Plan pracy licencjackiej. Poradnik krok po kroku

Ostatnia aktualizacja 10 stycznia 2024

Plan pracy licencjackiej to z pozoru bardzo prosty dokument. Taka tam jedna kartka A4 z kilkunastoma punktami. To tylko pozory. Wielu studentów gubi się w ilości materiałów lub pisze plan „z głowy”, na skutek czego powstaje plan bardzo chaotyczny, nieomawiający kluczowych zagadnień lub poruszający te niezbyt istotne dla wybranego tematu pracy.

Ten wpis to kompletny poradnik pisania planu pracy licencjackiej – zarówno teoretycznej, jak i badawczej. 

Nie mam czasu czytać! Potrzebuję szybkiej pomocy z pisaniem pracy dyplomowej!
Kliknij i zobacz, co mogę Ci zaoferować ⬇
–> Pomoc w przygotowaniu planu»
–> Pobierz przykładową pracę licencjacką

Nie wiem, jak zacząć. Masz coś dla mnie?
–> E-book- Jak Napisać Pracę Dyplomową W Tydzień

przygotowanie planu pracy licencjackiej

W poniższym artykule chciałbym nauczyć Cię przygotowania planu pracy licencjackiej. Podejdę do tego w sposób niestandardowy, ponieważ przedstawię Ci procedurę przygotowania planu, którą możesz zastosować przy każdym temacie. Czyli jak najmniej lania wody, a jak najwięcej konkretów.

Plany, na których pracujemy, są dostępne poniżej. Możesz je ściągnąć, dostosować do własnych potrzeb i wydrukować.


Przykładowy plan pracy licencjackiej teoretycznej

Przykładowy plan pracy licencjackiej badawczej


Sprawdź wzory planów. 18 kierunków!!

1. Administracja (POBIERAM ⬇)

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (POBIERAM ⬇)

3. Pedagogika. Edukacja przedszkolna (POBIERAM ⬇)

4. Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna (POBIERAM ⬇)

5. Ekonomia (POBIERAM ⬇)

6. Logistyka (POBIERAM ⬇)

7. Marketing (POBIERAM ⬇)

8. Pedagogika (POBIERAM ⬇)

9. Pielęgniarstwo (POBIERAM ⬇)

10.Psychologia (POBIERAM ⬇)

11. Ratownictwo medyczne (POBIERAM ⬇)

12. Resocjalizacja (POBIERAM ⬇)

13. Turystyka (POBIERAM ⬇)

14. Zarządzanie (POBIERAM ⬇)

15. Kosmetologia (POBIERAM ⬇)

16. Dietetyka (POBIERAM ⬇)

17. Fizjoterapia (POBIERAM ⬇)

18. Finanse i rachunkowość (POBIERAM ⬇)

19. Prawo (POBIERAM ⬇)

20. Informatyka (POBIERAM ⬇)

21. Filologia polska (POBIERAM ⬇)

22. Filologia angielska (POBIERAM ⬇)

Czytaj całą ofertę>>Plan pracy licencjackiej teoretycznej

Temat pracy: „Analiza systemu transportu miejskiego oraz propozycje jego usprawnień na przykładzie Krakowa”

1. Wyodrębnij cel główny swojej pracy

Zastanów się, jaki jest główny cel Twojej pracy. Postaw się w roli czytelnika. Jakie pojęcia musi poznać najpierw, żeby zrozumieć dalszą część? Co jest najważniejsze z jego punktu widzenia? Twoją rolą jako autora jest poprowadzenie go za rękę i opowiedzenie mu o swoim temacie.

Przed przejściem do trudniejszych zagadnień należy wytłumaczyć podstawy. Jeżeli chcesz opowiedzieć o korupcji w powiecie płockim, najpierw przedstaw definicję korupcji, jej skutki, a także specyfikę powiatu płockiego.

Jeżeli natomiast chcesz przedstawić rolę systemów IT w zarządzaniu procesami w firmach produkcyjnych, to najpierw opowiedz o procesach w firmie produkcyjnej, specyfice zarządzania tymi firmami i o tym, jakie funkcje spełniają systemy IT w produkcji.

W naszym przypadku celem głównym może być: Analiza obecnego stanu komunikacji miejskiej w Krakowie i przedstawienie planowanych usprawnień.

Przeczytaj więcej o celu badań w pracy dyplomowej>>

2. Zdefiniuj, ile stron ma mieć Twoja praca

Standardowy licencjat zawiera zazwyczaj od 40 do 70 stron.

Jeden rozdział to około 14–20 stron, a jeden podrozdział 4–5.

Uzgodnij z promotorem, ile stron ma mieć Twoja praca. Będziesz wtedy wiedział, czy masz się streszczać i poruszać tylko najważniejsze zagadnienia, czy możesz pozwolić sobie na szersze omówienie tematu.

Więcej nie znaczy zawsze lepiej. Pamiętaj, że nie liczy się ilość, ale jakość tekstu. Nikt nie chce czytać długich i nudnych prac. Nie bądź nadgorliwy! Jeżeli promotor wymaga minimum 40 stron, to nie przekraczaj zbytnio tego limitu, skonkretyzuj dane zagadnienie i skup się na jakości. Czytaj więcej:

Ile stron musi mieć praca licencjacka i magisterska >>

3. Analiza tematu pracy i podział na rozdziały główne

Spójrz na temat pracy i wyodrębnij słowa klucze. W moim przypadku są to: transport, transport miejski, usprawnienia komunikacji miejskiej, Kraków.

Na podstawie tych słów kluczowych możesz stworzyć tytuły rozdziałów. Ja proponuję następujące:

Rozdział 1. Pojęcie i istota transportu
Rozdział 2. Specyfika funkcjonowania komunikacji miejskiej
Rozdział 3. Funkcjonowanie i usprawnienia komunikacji miejskiej w Krakowie

4. Sprawdź literaturę do poszczególnych rozdziałów

Gdy masz już wstępny podział na rozdziały, następny krok to zapełnienie ich podrozdziałami. Aby to zrobić, sprawdź dostępną literaturę pod słowa klucze. Tak więc w przypadku:

  • rozdz. 1, czyli „Pojęcie i istota transportu”, szukaj książek na temat podstaw transportu;
  • rozdz. 2, czyli „Specyfika funkcjonowania komunikacji miejskiej”, szukaj literatury o komunikacji miejskiej;
  • rozdz. 3, czyli „Funkcjonowanie i usprawnienia komunikacji miejskiej w Krakowie”, szukaj raportów, analiz, materiałów urzędowych poświęconych komunikacji miejskiej w Krakowie.

Od razu, jak znajdziesz coś interesującego, zapisuj autorów, tytuły, numery stron, rób zdjęcia i skany, ponieważ w przyszłości wrócisz do tych materiałów. Spisuj strony, na których znajdziesz definicje, diagramy, tabele, ponieważ wszystko wykorzystasz później w swojej pracy.

Nie wiesz, gdzie szukać materiałów do bibliografii?

Czytaj:

–> Jak przygotować bibliografię do pracy dyplomowej

5. Przygotuj podrozdziały

Podczas szukania materiałów obserwuj, jakie tematy poruszają autorzy książek, opracowań, raportów. Zapamiętuj tytuły nadawane podrozdziałom, a także – jakich treści jest najwięcej. Na tej podstawie przygotuj wstępny plan podrozdziałów do każdego rozdziału, usuń zbędne i połącz w jeden te, które się powtarzają. Ja zrobiłem to tak:

Rozdział 1. Pojęcie i istota transportu
1.1. Definicje transportu w literaturze
1.2 Społeczne i gospodarcze funkcje transportu
1.3. Infrastruktura transportu
1.4. Cechy poszczególnych gałęzi transportu

Rozdział 2. Specyfika funkcjonowania komunikacji miejskiej
2.1. Organizacja i zarządzanie transportem miejskim
2.2. Organizacja funkcjonowania komunikacji miejskiej
2.3. Czynniki kształtujące atrakcyjność komunikacji miejskiej

Rozdział 3. Funkcjonowanie i usprawnienia komunikacji miejskiej w Krakowie
3.1. Geneza funkcjonowania komunikacji miejskiej w Krakowie
3.2. Podmioty działające na rynku komunikacji miejskiej
3.3. Problemy w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Krakowie
3.4. Propozycje usprawnień komunikacji miejskiej w Krakowie
3.5. Przyszłość komunikacji miejskiej w Krakowie

Jeśli poszukujesz inspiracji sprawdź:

