Materiały edukacyjne do prac dyplomowych

UWAGA! To tylko mała część dostępnych materiałów.

Zobacz wszystko na Sklep Magister na 5>>

Piszesz pracę dyplomową?

Uczelnia nie chce udostępnić Ci przykładowych prac?

Potrzebujesz przykładowego tematu, rozdziału, ankiety, metodologii itp?

Tutaj znajdziesz rozwiązanie⬇⬇.


Propozycje tematów prac dyplomowych. 


1. 150 tematów z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej (POBIERAM⬇) (20 ZŁ)

2. 150 tematów z pedagogiki (POBIERAM⬇) (20 ZŁ) 

3. 150 tematów z bezpieczeństwa wewnętrznego (POBIERAM⬇) (20 ZŁ)

4. 150 tematów z administracji (POBIERAM⬇) (20 ZŁ)

5. 150 tematów z logistyki i transportu (POBIERAM⬇) (20 ZŁ)

6. 150 tematów z marketingu (POBIERAM⬇) (20 ZŁ)

7. 150 tematów z pielęgniarstwa (POBIERAM⬇) (20 ZŁ)

8. 150 tematów z resocjalizacji (POBIERAM⬇) (20 ZŁ)

9. 150 tematów z turystyki (POBIERAM⬇) (20 ZŁ)

10. 150 tematów z zarządzania (POBIERAM⬇) (20 ZŁ)

11. 150 tematów z psychologi (POBIERAM⬇) (20 ZŁ)

12. 150 tematów z ratownictwa medycznego (POBIERAM⬇) (20 ZŁ)

Dlaczego warto? Przeczytaj ofertę>>


 Bibliografię do pracy dyplomowych


1.Administracja (POBIERAM⬇)[15 zł]

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (POBIERAM⬇)[15 zł]

3.Pedagogika. Edukacja przedszkolna (POBIERAM⬇) [15 zł]

4. Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna (POBIERAM⬇) [15 zł]

5. Ekonomia (POBIERAM⬇)[15 zł]

6. Logistyka (POBIERAM⬇) [15 zł]

7. Marketing (POBIERAM⬇)  [15 zł]

8. Pedagogika (POBIERAM⬇) [15 zł]

9. Pielęgniarstwo (POBIERAM⬇) [15 zł]

10. Psychologia (POBIERAM⬇)  [15 zł]

11. Ratownictwo medyczne (POBIERAM⬇) [15 zł]

12. Resocjalizacja (POBIERAM⬇)[15 zł]

13. Zarządzanie (POBIERAM⬇) [15 zł]

Dlaczego warto? Przeczytaj ofertę>>


Wzory rozdziałów teoretycznych. 


Zobacz więcej rozdziałów>>

1. Administracja (ZOBACZ ROZDZIAŁY➡)

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (ZOBACZ ROZDZIAŁY➡)

3. Pedagogika. Edukacja przedszkolna (ZOBACZ ROZDZIAŁY➡)

4. Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna (ZOBACZ ROZDZIAŁY➡)

5. Ekonomia (ZOBACZ ROZDZIAŁY➡)

6. Logistyka (ZOBACZ ROZDZIAŁY➡)

7. Marketing (ZOBACZ ROZDZIAŁY➡)

8. Pedagogika (ZOBACZ ROZDZIAŁY➡)

9. Pielęgniarstwo (ZOBACZ ROZDZIAŁY➡)

10. Psychologia (ZOBACZ ROZDZIAŁY➡)

11. Ratownictwo medyczne (ZOBACZ ROZDZIAŁY➡)

12. Resocjalizacja (ZOBACZ ROZDZIAŁY➡)

13. Turystyka (ZOBACZ ROZDZIAŁY➡)

14. Zarządzanie (ZOBACZ ROZDZIAŁY➡)

Dlaczego warto? Przeczytaj ofertę>>


Wzory rozdziałów metodologicznych


1. Pedagogika. Edukacja przedszkolna (POBIERAM⬇) [27 zł] 

2. Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna (POBIERAM⬇) [27 zł] 

3. Pedagogika (POBIERAM⬇) [27 zł]

4. Bezpieczeństwo wewnętrzne (POBIERAM⬇) [27 zł]

5. Administracja (POBIERAM⬇) [27 zł]

6. Ekonomia (POBIERAM⬇) [27 zł] 

7. Logistyka (POBIERAM⬇) [27 zł] 

8. Marketing (POBIERAM⬇) [27 zł] 

9. Pielęgniarstwo (POBIERAM⬇) [27 zł]

10. Resocjalizacja (POBIERAM⬇) [27 zł]

11. Turystyka (POBIERAM⬇) [27 zł]

12. Zarządzanie (POBIERAM⬇) [27 zł]

13. Ratownictwo medyczne (POBIERAM⬇) [27 zł] 

14.Psychologia (POBIERAM⬇) [27 zł] 

15. Wszystkie rozdziały metodologiczne (POBIERAM⬇)[99 zł]

Dodatkowo. Nowość❗

1. Metodologia do studium przypadku. (POBIERAM⬇) [27 zł] 

2. Metodologia do wywiadu  (POBIERAM⬇) [27 zł] 

3. Metodologia analiza dokumentów (POBIERAM⬇) [27 zł]

4. Najważniejsze definicje do rozdziałów metodologicznych. EBOOK 36 STRON
(POBIERAM⬇)[87 zł][47 zł]  

Dlaczego warto? Przeczytaj ofertę>>


Wzory rozdziałów badawczych


1. Pedagogika. Edukacja przedszkolna (POBIERAM⬇)[57 zł] 

2. Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna (POBIERAM⬇) [57 zł] 

3. Pedagogika. (POBIERAM⬇) [57 zł] 

4. Bezpieczeństwo wewnętrzne. (POBIERAM⬇) [57 zł]  

5. Logistyka. (POBIERAM⬇) [57 zł] 

6. Marketing. (POBIERAM⬇) [57 zł] 

7. Pielęgniarstwo. (POBIERAM⬇) [57 zł] 

8. Resocjalizacja. (POBIERAM⬇) [57 zł] 

9. Zarządzanie. (POBIERAM⬇) [57 zł] 

10. Psychologia. (POBIERAM⬇) [57 zł] 

11. Ekonomia. (POBIERAM⬇) [57 zł] 

12. Ratownictwo medyczne. (POBIERAM⬇) [57 zł] 

Dlaczego warto? Przeczytaj ofertę>>


Wzory ankiet  do prac dyplomowych


Pedagogika. Edukacja przedszkolna

1. Oczekiwania rodziców wobec edukacji przedszkolnej. (POBIERAM⬇)[12 zł]

2. Sposób spędzania czasu wolnego dzieci w wieku przedszkolnym. (POBIERAM⬇) [12 zł]

3. Trudności edukacyjne dzieci w wieku przedszkolnym na przykładzie Przedszkola X(POBIERAM⬇) [12 zł]

4. Trudności adaptacyjne dzieci w przedszkolu(POBIERAM⬇)[12 zł]

5. Zachowania prozdrowotne dzieci w wieku przedszkolnym (POBIERAM⬇) [12 zł]

Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna

1.Ocena oczekiwań rodziców wobec nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej (POBIERAM⬇) [12 zł]

2. Ocena oczekiwań rodziców wobec nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Wersja 2. (POBIERAM⬇) [12 zł]

3. Rola i znaczenie gier i zabaw w edukacji wczesnoszkolnej(POBIERAM⬇) [12 zł]

Pedagogika

1. Ocena zdrowego trybu życia dzieci w wieku szkolnym w opinii uczniów (POBIERAM ⬇) [12 zł]

2. Ocena zdrowego trybu życia dzieci w wieku szkolnym w opinii rodziców (POBIERAM ⬇)[12 zł]

3. Ocena zdrowego trybu życia dzieci w wieku szkolnym w opinii nauczycieli (POBIERAM ⬇)[12 zł]

4.  Opinia nauczycieli na temat otyłości wśród dzieci (POBIERAM⬇) [12 zł]

5. Ocena wizerunku rodziców w oczach dorastających dzieci (POBIERAM⬇) [12 zł]

Bezpieczeństwo wewnętrzne

1. Zagrożenia przestępczością internetową w dobie współczesnych wyzwań. (POBIERAM⬇) [12 zł]

2. Zagrożenie korupcją w powiecie X. (POBIERAM⬇) [12 zł]

3. Działania policji na rzecz zabezpieczenia imprez masowych w opinii mieszkańców miasta X. (POBIERAM⬇) [12 zł]

4. Problem przemocy, a poczucie bezpieczeństwa społeczności lokalnej. Na przykładzie gminy X.(POBIERAM⬇) [12 zł]

5. Przestępczość nieletnich jako zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.  Ocena działań Policji przez mieszkańców Powiatu X. (POBIERAM⬇) [12 zł]

Administracja

1. Wsparcie osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu i aktywności zawodowej (POBIERAM⬇) [12 zł]

Ekonomia

1. Aktywność zawodowa studentów i ich stosunek do elastycznych form zatrudnienia (POBIERAM⬇) [12 zł]

2.   Aktywność zawodowa studentów, a trendy współczesnego rynku pracy (POBIERAM⬇) [12 zł]

Logistyka

1.  Innowacyjne rozwiązania w komunikacji miejskiej wspomagające funkcjonowanie
miasta X 
(POBIERAM⬇) [12 zł]

2.  Ocena funkcjonowania systemu informatycznego X działającego w firmie Y (POBIERAM⬇) [12 zł]

Marketing

1. Analiza świadomości i oczekiwań konsumentów sklepu X (POBIERAM⬇) [12 zł]

Pielęgniarstwo

1.  Opinia na temat problemu nietrzymania moczu (POBIERAM⬇) [12 zł]

2.  Stan świadomości pacjentów na temat objawów nowotworu pęcherza
moczowego
(POBIERAM⬇) [12 zł]

Resocjalizacja

1.  Ocena znaczenia działalności duszpasterskiej w procesie resocjalizacji (POBIERAM⬇) [12 zł] 

2. Ocena pomocy postpenitencjarnej dla osób opuszczających zakłady karne (POBIERAM⬇) [12 zł]

Turystyka

1. Oceny czynników wpływających na wybór oferty gastronomicznej (POBIERAM⬇) [12 zł]

Zarządzanie

1. Rola kierownika w rozwoju zawodowym pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa X.(POBIERAM⬇) [12 zł]

2. Ocena systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie XYZ. (POBIERAM⬇) [12 zł]

3. Ocena zjawiska wypalenia zawodowego w powiecie X. (POBIERAM⬇)[12 zł]

4.  Zjawisko mobbingu w miejscu pracy (POBIERAM⬇) [12 zł]

Ratownictwo medyczne

1. Ocena wiedzy na temat pierwszej pomocy przedmedycznej (POBIERAM⬇) [12 zł]

Psychologia

1.  Analiza psychospołecznych skutków dorastania w rodzinie z problemem alkoholowym (POBIERAM⬇) [12 zł]

Dlaczego warto? Przeczytaj ofertę>>


Wzory wstępów do prac dyplomowych


1. Pedagogika. Edukacja przedszkolna (POBIERAM⬇) [21 zł]

2. Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna (POBIERAM⬇) [21 zł]

3. Pedagogika (POBIERAM⬇) [21 zł]

4. Bezpieczeństwo wewnętrzne (POBIERAM⬇ [21 zł]

5. Ekonomia (POBIERAM⬇ [21 zł]

6. Logistyka (POBIERAM⬇) [21 zł]

7. Marketing (POBIERAM⬇) [21 zł]

8. Pielęgniarstwo (POBIERAM⬇ [21 zł]

9. Resocjalizacja (POBIERAM⬇) [21 zł]

10. Zarządzanie (POBIERAM⬇) [21 zł]

11. Ratownictwo medyczne (POBIERAM⬇ [21 zł]

12. Psychologia (POBIERAM⬇) [21 zł]

Dlaczego warto? Przeczytaj ofertę>>


Wzory zakończeń do prac dyplomowych


1. Pedagogika. Edukacja przedszkolna (POBIERAM⬇) [21 zł]

2. Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna (POBIERAM⬇) [21 zł]

3. Pedagogika (POBIERAM⬇) [21 zł]

4. Bezpieczeństwo wewnętrzne (POBIERAM⬇) [21 zł]

5. Ekonomia (POBIERAM⬇) [21 zł]

6. Logistyka (POBIERAM⬇) [21 zł]

7. Marketing (POBIERAM⬇) [21 zł]

8. Pielęgniarstwo (POBIERAM⬇) [21 zł]

9. Resocjalizacja (POBIERAM⬇)  [21 zł]

10. Zarządzanie (POBIERAM⬇) [21 zł]

11. Ratownictwo medyczne (POBIERAM⬇) [21 zł]

12. Psychologia (POBIERAM⬇) [21 zł]

Dlaczego warto? Przeczytaj ofertę>>


✔Masz jakiekolwiek pytania odnośnie materiałów lub procesu zamówienia? Potrzebujesz innych materiałów? Pisz!

✔Najwyższa jakość jest priorytetem! Zobacz opinie. 

Zamówiony materiał otrzymasz w ciągu 60 sekund od opłacenia zamówienia!

Uzyskaj bezpłatną poradę