Jak robić przypisy w pracy licencjackiej i magisterskiej?

Jak robić przypisy? Schematy i przykłady przypisów. Sam konkret, dzięki któremu zrobisz szybko przypisy w swojej pracy licencjackiej i magisterskiej.

jak robić przypisy w pracy licencjackiej i magisterskiejW artykule- przypisy w pracy licencjackiej i magisterskiej przedstawiłem Ci całą teorię na temat przypisów. Teraz czas na praktykę. Pokażę Ci konkretne schematy tworzenia przypisów i ich przykłady. Tak więc nie przedłużając- zaczynajmy.

Jak robić przypisy w pracy dyplomowej?

1. Przypis z książki, inaczej opracowania zwartego

Jak robić przypisy?

 • Inicjał imienia autora. Nazwisko autora, Tytuł książki kursywą, Wydawnictwo, Miejsce i rok wydania, strona.

Przykład przypisu z książki

 • R. Beaglehole, Podstawy epidemiologii, Wydawnictwo Instytutu Medycyny Pracy, Łódź 2002, s. 63.

2. Przypisy do artykułu/rozdziału danego autora w opracowaniu zbiorowym

Jak robić przypisy?

 • Inicjał imienia autora. Nazwisko autora, Tytuł artykułu/rozdziału kursywą, [w:], Tytuł opracowania zbiorowego, Inicjał imienia redaktora, Nazwisko redaktora (red.), Wydawnictwo, Miejsce i rok wydania, strona.

Przykład przypisu z opracowania zbiorowego

 • M. Wiśniewski, Umieralność przedwczesna [w:], Zdrowie Publiczne, J. Kowalski (red.), Wydawnictwo Via Medica, Kraków 2008, s. 32.

3. Przypisy do książki lub artykułu mającego więcej niż 3 autorów

Jak robić przypisy?

 • Inicjał imienia pierwszego autora. Nazwisko pierwszego autora i wspł., Tytuł książki kursywą, Wydawnictwo, Miejsce i rok wydania, strona.

Przykład przypisu

 • R. Kordek i wspł., Onkologia podręcznik dla studentów i lekarzy, Via Medica, Gdańsk 2004, s. 32.
 • R. Kordek i in., Onkologia podręcznik dla studentów i lekarzy, Via Medica, Gdańsk, 2004, s. 32.

4. Przypisy do artykułu w czasopiśmie naukowym

Jak robić przypisy?

 • Inicjał imienia autora. Nazwisko autora, Tytuł artykułu kursywą, „Nazwa czasopisma ujęta w cudzysłów”, rok wydania, numer czasopisma, strona.

Przykład przypisu do artykułu w czasopiśmie naukowym

 • W. Wróblewska, Zgony możliwe do uniknięcia – Opis koncepcji oraz wynik analizy dla Polski, „Studia Demograficzne”, 2012, nr 1(161), s. 42.

5. Przypisy do aktów prawnych

Jak robić przypisy?

 • Rodzaj aktu prawnego, data uchwalenia, tytuł, (dokładny numer z dziennika ustaw i pozycja).

Przykład przypisu (akt prawny bez nowelizacji)

 • Ustawa z dnia 11 września 2015 r o zdrowiu publicznym, (Dz. U. 2015 poz. 1916).

Przykład przypisu (akt prawny z nowelizacją)

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r. Nr 78poz. 483 z późn. zm.).

6. Przypisy do źródeł internetowych

Jak robić przypisy?

 • Inicjał imienia autora. nazwisko autora, tytuł artykułu kursywą, adres strony, [data dostępu].

Przykład przypisu

 • M. Kowalski, Nowotwory w Polsce, www.krajowyrejestrnowotworów.pl, [dostęp: 01.01.2019].

Pamiętaj, aby usunąć hiperłącza ze źródeł internetowych!

7. Przypisy do przedruków (Cytowanie źródła „z drugiej ręki”)

Jak robić przypisy?

 • Opis dzieła pierwotnego. Cyt. za: Opis źródła, z którego bezpośrednio korzystano.

Przykład przypisu do przedruku

 • P. Shoemaker, T. Vos, Gatekeeping Theory, Routledge, New York, NY 2009. Cyt. za: M. Szpunar, Wokół koncepcji gatekeepingu. Od gatekeepingu tradycyjnego do technologicznego, w: Idee i myśliciele. Medialne i społeczne aspekty filozofii, red. I.S. Fiut, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH im. S. Staszica, Kraków 2005, s. 59.

8. Przypisy do wywiadów

Wzór przypisu

 • Dane osoby z którą prowadzony jest wywiad, (dane redaktora prowadzącego rozmowę), Tytuł artykułu kursywą, „Nazwa czasopisma ujęta w cudzysłów”, rok wydania, numer czasopisma, strona.

Przykład przypisu

 • M.Stachurski (W rozmowie z Ł. Filipkowiczem), Zgony możliwe do uniknięcia – Opis koncepcji oraz wynik analizy dla Polski, „Studia Demograficzne”, 2012, nr 1(161), s. 42.

9. Przypisy do Youtube (lub innego portalu z filmami, z którego korzystałeś)

Wzór przypisu

 • Inicjał imienia autora. nazwisko autora, tytuł filmu kursywą, adres strony, [data dostępu], czas nagrania.

Przykład przypisu

 • M. Kowalski, Nowotwory w Polsce, https://www.youtube.com/, [dostęp: 01.01.2019], 20:15-23:15.

10. Przypisy do innych źródeł, z których korzystałeś

Nie ma określonego sposobu zapisu!

Przykłady przypisów:

 • Dane własne firmy XYZ.
 • Materiały uzyskane z firmy X.
 • Materiały własne Domu Kultury w miejscowości X.
 • Informacje uzyskane w Urzędzie Gminy Łososina Dolna.
 • Prospekt Emisyjny Spółki XYZ S.A.

Jak robić przypisy do tego samego źródła kilka razy po sobie?

Wzór przypisu

 • Ibidem, s. 32.
 • Tamże, s. 32.

Przykład przypisu (Ibidem)

 • R. Beaglehole, Podstawy epidemiologii, Wydawnictwo Instytutu Medycyny Pracy, Łódź 2002, s. 63.
 • Ibidem, s. 32.

Przykład przypisu (Tamże)

 • R. Beaglehole, Podstawy epidemiologii, Wydawnictwo Instytutu Medycyny Pracy, Łódź 2002, s. 63.
 • Tamże, s. 32.

Jak cytować te same źródło po raz kolejny w pracy? Ale nie po sobie?

Wzór przypisu (op.cit.)

 • Inicjał imienia autora. nazwisko autora, Początek tytułu…..,op. cit., s. 47.

Przykład przypisu (op.cit.)

 • W. Wróblewska, Zgony możliwe do uniknięcia…, op. cit., s. 47.

Wzór przypisu (dz.cyt.)

 • Inicjał imienia autora. nazwisko autora, Początek tytułu…..,dz. cyt., s. 47.

Przykład przypisu (dz.cyt.)

 • W. Wróblewska, Zgony możliwe do uniknięcia…, dz. cyt., s. 47.

–>Kiedy stosować op. cit., a kiedy dz.cyt.?

Skróty bibliograficzne stosowane w przypisach

Poniżej podaje najczęściej stosowane skróty w przypisach. Nie musisz ich znać na pamięć. Przydadzą Ci się podczas przygotowywania własnych, a także przy „odszyfrowywaniu” cudzych przypisów.

 • (opr.)– opracowujący, czyli osoba, która była odpowiedzialna za opracowanie danego materiału lub publikacji;
 • (rec.)– recenzent- osoba recenzująca daną publikacje, dany materiał;
 • (red.)– redaktor lub praca pod redakcją;
 • art. cyt.– artykuł cytowany (czasopisma, artykuły w pracy zbiorowej);
 • b.m.r.w. – brak informacji o miejscu i roku wydania;
 • b.w.w.– brak informacji o miejscu wydania;
 • b.r.w. – brak informacji o roku wydania;
 • cyt. za: – cytuje za:, cytat za:;
 • dz. Cyt.– dzieło cytowane (monografie, prace zbiorowe jako całość, zbiory dokumentów);
 • i in.– i inni (autorzy), pozostali, niewymienieni z nazwiska autorzy danej pracy;
 • mps – druk na prawie maszynopisu;
 • ost. zm – ostatnia zmiana;
 • por. – porównaj (w przypadku polemiki lub parafrazowania);
 • poz.– pozycja (np. w Dzieniku Ustaw);
 • przekł.– przekład (tłumaczenie);
 • t.– tom cytowanej pozycji;
 • t.j.– tekst jednolity;
 • tłum.– praca w tłumaczeniu (kto jest tłumaczem);
 • wyd.– numer wydania (np. wyd. III);
 • Wyd– wydawnictwo (z wielkiej litery);
 • z. – zeszyt;
 • z poźn. zm.– z późniejszymi zmianami;
 • zob. także– zobacz także (w przypadku przypisu odsyłającego, czasami- dygresyjnego);
 • zob.– Zobacz (w przypadku przypisu odsyłającego, czasami- dygresyjnego).

Jak robić przypisy podsumowanie

To tyle na  temat robienia przypisów w pracy dyplomowej. Każdy przypis w swojej pracy musisz przejrzeć i jeżeli trzeba to poprawić według przedstawionych schematów.

Nie ma drogi na skróty, musisz to zrobić skrupulatnie i rzetelnie. Błędy w przypisach od razu rzucają się w oczy i zostaną wyłapane przez promotora i recenzenta. To także najlepszy powód do obniżenia Twojej oceny.

Zrobiłem przypisy w swojej pracy dyplomowej. Co dalej?

Naucz się pisać bez plagiatu. Sprawdź kurs online.
–>Piszę Bez Plagiatu. Kompleksowy kurs pisania prac.

Zobacz, jakie materiały mogę Ci jeszcze zaproponować.
–>Sklep Magistra na 5

Przygotuj metodologię i rozdział badawczy:
–> Jak napisać rozdział metodologiczny w pracy licencjackiej i magisterskiej
–>Jak napisać rozdział badawczy w pracy licencjackiej i magisterskiej

Dopracuj formatowanie techniczne swojej pracy

–>Formatowanie pracy dyplomowej. 17 najważniejszych elementów

Wielka prośba

Uważasz powyższy wpis za przydatny? Pomogłem Ci? Pomóż mi  dotrzeć do innych osób, którym także ta wiedza może pomóc. Jak to zrobić?

1. Kliknij poniżej polub i udostępnij na FB 👍📣.

2. Podeślij znajomemu link mailem lub na Messengerze📧.

3. Będzie mi bardzo miło, jak zostawisz komentarz poniżej⬇⬇.

Nie zapomnij o prezencie!

4 thoughts on “Jak robić przypisy w pracy licencjackiej i magisterskiej?

 • 2 czerwca 2020 o 13:05
  Permalink

  Jeśli trzykropek przed op.cit. będzie napisany kursywą to plagiat wykaże to w znakach specjalnych i naliczy %.

  Odpowiedz
 • 1 maja 2020 o 12:57
  Permalink

  Skróty bibliograficzne stosowane najbardziej pomocne 🙂

  Odpowiedz
  • 15 maja 2020 o 09:58
   Permalink

   Cieszę się, że mogliśmy pomóc.

   Odpowiedz
  • 4 listopada 2020 o 06:39
   Permalink

   Dziękuje za opinię!!

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.