Wzory prac dyplomowych

Zobacz wszystkie przykładowe prace>>

1. Administracja (ZOBACZ)

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (ZOBACZ)

3. Ekonomia, finanse, rachunkowość (ZOBACZ)

4. Logistyka i transport (ZOBACZ)

5. Marketing (ZOBACZ)

6. Pedagogika (ZOBACZ)

7. Pedagogika. Edukacja przedszkolna (ZOBACZ)

8. Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna (ZOBACZ)

9. Pielęgniarstwo (ZOBACZ)

10. Psychologia (ZOBACZ)

11. Ratownictwo medyczne (ZOBACZ)

12. Resocjalizacja (ZOBACZ)

13. Turystyka (ZOBACZ)

14. Zarządzanie (ZOBACZ)

15. Dietetyka (ZOBACZ)

16. Filologia polska (ZOBACZ)

17. Fizjoterapia (ZOBACZ)

18. Informatyka (ZOBACZ)

19. Prawo (ZOBACZ)

20. Filologia angielska (ZOBACZ)

21. Rolnictwo (ZOBACZ)

Dlaczego warto?

Przeczytaj ofertę>>

Zobacz opinie >>

6. Sprawdź logiczny związek między rozdziałami

Najlepiej zastosuj zasadę od ogółu do szczegółu. Czyli pierwszy rozdział dotyczy bardzo ogólnej tematyki z danego zagadnienia, drugi jest bardziej szczegółowy, a trzeci omawia już konkretne zagadnienie – w moim przypadku transport miejski i jego usprawnienia w Krakowie.

Pamiętaj także, żeby nie odbiegać od tematu pracy. Jeżeli piszesz o transporcie miejskim, to lepiej nie poruszać tematyki logistyki jako ogółu lub logistyki magazynowej.

7. Dublowanie treści

Sprawdź w planie, czy są punkty, które się powtarzają lub mają bardzo podobne do siebie treści. Jeśli tak, to możesz je zawrzeć w jednym rozdziale. W tej sytuacji również sprawdzi się zasada od ogółu do szczegółu. Pierwszy rozdział to raczej ogólne ujęcie danego tematu, każdy następny jest bardziej szczegółowy.

8. Sprawdź, czy zostanie zachowana podobna wielkość rozdziałów

Jeżeli stwierdzisz, że jakiś rozdział będzie zdecydowanie dłuższy niż pozostałe – podziel go na dwa mniejsze. Muszą być zachowane proporcje stron rozdziałów.

9. Zadbaj o estetykę planu

Niedopuszczalne jest pisanie planu na kolanie przed zajęciami. Zadbaj o odpowiednie formatowanie i czytelność swojego planu. Dobrze, abyś zmieścił się na jednej stronie A4.

Jeżeli chcesz, możesz skorzystać z mojego wzoru: Przykładowy plan pracy licencjackiej»

10. Przygotuj się przed spotkaniem z promotorem

Jeżeli zastosowałeś się do wszystkich punktów, to jesteś doskonale przygotowany do merytorycznej rozmowy ze swoim promotorem.

Jeżeli jednak tego nie zrobiłeś, przygotuj sobie przynajmniej uzasadnienie, dlaczego określone treści mają się znaleźć w danych rozdziałach. Inaczej promotor może odrzucić lub zmienić Twój plan i będziesz miał duży problem…

11. Poproś promotora o sprawdzenie swojego planu

Zanim zaczniesz pisać pracę, upewnij się, że promotor akceptuje Twój plan. Jeżeli jest bardzo wymagający i obawiasz się, że może mieć zastrzeżenia co do Twojego planu, to na dowód swojej solidności przygotuj mu wstępną literaturę. Podczas rozmowy pokażesz, z których książek skorzystasz przy pisaniu poszczególnych rozdziałów.

Plan pracy licencjackiej badawczej

Temat pracy: Ocena jakości komunikacji miejskiej w Krakowie w opinii mieszkańców


Pobierz: Przykładowy plan pracy licencjackiej badawczej


Podczas przygotowania planu pracy licencjackiej badawczej, z powodzeniem możesz zastosować wszystkie punkty omówione wcześniej.

Dodatkowo pamiętaj!

1. Wybierz metodę badawczą

Metod badawczych jest bardzo dużo, więc zanim zaczniesz przygotowywać plan pracy, musisz wybrać odpowiednią. Moim zdaniem najlepszą metodą jest ankieta i Ciebie także zachęcam do jej wyboru.

–> Czytaj więcej na temat ankiety w pracach dyplomowych

Zobacz więcej ankiet>>

1. Administracja (POBIERAM)

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (POBIERAM)

3. Pedagogika. Edukacja przedszkolna (POBIERAM)

4. Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna (POBIERAM)

5. Ekonomia (POBIERAM)

6. Logistyka (POBIERAM)

7. Marketing (POBIERAM)

8. Pedagogika (POBIERAM)

9. Pielęgniarstwo (POBIERAM)

10. Psychologia (POBIERAM)

11. Ratownictwo medyczne (POBIERAM)

12. Resocjalizacja (POBIERAM)

13. Turystyka (POBIERAM)

14. Zarządzanie (POBIERAM)

15.  Kosmetologia (POBIERAM)

16. Dietetyka (POBIERAM)

17. Fizjoterapia (POBIERAM)

18. Finanse i rachunkowość (POBIERAM )

19. Filologia polska (POBIERAM )

20. Filologia angielska (POBIERAM )

21. Prawo (POBIERAM )

22. Informatyka (POBIERAM )

Dlaczego warto? Przeczytaj ofertę>>

2. Wybierz obiekt badań

Zanim zaczniesz przygotowywać plan, wybierz obiekt badań. Zdecyduj, czy będzie to przedsiębiorstwo, urząd, szkoła, ewentualnie inna instytucja.

Upewnij się, że będziesz mógł przeprowadzić badania w tym obiekcie. Najlepiej udaj się tam osobiście i porozmawiaj z osobą decyzyjną. W przykładowym temacie obiekt badań to Komunikacja Miejska w Krakowie.

3. Wybierz grupę badawczą

Zastanów się, na jakiej grupie przeprowadzisz badania. Pamiętaj, że ankietę będzie musiało wypełnić przynajmniej 50 osób.

Upewnij się, że dotrzesz do takiej grupy i wypełnienie ankiet nie będzie się ciągnęło miesiącami. W moim temacie grupą docelową są mieszkańcy Krakowa korzystający z komunikacji miejskiej. W tym przypadku można do nich dotrzeć zarówno za pomocą ankiety tradycyjnej, jak i internetowej.

Przeczytaj jak wybrać dobrą grupę badawczą>>

4. Mniej teorii

Pisząc pracę badawczą, możesz ograniczyć teorię i bardziej ją skonkretyzować. Jak widzisz w przykładowym temacie, tylko pierwszy rozdział jest czysto teoretyczny.

Rozdział 1. Pojęcie i istota komunikacji miejskiej

1.1. Definicje komunikacji miejskiej w literaturze

1.2. Organizacja i zarządzanie komunikacją miejską

1.3. Czynniki kształtujące atrakcyjność komunikacji miejskiej

Rozdział 2. Specyfika funkcjonowania komunikacji miejskiej w Krakowie

2.1. Geneza funkcjonowania komunikacji miejskiej w Krakowie

2.2. Podmioty działające na rynku komunikacji miejskiej

2.3. Diagnoza obecnej sytuacji komunikacji miejskiej w Krakowie

Rozdział 3. Jakość komunikacji miejskiej w Krakowie w opinii mieszkańców na podstawie badań

3.1. Charakterystyka badanej społeczności

3.2. Metodologia badań

3.3. Wyniki badań

3.4. Wnioski

5. Charakterystyka badanej społeczności i metodologia badań

Przy tematach badawczych musisz opisać metodologię badań i grupę badawczą. Ja zrobiłem to w punktach:

3.1. Charakterystyka badanej społeczności
3.2. Metodologia badań

Czasami promotor wymaga, abyś przygotował osobny rozdział poświęcony metodologii badań.

–> Czytaj jak napisać rozdział metodologiczny w pracy dyplomowej?

Rozdziały metodologiczne dostosowane pod ankietę

1. Administracja (POBIERAM )

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (POBIERAM )

3. Pedagogika. Edukacja przedszkolna (POBIERAM )

4. Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna (POBIERAM )

5. Ekonomia (POBIERAM )

6. Logistyka (POBIERAM )

7. Marketing (POBIERAM )

8. Pedagogika (POBIERAM )

9. Pielęgniarstwo (POBIERAM )

10. Psychologia (POBIERAM )

11. Ratownictwo medyczne (POBIERAM )

12. Resocjalizacja (POBIERAM )

13. Turystyka (POBIERAM )

14. Zarządzanie (POBIERAM )

15.  Kosmetologia (POBIERAM )

16. Dietetyka (POBIERAM )

17. Fizjoterapia (POBIERAM )

18. Finanse i rachunkowość (POBIERAM )

Rozdziały metodologiczne dostosowane pod wywiad

1. Administracja  (POBIERAM )

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (POBIERAM )

3. Pedagogika. Edukacja przedszkolna (POBIERAM )

4. Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna (POBIERAM )

5. Ekonomia  (POBIERAM )

6. Logistyka (POBIERAM )

7. Marketing  (POBIERAM )

8. Pedagogika (POBIERAM )

9. Pielęgniarstwo (POBIERAM )

10.Psychologia  (POBIERAM )

11. Ratownictwo medyczne (POBIERAM )

12. Resocjalizacja (POBIERAM )

13. Turystyka (POBIERAM )

14. Zarządzanie (POBIERAM )

15.  Kosmetologia (POBIERAM )

16. Dietetyka (POBIERAM )

17. Fizjoterapia (POBIERAM )

18. Finanse i rachunkowość (POBIERAM )

Rozdziały metodologiczne dostosowane pod analizę dokumentów

1. Administracja  (POBIERAM )

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (POBIERAM )

3. Pedagogika. Edukacja przedszkolna (POBIERAM )

4. Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna (POBIERAM )

5. Ekonomia  (POBIERAM )

6. Logistyka (POBIERAM )

7. Marketing  (POBIERAM )

8. Pedagogika (POBIERAM )

9. Pielęgniarstwo (POBIERAM )

10.Psychologia  (POBIERAM )

11. Ratownictwo medyczne (POBIERAM )

12. Resocjalizacja (POBIERAM )

13. Turystyka (POBIERAM )

14. Zarządzanie (POBIERAM )

15.  Kosmetologia (POBIERAM )

16. Dietetyka (POBIERAM )

17. Fizjoterapia (POBIERAM )

18. Finanse i rachunkowość (POBIERAM )

Dodatkowo.

1. Metodologia – do studium przypadku (POBIERAM )

2. Metodologia – do obserwacji (POBIERAM )

3. Metodologia – do eksperymentu (POBIERAM )

4. Najważniejsze definicje do rozdziałów metodologicznych. E-BOOK – 78 STRON
(POBIERAM )

Dlaczego warto? Przeczytaj ofertę>>

6. Wyniki badań

To najważniejszy rozdział Twojej pracy badawczej. Tutaj znajdzie się analiza Twoich wyników badań.

Możesz mu nadać dowolny tytuł, w moim przypadku: „Jakość komunikacji miejskiej w Krakowie w opinii mieszkańców na podstawie badań”.

Podrozdziały powinny zawierać sformułowania typu: wyniki badań, wnioski, wyniki ankiet, zalecenia, podsumowanie itp.

Nie masz pojęcia, jak napisać swój rozdział badawczy? Koniecznie poznaj podstawy i przeczytaj mój obszerny artykuł na ten temat:

–> Jak napisać rozdział badawczy w pracy licencjackiej i magisterskiej?

Rozdziały badawcze  pod ankietę

1. Administracja  (POBIERAM)

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (POBIERAM)

3. Pedagogika. Edukacja przedszkolna (POBIERAM)

4. Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna (POBIERAM)

5. Ekonomia (POBIERAM)

6. Logistyka (POBIERAM)

7. Marketing (POBIERAM)

8. Pedagogika (POBIERAM)

9. Pielęgniarstwo (POBIERAM)

10. Psychologia (POBIERAM)

11. Ratownictwo medyczne (POBIERAM)

12. Resocjalizacja (POBIERAM)

13. Turystyka  (POBIERAM)

14. Zarządzanie (POBIERAM)

15.  Kosmetologia (POBIERAM)

16. Dietetyka (POBIERAM)

17. Fizjoterapia (POBIERAM)

18. Finanse i rachunkowość (POBIERAM)

19. Filologia polska (POBIERAM )

20. Filologia angielska (POBIERAM )

21. Prawo (POBIERAM )

22. Informatyka (POBIERAM )

Rozdziały badawcze pod wywiad

1. Administracja (POBIERAM)

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (POBIERAM)

3. Pedagogika. Edukacja przedszkolna (POBIERAM)

4. Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna (POBIERAM)

5. Ekonomia (POBIERAM)

6. Logistyka (POBIERAM)

7. Marketing (POBIERAM)

8. Pedagogika (POBIERAM)

9. Pielęgniarstwo (POBIERAM)

10. Psychologia (POBIERAM)

11. Ratownictwo medyczne (POBIERAM)

12. Resocjalizacja (POBIERAM)

13. Turystyka (POBIERAM)

14. Zarządzanie (POBIERAM)

15.  Kosmetologia  (POBIERAM)

16. Dietetyka (POBIERAM)

17. Fizjoterapia (POBIERAM)

18. Finanse i rachunkowość (POBIERAM)

Rozdziały badawcze pod analizę dokumentów

1. Administracja (POBIERAM)

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (POBIERAM)

3. Pedagogika. Edukacja przedszkolna (POBIERAM)

4. Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna (POBIERAM)

5. Ekonomia (POBIERAM)

6. Logistyka (POBIERAM)

7. Marketing (POBIERAM)

8. Pedagogika (POBIERAM)

9. Pielęgniarstwo (POBIERAM)

10. Psychologia (POBIERAM)

11. Ratownictwo medyczne (POBIERAM)

12. Resocjalizacja (POBIERAM)

13. Turystyka (POBIERAM)

14. Zarządzanie (POBIERAM)

15.  Kosmetologia  (POBIERAM)

16. Dietetyka (POBIERAM)

17. Fizjoterapia (POBIERAM)

18. Finanse i rachunkowość (POBIERAM)

Inne metody badawcze

1.  Rozdział badawczy – metoda obserwacji (POBIERAM)

2. Rozdział badawczy – studium przypadku (POBIERAM)

3. Rozdział badawczy – eksperyment (POBIERAM)

4. Rozdział badawczy – monografia (POBIERAM)

Możesz zobaczyć darmowy rozdział badawczy>>

Zamówiony materiał otrzymasz w 60 sekund od wpłaty! Na maila. W plikach Google Docs, Doc, PDF.

Dlaczego warto? Przeczytaj ofertę>>

Jak użyć ChatGPT przy przygotowaniu planu pracy licencjackiej i magisterskiej??

Masz problem ze zrobieniem planu pracy? Nie wiesz, jak zacząć? Boisz się, że inni napiszą pracę, a Ty zostaniesz na etapie planowania? A może masz pomysł na temat, ale nie potrafisz ocenić czy jest dobry? Potrzebujesz wstępnego planu?

ChatGPT jest  genialną pomocą zakresie planowania wszystkiego. Nie tylko pracy dyplomowej.

Poprosiłem ChatGPT o ogólny zarys planu pracy dyplomowej na temat ‘wpływu diety wegańskiej na zdrowie człowieka”

Zobacz jaki plan pracy wygenerowała sztuczna inteligencja:

Przykładowy plan pracy zrobiony w ChatGPT

Ty też możesz zrobić taki plan w 30 sekund.

Chcesz nauczysz się korzystać z ChatGPT? Chcesz szybko zrobić plan z małą pomocą ChatGPT?

Sprawdź pakiet- Przyspiesz Pisania Pracy Dyplomowej z ChatGPT>>

 

Plan pracy licencjackiej. Podsumowanie

Mam nadzieję, że pomogłem Ci stworzyć plan Twojej pracy licencjackiej.

Czy o czymś nie napisałem? Czy przydały Ci się moje porady? Może są zagadnienia wymagające rozbudowania, dokładniejszego opisania?

Proszę, podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzu.

Plan pracy licencjackiej. Profesjonalna pomoc

Proces przygotowania planu, chociaż wydaje się prosty, ma wielkie znaczenie. Może albo ułatwić, albo zdecydowanie utrudnić późniejsze przygotowanie całej pracy dyplomowej.

Dlatego też, gdybyś potrzebował pomocy w przygotowaniu swojego planu lub na którymkolwiek etapie przygotowania pracy dyplomowej – sprawdź nasz zakres oferowanych usług lub skontaktuj się z nami.
Zobacz także kurs Piszę Bez Plagiatu– znajdziesz w nim kilkanaście lekcji na temat przygotowania planu.

Nie zapomnij o prezencie!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *