Przykładowe problemy badawcze z 18 kierunków

Ostatnia aktualizacja 11 stycznia 2024

Znalezienie problemu badawczego może Ci nastręczyć sporo trudności. Dlatego w tym artykule pokażę Ci przykładowe problemy badawcze z 18 kierunków studiów. Zainspiruj się tymi przykładami i wymyśl własny dobry problem badawczy.

Potrzebujesz szybkiej pomocy z rozdziałem metodologicznym lub badawczym?Kliknij poniżej ⬇
–> Rozdział badawczy i metodologiczny. Pomoc w pisaniu
–> Pobierz wzory rozdziałów metodologicznych
–> Pobierz wzory rozdziałów badawczych

Kliknij i zobacz, co jeszcze mogę Ci zaoferować ⬇
–> Pomoc z Twoją pracą licencjacką
–> Pobierz przykładową pracę licencjacką

problem badawczy przykłady

Po co piszesz o przykładowych problemach badawczych?

Pisanie rozdziału metodologicznego przypomina chodzenie po polu minowym. Co chwilę zatrzymujesz i zastanawiasz się, gdzie postawić kolejny krok. Źle pójdziesz i tracisz nogę lub życie.

Przy pisaniu metodologii nie stracisz raczej życia, ale możesz sobie utrudnić lub uniemożliwić pisanie dalszej części pracy.

Jednym z najczęściej zadawanych pytań podczas przygotowania rozdziału metodologicznego jest- „Jak wybrać dobry problem badawczy do pracy licencjackiej i magisterskiej”.

Dlatego nie marnujmy czasu, tylko przejdźmy do przykładów.

Rozdziały badawcze  pod ankietę

1. Administracja  (POBIERAM)

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (POBIERAM)

3. Pedagogika. Edukacja przedszkolna (POBIERAM)

4. Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna (POBIERAM)

5. Ekonomia (POBIERAM)

6. Logistyka (POBIERAM)

7. Marketing (POBIERAM)

8. Pedagogika (POBIERAM)

9. Pielęgniarstwo (POBIERAM)

10. Psychologia (POBIERAM)

11. Ratownictwo medyczne (POBIERAM)

12. Resocjalizacja (POBIERAM)

13. Turystyka  (POBIERAM)

14. Zarządzanie (POBIERAM)

15.  Kosmetologia (POBIERAM)

16. Dietetyka (POBIERAM)

17. Fizjoterapia (POBIERAM)

18. Finanse i rachunkowość (POBIERAM)

19. Filologia polska (POBIERAM )

20. Filologia angielska (POBIERAM )

21. Prawo (POBIERAM )

22. Informatyka (POBIERAM )

Rozdziały badawcze pod wywiad

1. Administracja (POBIERAM)

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (POBIERAM)

3. Pedagogika. Edukacja przedszkolna (POBIERAM)

4. Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna (POBIERAM)

5. Ekonomia (POBIERAM)

6. Logistyka (POBIERAM)

7. Marketing (POBIERAM)

8. Pedagogika (POBIERAM)

9. Pielęgniarstwo (POBIERAM)

10. Psychologia (POBIERAM)

11. Ratownictwo medyczne (POBIERAM)

12. Resocjalizacja (POBIERAM)

13. Turystyka (POBIERAM)

14. Zarządzanie (POBIERAM)

15.  Kosmetologia  (POBIERAM)

16. Dietetyka (POBIERAM)

17. Fizjoterapia (POBIERAM)

18. Finanse i rachunkowość (POBIERAM)

Rozdziały badawcze pod analizę dokumentów

1. Administracja (POBIERAM)

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (POBIERAM)

3. Pedagogika. Edukacja przedszkolna (POBIERAM)

4. Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna (POBIERAM)

5. Ekonomia (POBIERAM)

6. Logistyka (POBIERAM)

7. Marketing (POBIERAM)

8. Pedagogika (POBIERAM)

9. Pielęgniarstwo (POBIERAM)

10. Psychologia (POBIERAM)

11. Ratownictwo medyczne (POBIERAM)

12. Resocjalizacja (POBIERAM)

13. Turystyka (POBIERAM)

14. Zarządzanie (POBIERAM)

15.  Kosmetologia  (POBIERAM)

16. Dietetyka (POBIERAM)

17. Fizjoterapia (POBIERAM)

18. Finanse i rachunkowość (POBIERAM)

Inne metody badawcze

1.  Rozdział badawczy – metoda obserwacji (POBIERAM)

2. Rozdział badawczy – studium przypadku (POBIERAM)

3. Rozdział badawczy – eksperyment (POBIERAM)

4. Rozdział badawczy – monografia (POBIERAM)

Możesz zobaczyć darmowy rozdział badawczy>>

Zamówiony materiał otrzymasz w 60 sekund od wpłaty! Na maila. W plikach Google Docs, Doc, PDF.

Dlaczego warto? Przeczytaj ofertę>>

Przykłady problemów badawczych w pracy licencjackiej i magisterskiej z administracji

Tytuł pracy:
Wpływ bezrobocia na funkcjonowanie rodziny na przykładzie gminy XYZ. (Zobacz tę pracę >>)

Problem główny:

 • Jak funkcjonuje rodzina dotknięta problemem bezrobocia?

Problemy szczegółowe:

 • Jakie są najczęstsze przyczyny bezrobocia wśród członków rodzin?
 • Jakie problemy wywołuje bezrobocie w rodzinach?
 • Co sprzyja rozwojowi bezrobocia?
 • Jaki wpływ wywiera bezrobocie na człowieka?

Przykładowe problemy badawcze w pracy licencjackiej i magisterskiej z bezpieczeństwa wewnętrznego

Temat pracy:

Analiza zjawiska korupcji w Polsce. Na przykładzie gminy Kowale Wielkie. (zobacz podobną pracę >>)

Problem główny:

 • Jakie zjawiska korupcyjne najczęściej obserwują mieszkańcy gminy Kowale Wielkie?

Problem szczegółowy:

 • Jakie zjawiska korupcyjne i w jakich instytucjach występują najczęściej?
 • Jakie działania są podejmowane w celu zwalczania korupcji?
 • Jaka jest postawa mieszkańców w stosunku do działań korupcyjnych?
 • Jakie działania powinny zostać podjęte w celu ograniczenia zjawisk korupcyjnych?

Temat pracy: Ocena zagrożenia cyber przestępczością osób starszych korzystających z internetu. (Zobacz podobną pracę >>)

Problem główny:

 • Jaka jest skala zagrożenia przestępczością internetową osób starszych korzystających z internetu?

Problemy szczegółowe:

 • Jaka jest świadomość seniorów na temat przestępczości internetowej?
 • Jaki jest poziom świadomości seniorów na  temat niebezpiecznych zachowań w internecie?
 • Jaka jest świadomość seniorów na temat zagrożeń grożących im podczas korzystania z  internetu?
 • W jakim stopniu seniorzy zauważają konieczność działań mających na celu zwiększenie ich świadomości na temat zagrożeń w internecie?

Przykłady problemów badawczych w pracy licencjackiej i magisterskiej z pedagogiki

Temat pracy:

Analiza wizerunku rodzica w oczach dorastającego dziecka praca licencjacka. (Zobacz tę pracę >>)

Problem główny:

 • W jaki sposób dorastające dzieci postrzegają swoich rodziców?

Problemy szczegółowe:

 • Jakie cechy osób dorosłych są najbardziej cenione przez dzieci?
 • Jakie cechy rodziców, są negatywnie oceniane przez dzieci?
 • Jakie cechy rodziców są oceniane pozytywnie przez chłopców, a jakie przez dziewczynki?
 • Jakie cechy rodziców są oceniane negatywnie przez chłopców, a jakie przez dziewczynki?
 • W jakim stopniu rodzice stanowią obecnie wzór do naśladowania dla swoich dzieci?
 • Jaki jest ogólny poziom zadowolenia dzieci w stosunku do postępowania swoich rodziców?

Temat pracy:

Formy i jakość spędzania czasu wolnego wśród dzieci w wieku przedszkolnym. (Zobacz tę pracę >>)

Problem główny:

 • W jaki sposób dzieci w wieku przedszkolnym spędzają czas wolny?

Problemy szczegółowe:

 • Jakie formy spędzania czasu wolnego dominują wśród dzieci w wieku przedszkolnym?
 • Jak jest organizowany czas wolny dziecka przez rodziców?
 • W jakim stopniu rodzice angażują się w spędzanie wolnego czasu wspólnie z dziećmi?
 • W jakim zakresie rodzice są zadowoleni ze sposobu spędzania wolnego czasu przez swoje dzieci?

Przykłady problemów badawczych w pracy licencjackiej i magisterskiej z ekonomii

Temat pracy:

Analiza efektywności sposobów przeciwdziałania bezrobociu w powiecie limanowskim.  (Zobacz tę pracę >>)

Problem główny:

Jaki jest poziom bezrobocia wśród osób w wieku 25- 35 z powiatu limanowskiego?

Problemy szczegółowe:

 • Jakie są zauważalne tendencje bezrobocia w powiecie limanowskim w latach 2015-20200?
 • Jakie są główne przyczyny bezrobocia wśród osób do 35 roku życia w powiecie limanowskim?
 • Jak dalece wsparcie skierowane do osób bezrobotnych w powiecie limanowskim jest wystarczające?

Przykłady problemów badawczych w pracy licencjackiej i magisterskiej z logistyki

Temat pracy:

Wpływ systemów informatycznych na logistykę na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ.  (Zobacz tę pracę >>)

Problem główny:

 • Jak system X wpłynął na zarządzanie procesami logistycznymi w firmie Y?

Problemy szczegółowe:

 • Jak przebiega codzienna praca z programem X w firmie?
 • Jakie są pozytywne aspekty pracy z systemem X w opinii użytkowników?
 • Jakie są negatywne aspekty pracy z systemem X w opinii użytkowników?
 • Jakie elementy należy zmienić, aby usprawnić funkcjonowanie systemu?

Przykłady problemów badawczych w pracy licencjackiej i magisterskiej z marketingu

Temat pracy:

Analiza świadomości i oczekiwań klientów sklepu z żywnością ekologiczną X. (Zobacz tę pracę >>)

Problem główny:

 • Jakie są gusta i oczekiwania klientów sklepu z ekologiczną żywnością X?

Problemy szczegółowe:

 • Jakie czynniki decydują o tym, że klienci wybierają sklep X?
 • Jak klienci oceniają jakość produktów sklepu X? Czy potrzebne są jakieś zmiany lub nowe produkty?
 • Jakie są opinie konsumentów na temat produktów naturalnych i dlaczego kupują takie produkty?

Przykłady problemów badawczych w pracy licencjackiej i magisterskiej z pielęgniarstwa

Temat pracy:

Nietrzymanie moczu jako problem społeczny i zdrowotny (Zobacz tę pracę>>)

Problem główny:

 • Jaki jest poziom wiedzy kobiet i mężczyzn na temat problemu nietrzymania moczu?

Problemy szczegółowe:

 • Jakie są rodzaje trudności życiowych kobiet i mężczyzn z NTM.
 • Jakie są przyczyny niepodejmowania leczenia przez chorych dotkniętych NTM?
 • W jaki sposób zmienia się życie po zachorowaniu na NTM?

Przykłady problemów badawczych w pracy licencjackiej i magisterskiej z psychologii

Temat pracy:

Dziecko pochodzące z rodziny z problemem alkoholowym jako wyzwanie współczesnego pedagoga (Zobacz tę pracę>>)

Problem główny:

 • W jaki sposób dorastanie w rodzinie z problemem alkoholowym oddziałuje na psychikę i funkcjonowanie w społeczeństwie dziecka w dalszym życiu?

Problemy szczegółowe:

 • W jaki sposób uzależnienie od alkoholu wpływa na funkcjonowanie rodziny?
 • W jaki sposób uzależnienie od alkoholu wpływa na funkcjonowanie zawodowe?
 • W jaki sposób uzależnienie od alkoholu wpływa na relacje interpersonalne?
 • Jakie są sposoby radzenia sobie ze skutkami dorastania w rodzinie z problemem alkoholowym w dorosłym życiu?

Przykłady problemów badawczych w pracy licencjackiej i magisterskiej z ratownictwa medycznego

Temat pracy:

Analiza wiedzy Ratowników PSP na temat pierwszej pomocy w przypadku urazów (Zobacz tę pracę>>)

Problem główny:

 • Jaka jest wiedza Ratowników PSP na temat pierwszej pomocy?

Problemy szczegółowe:

 • Jaka jest wiedza studentów pielęgniarstwa na temat urazów?
 • Jaka jest wiedza studentów pielęgniarstwa na temat postępowania w przypadku oparzeń?
 • Jaka jest wiedza studentów pielęgniarstwa na temat prowadzenia RKO?
 • Jak duża jest potrzeba wdrożenia działań edukacyjnych zwiększających wiedzę studentów w zakresie pierwszej pomocy?

Przykładowe problemy badawcze w pracy licencjackiej i magisterskiej z resocjalizacji

Temat pracy:

Religijne determinanty procesu resocjalizacji na przykładzie zakładu karnego w miejscowości X  (Zobacz tę pracę>>)

Problem główny:

 • Jaka jest rola działalności duszpasterskiej w procesie resocjalizacji skazanych na przykładzie zakładu karnego X?

Problemy szczegółowe:

 • Jakie są formy pomocy duszpasterskiej dla skazanych?
 • W jakim stopniu skazani korzystają z pomocy duszpasterskiej?

Przykładowe problemy badawcze w pracy licencjackiej i magisterskiej z turystyki

Temat pracy:

Analiza znaczenia tanich linii lotniczych w zakresie rozwoju turystyki w Polsce (Zobacz tę pracę>>)

Problem główny:

 • Jaką rolę odgrywają tanie linie lotnicze w obsłudze ruchu turystycznego?

Problemy szczegółowe

 • Na jakich zasadach działają tanie linie lotnicze?
 • Jaka jest oferta tanich linii lotniczych na rynku polskim?
 • Do jakich krajów zostały wprowadzone przeloty?
 • O ile zwiększyła się liczba przelotów turystycznych?

Przykłady problemów badawczych w pracy licencjackiej i magisterskiej z zarządzania

Temat pracy: 

Osoba kierownika i jego wpływ na rozwój zawodowy pracowników (Zobacz tę pracę>>)

Problem główny:

 • Jaka jest rola i znaczenie kierownika w rozwoju zawodowym pracownika?

Problemy szczegółowe:

 • Jaki jest udział kierownika w motywacji do pracy?
 • Jaki jest udział kierownika we wspieraniu pogłębiania wiedzy przez pracowników w formie kursów i szkoleń?
 • Jakie cechy powinien posiadać dobry kierownik według pracowników?
 • Co warunkuje w największym stopniu rozwój zawodowy pracowników?

Przykłady problemów badawczych w pracy licencjackiej i magisterskiej z kosmetologii

Temat pracy:

Zadowolenie klientek z efektów zabiegów z wykorzystaniem kwasu hialuronowego

Problem główny:

 • W jakim stopniu klientki gabinetu kosmetycznego XYZ są zadowolone z efektów zabiegów medycyny estetycznej z wykorzystaniem kwasu hialuronowego?

Problemy szczegółowe:

 • W jakim zakresie zabiegi z wykorzystaniem kwasu hialuronowego wpłynęły na poprawę stanu skóry klientek?
 • W jakim stopniu kobiety doświadczyły jakichkolwiek objawów niepożądanych podczas i po zabiegu?
 • Jakie jest nastawienie klientek do wykonania kolejnych zabiegów z wykorzystaniem kwasu hialuronowego?

Przykłady problemów badawczych w pracy licencjackiej i magisterskiej z dietetyki

Temat pracy:

Determinanty otyłości u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (Podobna praca >>)

Problem główny:

 • Jakie są determinanty otyłości wśród dzieci i młodzieży szkolnej w opinii nauczycieli?

Problemy szczegółowe:

 • Jak duża jest skala otyłości wśród dzieci w wieku szkolnym?
 • W jakim zakresie środowisko szkolne wpływa na problem otyłości wśród dzieci i młodzieży szkolnej ?
 • Jakie działania profilaktyczne mające na celu ograniczenie otyłości może podjąć szkoła i nauczyciele?

Przykłady problemów badawczych w pracy licencjackiej i magisterskiej z fizjoterapii

Temat pracy:

Wiedza społeczeństwa na temat pozytywnego wpływu aktywności fizycznej na organizm człowieka

Problem główny:

 • Jaki jest poziom wiedzy społeczeństwa na temat pozytywnego wpływu aktywności fizycznej na organizm człowieka?

Problemy szczegółowe:

 • Jaka jest wiedza społeczeństwa na temat korzyści zdrowotnych wynikających z aktywności fizycznej?
 • Jaka jest wiedza społeczeństwa na temat negatywnych skutków aktywności fizycznej?
 • Jakie działania profilaktyczne należy podjąć w celu zwiększenia świadomości społecznej na temat konsekwencji zdrowotnych aktywności fizycznej?

Przykładowe problemy badawcze w pracy licencjackiej i magisterskiej z finansów i rachunkowości

Temat pracy:

Analiza amortyzacji środków trwałych w wybranym przedsiębiorstwie (Zobacz tę pracę>>)
Problem główny:

 • Jaki jest wpływ prawidłowo prowadzonej amortyzacji środków trwałych na funkcjonowanie badanego przedsiębiorstwa XYZ?

Problemy szczegółowe:

 • Jakie środki trwałe występują w badanym przedsiębiorstwie XYZ?
 • Jakie zmiany zaobserwowano w strukturze środków trwałych w przedsiębiorstwie XYZ?
 • Jaki był wpływ wykorzystania środków trwałych na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa XYZ?

Przykłady problemów badawczych- podsumowanie

To tyle. Powyżej masz kilkanaście problemów badawczych, do analizy i przemyślenia.

Pamiętaj, że do każdej pracy problem badawczy może być inny. Prace mogą mieć nawet taki sam tytuł, ale inny problem badawczy, który jest wyróżnikiem.

I tutaj zawsze możesz pokombinować. Jeżeli masz bardzo oklepany temat, szukaj ciekawego problemu badawczego.

Masz nadzieje, że rozumiesz. Jeśli potrzebujesz więcej przykładów, koniecznie sprawdź przykładowe metodologie i rozdziały badawcze.

Wielka prośba

Przydał Ci się ten artykuł? Pomogłem Ci? Pomóż mi dotrzeć do innych osób, którym ta wiedza może pomóc. Jak to zrobić?

1. Udostępnij na FB ??

2. Podeślij znajomemu link mailem lub na Messengerze ?

3. Zostaw komentarz poniżej ⬇⬇ Możesz nawet ponarzekać. Dla mnie to zaszczyt, że przeczytałeś artykuł do końca.

Nie zapomnij o pobraniu prezentów!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *