Jak napisać bibliografię pracy licencjackiej i magisterskiej. 5 ważnych elementów

Ostatnia aktualizacja 11 stycznia 2024

W tym artykule opowiem Ci, jak napisać bibliografię pracy licencjackiej i magisterskiej. Wskażę Ci 5 najważniejszych elementów każdej bibliografii. Sam konkret do szybkiego zastosowania. Zaczynajmy!

Potrzebujesz szybkiej pomocy z bibliografią do swojej pracy?
Kliknij poniżej ⬇
–>Wzory bibliografii z 18 kierunków
–>Twoja przykładowa bibliografia pracy licencjackiej w 24 H [POMOC]

Zobacz, co mogę Ci jeszcze zaoferować ⬇
–> Pomoc z Twoją pracą licencjacką
–> Pobierz przykładową pracę licencjacką

jak napisać bibliografię do pracy licencjackiej i magisterskiej

Nie wiesz, jak napisać bibliografię? Obejrzyj poniższe nagranie i dowiedz się:

 • Jakie elementy powinna zawierać każda bibliografia do pracy licencjackiej i magisterskiej?
 • Ile  pozycji minimalnie musi zawierać bibliografia pracy licencjackiej?
 • Ile  pozycji minimalnie musi zawierać bibliografia pracy magisterskiej?
 • Dlaczego warto przygotować wstępną bibliografię, nawet jak promotor tego nie wymaga?
 • Jak za pomocą bibliografii możesz zweryfikować, czy wybrałeś dobry temat?
 • Dlaczego najpierw robisz bibliografię, a potem dopiero plan?
 • Jakich źródeł powinno być najwięcej w Twojej bibliografii?
 • Co zrobić, jeśli jest bardzo dużo źródeł do Twojego tematu?
 • Czy w bibliografii można korzystać ze źródeł internetowych?
 • Do czego Ci jeszcze przyda się wstępna bibliografia?

Zobacz mapę myśli do tego nagrania. Jak napisać bibliografię do pracy licencjackiej i magisterskiej- najważniejsze elementy

jak zrobić bibliografię pracy dyplomowej mapa myśli


Wzory bibliografii do prac dyplomowych. 18 kierunków!!

1. Administracja (POBIERAM ⬇)

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (POBIERAM ⬇)

3. Pedagogika. Edukacja przedszkolna (POBIERAM ⬇)

4. Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna (POBIERAM ⬇)

5. Ekonomia (POBIERAM ⬇)

6. Logistyka (POBIERAM ⬇)

7. Marketing (POBIERAM ⬇)

8. Pedagogika (POBIERAM ⬇)

9. Pielęgniarstwo (POBIERAM ⬇)

10. Psychologia (POBIERAM ⬇)

11. Ratownictwo medyczne (POBIERAM ⬇)

12. Resocjalizacja (POBIERAM ⬇)

13. Turystyka (POBIERAM ⬇)

14. Zarządzanie (POBIERAM ⬇)

15. Kosmetologia (POBIERAM ⬇)

16. Dietetyka (POBIERAM ⬇)

17. Fizjoterapia (POBIERAM ⬇)

18. Finanse i rachunkowość (POBIERAM ⬇)

19. Prawo (POBIERAM ⬇)

20. Informatyka (POBIERAM ⬇)

21. Filologia polska (POBIERAM ⬇)

22. Filologia angielska (POBIERAM ⬇)


Twoja bibliografia w 24 H [POMOC] >>


Jak napisać bibliografię pracy dyplomowej- 5 ważnych elementów

Teraz powiem Ci, jak powinna wyglądać bibliografia. To będzie Twoja podstawa przy pisaniu pracy.  Będziesz mieć dobrą bibliografię, szybko ułożysz plan pracy i zaczniesz pisać.

Potrzebujesz przynajmniej 20 solidnych źródeł naukowych: książki, artykuły, raporty, cokolwiek, co jest powiązane z Twoim tematem. Jeżeli przynajmniej tyle uda Ci się znaleźć, to bez problemu napiszesz pracę. Nie potrafisz tyle znaleźć? Zastanów się nad zmianą tematu.

Omówię każdy element bibliografii, pokazując konkretne przykłady. Zaczynajmy ?

1. Wydawnictwa zwarte

Książki (czyli inaczej wydawnictwa zwarte) to twoje kluczowe źródła- niezastąpione i wartościowe. Pamiętaj, że ich autorzy spędzili lata na zgłębianiu tematu, z którego Ty teraz piszesz pracę.

Zaplanuj czas na poszukiwanie i czytanie. Zacznij od biblioteki uczelnianej, potem sprawdzaj internetowe zasoby książkowe. Poproś o rekomendacje swojego promotora. Z pewnością zna kilka tytułów, które mogą okazać się kluczowe dla Twojego tematu.

Książki powinny stanowić co najmniej połowę całej Twojej bibliografii.

Wydawnictwa zwarte w przykładowej bibliografii  z zarządzania ⬇

przykładowa bibliografia zarzadzanie książki i wydawnictwa zwarte

Wydawnictwa zwarte w przykładowej bibliografii  z logistyki ⬇

przykład bibliografii z logistyka książki

2. Wydawnictwo ciągłe

Czyli artykuły z czasopism naukowych. Podkręcają one wartość Twojej pracy i  dostarczają najbardziej aktualnych i specjalistycznych informacji.

Czasopisma naukowe są priorytetem. Zawierają przecież najnowsze badania i teorie w Twoim obszarze.

Nie zapominaj o innym typie czasopism. Jak promotor się zgodzi, korzystaj z czasopism typu Forbes lub Czasopismo Logistyka. One często analizują aktualne trendy i wydarzenia w kontekście biznesowym czy branżowym, które mogą dać Ci unikalną perspektywę na Twój temat.

Wydawnictwa ciągłe w przykładowej bibliografii  z zarządzania ⬇

przykład bibliografia zarzadzanie czasopisma

 

Wydawnictwa ciągłe w przykładowej bibliografii  z logistyki ⬇

Przykładowa bibliografia czasopisma logistyka

3. Akty prawne

Akty prawne to trochę taka mapa- pokazują ramy prawne Twojego tematu.

Nawet przy tematach bardzo dalekich od tematyki prawnej, poświęć kilka stron na przybliżenia zależności i konsekwencji prawnych danego tematu.

W swojej pracy dyplomowej możesz zastosować takie akty prawne jak:

 1. Ustawy. Podstawowe akty prawne, określające zasady funkcjonowania różnych aspektów społeczeństwa. Ty w zależności od tematów będziesz stosował ustawy dotyczące edukacji, biznesu, zdrowia, ochrony środowiska itp.
 2. Rozporządzenia. Akty prawne, które szczegółowo regulują określone kwestie. Na przykład rozporządzenia dotyczące przestrzegania norm bezpieczeństwa w pracy, zasad transportu materiałów niebezpiecznych itp.
 3. Uchwały. Czyli akty prawne wydawane przez różne organy administracji publicznej.  Regulują określone aspekty życia w społeczeństwie bardziej szczegółowo. Np. Uchwały Rady Gminy, Uchwały Rady Powiatu, Uchwały Sejmiku Województwa.
 4. Wyroki sądów: Decyzje sądów, wpływające na interpretację prawa. W pracy dyplomowej możesz analizować wyroki sądów, aby zrozumieć, jak prawo jest stosowane w praktyce.
 5. Traktaty międzynarodowe i konwencje. Jeśli Twoja praca dotyczy zagadnień wykraczających poza granice jednego kraju, możliwe, że musisz odwołać się do międzynarodowych traktatów i konwencji.
 6. Kodeksy. Czyli szczegółowe zbiory przepisów regulujących określoną dziedzinę prawa. Na przykład Kodeks pracy, Kodeks cywilny, Kodeks karny itp.
 7. Konstytucja. Najważniejszy akt prawny w kraju. Określa podstawowe zasady funkcjonowania państwa i prawa obywateli.
 8. Orzecznictwo. Czyli  interpretacji prawnych stanowiących precedens lub wytyczne dla przyszłych decyzji.

