Przykładowe hipotezy badawcze z 18 kierunków

Ostatnia aktualizacja 11 stycznia 2024

Znalezienie hipotezy badawczej do swojej pracy dyplomowej może Ci sprawić sporo problemów. Dlatego w tym artykule pokażę Ci przykładowe hipotezy badawcze z 18 kierunków studiów. Zainspiruj się tymi przykładami i wymyśl swoje własne dobre hipotezy badawcze.

Potrzebujesz szybkiej pomocy z rozdziałem metodologicznym? Kliknij poniżej ⬇
–> Wzory rozdziałów metodologicznych
–> Wzór Twojego rozdziału metodologicznego w 3 dni [Pomoc]

Zobacz, co mogę Ci zaoferować ⬇
–> Pomoc z pracą dyplomową
–> Pobierz przykładową pracę licencjacką

przykładowe hipotezy badawcze praca dyplomowa

Po co piszę o przykładowych hipotezach badawczych?

Pisanie rozdziału metodologicznego to trudna sprawa. Musisz znać teorię, ale jeszcze ważniejsze są przykłady. Często prosicie mnie o jak najwięcej przykładów poszczególnych elementów metodologii.

Dlatego nie marnujmy czasu, tylko przejdźmy do przykładów hipotez badawczych.

Rozdziały metodologiczne dostosowane pod ankietę

1. Administracja (POBIERAM )

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (POBIERAM )

3. Pedagogika. Edukacja przedszkolna (POBIERAM )

4. Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna (POBIERAM )

5. Ekonomia (POBIERAM )

6. Logistyka (POBIERAM )

7. Marketing (POBIERAM )

8. Pedagogika (POBIERAM )

9. Pielęgniarstwo (POBIERAM )

10. Psychologia (POBIERAM )

11. Ratownictwo medyczne (POBIERAM )

12. Resocjalizacja (POBIERAM )

13. Turystyka (POBIERAM )

14. Zarządzanie (POBIERAM )

15.  Kosmetologia (POBIERAM )

16. Dietetyka (POBIERAM )

17. Fizjoterapia (POBIERAM )

18. Finanse i rachunkowość (POBIERAM )

Rozdziały metodologiczne dostosowane pod wywiad

1. Administracja  (POBIERAM )

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (POBIERAM )

3. Pedagogika. Edukacja przedszkolna (POBIERAM )

4. Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna (POBIERAM )

5. Ekonomia  (POBIERAM )

6. Logistyka (POBIERAM )

7. Marketing  (POBIERAM )

8. Pedagogika (POBIERAM )

9. Pielęgniarstwo (POBIERAM )

10.Psychologia  (POBIERAM )

11. Ratownictwo medyczne (POBIERAM )

12. Resocjalizacja (POBIERAM )

13. Turystyka (POBIERAM )

14. Zarządzanie (POBIERAM )

15.  Kosmetologia (POBIERAM )

16. Dietetyka (POBIERAM )

17. Fizjoterapia (POBIERAM )

18. Finanse i rachunkowość (POBIERAM )

Rozdziały metodologiczne dostosowane pod analizę dokumentów

1. Administracja  (POBIERAM )

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (POBIERAM )

3. Pedagogika. Edukacja przedszkolna (POBIERAM )

4. Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna (POBIERAM )

5. Ekonomia  (POBIERAM )

6. Logistyka (POBIERAM )

7. Marketing  (POBIERAM )

8. Pedagogika (POBIERAM )

9. Pielęgniarstwo (POBIERAM )

10.Psychologia  (POBIERAM )

11. Ratownictwo medyczne (POBIERAM )

12. Resocjalizacja (POBIERAM )

13. Turystyka (POBIERAM )

14. Zarządzanie (POBIERAM )

15.  Kosmetologia (POBIERAM )

16. Dietetyka (POBIERAM )

17. Fizjoterapia (POBIERAM )

18. Finanse i rachunkowość (POBIERAM )

Dodatkowo.

1. Metodologia – do studium przypadku (POBIERAM )

2. Metodologia – do obserwacji (POBIERAM )

3. Metodologia – do eksperymentu (POBIERAM )

4. Najważniejsze definicje do rozdziałów metodologicznych. E-BOOK – 78 STRON
(POBIERAM )

Dlaczego warto? Przeczytaj ofertę>>

Rozdziały badawcze  pod ankietę

1. Administracja  (POBIERAM)

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (POBIERAM)

3. Pedagogika. Edukacja przedszkolna (POBIERAM)

4. Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna (POBIERAM)

5. Ekonomia (POBIERAM)

6. Logistyka (POBIERAM)

7. Marketing (POBIERAM)

8. Pedagogika (POBIERAM)

9. Pielęgniarstwo (POBIERAM)

10. Psychologia (POBIERAM)

11. Ratownictwo medyczne (POBIERAM)

12. Resocjalizacja (POBIERAM)

13. Turystyka  (POBIERAM)

14. Zarządzanie (POBIERAM)

15.  Kosmetologia (POBIERAM)

16. Dietetyka (POBIERAM)

17. Fizjoterapia (POBIERAM)

18. Finanse i rachunkowość (POBIERAM)

19. Filologia polska (POBIERAM )

20. Filologia angielska (POBIERAM )

21. Prawo (POBIERAM )

22. Informatyka (POBIERAM )

Rozdziały badawcze pod wywiad

1. Administracja (POBIERAM)

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (POBIERAM)

3. Pedagogika. Edukacja przedszkolna (POBIERAM)

4. Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna (POBIERAM)

5. Ekonomia (POBIERAM)

6. Logistyka (POBIERAM)

7. Marketing (POBIERAM)

8. Pedagogika (POBIERAM)

9. Pielęgniarstwo (POBIERAM)

10. Psychologia (POBIERAM)

11. Ratownictwo medyczne (POBIERAM)

12. Resocjalizacja (POBIERAM)

13. Turystyka (POBIERAM)

14. Zarządzanie (POBIERAM)

15.  Kosmetologia  (POBIERAM)

16. Dietetyka (POBIERAM)

17. Fizjoterapia (POBIERAM)

18. Finanse i rachunkowość (POBIERAM)

Rozdziały badawcze pod analizę dokumentów

1. Administracja (POBIERAM)

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (POBIERAM)

3. Pedagogika. Edukacja przedszkolna (POBIERAM)

4. Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna (POBIERAM)

5. Ekonomia (POBIERAM)

6. Logistyka (POBIERAM)

7. Marketing (POBIERAM)

8. Pedagogika (POBIERAM)

9. Pielęgniarstwo (POBIERAM)

10. Psychologia (POBIERAM)

11. Ratownictwo medyczne (POBIERAM)

12. Resocjalizacja (POBIERAM)

13. Turystyka (POBIERAM)

14. Zarządzanie (POBIERAM)

15.  Kosmetologia  (POBIERAM)

16. Dietetyka (POBIERAM)

17. Fizjoterapia (POBIERAM)

18. Finanse i rachunkowość (POBIERAM)

Inne metody badawcze

1.  Rozdział badawczy – metoda obserwacji (POBIERAM)

2. Rozdział badawczy – studium przypadku (POBIERAM)

3. Rozdział badawczy – eksperyment (POBIERAM)

4. Rozdział badawczy – monografia (POBIERAM)

Możesz zobaczyć darmowy rozdział badawczy>>

Zamówiony materiał otrzymasz w 60 sekund od wpłaty! Na maila. W plikach Google Docs, Doc, PDF.

Dlaczego warto? Przeczytaj ofertę>>

Przykładowe hipotezy badawcze w pracy licencjackiej i magisterskiej z administracji

Tytuł pracy:
Wpływ bezrobocia na funkcjonowanie rodziny na przykładzie gminy XYZ. (Zobacz tę pracę >>)

Hipoteza główna:

 • Rodziny dotknięte problemem bezrobocia nie funkcjonują prawidłowo w społeczeństwie.

Hipotezy szczegółowe:

 • Najczęstsze przyczyny bezrobocia to alkoholizm i niezaradność życiowa.
 • Największe problemy wywołane przez bezrobocie w rodzinach to bieda, ubóstwo i utrata statusu społecznego.
 • Rozwojowi bezrobocia sprzyjają duże zapomogi socjalne.
 • Bezrobocie pogarsza stan psychiczny człowieka i wpędza w nałogi.

Przykładowe hipotezy badawcze w pracy licencjackiej i magisterskiej z bezpieczeństwa wewnętrznego

Temat pracy:

Analiza zjawiska korupcji w Polsce. Na przykładzie gminy Kowale Wielkie. (zobacz podobną pracę >>)

Hipoteza główna:

 • Mieszkańcy gminy Kowale Wielkie zjawisko korupcyjne zauważają w szkołach i urzędach.

Hipoteza szczegółowa:

 • Najczęstsze zjawisko korupcyjne to załatwianie miejsca w przedszkolach i żłobkach “po znajomości”.
 • Kamery, obserwacja przełożonych, akcje informacyjne to najczęstsze działania podejmowane w celu przeciwdziałania korupcji.
 • Mieszkańcy bardzo krytycznie są nastawieni do wszelkich działań korupcyjnych. Chcą, aby były surowo karane.
 • Mieszkańcy uważają, że zasady działania urzędników powinny być bardziej przejrzyste.

Temat pracy:

Ocena zagrożenia cyber przestępczością osób starszych korzystających z internetu. (Zobacz podobną pracę >>)

Hipoteza główna:

 • Osoby starsze korzystające z internetu są bardzo mocno narażeni na skutki przestępczości internetowej.

Hipotezy szczegółowe:

 • Świadomość seniorów na temat  przestępczości internetowej nie jest duża, należy prowadzić działania powodujące jej wzrost.
 • Seniorzy nie wiedzą, które zachowania w internecie są bardzo niebezpieczne.
 • Seniorzy nie zdają sobie sprawy z większości zagrożeń, wynikających z korzystania z internetu.
 • Seniorzy są świadomi swojej niewiedzy i bardzo chętnie podjęliby działania mające na celu zwiększenie ich świadomości na temat zagrożeń w internecie?

Przykłady hipotez badawczych w pracy licencjackiej i magisterskiej z pedagogiki

Temat pracy:

Analiza wizerunku rodzica w oczach dorastającego dziecka praca licencjacka. (Zobacz tę pracę >>)

Hipoteza główna:

 •  Rodzice są postrzegani przez swoje dzieci w sposób bardzo pozytywny.

Hipotezy szczegółowe:

 • Dzieci najbardziej cenią u swoich rodziców cechy związane z ich opiekuńczą rolą.
 • Negatywnie odbieranymi cechami przez dzieci u dorosłych są te, związane z ich przesadną troską.
 • Istnieją różnice w postrzeganiu pozytywnych cech obojga rodziców przez dzieci.
 • Istnieją różnice w postrzeganiu negatywnych cech obojga rodziców przez dzieci.
 • Rodzice stanowią wzór do naśladowania dla swoich dzieci, jednakże nie we wszystkich przypadkach.
 • Rodzice najbardziej cenią sobie wartości związane z rodziną.
 • Dzieci odczuwają wysoki poziom wsparcia od swoich rodziców.
 • Dzieci są  zadowolone z postępowania swoich rodziców.

Temat pracy:

Formy i jakość spędzania czasu wolnego wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym. (Zobacz tę pracę >>)

Hipoteza główna:

 • Dzieci w wieku wczesnoszkolnym spędzają czas wolny w rozmaity sposób, jednakże w dużej mierze korzystają ze środków masowego przekazu, jakimi jest internet i telewizja.

Hipotezy szczegółowe:

 • Wśród form spędzania czasu wolnego wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym dominują bierne formy.
 • Organizacją czasu wolnego dzieci najczęściej zajmują się ich rodzice i rodzeństwo.
 • Rodzice w niewielkim zakresie angażują się w spędzanie wolnego czasu wspólnie z dziećmi.
 • Rodzice są zadowoleni ze sposobu spędzania wolnego czasu przez swoje dzieci.

Przykłady hipotez badawczych w pracy licencjackiej i magisterskiej z ekonomii

Temat pracy:

Analiza efektywności sposobów przeciwdziałania bezrobociu w powiecie limanowskim.  (Zobacz tę pracę >>)

Hipoteza główna:

Wśród osób w wieku 25- 35 z powiatu limanowskiego występuje największy poziom bezrobocia w porównaniu do innych grup wiekowych.

Hipotezy szczegółowe:

 • Największą grupę bezrobotnych w powiecie limanowskim w latach 2012 – 2015 stanowiły osoby młode.
 • Zdobycie wyższego wykształcenia stwarza większe możliwości znalezienia zatrudnienia.
 • Bezrobocie w powiecie limanowskim jest wyższe niż w województwie i kraju.
 • Istnieją skutecznie programy przeciwdziałania bezrobociu w powiecie limanowskim.
 • Powiększanie kompetencji poprzez szkolenia jest najskuteczniejszym sposobem przeciwdziałania bezrobociu.
 • Zdobywanie doświadczenia poprzez staże i prace interwencyjne jest najskuteczniejszym sposobem przeciwdziałania bezrobociu.

Przykłady hipotez badawczych w pracy licencjackiej i magisterskiej z logistyki

Temat pracy:

Wpływ systemów informatycznych na logistykę na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ.  (Zobacz tę pracę >>)

Hipoteza główna:

 •  System informatyczny do zarządzania procesami logistycznymi bardzo przyczynił się do wzrostu efektywności firmy.

Hipotezy szczegółowe:

 • Nowy system informatyczny poprawił i usprawnił codzienną pracę.
 • Użytkownicy najbardziej doceniają kompleksowość systemu i szybkość działania.
 • Cześć użytkowników ma problemy z obsługą systemu ze względu na jego rozbudowane funkcje.
 • Należałoby wprowadzić więcej szkoleń z obsługi systemu dla początkujących.

Przykłady hipotez badawczych w pracy licencjackiej i magisterskiej z marketingu

Temat pracy:

Analiza świadomości i oczekiwań klientów sklepu z żywnością ekologiczną X. (Zobacz tę pracę >>)

Hipoteza główna:

 •  Klienci bardzo dobrze oceniają jakość produktów sklepu X, należałoby jednak urozmaicić ofertę produktów naturalnych.

Hipotezy szczegółowe:

 • Klienci wybierają sklep X ze względu na wysoką jakość oraz oferowany asortyment produktów.
 • Klienci dobrze oceniają jakość produktów, ale wykazują zapotrzebowanie na więcej nowych produktów.
 • Klienci zwracają uwagę na skład produktów i decydują się na ich zakup ze względu na
  zdrowie.

Przykłady hipotez badawczych w pracy licencjackiej i magisterskiej z pielęgniarstwa

Temat pracy:

Nietrzymanie moczu jako problem społeczny i zdrowotny (Zobacz tę pracę>>)

Hipoteza główna:

 • Poziom wiedzy kobiet i mężczyzn na temat problemu nietrzymania moczu jest niewystarczający.

Hipotezy szczegółowe:

 • Kobiety i mężczyźni z NTM wykazują trudności związane z chorobą, które obejmują zaburzenia życia towarzyskiego i społecznego.
 • Respondenci nie podejmują leczenia z powodu wstydu i niedostatecznej wiedzy na temat sposobów leczenia.
 • Życie człowieka po zachorowaniu na NTM zmienia się diametralnie, nie może on podejmować aktywności społecznej i kulturowej na takim poziome jak wcześniej, ani wykonywać niektórych czynności.

Przykłady hipotez badawczych w pracy licencjackiej i magisterskiej z psychologii

Temat pracy:

Dziecko pochodzące z rodziny z problemem alkoholowym jako wyzwanie współczesnego pedagoga (Zobacz tę pracę>>)

Hipoteza główna:

 • Dorastanie w rodzinie z problemem alkoholowym oddziałuje na psychikę i funkcjonowanie w społeczeństwie dziecka w dalszym życiu.

Hipotezy szczegółowe:

 • Uzależnienie od alkoholu zaburza prawidłowe funkcjonowanie rodziny.
 • Dzieci dorastające w rodzinie z problemem alkoholowym mają zaburzony system wartości.
 • Przeżycia, jakich doświadczyły jako dzieci, mają konsekwencje w dorosłości.
 • Istnieje dużo instytucji niosących pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.
 • Pomoc dla dzieci jest niezbędna, aby zapewnić im normalne i szczęśliwe dalsze życie.

Przykłady hipotez badawczych w pracy licencjackiej i magisterskiej z ratownictwa medycznego

Temat pracy:

Analiza wiedzy studentów kierunków niemedycznych na temat pierwszej pomocy w przypadku urazów (Zobacz tę pracę>>)

Hipoteza główna:

 • Poziom wiedzy studentów kierunków niemedycznych na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w stanach nagłych jest niewystarczający i wymaga poprawy.

Hipotezy szczegółowe:

 • Wiedza studentów kierunków niemedycznych na temat resuscytacji krążeniowo-oddechowej jest niezadowalająca.
 • Wiedza studentów kierunków niemedycznych na temat zawału serca jest na niewielkim poziomie.
 • Studenci kierunków niemedycznych wiedzą, jak prawidłowo opatrywać duże rany.

Przykładowe hipotezy badawcze w pracy licencjackiej i magisterskiej z resocjalizacji

Temat pracy:

Religijne determinanty procesu resocjalizacji na przykładzie zakładu karnego w miejscowości X  (Zobacz tę pracę>>)

Hipoteza główna:

 • Działalność duszpasterska odgrywa dużą rolę w procesie resocjalizacji skazanych.

Hipotezy szczegółowe:

 • Formy posługi duszpasterskiej dla skazanych obejmują uczestnictwo we Mszy Świętej oraz
  Sakramenty.
 • Skazani korzystają z pomocy duszpasterskiej w różnym zakresie w zależności od wiary i
  potrzeb.

Przykładowe hipotezy badawcze w pracy licencjackiej i magisterskiej z turystyki

Temat pracy:

Analiza znaczenia tanich linii lotniczych w zakresie rozwoju turystyki w Polsce (Zobacz tę pracę>>)

Hipoteza główna:

 • Wprowadzenie tanich linii lotniczych na polski rynek przyczyniło się do zdecydowanego zwiększenia liczby przelotów turystycznych.

Hipotezy szczegółowe:

 • Tanie linie lotnicze działają na prostych zasadach nastawionych na korzyści klienta.
 • Tanie linie lotnicze mają bardzo szeroką ofertę na polskim rynku.
 • Tanie linie oferują przeloty do najbardziej popularnych krajów.
 • Tanie linie przyczyniły się do zwiększenia liczby przelotów.

Przykłady hipotez badawczych w pracy licencjackiej i magisterskiej z zarządzania

Temat pracy: 

Osoba kierownika i jego wpływ na rozwój zawodowy pracowników (Zobacz tę pracę>>)

Hipoteza główna:

 •  Kierownik odgrywa bardzo dużą rolę w rozwoju zawodowym pracowników.

Hipotezy szczegółowe:

 • Kierownicy decydują o sukcesie lub porażce przedsiębiorstw.
 • Umożliwienie rozwoju zawodowego jest bardzo ważnym elementem strategii
  przedsiębiorstw, gdyż poprawia jej funkcjonowanie.
 • Kultura organizacyjna ma duży wpływ na rozwój zawodowy pracowników.

Przykłady hipotez badawczych w pracy licencjackiej i magisterskiej z kosmetologii

Temat pracy:

Zadowolenie klientek z efektów zabiegów z wykorzystaniem kwasu hialuronowego.

Hipoteza główna:

 • Klientki gabinetu kosmetycznego XYZ są bardzo zadowolone z efektów zabiegów medycyny estetycznej z wykorzystaniem kwasu hialuronowego.

Hipotezy szczegółowe:

 • Zabiegi z wykorzystaniem kwasu hialuronowego bardzo dobrze wpłynęły na poprawę stanu skóry większości klientek.
 • Niewiele kobiet doświadczyło objawów niepożądanych podczas i po zabiegu.
 • Klientki są bardzo pozytywnie nastawione do wykonania kolejnych zabiegów z wykorzystaniem kwasu hialuronowego.

Przykłady hipotez badawczych w pracy licencjackiej i magisterskiej z dietetyki

Temat pracy:

Determinanty otyłości u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (Podobna praca >>)

Hipoteza główna:

 • W opinii nauczycieli główne przyczyny otyłości wśród dzieci i młodzieży szkolnej to nieprawidłowy styl życia  i niewłaściwa dieta.

Hipotezy szczegółowe:

 • Wśród dzieci w wieku szkolnych daje się zauważyć coraz większą skalę otyłości.
 • Środowisko szkolne ma bardzo duży wpływ na poziom otyłości wśród dzieci.
 • Szkoła i nauczyciele powinny podejmować wiele działań profilaktycznych mających na celu ograniczenie otyłości.

Przykłady hipotez badawczych w pracy licencjackiej i magisterskiej z fizjoterapii

Temat pracy:

Wiedza społeczeństwa na temat pozytywnego wpływu aktywności fizycznej na organizm człowieka.

Hipoteza główna:

 • Poziom wiedzy społeczeństwa na temat pozytywnego wpływu aktywności fizycznej na organizm człowieka nie jest wystarczający i wymaga poprawy.

Hipotezy szczegółowe:

 • Wiedza społeczeństwa na temat korzyści zdrowotnych wynikających z aktywności fizycznej nie jest na wystarczającym poziomie i wymaga poprawy.
 • Wiedza społeczeństwa na temat negatywnych skutków aktywności fizycznej nie jest na wystarczającym poziomie i wymaga poprawy.
 • Istnieje duża potrzeba wdrożenia działań profilaktycznych w celu zwiększenia świadomości społecznej na temat konsekwencji zdrowotnych aktywności fizycznej, powinny to być przede wszystkim działania edukacyjne.

Przykładowe hipotezy badawcze w pracy licencjackiej i magisterskiej z finansów i rachunkowości

Temat pracy:

Analiza amortyzacji środków trwałych w wybranym przedsiębiorstwie (Zobacz tę pracę>>)

Hipoteza główna:

 • Prawidłowo prowadzona amortyzacja środków trwałych może przyczynić się do znacznych oszczędności w badanym przedsiębiorstwie.

Hipotezy szczegółowe:

 • W badanym przedsiębiorstwie XYZ funkcjonuje wiele środków trwałych, wśród których znajdują się budynki, samochody, a także sprzęt do produkcji.
 • W strukturze środków trwałych w przedsiębiorstwie XYZ zaobserwowano pozytywne zmiany w zakresie zwiększenia ilości środków produkcyjnych, a także nowoczesnych rozwiązań i technologii.
 • Środki trwałe mają pozytywny wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa XYZ. Utrzymują stan finansów spółki na odpowiednim poziomie, a także umożliwiają jej rozwój.

Przykłady hipotez badawczych- podsumowanie

To tyle. Powyżej masz przykłady hipotez głównych i szczegółowych do kilkunastu kierunków studiów. Do analizy i przemyślenia.

Pamiętaj, że hipotezy mogą być różne nawet do bardzo podobnej pracy. Możesz pisać na taki sam temat co koleżanka, a Twoja pracą będzie zupełnie inna właśnie dlatego, że postawiłeś inne hipotezy.

Zawsze staraj się pokombinować. Nawet jak masz nudny temat, na który powstało tysiące prac, szukaj ciekawych hipotez i skupiaj się bardziej na części badawczej.

Jeśli potrzebujesz więcej przykładów, koniecznie sprawdź przykładowe metodologie i rozdziały badawcze.

Nie zapomnij o pobraniu prezentów!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *