Metryczka w ankiecie do pracy dyplomowej

Ostatnia aktualizacja 11 stycznia 2024

Tworząc ankietę do pracy dyplomowej, nie możesz zapominać o istotnym elemencie, jakim jest metryczka. Musi być ona umieszczona w każdej ankiecie bez względu na to, czego dotyczy badanie. Dlatego też ważne jest, aby była poprawnie zrobiona.

Potrzebujesz szybkiej pomocy z ankietą?
Kliknij poniżej ⬇
–> Pomoc z ankietą
–>Wzory ankiet

Zobacz, co jeszcze mogę Ci zaoferować ⬇
–> Pomoc z Twoją pracą licencjacką
–> Pobierz przykładową pracę licencjacką

metryczka w ankiecieCzym jest metryczka w ankiecie do pracy dyplomowej?

Metryczka to cześć ankiety do pracy dyplomowej, w której pytasz o cechy demograficzno-społeczne respondentów. Jest to bardzo ważny element przeprowadzanych badań, ponieważ pozwoli Ci na pogłębioną analizę wyników.

Jakie mogę zadać pytania metryczkowe w ankiecie?

Pytasz zawsze o cechy socjodemograficzne respondentów.

Przykłady pytań metryczkowych zadawanych najczęściej:

• płeć,
• wiek,
• poziom wykształcenia,
• miejsce zamieszkania,
• sytuacja zawodowa,
• długość stażu pracy w zawodzie,
• stan cywilny,
• poziom dochodu, itp.

Metryczka w ankiecie- wersja video

Jeżeli nie masz  czasu czytać, przygotowaliśmy wersję video tego wpisu.

 

Gdzie szukać wzorów metryczek ankiet, przykładowych metryczek do prac dyplomowych?

Na sklepie Magistra na 5 znajdziesz setki ankiet. Każda z nich zawiera metryczkę, idealnie dopasowaną pod dany temat.

Ponadto mamy przykładowe rozdziały badawcze dopasowane pod ankietę, każdy z nich ma metryczkę wraz z interpretacją. Wszystko do sprawdzenia i pobrania poniżej.


Wzory Ankiet Do Prac dyplomowych 

1. Pedagogika. Edukacja przedszkolna (POBIERAM⬇)

2. Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna (POBIERAM⬇)

3. Pedagogika (POBIERAM⬇)

4. Bezpieczeństwo wewnętrzne (POBIERAM⬇)

5. Administracja  (POBIERAM⬇)

6. Ekonomia (POBIERAM⬇)

7. Logistyka (POBIERAM⬇)

8. Marketing (POBIERAM⬇) 

9. Pielęgniarstwo (POBIERAM⬇) 

10. Resocjalizacja (POBIERAM⬇) 

11. Psychologia (POBIERAM⬇) 

12. Ratownictwo medyczne (POBIERAM⬇)

13. Zarządzanie (POBIERAM⬇)

13. Turystyka (POBIERAM⬇)

15.  Kosmetologia (POBIERAM⬇)

16. Dietetyka (POBIERAM⬇)

17. Fizjoterapia (POBIERAM⬇)

18. Kosmetologia (POBIERAM)

19. Filologia polska (POBIERAM⬇)

20. Filologia angielska (POBIERAM⬇)

21. Prawo (POBIERAM⬇)

22. Informatyka (POBIERAM⬇)

I wiele innych!! Sprawdź całą ofertę.


Pobierz darmowy wzór ankiety >>


Rozdziały badawcze  pod ankietę

1. Administracja  (POBIERAM)

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (POBIERAM)

3. Pedagogika. Edukacja przedszkolna (POBIERAM)

4. Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna (POBIERAM)