Pamiętaj, że niezależnie od rodzaju aktu prawnego, zawsze korzystaj z aktualnych, obowiązujących wersji tych dokumentów.

Akty prawne w przykładowej bibliografii  z zarządzania ⬇

akty prawne przykładowa bibliografia z logistyki

Akty prawne w przykładowej bibliografii  z logistyki ⬇

przykładowa bibliografia logistyka akty prawne

4. Źródła internetowe

Internet to prawdziwa skarbnica informacji i potężne narzędzie do tworzenia solidnej bibliografii. Podstawowa zasada- zawsze weryfikuj źródła.

Możesz wykorzystać:

 • Artykuły online. Szukaj artykułów z wiarygodnych stron internetowych. Wiarygodne źródła to  strony instytucji naukowych, edukacyjnych, rządowych lub profesjonalnych organizacji branżowych.
 • Raporty i analizy. Raporty, analizy czy badania przeprowadzone przez organizacje, stowarzyszenia branżowe,  instytucje rządowe są często dostępne online. Dostarczą aktualne i rzetelne informacje odnośnie Twojego tematu.
 • Statystyki. Dane statystyczne to złoto każdej pracy. Wiarygodne źródła danych statystycznych to na przykład strony rządowe, instytucje statystyczne, uniwersytety lub profesjonalne organizacje branżowe.
 • E-publikacje. Książki, czasopisma naukowe, prace badawcze, rozprawy i inne publikacje często są dostępne online w formie elektronicznej. Sprawdź takie bazy jak: Google Scholar, JSTOR, EBSCO czy SpringerLink.
 • Podcasty i webinary. Ogrom wartościowej wiedzy jest udostępniany za pomocą internetowych seminariów (webinarów) lub podcastów. Znajdziesz tam dyskusje na temat najnowszych badań i trendów w różnych dziedzinach.
 • Media społecznościowe: Wiele specjalistów i ekspertów aktywnie działa w mediach społecznościowych. Publikacje na platformach takich jak: Twitter, Facebook czy LinkedIn mogą być super źródłem informacji. Zawsze sprawdzaj wiarygodność autora. Cytuj znanego naukowca, a nie memowego Janusza specjalisty od wszystkiego.
 • YouTube. Super źródło. Jak pewnie wiesz, znajdziesz tam szeroki zakres treści, od wykładów i paneli dyskusyjnych po prezentacje i filmy instruktażowe. Wiele z nich jest tworzonych przez ekspertów w ich dziedzinach i dostarczą Ci wartościowych informacji do Twojej pracy. Tak jak punkt wyżej, zawsze sprawdzaj wiarygodność i autorytet twórcy treści.

Ogólnie wszystko z internetu, co pomoże Ci dobrze napisać pracę, o ile korzystasz z rzetelnych i sprawdzonych źródeł.

Źródła internetowe w przykładowej bibliografii  z zarządzania ⬇

Przykładowa bibliografia z zarządzania źródła internetowe

Źródła internetowe w przykładowej bibliografii  z logistyki ⬇

Źródła internetowe wzór bibliografia z logistyki

5. Inne źródła

Wszystko, co nie mieści się w powyższych kategoriach, a będzie wykorzystane w pracy.

Na przykład:

 • Materiały wewnętrzne. Czyli to, co uzyskasz od firm lub urzędów. Mogą to być raporty, statystyki, plany działań, procedury wewnętrzne. Takie materiały dostarczą Ci cennej, unikalnej perspektywy. Prace z takimi źródłami są super oceniane. Świadczy to o Twoim zaangażowaniu, bo szukasz czegoś nowego, nie klepiesz te same źródła, co inni studenci.
 • Kroniki. Czyli dokumenty, które dostarczą Ci informacji o kontekście historycznym. Dobre źródło danych, przydatne przy niektórych tematach.
 • Inne prace dyplomowe na podobny temat. Dadzą Ci tonę informacji i pomysłów przydatnych przy pisaniu. Pamiętaj, możesz się inspirować, a nie kopiować. Sprawdź nasze przykładowe prace >>
 • Media: Audycje radiowe, programy telewizyjne czy filmy dokumentalne dostarczą Ci dodatkowych informacji i nowego spojrzenia na Twój temat.
 • Materiały niepublikowane: Źródła takie jak notatki konferencyjne, preprinty, raporty techniczne, czy manuskrypty zawierają cenne informacje niedostępne w innych miejscach. Tylko zawsze upewniaj się, że możesz udostępnić takie informacje!
 • Wywiady, ankiety i wszystkie materiały, które uzyskasz podczas przygotowań do pisania rozdziału badawczego.
 • Dane pierwotne: W zależności od Twojego tematu, dane z badań terenowych, laboratoryjnych, obserwacje, pomiary itp., mogą okazać się niezbędne do solidnej analizy tematu.

Inne źródła w przykładowej bibliografii  z zarządzania ⬇

wzór bibliografii z zarządzania inne źródła

Inne źródła w przykładowej bibliografii  z logistyki ⬇

przykład bibliografii z logistyki inne źródła

Jakich źródeł ma być najwięcej w bibliografii do pracy dyplomowej?

 1. Książki  i czasopisma. Powinny dominować w Twojej bibliografii. To są solidne i wiarygodne źródła informacji, które pomogą Ci zrozumieć temat. Staraj się, aby stanowiły one co najmniej 50-60% Twojej bibliografii.
 2. Akty prawne. Są niezbędne w pracach z dziedziny prawa, tam mogą stanowić nawet 50-70%. Na innych kierunkach studiów wystarczy 10-20%.
 3. Rzetelne źródła internetowe. One mają za zadanie dostarczyć aktualnej informacji, której nie znajdziesz w drukowanych źródłach. Kiedyś były uzupełnieniem prac, nie mogły przekroczyć 10%. Teraz przy niektórych pracach materiały internetowe mogą nawet dominować.
 4. Inne źródła. Są bardzo cennym uzupełnieniem Twojej pracy, ale powinny stanowić najmniejszy odsetek i nie przekraczać 10%.

Pamiętaj, że wszystko zależy od tematu pracy, promotora i wytycznych uczelni.

Czy ten schemat bibliografii zawsze działa?

To wszystko na temat tego, jak zrobić bibliografię w pracy dyplomowej. Już wiesz, co musi się znaleźć w bibliografii i w jakiej kolejności.

Przedstawione w tym wpisie elementy, powinny znaleźć się w Twojej bibliografii. Korzystaj z tego schematu i przygotuj dobrą bibliografię.

Pamiętaj, że schemat nie jest ostateczny.  Zawsze sprawdzaj wytyczne swojej uczelni i słuchaj zaleceń promotora.

Potrzebuję przykładową bibliografię do pracy dyplomowej. Skąd to wziąć?

Jeśli potrzebujesz przykładowych bibliografii do prac dyplomowych, mam coś dla Ciebie.


Wzory bibliografii do prac dyplomowych. 18 kierunków!!

1. Administracja (POBIERAM ⬇)

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (POBIERAM ⬇)

3.Pedagogika. Edukacja przedszkolna (POBIERAM ⬇)

4. Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna (POBIERAM ⬇)

5. Ekonomia (POBIERAM ⬇)

6. Logistyka (POBIERAM ⬇)

7. Marketing (POBIERAM ⬇)

8. Pedagogika (POBIERAM ⬇)

9. Pielęgniarstwo (POBIERAM ⬇)

10. Psychologia (POBIERAM ⬇)

11. Ratownictwo medyczne (POBIERAM ⬇)

12. Resocjalizacja (POBIERAM ⬇)

13. Turystyka (POBIERAM ⬇)

14. Zarządzanie (POBIERAM ⬇)

15. Kosmetologia (POBIERAM ⬇)

16. Dietetyka (POBIERAM ⬇)

17. Fizjoterapia (POBIERAM ⬇)

18. Finanse i rachunkowość (POBIERAM ⬇)

⌛ Każdą przykładową bibliografię dostaniesz w 60 sekund. Prosto na Twojego mailu! W plikach Doc, PDF.


Dlaczego warto kupić przykładową bibliografię do pracy licencjackiej i magisterskiej od Magistra na 5?

 • dostaniesz minimum 150 pozycji bibliograficznych- szybko znajdziesz coś do swojej pracy dyplomowej,
 • wszystko podzielone na literaturę, artykuły i akty prawne- zrobisz zróżnicowaną bibliografię,
 • tylko sprawdzone materiały – nie musisz już przerzucać internetowych śmieci,
 • najnowsza literatura- promotor nie odrzuci Twojej bibliografii z powodu “nieaktualności”,
 • szeroki zakres tematyczny- bez problemu dopasujesz materiał do swojego tematu,
 • większość materiałów dostępnych online- nie musisz jechać do biblioteki ani kupować książek,
 • materiały dodatkowe- nauczysz się samodzielnie robić bibliografię do pracy dyplomowej,
 • śmieszna cena- pakiet materiałów w cenie kebaba.

Co dokładnie zawiera każda przykładowa bibliografia od Magistra na 5?

 • książki,
 • artykuły,
 • akty prawne,
 • źródła internetowe,
 • Poradnik Video – Najważniejsze elementy bibliografii,
 • Poradnik Video- Jak przygotować bibliografię do pracy dyplomowej bez chodzenia po bibliotekach?
 • Poradnik Video – Jak znaleźć bibliografię korzystając z biblioteki?
 • Poradnik Video – Jak powinna wyglądać bibliografia na końcu pracy. Schemat bibliografii do pracy dyplomowej z omówieniem?
 • Poradnik Video – Jak zrobić bibliografię w Wordzie. Schemat bibliografii z końca pracy z omówieniem?
 • Mapa Myśli- Jakie elementy powinna zawierać bibliografia?
 • Mapa Myśli- Jak przygotować bibliografię bez biblioteki?
 • Mapa Myśli-Jak zrobić bibliografię korzystając z biblioteki?
 • Mapa Myśli- Jak zrobić bibliografię na końcu pracy? Schemat opisu źródeł
 • Dokument. Przykładowa bibliografia do pracy dyplomowej z omówieniem

Zobacz, dlaczego warto pobrać przykładową bibliografię?

Już tysiące studentów pobrało nasze przykładowe bibliografie. Zobacz kilka opinii

Jak napisać bibliografie do pracy dyplomowej opinie

Zobacz kilka grafik prezentujących przykładowe bibliografie i materiały dodatkowe (kliknij, aby powiększyć)

Chcę dowiedzieć się więcej o tym, jak napisać bibliografię. Masz coś dla mnie?

Sprawdź poniższe artykuły:

Bibliografia w pracy licencjackiej i magisterskiej. Wszystko, co musisz wiedzieć >>

Już wiem, jak napisać bibliografię. Co jest dalszym etapem pisania?

Jak napisać dobry plan pracy licencjackiej i magisterskiej? >>

Jak napisać rozdział pracy dyplomowej w 1 dzień? >>

Nie zapomnij o prezencie!

Komentarz do “Jak napisać bibliografię pracy licencjackiej i magisterskiej. 5 ważnych elementów

 • 27 grudnia 2023 o 21:00
  Permalink

  A jak na stronie www podawać źródła dla czytelników. Czyli bez wymagań jakie są akademickie. Tylko dla widzów w sensowny sposób. Tak aby wiedzieli na bazie czego coś powstało ale też nie byłą to przytłaczająca forma.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *