Jak robić przypisy w pracy licencjackiej i magisterskiej?

Ostatnia aktualizacja 20 lutego 2023

Jak robić przypisy? Schematy i przykłady przypisów. Sam konkret, dzięki któremu zrobisz szybko przypisy w swojej pracy licencjackiej i magisterskiej.

Nie mam czasu czytać! Potrzebuję szybkiej pomocy z pisaniem pracy dyplomowej!!!
Kliknij i zobacz, co mogę Ci zaoferować ⬇
–> Pomoc z Twoją pracą licencjacką
–> Pobierz wzór pracy licencjackiej i planner pisania
–> Gotowe bibliografie z 18 kierunków
jak robić przypisy w pracy licencjackiej i magisterskiejW artykule: Przypisy w pracy licencjackiej i magisterskiej» przedstawiłem Ci całą teorię na temat przypisów. Teraz czas na praktykę. Pokażę Ci konkretne schematy tworzenia przypisów i ich przykłady. Tak więc nie przedłużając – zaczynajmy!


Czy dostaną sprawdzony sposób zrobienia przypisów?

Udostępniam Ci:

ŚCIĄGA- Przypisy W Pracy Dyplomowej >>

To sprawdzony schemat, dzięki któremu przygotujesz idealne przypisy.

Dostaniesz:

✔ Ściągę Przygotowania Przypisów. Plik PDF- wydrukujesz, powiesisz przy biurku i już więcej nie popełnisz błędów)
✔ Przykłady prawidłowego stosowania przypisów
✔ Przykłady prawidłowego cytowania.  To bardzo ważne. Jak nie umiesz cytować, popełnisz plagiat.

Z tymi materiałami zaoszczędzisz czas i nerwy. Przynajmniej kilkanaście godzin, których nie zmarnujesz na poprawianie przypisów.  Cena- 5 zł. 

Tak to nie żart. Dostajesz mega pomocny materiał za 5 zł.

Dlaczego tak tanio? Zależy mi na rozwiązaniu problemu większości studentów- robieniu setek błędów w przypisach. Dlatego cena jest śmieszna.

Ty dajesz piątka, oszczędzasz kilka godzin.  Dobry deal? Stać Cię na taką inwestycję?

Ps. Jeżeli materiały z bloga Ci pomogły i chcesz mi podziękować, to też możesz kupić ten produkt.

Sprawdź szczegóły:

Przypisy W Pracy Dyplomowej. ŚCIĄGA do wydruku>>


Jak robić przypisy w pracy dyplomowej?

1. Przypis z książki, inaczej z opracowania zwartego

Jak robić przypisy?

 • Inicjał imienia autora. Nazwisko autora, Tytuł książki kursywą, Wydawnictwo, Miejsce i rok wydania, strona.

Przykład przypisu z książki:

 • R. Beaglehole, Podstawy epidemiologii, Wydawnictwo Instytutu Medycyny Pracy, Łódź 2002, s. 63.

2. Przypisy do artykułu/rozdziału danego autora w opracowaniu zbiorowym

Jak robić przypisy?

 • Inicjał imienia autora. Nazwisko autora, Tytuł artykułu/rozdziału kursywą, [w:], Tytuł opracowania zbiorowego kursywą, Inicjał imienia redaktora, Nazwisko redaktora (red.), Wydawnictwo, Miejsce i rok wydania, strona.

Przykład przypisu z opracowania zbiorowego:

 • M. Wiśniewski, Umieralność przedwczesna [w:], Zdrowie Publiczne, J. Kowalski (red.), Wydawnictwo Via Medica, Kraków 2008, s. 32.

3. Przypisy do książki lub artykułu mającego więcej niż 3 autorów

Jak robić przypisy?

 • Inicjał imienia pierwszego autora. Nazwisko pierwszego autora i in., Tytuł książki kursywą, Wydawnictwo, Miejsce i rok wydania, strona.

Przykład przypisu:

 • R. Kordek i in., Onkologia podręcznik dla studentów i lekarzy, Via Medica, Gdańsk, 2004, s. 32.

4. Przypisy do artykułu w czasopiśmie naukowym

Jak robić przypisy?

 • Inicjał imienia autora. Nazwisko autora, Tytuł artykułu kursywą, „Nazwa czasopisma ujęta w cudzysłów”, rok wydania, numer czasopisma w danym roku (numer czasopisma w ogóle), strona.

Przykład przypisu do artykułu w czasopiśmie naukowym:

 • W. Wróblewska, Zgony możliwe do uniknięcia – Opis koncepcji oraz wynik analizy dla Polski, „Studia Demograficzne”, 2012, nr 1(161), s. 42.

5. Przypisy do aktów prawnych

Jak robić przypisy?

 • Rodzaj aktu prawnego, data uchwalenia, tytuł, (dokładny numer z dziennika ustaw i pozycja).

Przykład przypisu (akt prawny bez nowelizacji):

 • Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym, (Dz. U. 2015 poz. 1916).

Przykład przypisu (akt prawny z nowelizacją):

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r. Nr 78poz. 483 z późn. zm.).

6. Przypisy do źródeł internetowych

Jak robić przypisy?

 • Inicjał imienia autora. Nazwisko autora, Tytuł artykułu kursywą, adres strony, [data dostępu].

Przykład przypisu

 • M. Kowalski, Nowotwory w Polsce, www.krajowyrejestrnowotworów.pl, [dostęp: 01.01.2019].

7. Przypisy do przedruków (cytowanie źródła „z drugiej ręki”)

Jak robić przypisy?

 • Opis dzieła pierwotnego. Cyt. za: Opis źródła, z którego bezpośrednio korzystano.

Przykład przypisu do przedruku:

 • P. Shoemaker, T. Vos, Gatekeeping Theory, Routledge, New York, NY 2009. Cyt. za: M. Szpunar, Wokół koncepcji gatekeepingu. Od gatekeepingu tradycyjnego do technologicznego, [w:] Idee i myśliciele. Medialne i społeczne aspekty filozofii, red. I.S. Fiut, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH im. S. Staszica, Kraków 2005, s. 59.

8. Przypisy do wywiadów

Wzór przypisu

 • Dane osoby, z którą prowadzony jest wywiad, (dane redaktora prowadzącego rozmowę), Tytuł artykułu kursywą, „Nazwa czasopisma ujęta w cudzysłów”, rok wydania, numer czasopisma, strona.

Przykład przypisu

 • M. Stachurski (w rozmowie z Ł. Filipkowiczem), Zgony możliwe do uniknięcia – Opis koncepcji oraz wynik analizy dla Polski, „Studia Demograficzne”, 2012, nr 1(161), s. 42.

9. Przypisy do YouTube’a (lub innego portalu z filmami, z którego korzystałeś)

Wzór przypisu

 • Inicjał imienia autora, Nazwisko autora, Tytuł filmu kursywą, adres strony, [data dostępu], czas nagrania.

Przykład przypisu

 • M. Kowalski, Nowotwory w Polsce, https://www.youtube.com/, [dostęp: 01.01.2019], 20:15-23:15.

10. Przypisy do innych źródeł, z których korzystałeś

Nie ma określonego sposobu zapisu!

Przykłady przypisów:

 • Dane własne firmy XYZ.
 • Materiały uzyskane z firmy X.
 • Materiały własne Domu Kultury w miejscowości X.
 • Informacje uzyskane w Urzędzie Gminy Łososina Dolna.
 • Prospekt Emisyjny Spółki XYZ S.A.

Zobacz więcej przykładów jak stosować przypisy >>


Potrzebujesz pomocy nie tylko z przypisami? Kliknij⬇⬇

Pomoc w przygotowaniu planu pracy

Napisz, w czym mogę Ci pomóc. Dam znać w 24H.
Wycena pomocy jest zawsze bezpłatna!
Zobacz jak pracujemy>>
Zobacz opinie>>
Napisz krótko i konkretnie. Wszysko ustalimy później.
Nie musisz podawać, ale przyśpieszy to ustalenia.
Bardzo dbam o bezpieczeństwo. Wszystko zostaje między nami. Nigdzie nie udostępniam Twoich materiałów.

Jak robić przypisy do tego samego źródła kilka razy po sobie?

Wzór przypisu:

 • Ibidem, s. 32.
 • Tamże, s. 32.

Przykład przypisu (Ibidem):

 • R. Beaglehole, Podstawy epidemiologii, Wydawnictwo Instytutu Medycyny Pracy, Łódź 2002, s. 63.
 • Ibidem, s. 32.

Przykład przypisu (Tamże):

 • R. Beaglehole, Podstawy epidemiologii, Wydawnictwo Instytutu Medycyny Pracy, Łódź 2002, s. 63.
 • Tamże, s. 32.

Zobacz więcej przykładów jak prawidłowo stosować tamże i ibidem >> 

Jak cytować to samo źródło po raz kolejny w pracy, ale nie po sobie?

Wzór przypisu:

 • Inicjał imienia autora. nazwisko autora, Początek tytułu…..,op. cit., s. 47.
 • Inicjał imienia autora. nazwisko autora, Początek tytułu…..,dz. cyt., s. 47.

Przykład przypisu (op. cit.)

 • W. Wróblewska, Zgony możliwe do uniknięcia…, op. cit., s. 47.

Przykład przypisu (dz. cyt.)

 • W. Wróblewska, Zgony możliwe do uniknięcia…, dz. cyt., s. 47.

Skróty bibliograficzne stosowane w przypisach

Poniżej podaję najczęściej stosowane skróty w przypisach. Nie musisz ich znać na pamięć. Przydadzą Ci się podczas przygotowywania własnych, a także przy „odszyfrowywaniu” cudzych przypisów.

 • (opr.) – opracowujący, czyli osoba, która była odpowiedzialna za opracowanie danego materiału lub publikacji;
 • (rec.) – recenzent, tzn. osoba recenzująca daną publikacje, dany materiał;
 • (red.) – redaktor lub praca pod redakcją;
 • art. cyt. – artykuł cytowany (czasopisma, artykuły w pracy zbiorowej);
 • [b.m.r.] – brak informacji o miejscu i roku wydania;
 • [b.m.] – brak informacji o miejscu wydania;
 • [b.r.] – brak informacji o roku wydania;
 • cyt. za: – cytuje za:, cytat za:;
 • dz. cyt. – dzieło cytowane (monografie, prace zbiorowe jako całość, zbiory dokumentów);
 • i in. – i inni (autorzy), pozostali, niewymienieni z nazwiska autorzy danej pracy;
 • mps – druk na prawie maszynopisu;
 • ost. zm – ostatnia zmiana;
 • por. – porównaj (w przypadku polemiki lub parafrazowania);
 • poz. – pozycja (np. w Dzienniku Ustaw);
 • przekł. – przekład (tłumaczenie);
 • t. – tom cytowanej pozycji;
 • t.j. – tekst jednolity;
 • tłum. – praca w tłumaczeniu (kto jest tłumaczem);
 • wyd. – numer wydania (np. wyd. III);
 • Wyd. – wydawnictwo (z wielkiej litery);
 • z. – zeszyt;
 • z późn. zm. – z późniejszymi zmianami;
 • zob. także – zobacz także (w przypadku przypisu odsyłającego, czasami – dygresyjnego);
 • zob. – zobacz (w przypadku przypisu odsyłającego, czasami – dygresyjnego).

Zobacz więcej przykładów jak prawidłowo stosować skróty bibliograficzne >>


Jak robić przypisy podsumowanie

To tyle na temat robienia przypisów w pracy dyplomowej. Każdy przypis w swojej pracy musisz przejrzeć i jeżeli trzeba, to poprawić według przedstawionych schematów.

Nie ma drogi na skróty, musisz to zrobić skrupulatnie i rzetelnie. Błędy w przypisach od razu rzucają się w oczy i zostaną wyłapane przez promotora i recenzenta. To także najlepszy powód do obniżenia Twojej oceny.

Polecam Ci zainwestować 5 zł i pobrać naszą ściągę robienia przypisów. 

Zrobiłem przypisy w swojej pracy dyplomowej. Co dalej?

Naucz się pisać bez plagiatu. Sprawdź kurs online:
–> Piszę Bez Plagiatu. Kompleksowy kurs pisania prac

Zobacz, jakie materiały mogę Ci jeszcze zaproponować:
–> Sklep Magistra na 5

Przygotuj metodologię i rozdział badawczy:
–> Jak napisać rozdział metodologiczny w pracy licencjackiej i magisterskiej?
–> Jak napisać rozdział badawczy w pracy licencjackiej i magisterskiej?

Dopracuj formatowanie techniczne swojej pracy:

–> Formatowanie pracy dyplomowej. 17 najważniejszych elementów

Potrzebujesz pomocy? Zamów najlepsze usługi ⬇⬇

Pomoc w przygotowaniu planu pracy

Napisz, w czym mogę Ci pomóc. Dam znać w 24H.
Wycena pomocy jest zawsze bezpłatna!
Zobacz jak pracujemy>>
Zobacz opinie>>
Napisz krótko i konkretnie. Wszysko ustalimy później.
Nie musisz podawać, ale przyśpieszy to ustalenia.
Bardzo dbam o bezpieczeństwo. Wszystko zostaje między nami. Nigdzie nie udostępniam Twoich materiałów.

4 thoughts on “Jak robić przypisy w pracy licencjackiej i magisterskiej?

 • 2 czerwca 2020 o 13:05
  Permalink

  Jeśli trzykropek przed op.cit. będzie napisany kursywą to plagiat wykaże to w znakach specjalnych i naliczy %.

  Odpowiedz
 • 1 maja 2020 o 12:57
  Permalink

  Skróty bibliograficzne stosowane najbardziej pomocne 🙂

  Odpowiedz
  • 15 maja 2020 o 09:58
   Permalink

   Cieszę się, że mogliśmy pomóc.

   Odpowiedz
  • 4 listopada 2020 o 06:39
   Permalink

   Dziękuje za opinię!!

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.