5. Ekonomia (POBIERAM)

6. Logistyka (POBIERAM)

7. Marketing (POBIERAM)

8. Pedagogika (POBIERAM)

9. Pielęgniarstwo (POBIERAM)

10. Psychologia (POBIERAM)

11. Ratownictwo medyczne (POBIERAM)

12. Resocjalizacja (POBIERAM)

13. Turystyka  (POBIERAM)

14. Zarządzanie (POBIERAM)

15.  Kosmetologia (POBIERAM)

16. Dietetyka (POBIERAM)

17. Fizjoterapia (POBIERAM)

18. Finanse i rachunkowość (POBIERAM)

19. Filologia polska (POBIERAM )

20. Filologia angielska (POBIERAM )

21. Prawo (POBIERAM )

22. Informatyka (POBIERAM )

Rozdziały badawcze pod wywiad

1. Administracja (POBIERAM)

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (POBIERAM)

3. Pedagogika. Edukacja przedszkolna (POBIERAM)

4. Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna (POBIERAM)

5. Ekonomia (POBIERAM)

6. Logistyka (POBIERAM)

7. Marketing (POBIERAM)

8. Pedagogika (POBIERAM)

9. Pielęgniarstwo (POBIERAM)

10. Psychologia (POBIERAM)

11. Ratownictwo medyczne (POBIERAM)

12. Resocjalizacja (POBIERAM)

13. Turystyka (POBIERAM)

14. Zarządzanie (POBIERAM)

15.  Kosmetologia  (POBIERAM)

16. Dietetyka (POBIERAM)

17. Fizjoterapia (POBIERAM)

18. Finanse i rachunkowość (POBIERAM)

Rozdziały badawcze pod analizę dokumentów

1. Administracja (POBIERAM)

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (POBIERAM)

3. Pedagogika. Edukacja przedszkolna (POBIERAM)

4. Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna (POBIERAM)

5. Ekonomia (POBIERAM)

6. Logistyka (POBIERAM)

7. Marketing (POBIERAM)

8. Pedagogika (POBIERAM)

9. Pielęgniarstwo (POBIERAM)

10. Psychologia (POBIERAM)

11. Ratownictwo medyczne (POBIERAM)

12. Resocjalizacja (POBIERAM)

13. Turystyka (POBIERAM)

14. Zarządzanie (POBIERAM)

15.  Kosmetologia  (POBIERAM)

16. Dietetyka (POBIERAM)

17. Fizjoterapia (POBIERAM)

18. Finanse i rachunkowość (POBIERAM)

Inne metody badawcze

1.  Rozdział badawczy – metoda obserwacji (POBIERAM)

2. Rozdział badawczy – studium przypadku (POBIERAM)

3. Rozdział badawczy – eksperyment (POBIERAM)

4. Rozdział badawczy – monografia (POBIERAM)

Możesz zobaczyć darmowy rozdział badawczy>>

Zamówiony materiał otrzymasz w 60 sekund od wpłaty! Na maila. W plikach Google Docs, Doc, PDF.

Dlaczego warto? Przeczytaj ofertę>>

O czym warto pamiętać, zadając pytania metryczkowe?

Zadawaj pytania tylko związane z rodzajem przeprowadzanego badania i jego tematyką.

Przykładowo bez sensu jest pytać o poziom wykształcenia, jeżeli badanie przeprowadzamy wśród studentów. Jeśli ankietę kierujesz do kobiet, nie ma sensu pytać o płeć.

Zadawaj pytanie zwięzłe i proste w zrozumieniu.

Nie mogą one zniechęcać respondentów od samemu początku. Pytania muszą być precyzyjne i łatwe w udzielaniu odpowiedzi.

Ogranicz się tylko do zbierania informacji, których naprawdę potrzebujesz.

Pamiętaj- im mniej pytań w metryczce tym lepiej.

Jaki jest cel metryczki w ankiecie do pracy dyplomowej?

Po co umieszczasz metryczkę w ankiecie? Ma ona kilka ważnych funkcji.

Ocena poziomu różnorodności badanej próby

Po pierwsze cechy znajdujące się w metryczce, przy późniejszym opracowaniu pokazują, czy badana próba była wystarczająco zróżnicowana pod względem wielu różnych cech.

To znaczy, czy w badaniu wzięło udział np. mniej więcej tyle kobiet, co mężczyzn, podobne liczby osób z poszczególnych grup wiekowych, itp. Próba powinna być różnorodna, wówczas wyniki są miarodajne.

Ocena, czy osoby badane są podobne do całej populacji

Drugim aspektem jest to, że analiza wyników metryczki umożliwia sprawdzenie, czy osoby, które wzięły udział w badaniu, są podobne do całej populacji osób badanych.

Jeżeli przeprowadzamy badanie na grupie studentów pewnej uczelni, to wiadomo, że chcemy wyniki tych badań odnieść do całej populacji studentów w Polsce. Wtedy np. trzeba zadać o to, aby badana grupa stanowiła reprezentacje wszystkich studentów, czyli np., mieściła się w odpowiednim przedziale wiekowym, itp.

Umożliwienie pogłębionej analizy badań

Metryczka ankiety umożliwia pogłębioną analizę wyników badań, bo można dzięki niej sprawdzić, czy występowały jakieś zależności odpowiedzi respondentów z poszczególnymi cechami.

Można sprawdzić, czy np. kobiety odpowiadały inaczej niż mężczyźni i opisać to w swoich badaniach. W toku późniejszych analiz i wyciągania wniosków badacz może stwierdzić, że określona zmienna, np. płeć czy wiek, ma wpływ na wyniki badań, co znacznie podnosi wartość takiego postępowania badawczego.

Budowa metryczki w ankiecie do pracy dyplomowej

Metryczkę umieszcza się zwykle na początku ankiety, chociaż niektórzy preferują umieszczanie metryczki na jej końcu i to też nie jest błędem. Decyzja należy do Ciebie (i do promotora).

Pytania zamieszczane w metryczce mogą przyjąć formę pytań zamkniętych lub otwartych. W związku z tym mogą one wyglądać tak ja na poniższych przykładach.

Przykładowa metryczka w ankiecie z pytaniami zamkniętymi

metryczka w ankiecie z pytaniami zamkniętymi

Przykłady metryczka w ankiecie z pytaniami otwartymi

metryczka w ankiecie z pytaniami otwartymi

Metryczka w do pracy dyplomowej w formie tabeli

Dobrym wyjściem jest skonstruowanie metryczki w formie tabeli, jak na przykładzie. Wygląda to estetycznie, jest przejrzysta, a wyniki na późniejszym etapie można łatwo opracować, mając wszystkie cechy zebrane i zestawione w jednej tabeli.

metryczka w ankiecie w tabeli

Ile powinno być pytań w metryczce do ankiety?

Pytań w metryczce nie powinno być też za dużo, nie mogą one „przysłonić i zdominować” pytań właściwych ankiety. Od 3 do 5 pytań to optymalne wyjście.


Pobierz darmowy wzór ankiety >>


Jak analizować pytania metryczkowe?

Analiza pytań z metryczki pozwoli Ci na dokonanie charakterystyki grupy badanych osób, która może być pierwszym podrozdziałem Twojego rozdziału badawczego.

Zazwyczaj pytania metryczkowe zazwyczaj analizujesz w podrozdziale: Charakterystyka badanej społeczności.

Przed rozpoczęciem omawiania metryczki, możesz zrobić krótki wstęp z opisem:

  • gdzie zrobiłeś badanie (jaka firma, instytucja, gmina, województwo),
  • wśród jakich grup zawodowych,
  • dlaczego wybrałeś takie grupy,
  • czy miałeś jakieś problemy podczas badania,
  • jakie cechy przeważały, itp.

Masz do wyboru 2 sposoby analizy pytań metryczkowych.

Wersja skrócona. Jeżeli nie musisz pisać długiej pracy i nie zależy Ci na ilości stron, możesz przedstawić wyniki w takiej tabeli jak ta poniżej.

wyniki metryczki w pracy dyplomowej

Potem robisz krótką interpretację tych wyników, jak na załączonym poniżej przykładzie:

Interpretacja metryczki

Wersja dłuższa
Bierzesz każde pytanie z metryczki, rysujesz wykres i omawiasz poniżej. Dokładnie tak samo, jak robisz z każdym innym pytaniem z rozdziału badawczego. Zobacz poniżej przykłady omówienia i przedstawienia na wykresie 1 pytania z metryczki.

analiza pytania z metryczki na wykresie

Metryczka do ankiety- podsumowanie

Jak widzisz metryczka do ankiety to niezbyt skomplikowany element. W praktyce zapytasz respondentów o kilka cech i to Ci wystarczy. Jak chcesz wiedzieć więcej, szukasz przykładów i inspiracji, to polecam Ci nasze materiały.

Rozdziały badawcze  pod ankietę

1. Administracja  (POBIERAM)

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (POBIERAM)

3. Pedagogika. Edukacja przedszkolna (POBIERAM)

4. Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna (POBIERAM)

5. Ekonomia (POBIERAM)

6. Logistyka (POBIERAM)

7. Marketing (POBIERAM)

8. Pedagogika (POBIERAM)

9. Pielęgniarstwo (POBIERAM)

10. Psychologia (POBIERAM)

11. Ratownictwo medyczne (POBIERAM)

12. Resocjalizacja (POBIERAM)

13. Turystyka  (POBIERAM)

14. Zarządzanie (POBIERAM)

15.  Kosmetologia (POBIERAM)

16. Dietetyka (POBIERAM)

17. Fizjoterapia (POBIERAM)

18. Finanse i rachunkowość (POBIERAM)

19. Filologia polska (POBIERAM )

20. Filologia angielska (POBIERAM )

21. Prawo (POBIERAM )

22. Informatyka (POBIERAM )

Rozdziały badawcze pod wywiad

1. Administracja (POBIERAM)

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (POBIERAM)

3. Pedagogika. Edukacja przedszkolna (POBIERAM)

4. Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna (POBIERAM)

5. Ekonomia (POBIERAM)

6. Logistyka (POBIERAM)

7. Marketing (POBIERAM)

8. Pedagogika (POBIERAM)

9. Pielęgniarstwo (POBIERAM)

10. Psychologia (POBIERAM)

11. Ratownictwo medyczne (POBIERAM)

12. Resocjalizacja (POBIERAM)

13. Turystyka (POBIERAM)

14. Zarządzanie (POBIERAM)

15.  Kosmetologia  (POBIERAM)

16. Dietetyka (POBIERAM)

17. Fizjoterapia (POBIERAM)

18. Finanse i rachunkowość (POBIERAM)

Rozdziały badawcze pod analizę dokumentów

1. Administracja (POBIERAM)

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (POBIERAM)

3. Pedagogika. Edukacja przedszkolna (POBIERAM)

4. Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna (POBIERAM)

5. Ekonomia (POBIERAM)

6. Logistyka (POBIERAM)

7. Marketing (POBIERAM)

8. Pedagogika (POBIERAM)

9. Pielęgniarstwo (POBIERAM)

10. Psychologia (POBIERAM)

11. Ratownictwo medyczne (POBIERAM)

12. Resocjalizacja (POBIERAM)

13. Turystyka (POBIERAM)

14. Zarządzanie (POBIERAM)

15.  Kosmetologia  (POBIERAM)

16. Dietetyka (POBIERAM)

17. Fizjoterapia (POBIERAM)

18. Finanse i rachunkowość (POBIERAM)

Inne metody badawcze

1.  Rozdział badawczy – metoda obserwacji (POBIERAM)

2. Rozdział badawczy – studium przypadku (POBIERAM)

3. Rozdział badawczy – eksperyment (POBIERAM)

4. Rozdział badawczy – monografia (POBIERAM)

Możesz zobaczyć darmowy rozdział badawczy>>

Zamówiony materiał otrzymasz w 60 sekund od wpłaty! Na maila. W plikach Google Docs, Doc, PDF.

Dlaczego warto? Przeczytaj ofertę>>

Rozdziały metodologiczne dostosowane pod ankietę

1. Administracja (POBIERAM )

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (POBIERAM )

3. Pedagogika. Edukacja przedszkolna (POBIERAM )

4. Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna (POBIERAM )

5. Ekonomia (POBIERAM )

6. Logistyka (POBIERAM )

7. Marketing (POBIERAM )

8. Pedagogika (POBIERAM )

9. Pielęgniarstwo (POBIERAM )

10. Psychologia (POBIERAM )

11. Ratownictwo medyczne (POBIERAM )

12. Resocjalizacja (POBIERAM )

13. Turystyka (POBIERAM )

14. Zarządzanie (POBIERAM )

15.  Kosmetologia (POBIERAM )

16. Dietetyka (POBIERAM )

17. Fizjoterapia (POBIERAM )

18. Finanse i rachunkowość (POBIERAM )

Rozdziały metodologiczne dostosowane pod wywiad

1. Administracja  (POBIERAM )

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (POBIERAM )

3. Pedagogika. Edukacja przedszkolna (POBIERAM )

4. Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna (POBIERAM )

5. Ekonomia  (POBIERAM )

6. Logistyka (POBIERAM )

7. Marketing  (POBIERAM )

8. Pedagogika (POBIERAM )

9. Pielęgniarstwo (POBIERAM )

10.Psychologia  (POBIERAM )

11. Ratownictwo medyczne (POBIERAM )

12. Resocjalizacja (POBIERAM )

13. Turystyka (POBIERAM )

14. Zarządzanie (POBIERAM )

15.  Kosmetologia (POBIERAM )

16. Dietetyka (POBIERAM )

17. Fizjoterapia (POBIERAM )

18. Finanse i rachunkowość (POBIERAM )

Rozdziały metodologiczne dostosowane pod analizę dokumentów

1. Administracja  (POBIERAM )

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (POBIERAM )

3. Pedagogika. Edukacja przedszkolna (POBIERAM )

4. Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna (POBIERAM )

5. Ekonomia  (POBIERAM )

6. Logistyka (POBIERAM )

7. Marketing  (POBIERAM )

8. Pedagogika (POBIERAM )

9. Pielęgniarstwo (POBIERAM )

10.Psychologia  (POBIERAM )

11. Ratownictwo medyczne (POBIERAM )

12. Resocjalizacja (POBIERAM )

13. Turystyka (POBIERAM )

14. Zarządzanie (POBIERAM )

15.  Kosmetologia (POBIERAM )

16. Dietetyka (POBIERAM )

17. Fizjoterapia (POBIERAM )

18. Finanse i rachunkowość (POBIERAM )

Dodatkowo.

1. Metodologia – do studium przypadku (POBIERAM )

2. Metodologia – do obserwacji (POBIERAM )

3. Metodologia – do eksperymentu (POBIERAM )

4. Najważniejsze definicje do rozdziałów metodologicznych. E-BOOK – 78 STRON
(POBIERAM )

Dlaczego warto? Przeczytaj ofertę>>

Zobacz więcej ankiet>>

1. Administracja (POBIERAM)

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (POBIERAM)

3. Pedagogika. Edukacja przedszkolna (POBIERAM)

4. Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna (POBIERAM)

5. Ekonomia (POBIERAM)

6. Logistyka (POBIERAM)

7. Marketing (POBIERAM)

8. Pedagogika (POBIERAM)

9. Pielęgniarstwo (POBIERAM)

10. Psychologia (POBIERAM)

11. Ratownictwo medyczne (POBIERAM)

12. Resocjalizacja (POBIERAM)

13. Turystyka (POBIERAM)

14. Zarządzanie (POBIERAM)

15.  Kosmetologia (POBIERAM)

16. Dietetyka (POBIERAM)

17. Fizjoterapia (POBIERAM)

18. Finanse i rachunkowość (POBIERAM )

19. Filologia polska (POBIERAM )

20. Filologia angielska (POBIERAM )

21. Prawo (POBIERAM )

22. Informatyka (POBIERAM )

Dlaczego warto? Przeczytaj ofertę>>

Wielka prośba

Przydał Ci się ten artykuł? Pomogłem Ci? Pomóż mi dotrzeć do innych osób, którym ta wiedza może pomóc. Jak to zrobić?

1. Udostępnij na FB ??

2. Podeślij znajomemu link mailem lub na Messengerze ?

3. Zostaw komentarz poniżej ⬇⬇ Możesz nawet ponarzekać. Dla mnie to zaszczyt, że przeczytałeś artykuł do końca.

Nie zapomnij o pobraniu prezentów!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *