Przykładowe cele badawcze z 18 kierunków

Ostatnia aktualizacja 11 stycznia 2024

Jedno z najczęściej zadawanych pytań podczas obrony: Jaki był cel Twojej pracy? Czy cel badawczy został osiągnięty?

Jak nie odpowiesz na te pytania, w najlepszym wypadku narazisz się na ironiczny uśmiech komisji. W najgorszym- każą Ci pisać nową pracę. Przeczytaj artykuł i zobacz przykładowe cele prac z 18 kierunków studiów. Niech Cię zainspirują.

Potrzebujesz szybkiej pomocy z rozdziałem metodologicznym? Kliknij poniżej ⬇
–> Wzory rozdziałów metodologicznych
–> Wzór Twojego rozdziału metodologicznego w 3 dni [Pomoc]

Zobacz, co mogę Ci jeszcze zaoferować ⬇
–> Pomoc z pracą dyplomową
–> Pobierz przykładową pracę licencjacką

Przykładowe cele badawcze

Po co piszę o przykładowych celach badawczych?

Badania w pracy dyplomowej to trudna sprawa. Czasami już na początku tej przygody określenie celu, jakiemu służą,  bywa bardzo problematyczne.

Często pytacie w mailach o pomoc w określeniu celu badań swojej pracy. Nie każdemu możemy pomóc, dlatego zanim napiszesz, zobacz przykładowe cele badań z tego artykułu. Może się zainspirujesz  i uda Ci się samodzielnie określić cel swoich badań.

Rozdziały metodologiczne dostosowane pod ankietę

1. Administracja (POBIERAM )

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (POBIERAM )

3. Pedagogika. Edukacja przedszkolna (POBIERAM )

4. Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna (POBIERAM )

5. Ekonomia (POBIERAM )

6. Logistyka (POBIERAM )

7. Marketing (POBIERAM )

8. Pedagogika (POBIERAM )

9. Pielęgniarstwo (POBIERAM )

10. Psychologia (POBIERAM )

11. Ratownictwo medyczne (POBIERAM )

12. Resocjalizacja (POBIERAM )

13. Turystyka (POBIERAM )

14. Zarządzanie (POBIERAM )

15.  Kosmetologia (POBIERAM )

16. Dietetyka (POBIERAM )

17. Fizjoterapia (POBIERAM )

18. Finanse i rachunkowość (POBIERAM )

Rozdziały metodologiczne dostosowane pod wywiad

1. Administracja  (POBIERAM )

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (POBIERAM )

3. Pedagogika. Edukacja przedszkolna (POBIERAM )

4. Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna (POBIERAM )

5. Ekonomia  (POBIERAM )

6. Logistyka (POBIERAM )

7. Marketing  (POBIERAM )

8. Pedagogika (POBIERAM )

9. Pielęgniarstwo (POBIERAM )

10.Psychologia  (POBIERAM )

11. Ratownictwo medyczne (POBIERAM )

12. Resocjalizacja (POBIERAM )

13. Turystyka (POBIERAM )

14. Zarządzanie (POBIERAM )

15.  Kosmetologia (POBIERAM )

16. Dietetyka (POBIERAM )

17. Fizjoterapia (POBIERAM )

18. Finanse i rachunkowość (POBIERAM )

Rozdziały metodologiczne dostosowane pod analizę dokumentów

1. Administracja  (POBIERAM )

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (POBIERAM )

3. Pedagogika. Edukacja przedszkolna (POBIERAM )

4. Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna (POBIERAM )

5. Ekonomia  (POBIERAM )

6. Logistyka (POBIERAM )

7. Marketing  (POBIERAM )

8. Pedagogika (POBIERAM )

9. Pielęgniarstwo (POBIERAM )

10.Psychologia  (POBIERAM )

11. Ratownictwo medyczne (POBIERAM )

12. Resocjalizacja (POBIERAM )

13. Turystyka (POBIERAM )

14. Zarządzanie (POBIERAM )

15.  Kosmetologia (POBIERAM )

16. Dietetyka (POBIERAM )

17. Fizjoterapia (POBIERAM )

18. Finanse i rachunkowość (POBIERAM )

Dodatkowo.

1. Metodologia – do studium przypadku (POBIERAM )

2. Metodologia – do obserwacji (POBIERAM )

3. Metodologia – do eksperymentu (POBIERAM )

4. Najważniejsze definicje do rozdziałów metodologicznych. E-BOOK – 78 STRON
(POBIERAM )

Dlaczego warto? Przeczytaj ofertę>>

Rozdziały badawcze  pod ankietę

1. Administracja  (POBIERAM)

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (POBIERAM)

3. Pedagogika. Edukacja przedszkolna (POBIERAM)

4. Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna (POBIERAM)

5. Ekonomia (POBIERAM)

6. Logistyka (POBIERAM)

7. Marketing (POBIERAM)

8. Pedagogika (POBIERAM)

9. Pielęgniarstwo (POBIERAM)

10. Psychologia (POBIERAM)

11. Ratownictwo medyczne (POBIERAM)

12. Resocjalizacja (POBIERAM)

13. Turystyka  (POBIERAM)

14. Zarządzanie (POBIERAM)

15.  Kosmetologia (POBIERAM)

16. Dietetyka (POBIERAM)

17. Fizjoterapia (POBIERAM)

18. Finanse i rachunkowość (POBIERAM)

19. Filologia polska (POBIERAM )

20. Filologia angielska (POBIERAM )

21. Prawo (POBIERAM )

22. Informatyka (POBIERAM )

Rozdziały badawcze pod wywiad

1. Administracja (POBIERAM)

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (POBIERAM)

3. Pedagogika. Edukacja przedszkolna (POBIERAM)

4. Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna (POBIERAM)

5. Ekonomia (POBIERAM)

6. Logistyka (POBIERAM)

7. Marketing (POBIERAM)

8. Pedagogika (POBIERAM)

9. Pielęgniarstwo (POBIERAM)

10. Psychologia (POBIERAM)

11. Ratownictwo medyczne (POBIERAM)

12. Resocjalizacja (POBIERAM)

13. Turystyka (POBIERAM)

14. Zarządzanie (POBIERAM)

15.  Kosmetologia  (POBIERAM)

16. Dietetyka (POBIERAM)

17. Fizjoterapia (POBIERAM)

18. Finanse i rachunkowość (POBIERAM)

Rozdziały badawcze pod analizę dokumentów

1. Administracja (POBIERAM)

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (POBIERAM)

3. Pedagogika. Edukacja przedszkolna (POBIERAM)

4. Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna (POBIERAM)

5. Ekonomia (POBIERAM)

6. Logistyka (POBIERAM)

7. Marketing (POBIERAM)

8. Pedagogika (POBIERAM)

9. Pielęgniarstwo (POBIERAM)

10. Psychologia (POBIERAM)

11. Ratownictwo medyczne (POBIERAM)

12. Resocjalizacja (POBIERAM)

13. Turystyka (POBIERAM)

14. Zarządzanie (POBIERAM)

15.  Kosmetologia  (POBIERAM)

16. Dietetyka (POBIERAM)

17. Fizjoterapia (POBIERAM)

18. Finanse i rachunkowość (POBIERAM)

Inne metody badawcze

1.  Rozdział badawczy – metoda obserwacji (POBIERAM)

2. Rozdział badawczy – studium przypadku (POBIERAM)

3. Rozdział badawczy – eksperyment (POBIERAM)

4. Rozdział badawczy – monografia (POBIERAM)

Możesz zobaczyć darmowy rozdział badawczy>>

Zamówiony materiał otrzymasz w 60 sekund od wpłaty! Na maila. W plikach Google Docs, Doc, PDF.

Dlaczego warto? Przeczytaj ofertę>>

Przykładowe cele badawcze w pracy licencjackiej i magisterskiej z administracji

Tytuł pracy:
Wpływ bezrobocia na funkcjonowanie rodziny na przykładzie gminy XYZ. (Zobacz tę pracę >>)

Cel badań:

 • Analiza zjawiska bezrobocia i jego wpływu na funkcjonowanie polskich rodzin.

Tytuł pracy:
Analiza form wsparcia osób niepełnosprawnych w aktywności zawodowej (Zobacz tę pracę >>)

Cel badań:

 • Analiza sposobów pomocy osobom niepełnosprawnym w podejmowaniu aktywności zawodowej przez Urząd Pracy w danym mieście.

Przykładowe cele badawcze w pracy licencjackiej i magisterskiej z bezpieczeństwa wewnętrznego

Temat pracy:

Analiza zjawiska korupcji w Polsce. Na przykładzie gminy Kowale Wielkie. (zobacz podobną pracę >>)

Cel badań:

 • Analiza zjawiska zagrożenia korupcją w Polsce na przykładzie konkretnej gminy.

Temat pracy:

Ocena zagrożenia cyber przestępczością osób starszych korzystających z internetu. (Zobacz podobną pracę >>)

Cel badań:

 • Analiza poziomu świadomości  seniorów korzystających z  internetu na temat zagrożeń w internecie oraz ocena skali zagrożenia przestępczością internetową wśród seniorów korzystających z internetu.

Przykładowe cele badawcze w pracy licencjackiej i magisterskiej z pedagogiki

Temat pracy:

Analiza wizerunku rodzica w oczach dorastającego dziecka(Zobacz tę pracę >>)

Cel badań:

 • Analiza sposobu postrzegania rodziców przez dorastające dzieci.

Temat pracy:

Formy i jakość spędzania czasu wolnego wśród dzieci w wieku przedszkolnym. (Zobacz tę pracę >>)

Cel badań:

 • Analiza, ocena form i jakości spędzania czasu wolnego przez dzieci w wieku przedszkolnym.

Przykładowe cele badawcze w pracy licencjackiej i magisterskiej z ekonomii

Temat pracy:

Analiza efektywności sposobów przeciwdziałania bezrobociu w powiecie limanowskim.  (Zobacz tę pracę >>)

Cel badań:

 • Ocena efektywności walki z bezrobociem w konkretnym powiecie.

Temat pracy:

Analiza porównawcza funkcjonowania dwóch restauracji na podstawie modelu biznesowego (Zobacz tę pracę >>)

Cel badań:

 • Porównanie efektywności funkcjonowania 2 restauracji działających w tym samym modelu biznesowym.

Przykładowe cele badawcze w pracy licencjackiej i magisterskiej z logistyki

Temat pracy:

Wpływ systemów informatycznych na logistykę na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ.  (Zobacz tę pracę >>)

Cel badań:

 •  Ocena wpływu systemu informatycznego na poprawę logistyki w konkretnej firmie.

Temat pracy:

Analiza i ocena organizacji i efektywności procesu magazynowania na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ (Zobacz tę pracę >>)

Cel badań:

 •  Ocena i analiza efektywności procesu magazynowania w firmie XYZ.  

Przykładowe cele badawcze w pracy licencjackiej i magisterskiej z marketingu

Temat pracy:

Analiza świadomości i oczekiwań klientów sklepu z żywnością ekologiczną X. (Zobacz tę pracę >>)

Cel badań:

 • Ocena świadomości  i analiza oczekiwań klientów sklepu z żywnością ekologiczną.

Temat pracy:

Analiza i ocena efektywności działań marketingowych przedsiębiorstw usługowych na przykładzie XYZ (Zobacz tę pracę >>)

Cel badań:

 • Analiza skuteczności działań marketingowych podejmowanych przez konkretną firmę.

Przykładowe cele badawcze w pracy licencjackiej i magisterskiej z pielęgniarstwa

Temat pracy:

Nietrzymanie moczu jako problem społeczny i zdrowotny (Zobacz tę pracę>>)

Cel badań:

 • Analiza wiedzy na temat nietrzymania moczu wśród kobiet i mężczyzn.

Temat pracy:

Analiza wiedzy uczniów szkół średnich w zakresie autyzmu (Zobacz tę pracę>>)

Cel badań:

 • Analiza i ocena wiedzy uczniów z konkretnej szkoły średniej na temat autyzmu.

Przykładowe cele badawcze w pracy licencjackiej i magisterskiej z psychologii

Temat pracy:

Dziecko pochodzące z rodziny z problemem alkoholowym jako wyzwanie współczesnego pedagoga (Zobacz tę pracę>>)

Cel badań:

 • Analiza i ocena wyzwań przed pedagogami, którzy chcą pomagać dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

Temat pracy:

Wypalenie zawodowe nauczycieli miasta X na przykładzie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (Zobacz tę pracę>>)

Cel badań:

 • Analiza przyczyn i sposobów radzenia z wypaleniem zawodowym nauczycieli z miasta x.

Przykładowe cele badawcze w pracy licencjackiej i magisterskiej z ratownictwa medycznego

Temat pracy:

Analiza wiedzy studentów kierunków niemedycznych na temat pierwszej pomocy w przypadku urazów (Zobacz tę pracę>>)

Cel badań:

 • Ocena świadomości i wiedzy wybranej grupy studentów kierunków niemedycznych na temat zasad pierwszej pomocy w przypadku urazów.

Temat pracy:

Uzależnienie od substancji psychoaktywnych w praktyce ratownika medycznego (Zobacz tę pracę>>)

Cel badań:

 • Ocena wiedzy i doświadczenia ratowników medycznych w postępowaniu z osobami pod wpływem środków odurzających.

Przykładowe cele badawcze w pracy licencjackiej i magisterskiej z resocjalizacji

Temat pracy:

Religijne determinanty procesu resocjalizacji na przykładzie zakładu karnego w miejscowości X  (Zobacz tę pracę>>)

Cel badań:

 • Ocena wpływu religii na proces resocjalizacji osadzonych w danym zakładzie karnym.

Temat pracy:

Analiza sytuacji kobiet przebywających w zakładach karnych na przykładzie wybranych placówek (Zobacz tę pracę>>)

Cel badań:

 • Określenie przyczyn osadzenia i ocena funkcjonowania w zakładzie karnym wybranych kobiet.

Przykładowe cele badawcze w pracy licencjackiej i magisterskiej z turystyki

Temat pracy:

Analiza znaczenia tanich linii lotniczych w zakresie rozwoju turystyki w Polsce (Zobacz tę pracę>>)

Cel badań:

 • Ocena wpływu tanich linii lotniczych na zwiększenie liczby lotów i rozwój turystyki w Polsce.

Temat pracy:

Czarnobyl. Dark tourism. Motywy wyjazdów (Zobacz tę pracę>>)

Cel badań:

 • Ocena motywów wyjazdów turystycznych w niebezpieczne miejsca. Na przykładzie Czarnobyla.

Przykładowe cele badawcze w pracy licencjackiej i magisterskiej z zarządzania

Temat pracy: 

Osoba kierownika i jego wpływ na rozwój zawodowy pracowników (Zobacz tę pracę>>)

Cel badań:

 •  Ocena znaczenia osoby kierownika i jego wpływu na rozwój zawodowy pracowników.

Temat pracy: 

Analiza dynamiki zjawiska mobbingu na podstawie badania motywacji pracowników sektora bankowego (Zobacz tę pracę>>)

Cel badań:

 •  Ocena wpływu mobbingu na motywacje pracowników na przykładzie sektora bankowego.

Przykładowe cele badawcze w pracy licencjackiej i magisterskiej z kosmetologii

Temat pracy:

Zadowolenie klientek z efektów zabiegów z wykorzystaniem kwasu hialuronowego

Cel badań:

 • Ocena zadowolenia klientek danego zakładu kosmetycznego z zabiegów z wykorzystaniem kwasu hialuronowego

Przykładowe cele badawcze w pracy licencjackiej i magisterskiej z dietetyki

Temat pracy:

Determinanty otyłości u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (Podobna praca >>)

Cel badań:

 • Określenie i analiza przyczyn otyłości dzieci w wieku szkolnym

Przykładowe cele badawcze w pracy licencjackiej i magisterskiej z fizjoterapii

Temat pracy:

Wiedza społeczeństwa na temat pozytywnego wpływu aktywności fizycznej na organizm człowieka

Cel badań:

 • Ocena wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat dobroczynnego wpływu aktywności fizycznej na organizm człowieka.

Przykładowe cele badawcze w pracy licencjackiej i magisterskiej z finansów i rachunkowości

Temat pracy:

Analiza amortyzacji środków trwałych w wybranym przedsiębiorstwie (Zobacz tę pracę>>)

Cel badań:

 • Przedstawienie sposobu amortyzacji środków trwałych w wybranym przedsiębiorstwie.

Przykładowe cele badawcze- podsumowanie

To tyle. Powyżej masz przykłady celów badań z kilkunastu kierunków studiów. Do własnej analizy i przemyślenia.

Pamiętaj, że najważniejsze jest to, aby Twoja praca miała cel badań. Nie potrafisz określić tego celu? Wydaje Ci się, że Twój temat to uniemożliwia? Widocznie coś jest nie tak z Twoim tematem pracy. Przemyśl go jeszcze raz i zmodyfikuj, jeśli będzie trzeba.

Masz nadzieję, że zrozumiałeś sedno formułowania celi badawczych. Jeśli potrzebujesz więcej przykładów, koniecznie sprawdź przykładowe metodologie i rozdziały badawcze.

Potrzebujesz pomocy? Zamów najlepsze usługi ⬇⬇

Pomoc w przygotowaniu planu pracy

Nie zapomnij o prezentach!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *