Praca licencjacka i magisterska z resocjalizacji- jak zacząć pisać?

Ostatnia aktualizacja 17 stycznia 2024

Skoro tu jesteś, pewnie przygotowujesz się lub jesteś w trakcie pisania pracy licencjackiej bądź magisterskiej z resocjalizacji. Czeka cię żmudny proces pisania, ale jeśli zastosujesz się do wskazówek z tego wpisu, myślę, że będzie ok. Znajdziesz tu przykładowe prace oraz schematy pisania poszczególnych elementów pracy. Zapraszam Cię do dalszej lektury. 

Nie mam czasu czytać! Potrzebuję szybkiej pomocy z pisaniem pracy dyplomowej z resocjalizacji!
Kliknij i zobacz, co mogę Ci zaoferować ⬇
–> Pomoc z Twoją pracą licencjacką
–> Pobierz przykładową pracę licencjacką

Nie wiem, jak zacząć. Masz coś dla mnie?
–> E-book- Jak Napisać Pracę Dyplomową W Tydzień

praca licencjacka i magisterska z resocjalizacji od czego zacząć

Jak napisać dobrą pracę licencjacką i magisterską z resocjalizacji? Dlaczego powstał ten artykuł?

W tym artykule znajdziesz kompleksowe i wyczerpujące informacje i wskazówki, jak napisać porządną pracę licencjacką lub magisterską z resocjalizacji. Z tego faktu wynika obszerność artykułu, ale spokojnie! Zapisz go w ulubionych i wracaj do poszczególnych fragmentów tekstu zgodnie z etapem, na którym jesteś z pracą. To jest za dużo wiedzy, żeby ja zapamiętać po pierwszej lekturze. 

Skąd pomysł na artykuł? Oczywiście, Wy Studenci, jesteście moją inspiracją. Ten artykuł jest odpowiedzią na Twoje zapytania dotyczące pracy. Oto najczęściej zadawane pytania, na które postaram się odpowiedzieć w tym wpisie.

 • Z jakich części powinna składać się praca licencjacka z resocjalizacji?
 • Jak ruszyć z pisaniem pracy licencjackiej z resocjalizacji?
 • Czy praca licencjacka z resocjalizacji musi obowiązkowo zawierać część badawczą?
 • Jakie najlepiej stosować metody badawcze w pracy? Czy muszą być one skomplikowane, czy wystarczy wywiad lub ankieta?
 • Czy są jakieś zasady wyboru tematu pracy z resocjalizacji, żeby potem nie żałować decyzji?
 • Jak szybko opracować  bibliografię i napisać plan z resocjalizacji?
 • Czy na blogu Magister na 5 posiadasz jakiś przykład pracy magisterskiej z resocjalizacji?
 • Czy masz jakąś ofertę pomocy studentom, którzy już rozpoczęli pisanie pracy?

Czy posiadasz na sklepie Magister na 5  przykładowe prace licencjackie badawcze z resocjalizacji?

Przejedźmy do konkretów. Oczywiście, że posiadam wzory prac licencjackich z resocjalizacji. Jestem świadomy, że dobry przykład pracy jest praktyczną inspiracją studentom piszącym pracę.

Już za niewielką opłatą ? wybrany wzór pracy lub jej elementu możesz mieć na swoim komputerze w parę chwil.


Fragmenty przykładowej pracy magisterskiej badawczej z resocjalizacji od Magistra na 5 (kliknij, aby powiększyć).

przykładowa ankieta praca licencjacka resocjalizacja

przykładowy załącznik praca licencjacka resocjalizacja

przykładowe zakończenie praca licencjacka resocjalizacja

 

 

 

 

 

 

 

 

przykładowy wstęp praca licencjacka resocjalizacja

przykładowe wnioski praca licencjacka resocjalizacja

przykładowy spis treści praca licencjacka resocjalizacja

 

 

 

 

 

 

 

 

przykładowy spis tabel praca licencjacka resocjalizacja

przykładowy rozdział teoretyczny praca licencjacka resocjalizacja

przykładowy rozdział teoretyczny praca licencjacka resocjalizacja

 

 

 

 

 

 

 

 

przykładowy rozdział badawczy praca licencjacka resocjalizacja

przykładowy rozdział badawczy praca licencjacka resocjalizacja

przykładowa metodologia praca licencjacka resocjalizacja

 

 

 

 

 

 

 

 

przykładowa metodologia praca licencjacka resocjalizacja

przykładowa bibliografia praca licencjacka resocjalizacja

przykładowa ankieta praca licencjacka resocjalizacja

 

przykładowa ankieta praca licencjacka resocjalizacja


Pobierz ten przykład pracy dyplomowej z resocjalizacji w pdf>>


Czy masz jeszcze jakieś przykładowe prace licencjackie i magisterskie z resocjalizacji?

Tak. Szczególnie mogę Ci polecić poniższe:

 1. Wizerunek kobiet odbywających karę pozbawienia wolności praca licencjacka

 2. Analiza oddziaływania wychowawczego na osoby pozbawione wolności na przykładzie Aresztu Śledczego X praca licencjacka

 3. Wpływ możliwości uprawiania aktywności fizycznej w zakładzie karnym na powodzenie procesu resocjalizacji praca licencjacka

Zobacz więcej przykładowych prac licencjackich i magisterskich z resocjalizacji >>

Jaka jest opinia Magistra na 5 o bezpłatnych pracach z resocjalizacji pobieranych z  internetu?

Uważam, że poświęcanie czasu i uwagi na szukanie wzorów i inspiracji to po prostu głupota!Prace te często są na niskim poziomie merytorycznym, często zawierają błędy, niewiarygodną lub nieaktualną bibliografię, nie wspominając o plagiacie…   Szkoda tu marnować czas na kolejne argumenty przeciw pobieraniu wzorów z internetu. Temat ten szeroko poruszyłem w tym wpisie.

Przykładowa praca licencjacka. 11 niezbędnych elementów >>

Potrzebuję szybko nauczyć się pisać pracę z resocjalizacji. Czy masz coś dla mnie?

Ebook “Jak napisać pracę dyplomową w tydzień?” to “must have” u wszystkich studentów mierzących się z pisaniem magisterki, jak i licencjatu. Znajdziesz w nim same praktyczne wskazówki i sprawdzone sposoby, jak szybko i skutecznie napisać dobrą pracę.

E-book- Jak Napisać Pracę Dyplomową W Tydzień>>

Jak napisać pracę licencjacką i magisterską z resocjalizacji- 12 kluczowych elementów

1. Wybierz dobry temat pracy z resocjalizacji

Odpowiedni temat pracy to pierwszy i fundamentalny krok, który wpłynie na szybkość i efektywność powstawania kolejnych rozdziałów pracy. Nieprzemyślana decyzja to strzał sobie w kolano. Pisanie pracy wówczas będzie męczarnią.

Zastosuj poniższe wskazówki przy wyborze tematu pracy, aby zagwarantować sobie prostą drogę ku tytułowi magistra. Wybierz temat:

 • zgodny z Twoimi zainteresowaniami.  Praca nad zagadnieniem adekwatnym do Twoich osobistych preferencji będzie bardziej motywująca, efektywna i satysfakcjonująca.
 • aktualny we współczesnej resocjalizacji. Poszukaj tematu “na topie”, który będzie poruszał aktualne trendy, wyzwania w świecie resocjalizacji. Taka praca będzie miała znaczącą wartość i z pewnością zaintryguje promotora.
 • z wystarczającą ilością źródeł naukowych. Upewnij się, że do wybranego tematu masz dostęp do literatury. Zwłaszcza przy “świeżych” tematach, trzeba uważać, czy uda się skompletować odpowiednią bibliografię z rzetelnymi źródłami.
 • z potencjałem badawczym. Sprawdź, czy w ramach badań do tematu będziesz miał dostęp do placówek, grupy badawczej czy odpowiedniej dokumentacji. Musisz dobrze przemyśleć sprawę, czy w badaniu druga strona będzie chciała z Tobą współpracować…taka specyfika tej dziedziny naukowej…  Bez miarodajnych badań praca nie będzie miała dużej wartości.
 • po konsultacji z promotorem. Pamietaj, że promotor może pomóc Ci w ostatecznym sformułowaniu tematu pracy. Korzystaj z jego wiedzy i doświadczenia. Zacznij pisac prace po akceptacji tematu przez niego.

Zastanów się, w jakiej dziedzinie resocjalizacji chciałbyś pracować i tym kryterium tez możesz kierowac sie przy wyborze tematu. Możesz w ten sposób zdobyc pierwsze doświadczenie zawodowe, a także  przygotowac grunt do szukania pracy w zawodzie.

Czytaj więcej o wyborze tematu pracy dyplomowej z resocjalizacji ?

Jak dobrze wybrać temat pracy licencjackiej lub magisterskiej z resocjalizacji?

Potrzebujesz pomocy w wyborze tematu pracy licencjackiej i magisterskiej z resocjalizacji?⬇⬇

Usługa pomoc w wyborze tematu >>
150 przykładowych tematów prac dyplomowych z resocjalizacji >>

2. Przygotuj wstępną bibliografię z resocjalizacji

Dobrze przygotowana bibliografie jest dla promotora sygnałem, że Twoja praca ma rzetelne i mocne fundamenty naukowe.

Twoja Bibliografia powinnac być:

 • wiarygodna, czyli w bibliografii powinny się znaleźć tylko pozycje z rzetelnych i renomowanych w dziedzinie resocjalizacji źródeł;
 • aktualna- pilnuj, żeby wybrane pozycje do bibliografii nie były starsze niż 0statnie 5-6 lat ( tzw, “klasyki” w danej dziedzinie resocjalizacji nie mogą przekraczać 20%  całej licty biliograficznej)
 • różnorodna- niestety bibliografia nie może opierać się wyłącznie na źródłach internetowych… pamiętaj też o pozycjach książkowych, artykułach naukowych, aktach prawnych, materiałach z konferencji czy statystykach
 • spójna- konsekwentnie przestrzegaj jednego sposobu zapisu pozycji bibliograficznych.

Staraj sie na bieżąco aktuaizowac swoją bibliografię. Na pewno w trakcie pisania pracy, dojdą nowe źródła naukowe.

O sposobach na szukanie bibliografii do pracy i więcej wskazówek dotyczących tworzenia bibliografii zajrzyj do poniższego artykułu.

Czytaj więcej o przygotowaniu bibliografii ?

Jak przygotować bibliografię do pracy dyplomowej?>>

Potrzebujesz pomocy w przygotowaniu bibliografii do pracy z resocjalizacji?⬇⬇

W przygotowanej bibliografii z resocjalizacji przez ekipę Magistra na 5 znajdziesz co najmniej 150 pozycji bibliograficznej z różnorodnych, wiarygodnych  źródeł naukowych. Na pewno znajdziesz źródła pasujące do Twojego tematu.

Pomoc w przygotowaniu bibliografii >>
Przykładowa bibliografia z resocjalizacji>>

3. Przygotuj plan pracy dyplomowej z resocjalizacji

Do napisania pracy licencjackiej potrzebny jest dobry plan. Pozwoli on zorganizować sobie pracę nad licencjatem czy magisterką. Pocieszę Cię, że już 2 podpunkty do planu masz zrobione, czyli:

 1. Temat pracy.
 2.  Bibliografia.

Zostało Ci jeszcze sformułowanie przynajmniej 4 punktów i plan masz gotowy! ??

 1. Postaw cel i pytania badawcze.  Musisz określić  je, żeby wiedzieć, co chcesz osiągnąć w swojej pracy. Dzięki postawionym celom i pytaniom będzie Ci się łatwiej zatrzymać w ramach danego zagadnienia. Nie będziesz zbaczać na tematy poboczne.
 2. Określ metodologię. Wybierz metodę i narzędzie, które najbardziej pasuje do Twojego tematu i pozwoli zebrać wystarczające dane. Zastanów się też nad grupą badawczą.
 3. Ustal strukturę pracy. Napisz, z jakich rozdziałów będzie składać się praca i jaką problematykę będziesz poruszać w każdym z nich.
 4. Sporządź harmonogram pracy. Ustal ramy czasowe dla poszczególnych etapów swojej pracy i monitoruj postępy w trakcie realizacji pracy.

Sformułowany plan pracy omów z promotorem, aby już na początku uniknąć ewentualnych pomyłek czy błędów. Po zaakceptowaniu planu możesz zabierać się do dalszej pracy.

Ważna rzecz! Plan ma formę elastyczną, możesz go modyfikować w trakcie pisania pracy.

Czytaj więcej o przygotowaniu planu pracy dyplomowej z resocjalizacji ?

Jak napisać dobry plan pracy licencjackiej i magisterskiej?>>

Poniżej zobacz przykładowe plany pracy? Potrzebujesz indywidualnej pomocy w przygotowaniu planu z resocjalizacji po prostu wypełnij formularz>> 

Potrzebujesz pomocy w przygotowaniu planu pracy magisterskiej z resocjalizacji?⬇⬇

Pomoc w przygotowaniu planu  pracy z resocjalizacji>>
Przykładowe plany prac dyplomowych z resocjalizacji >>

4. Przygotuj konspekt pracy z resocjalizacji

Zachęcam Cię do napisania konspektu pracy, nawet jeśli promotor tego nie wymaga. Jest on bardziej szczegółowy niż plan i pozwoli Ci lepiej zebrać i uporządkować informacje.

Czytaj więcej o przygotowaniu konspektu pracy dyplomowej ?

Jak napisać konspekt pracy licencjackiej i magisterskiej?>>

Potrzebujesz pomocy w napisaniu konspektu pracy licencjackiej lub magisterskiej z resocjalizacji?⬇⬇

Pomoc w przygotowaniu konspektu  pracy z resocjalizacji>>
Przykładowy konspekt pracy z resocjalizacji >>

5. Napisz rozdziały teoretyczne pracy dyplomowej z resocjalizacji

Część teoretyczna da Ci mocno popalić i wywoła emocje porównywalne z oglądaniem wody kapiącej z kranu. Gwarantuje, że zaobserwujesz u siebie symptomy choroby dwubiegunowej???.


Zobacz kilka stron przykładowego rozdziału teoretycznego z resocjalizacji

przykładowy rozdział teoretyczny praca licencjacka resocjalizacja

przykładowy rozdział teoretyczny praca licencjacka resocjalizacja


Jeszcze przy temacie przypisów warto wspomnieć o innej, bardzo ważnej kwestii- plagiacie. Uważaj, każda przytoczona z literatury myśl, czy koncepcja powinna mieć przypis, bo może grozić Ci plagiat.  Jak pisać pracę bez ryzyka plagiatu omówiłem w tym artykule!

Jak uniknąć plagiatu w pracy dyplomowej?

Pamiętaj, że wszystkie rozdziały teoretyczne powinny mieć podobną liczbę stron, pisane są w czasie przeszłym dokonanym. Każdy rozdział powinien się składać z krótkiego wstępu, rozwinięcia i podsumowania na koniec.

Czytaj więcej o pisaniu rozdziałów teoretycznych ?

Jak napisać rozdział w 1 dzień?>>
Rozdział teoretyczny w pracy dyplomowej. 7 patentów na przyśpieszenie pisania

Pomoc w napisaniu rozdziału teoretycznego pracy dyplomowej z resocjalizacji?⬇⬇

Pomoc w rozdziale teoretycznym>>
Przykładowe rozdziały teoretyczne z resocjalizacji >>

6. Przygotuj swoje narzędzie badawcze do pracy z resocjalizacji

Jest wiele narzędzi badawczych możliwych do przeprowadzenia w dziedzinie resocjalizacji. Ja jestem zwolennikami ułatwiania sobie życia. Uważam, że najlepszymi narzędziami badawczymi studentowi resocjalizacji są kwestionariusz ankiety i wywiadu. Ewentualnie można przemyśleć studium przypadku.

Narzędzia te najłatwiej jest przygotować ( ale i tak nie jest to takie proste i szybkie) i przeprowadzić ( choć w tej specjalizacji dużo zależy od wybranej grupy badawczej). Dostarczają one wyczerpujących i odpowiednich danych do dalszej analizy materiału badawczego.


Zobacz przykładową ankietę z resocjalizacji

przykładowa ankieta praca licencjacka resocjalizacja

przykładowa ankieta praca licencjacka resocjalizacja

przykładowa ankieta praca licencjacka resocjalizacja


Zobacz przykładowy wywiad z resocjalizacji

przykładowy wywiad praca licencjacka resocjalizacja

przykładowy wywiad praca licencjacka resocjalizacja

 


Czytaj więcej o przygotowaniu narzędzia badawczego ?

Jeśli masz problem z podjęciem decyzji, jakie narzędzie będzie najlepsze do Twojego tematu i badania- zapoznaj się z poniższymi artykułami. Opisują one szczegółowo-każde z narzędzi.

Jak przygotować ankietę?>>

Jak przygotować wywiad w pracy licencjackiej i magisterskiej>>

Studium przypadku w pracy licencjackiej i magisterskiej

Potrzebujesz pomocy w napisaniu ankiety/wywiadu do pracy licencjackiej lub magisterskiej z resocjalizacji?⬇⬇

Pomoc w ankieta/wywiad >>
Przykładowe ankiety do prac dyplomowych z resocjalizacji >>
Przykładowe wywiady do prac dyplomowych z resocjalizacji>>

7. Przygotuj metodologię z resocjalizacji

W tym rozdziale opisujesz całe przedsięwzięcie badawcze z wyróżnieniem: przedmiotu i celu badań, krótkim opisem grupy badawczej, problemów badawczych / pytań badawczych, hipotez badawczych, a także metody, techniki i narzędzia badawczego, organizacji i przebiegu badań.

Wszystkie te terminy powinny być wyjaśnione definicjami naukowymi zaczerpniętymi z literatury przedmiotu.

Czytaj więcej o przygotowaniu metodologii pracy dyplomowej ?

Jak przygotować metodologię?>>

Metodologia w pracy dyplomowej- wszystko, co musisz wiedzieć>>

Potrzebujesz pomocy z metodologią z resocjalizacji?⬇⬇

Pomoc przy części metodologicznej >>
Przykładowa metodologia z resocjalizacji ankieta >>
Przykładowa metodologia z resocjalizacji analiza dokumentów>>
Przykładowa metodologie z resocjalizacji wywiad>>

8. Przeprowadź badania / Przygotuj rozdział badawczy z resocjalizacji

Rozdział badawczy to temat rzeka. Ciężko tę część pracy zawrzeć w kilku zdaniach… Ale chciałbym zaakcentować 2 kwestie.

Pierwsza. Na pewno nad tym rozdziałem pracy zatrzyma się i zapozna Twój promotor i recenzent. Na tym etapie pracy mentor chce zobaczyć Twoją umiejętność analizowania i wyciągania wniosków.

Druga kwestia. Do opracowania tabeli i wykresów będzie Ci potrzebna umiejętność obsługi programu Excel. Program ten będzie Twoim najbliższym “przyjacielem” w trakcie pisania rozdziału badawczego.

Czytaj więcej o przygotowaniu rozdziału badawczego ?

Jak przygotować rozdział badawczy? >>

Potrzebujesz pomocy w rozdziale badawczym z resocjalizacji?⬇⬇

Jeśli jednak “przyjaźń” z Excelem jest dość szorstka, przerasta Cię tworzenie wykresów- skorzystaj z naszych usług.

Pomoc przy części badawczej >>
Przykładowy rozdział badawczy z resocjalizacji ankieta >>
Przykładowy rozdział badawczy z resocjalizacji analiza dokumentów>>
Przykładowy rozdział badawczy z resocjalizacji wywiad>>

9. Napisz wstęp pracy licencjackiej z resocjalizacji

Wstęp do pracy to Twoja zapowiedź, wprowadzenie czytelnika w problematykę Twojej pracy. Powinien on zawierać:

 • krótki i jasny opis tematu pracy;
 • wyjaśnienie postawionego celu i pytań badawczych;
 • opis głównych teorii i myśli naukowych związanych z Twoim tematem, aby zrozumieć kontekst Twojej pracy badawczej;
 • krótkie omówienie wykorzystanej metodologii badań;
 • prezentację struktury pracy ( ile rozdziałów i jakie treści zawierają).

Czytaj o pisaniu wstępu ?

Jak napisać wstęp do pracy dyplomowej? >>

Potrzebujesz pomocy w napisaniu wstępu pracy magisterskiej z resocjalizacji? ⬇⬇

Pomoc z napisaniem wstępu >>
Przykładowy wstęp pracy dyplomowej z resocjalizacji >>

10. Napisz zakończenie pracy licencjackiej z resocjalizacji

Zbliżamy się już wielkimi krokami do końca. Zakończenie pracy to podsumowanie najważniejszych kwestii Twojej pracy. Co dokładnie powinni się znaleźć w zakończeniu? Już wymieniam:

 • spointowanie Twoich wyników badań. Cu udało Ci się odkryć?
 • podsumowanie celu badań. Czy zrealizowałeś go?
 • podkreślenie wniosków. Jakie wyciągasz najważniejsze wnioski z badań? Czy mają one praktyczne zastosowanie?
 • deficyty w badaniu. Czy napotkałeś jakieś ograniczenia, przeszkody w swoim badaniu? Czy coś poprawiłbyś w swojej procedurze badawczej?
 • rekomendacje na przyszłość. Tutaj możesz opisać swoje sugestie i propozycje badań na przyszłość, jakie obszary warto zbadań w kontekście Twojego zagadnienia z pracy.

Podsumowanie to idealne miejsce, żebyś podkreślił wartość i ważność Twojego badania dla wyzwań współczesnej resocjalizacji.

Czytaj więcej o pisaniu zakończenia ?

Jak napisać zakończenie pracy dyplomowej? >>

Potrzebujesz pomocy w napisaniu zakończenia pracy magisterskiej z resocjalizacji? ⬇⬇

Pomoc z napisaniem zakończenia >>
Przykładowy zakończenie pracy dyplomowej z resocjalizacji >>

11. Napisz streszczenie pracy dyplomowej z resocjalizacji

Celem streszczenie jest opisanie głównych myśli swojej pracy dosłownie “w pigułce”.

W krótki, jasny i konkretny sposób przedstawiasz czytelnikowi cel i pytania badawcze, metodologię, główne wyniki badań i wnioski. Pamiętaj też o słowach kluczowych, czyli sformułowaniach, które najadekwatniej opisują główne treści Twojej pracy.

Ważna rzecz, streszczenie musi być zwięzłe i krótkie. najlepiej, żeby nie przekraczało 250 wyrazów.

Czytaj więcej o pisaniu streszczenia pracy dyplomowej z resocjalizacji ?

Jak napisać streszczenie? 

Potrzebujesz pomocy w napisaniu streszczenia pracy magisterskiej z resocjalizacji? ⬇⬇

Pomoc z napisaniem streszczenia >>
Przykładowe streszczenie pracy dyplomowej z resocjalizacji >>

12. Napisz dyskusję pracy licencjackiej z resocjalizacji

Dyskusja to twoje rozważania o badaniach w kontekście całej dziedziny pedagogiki resocjalizacyjnej.

W tym miejscu musisz krytycznym okiem spojrzeć na swoje badania. Porównać je z osiągnięciami naukowymi znawców tematu, wyjaśnić ewentualne niespodzianki czy ograniczenia napotkanie w trakcie realizacji badania.

Podkreśl też istotę i wartość praktyczną swoich badań i wymień swoje rekomendacje , co warto jeszcze zbadać w kontekście Twojego tematu.

Czytaj więcej o pisaniu dyskusji ?

Jak napisać dyskusję do pracy >>

Potrzebujesz pomocy w napisaniu dyskusji pracy magisterskiej z resocjalizacji?⬇⬇

Pomoc z napisaniem dyskusji >>
Przykładowe dyskusja pracy dyplomowej z resocjalizacji>>

Czy tak powinna wyglądać każda praca licencjacka i magisterska z ratownictwa? Czy ten schemat sprawdzi się na każdej uczelni?

W tym artykule przedstawiłem ogólny schemat pisania pracy licencjackiej bądź magisterskiej. Twoim zadaniem jest go doprecyzować pod wytyczne uczelni i zalecenia promotora. Nie da się stworzyć wzoru, który odpowiadałby dla wszystkich promotorów na wszystkich uczelniach.

Na pewno w sytuacji, gdy nie możesz liczyć na pomoc promotora, masz tutaj bazę, od której możesz ruszyć pisanie.  Zdecydowanie łatwiej jest poprawić rozdział niż pisać go od zera.

Liczę, że mój artykuł przyśpieszy Ci tempo pisania pracy i rozwieje wszystkie niejasności. W razie problemów z pracą czy promotorem- wiesz, gdzie nas szukać.

Odmeldowuję się. Powodzenia z pracą!?

Trochę już wiem, jak napisać pracę licencjacką z resocjalizacji. Co dalej?

Naucz się pisać pracę w godzinę.
–> E-book- Jak Napisać Pracę Dyplomową W Tydzień

Zobacz, jakie materiały mogę Ci jeszcze zaproponować.
–>Sklep Magistra na 5

Jeżeli potrzebujesz pomocy, po prostu napisz.
–> Wyślij pytanie

Nie zapomnij o prezentach!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *