wstęp.

Pamiętaj, że schemat nie jest ostateczny.  Zawsze miej na uwadze wytyczne swojej uczelni oraz zalecenia promotora.

Jeśli potrzebujesz więcej przykładów wstępów pracy licencjackiej, mam coś dla Ciebie.

Przykłady wstępów do prac licencjackich i magisterskich. 18 kierunków studiów!!

1. Administracja (POBIERAM ⬇)

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (POBIERAM ⬇)

3. Pedagogika. Edukacja przedszkolna (POBIERAM ⬇)

4. Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna (POBIERAM ⬇)

5. Ekonomia (POBIERAM ⬇)

6. Logistyka (POBIERAM ⬇)

7. Marketing (POBIERAM ⬇)

8. Pedagogika (POBIERAM ⬇)

9. Pielęgniarstwo (POBIERAM ⬇)

10. Psychologia (POBIERAM ⬇)

11. Ratownictwo medyczne (POBIERAM ⬇)

12. Resocjalizacja (POBIERAM ⬇)

13. Turystyka (POBIERAM ⬇)

14. Zarządzanie (POBIERAM ⬇)

15. Kosmetologia (POBIERAM ⬇)

16. Dietetyka (POBIERAM ⬇)

17. Fizjoterapia (POBIERAM ⬇)

18. Finanse i rachunkowość (POBIERAM⬇)

Masz pytania odnośnie do materiałów? Pisz!

Zobacz, jak wygląda proces zamówienia»

Twoja satysfakcja jest naszym priorytetem! Zobacz opinie»

Uwaga! Mamy także wzory zakończeń»

Zamówienie w  60 sekund na Twoim mailu! W plikach Google Docs, Doc, PDF.

Dlaczego warto kupić przykład wstępu do pracy licencjackiej i magisterskiej od Magistra na 5?

 • Wstęp jest zawsze czytany przez promotora! Przy minimalnym wysiłku możesz dostać lepszą ocenę,
 • dostaniesz kompletny, sprawdzony schemat potrzebny do napisania wstępu do pracy licencjackiej i magisterskiej,
 • unikalne materiały niedostępne nigdzie indziej,
 • dostaniesz wytyczne krok po kroku, jak napisać wstęp i nie zapomnieć o żadnym elemencie,
 • ekspresowo napiszesz swój wstęp podczas jednego poranka przy kawie,
 • zaoszczędzisz kilka godzin cennego czasu i niepotrzebnego stresu,
 • wyślę Ci 2-3 strony samych konkretów (plus materiały dodatkowe),
 • to wszystko za symboliczną cenę,
 • otrzymasz także kolejne darmowe materiały szkoleniowe.

Co dokładnie dostaniesz po zakupie przykładu wstępu z danego kierunku studiów?

? Przykład wstępu z danego kierunku  (2-3 strony)
? Przykład wstępu z danego kierunku studiów z komentarzem/omówieniem na marginesie.

Dodatkowo: 

? PORADNIK VIDEO- 8 elementów wstępu pracy dyplomowej.
? DOKUMENT- MAPA MYŚLI. Najważniejsze elementy wstępu z omówieniem.
? GRAFIKA. 8 elementów wstępu pracy dyplomowej.
? PORADNIK. Jak napisać wstęp do pracy magisterskiej.
? PORADNIK. Jak napisać wstęp do pracy teoretycznej.
? E-book. Słownictwo potrzebne przy pisaniu wstępu do pracy dyplomowej.

Już tysiące studentów pobrało nasze przykładowe wstępy. Zobacz kilka opinii

Zobacz kilka grafik prezentujących przykładowy wstęp pracy licencjackiej i materiały dodatkowe (kliknij, aby powiększyć)

Przykładowy wstęp pracy licencjackiej. Podsumowanie

Mam nadzieję, że zaprezentowany przykład wstępu przydał Ci się i z powodzeniem napiszesz wstęp do swojej pracy dyplomowej . W razie jakichkolwiek wątpliwości, masz bardzo dużo materiałów dodatkowych.

Chciałbym dowiedzieć się więcej o pisaniu wstępu. Masz coś dla mnie?

Sprawdź poniższe artykuły:

Wstęp pracy licencjackiej – jak napisać?

Napisałem wstęp pracy dyplomowej! Co jest dalszym etapem pisania?

Formatowanie pracy dyplomowej. 17 najważniejszych elementów

JSA – Jednolity System Antyplagiatowy. Wszystko, co musisz wiedzieć

Nie zapomnij o prezencie!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pobierz przykładowy wstęp i zakończenie:

1. Administracja (POBIERAM )

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (POBIERAM )

3. Pedagogika. Edukacja przedszkolna (POBIERAM )

4. Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna (POBIERAM)

5. Ekonomia (POBIERAM )

6. Logistyka (POBIERAM )

7. Marketing (POBIERAM )

8. Pedagogika (POBIERAM )

9. Pielęgniarstwo (POBIERAM)

10. Psychologia (POBIERAM)

11. Ratownictwo medyczne (POBIERAM)

12. Resocjalizacja (POBIERAM)

13. Turystyka (POBIERAM)

14. Zarządzanie (POBIERAM )

15. Kosmetologia (POBIERAM)

16. Dietetyka (POBIERAM)

17. Fizjoterapia (POBIERAM)

18. Finanse i rachunkowość (POBIERAM)

19. Filologia polska (POBIERAM )

20. Filologia angielska (POBIERAM )

21. Prawo (POBIERAM )

22. Informatyka  (POBIERAM )